Hlavní navigace

Obětí domácího násilí nemusí být jen žena. Pojištění před násilím neochrání, ale může zmírnit dopady

23. 5. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Oběti domácího násilí se často bojí o tomto problému mluvit a násilníka omlouvají s tím, že si za to mohou sami. Pomocnou ruku se jim snaží podat i pojišťovny. Obětem domácího násilí poskytnou jednorázovou peněžní částku. Je ale potřeba situaci nahlásit a řešit.

Domácí násilí můžeme poměrně jednoduše definovat jako psychické, fyzické nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami. Dochází k němu opakovaně, v soukromí, a časem se stupňuje. Nezřídka začíná pozvolna a nenápadně, což vede k tomu, že oběť často ztratí schopnost rozpoznat, že se něco děje špatně, a neumí situaci včas řešit.

Problematiku si v současné době uvědomují i pojišťovny, a tak vznikají i produkty, které mají obětem domácího násilí pomoci.

Identifikace podle 4 základních znaků

Podle Bílého kruhu bezpečí jde o domácí násilí v případě, že jsou naplněny 4 následující znaky. Musí ovšem dojít k naplnění všech 4:

  • Psychické, fyzické či sexuální násilí je opakované a dlouhodobé.
  • Situace se stupňuje.
  • Oba účastníci mají jasně rozdělené role.
  • Násilí probíhá neveřejně.

Pod postupným stupňováním situace si můžeme představit, že partner svou partnerku nejdříve slovně uráží, snižuje její psychickou důstojnost a časem přejde i k fyzickým útokům.

V rámci domácího násilí se role nestřídají. Vždy je jeden z partnerů v roli násilníka a druhý v roli oběti. Vzájemná napadání, hádky, rvačky a spory se do domácího násilí nepočítají, ačkoli jistě v pořádku nejsou a do vztahu nepatří.

Domácí násilí také probíhá v soukromí, za zavřenými dveřmi. Na veřejnosti může násilník naopak působit opačným dojmem.

Neznamená to však, že pokud došlo například k sexuálnímu násilí „jen“ jedenkrát, je vše v pořádku. Ačkoli se nejedná o domácí násilí jako takové, rozhodně situace v pořádku není. Může to být naopak začátek domácího násilí.

Konkrétní projevy

Rozeznat domácí násilí může být někdy složitější. Řada lidí může mít i zkreslené vnímání ve smyslu, že co už v pořádku není, jim v pořádku přijde. Samy oběti domácího násilí si často myslí, že partner má právo se k nim takto chovat, protože jej vyprovokovaly. Třeba tím, že se nechovají podle představ partnera.

Domácí násilí se projevuje například psychickým násilím. Do něj spadá zastrašování, tedy zlé pohledy, výhružná gesta, předvádění zbraní, ničení věcí atd. Dále sem spadá přehnaná kontrola, kdy jeden z partnerů kontroluje, co ten druhý dělá, kam jde, s kým, co tam bude dělat, kdy se vrátí atd. Spadá sem i omezování samostatnosti a rozhodování. Do psychického násilí řadíme i kritizování a ponižování, tedy nadávky, zesměšňování, zpochybňování duševního zdraví, zlehčování obav, přehlížení přání a potřeb a snižování schopností. A stejně tak do psychického násilí patří i vyhrožování a vydírání, což často představuje například nucení k poslušnosti, vyhrožování bitím či přerušením kontaktů, sebevraždou, vydíráním přes děti atd. A spadá sem i fyzické násilí.

Mezi charakteristické rysy, které se nejčastěji u oběti vyskytují, lze jednoznačně zařadit bezmoc, strach, snížené sebevědomí, sebeobviňování, popírání, bagatelizace či ospravedlňování násilí, ekonomická či citová závislost na agresorovi, sociální izolace apod., sdělila pro Měšec.cz Hana Rubášová, inspektorka Policejního prezidia České republiky.

Často jde o kombinaci

Součástí ale bohužel bývá i sociální násilí, které se projevuje izolací od příbuzných či přátel. Partner tomu druhému zakazuje přijímat návštěvy nebo svým chováním návštěvy odrazuje, zakazuje druhému partnerovi telefonovat, dívat se na televizi, doprovází partnera i k lékaři, na úřady atd.

Někdy bývá součástí i ekonomické zneužívání, kdy má oběť omezený nebo nulový přístup k financím, a to i vlastním.

Pod sexuální násilí spadá nucení k sexu, ať už vydíráním, citovou manipulací, nebo fyzickým nucením.

V rámci domácího násilí však často dochází ke kombinaci několika uvedených faktorů.

Obětmi nejsou jen ženy a nevzdělaní lidé

Oběť domácího násilí může požádat Policii ČR mimo jiné i o to, aby byl agresor vykázán z bytu, ve kterém s obětí žije. Podle statistik Policie ČR ohledně vykázání z bytu je pak typickou ohroženou osobou žena ve věku 27–40 let.

Záměrně však v článku nepoužíváme spojení, že „partner nutí partnerku k …“. Obětí domácího násilí totiž nejsou jen ženy. Ačkoli to není tak běžné, mohou být obětí domácího násilí i muži.

Stejně tak neplatí, že by domácí násilí panovalo jen v chudých sociálních vrstvách či jen mezi nevzdělanými lidmi. Obětí domácího násilí se může stát kdokoliv bez ohledu na společenskou vrstvu, věk, vzdělání, povolání, ekonomickou situaci apod., dodává Měšec.cz Hana Rubášová.

Kam se obrátit pro pomoc?

Pokud si myslíte, že se domácí násilí týká vás či někoho ve vašem okolí, máte mnoho možností, kam se obrátit pro pomoc. V tabulce uvádíme několik institucí, které se problematikou domácího násilí zabývají a specializují se na pomoc obětem.

Instituce Telefon
Bílý kruh bezpečí 116 006 (nonstop)
Acorus (centrum pro osoby ohrožené domácím násilím) 283 892 772 (nonstop)
Asociace pracovníků intervenčních center Dle jednotlivých center

Bílý kruh bezpečí poskytuje své služby v 9 městech v rámci ČR: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Jihlava, Pardubice, Olomouc. Každé z center má svou infolinku, na kterou můžete zavolat, poradit se a případně si i domluvit bezplatné setkání. Linka uvedená v tabulce funguje nonstop.

Acorus působí v Praze a poskytuje azylový dům, krizovou pomoc, bezplatné poradenství a další. Linka rovněž funguje nonstop.

Asociace pracovníků intervenčních center pak sdružuje řadu center v různých městech, které se na problematiku domácího násilí specializují. Intervenční centra naleznete v Brně, Českých Budějovicích, Havířově, Hradci Králové, Kladně, Liberci, Nymburce, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze, Sokolově, Ústí nad Labem, na Vysočině a ve Zlíně.

Pomoci vám ale mohou i jinde. Na stránkách Asociace občanských poraden naleznete seznam občanských poraden napříč Českou republikou, kde se vám rovněž dostane pomoci. A obrátit se mimo jiné můžete samozřejmě i na Polici ČR.

Pojištění zmírní dopady

Jak jsme zmínili v úvodu článku, problematiku domácího násilí si uvědomují i pojišťovny. Odpovídají tomu i pojistné produkty, které se postupně dostávají na trh. Pojištění bohužel neumí před domácím násilím ochránit. Může ale zmírnit jeho dopady.

Česká pojišťovna začala pojištění pomoci obětem domácího násilí nabízet na konci února 2019. Pojištění pomoci obětem násilí lze sjednat v rámci životního pojištění Můj život. V současné době ho nabízíme jako benefit v ceně životního pojištění. Ten je určen všem, kteří si do 31. 5. 2019 sjednají životní pojištění Můj život. Vztahuje se na každého pojištěného na smlouvě, tedy i na děti. Automaticky ho obdrží každý pojištěný na smlouvě. Pojistná ochrana se vztahuje na území ČR, uvedla pro Měšec.cz Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

V rámci životního pojištění je toto doplňkové pojištění zahrnuto na rok bezplatně. Zmíněné pojištění není zaměřeno jen na domácí násilí, ale na oběti násilného trestného činu obecně. V případě, že se pojištěný stane obětí násilného trestného činu, pojišťovna mu vyplatí jednorázovou částku 30 000 Kč, dodává Ivana Buriánková. Účel, na který peníze použijete, už nikdo zkoumat nebude.

Počítá se i trestný čin ve stadiu pokusu

Jak je uvedeno výše, peníze dostanete vyplaceny v případě, že se na vás někdo dopustí násilného trestného činu. Kromě domácího násilí se může jednat také o loupežné přepadení apod. Podmínkou je, abyste vše nahlásili na Policii ČR. S jejím protokolem totiž následně musíte na pojišťovnu, abyste na vyplacení měli nárok. Pro výplatu peněz ale postačí i to, když se jednalo o trestný čin ve stadiu pokusu.

dan_z_prijmu

Pojistné plnění vyplatí pojišťovna i opakovaně. Máte-li smůlu a stanete se obětí trestného činu vícekrát za rok, prostředky obdržíte po každé takové události. Jedinou výjimkou je domácí násilí, tam je z pojištění možné plnit pouze jednou, dodává Ivana Buriánková.

Pojištění si pochopitelně mohou sjednat i muži. Jak jsme si totiž uvedli výše, i oni se mohou stát oběťmi domácího násilí, případně trestného činu.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).