Hlavní navigace

OSVČ mohou do 11. března žádat o ošetřovné za prosinec a leden

9. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Už jen několik dnů mohou rodiče z řad OSVČ podávat žádosti o ošetřovné za prosinec a leden. Lhůta vyprší ve čtvrtek 11. března. Za jaké dny můžete žádat a kolik dostanete?

Kdo může o ošetřovné žádat

Ošetřovné je speciální dotace pro podnikatele z řad OSVČ, kterou vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu. Na ošetřovné máte nárok, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná podnikající na hlavní činnost a kvůli uzavření škol a sociálních zařízení musíte pečovat o dítě nebo o handicapovanou osobu. Základní podmínky pro čerpání jsou následující:

 • ošetřovné mohou čerpat OSVČ, které se starají o děti do 10 let
 • OSVČ pečující o nezaopatřené děti do 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
 • OSVČ, které se starají o osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (bez ohledu na věk) v případě uzavření zařízení, ve kterém jsou dlouhodobě umístěny

Výše ošetřovného a konec příjmu žádostí

Výše ošetřovného na jeden kalendářní den činí 400 Kč.

Příjem žádostí skončí 11. 3. 2021 ve 23:59 hodin. Po tomto termínu už nebude žádost akceptována, proto si jej dobře ohlídejte.

Dny v prosinci, za které můžete ošetřovné žádat

Za prosinec můžete o ošetřovné žádat pouze za dva dny. Konkrétně jde o 21. a 22. 12. 2020, kdy byly uzavřené školy na základě vládního krizového opatření. Týká se to i prvňáků a druháků, pro které byly školy v tyto dny také uzavřené.

Co se týče předškolních dětí, za ně můžete o ošetřovné za tyto dva dny žádat jen v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školku nebo jiné předškolní zařízení kvůli nařízené karanténě v tomto zařízení nebo doma.

Ošetřovné za leden

Za leden můžete žádat ošetřovné za období od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021. Za dny 1. 1. až 3. 1. 2021 není možné ošetřovné čerpat, protože šlo o dny vánočních prázdnin. Dále není možné získat ošetřovné za 29. 1. 2021, protože na tento den připadaly pololetní prázdniny.

V lednu byly otevřené školky a školy pro prvňáky a druháky. Ošetřovné za tyto děti lze čerpat pouze v případě, že musely být v karanténě z důvodu zavřeného zařízení, které navštěvují, nebo kvůli karanténě doma.

Kolik peněz můžete celkem dostat

Pokud máte nárok na čerpání ošetřovného za všechny vypsané dny v prosinci i lednu, jde celkem o 29 dní, za které máte nárok celkem na 11 600 Kč. To je nejvyšší podpora, kterou můžete ve stávající výzvě získat.

Jak vyplnit žádost

Do žádosti nejdříve vyplníte svoje osobní údaje:

 • IČ,
 • vaše jméno a příjmení,
 • DIČ nebo rodné číslo,
 • datum narození,
 • adresu trvalého bydliště,
 • e-mail,
 • mobil,
 • datovou schránku, pokud máte

Dále do žádosti uvedete jméno a příjmení vašeho dítěte, datum jeho narození a ročník, který navštěvuje. Musíte uvést také adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení, které dítě navštěvuje.

V případě plošného uzavření škol či zařízení na základě nařízení vlády nedokládáte žádné potvrzení, stačí jen čestné prohlášení obsažené ve formuláři. Ministerstvo průmyslu vás ale v případě potřeby může vyzvat k doplnění, pokud jste třeba o ošetřovné nežádali už v předchozích měsících. Může po vás chtít doložit například potvrzení od České správy sociálního zařízení (ČSSZ), že jste OSVČ na hlavní činnost.

Pokud vyplňujete žádost poprvé, formulář vás také vyzve, abyste doložili existenci vašeho dítěte, například přiložením kopie vysvědčení nebo jiného dokladu.

Pokud školu, školku či jiné zařízení uzavře sám provozovatel nebo hygiena, musíte k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření (například snímek obrazovky s e-mailem od hygienické stanice, popřípadě zřizovatele). V případě, že pečujete o nezaopatřené dítě do 26 let nebo staršího člena rodiny závislého na péči jiné osoby, musíte k žádosti doložit potvrzení OSSZ, že jste OSVČ na hlavní činnost. Dále také rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči, pokud jste ho už nedoložili k předchozím výzvám.

Jak podat žádost

O ošetřovné můžete požádat pouze prostřednictvím předepsaného formuláře na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost vyplňte a podepište.

Podepsaný originál žádosti můžete poslat třemi způsoby:

 • Prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fplis (preferovaná forma, MPO avizovalo, že takto podané žádosti budou vyřízeny dříve),
 • nebo poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Obálka musí být označena „fplis“,
 • uznávaným elektronickým podpisem na e-mail fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fplis“.

Pozor na nedoplatky vůči vybraným úřadům

Před dokončením žádosti budete muset čestně prohlásit, že nemáte žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, celní správě, ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Pokud nedoplatky máte, na ošetřovné nemáte nárok. Můžete žádat jen za dny, kdy nic nedlužíte.

Tip do článku - účto fakturace duben

Dále nesmíte nic dlužit případným poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, také nesmíte být v konkurzu nebo likvidaci.

Kdo nemá nárok na ošetřovné

Na ošetřovné pro OSVČ nemáte nárok v případě, že:

 • podnikáte na vedlejší činnost, protože buďto pobíráte invalidní důchod, nebo starobní důchod, máte jiné zaměstnání, máte nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo
 • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I a vyšším,
 • jste společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • jste komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • jste statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).