Hlavní navigace

O kolik podraží elektřina?

13. 7. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Středočeská energetická, a.s. od 1. července opět zvedla ceny za elektrickou energii. Společnost sice zdánlivě vychází vstříc potřebám svých zákazníkům, ale prakticky jde o celkem slušné zdražení. Co se tedy změnilo?

V tomto článku se zaměříme na základní změny spojené se změnou tarifikace odběru elektřiny s platností od 1. 7. 2001 pro kategorii domácností. Co je tedy nového?

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že stejně jako v minulosti se i nyní cena skládá ze dvou částí. Tou první je paušál a tou druhou variabilní složka závislá na spotřebě energie v domácnosti. Také, stejně jako před změnou, existuje několik cenových programů, které volně navazují na ty předchozí.

Dostáváme se tedy do situace, kdy si vybíráme cenový program na podobném principu, jako je tomu například u mobilních operátorů. S tím rozdílem, že je zde nabízených programů s různými variantami přece jenom podstatně víc. Chci tím říct to, že když se vám nový ceník dostane do rukou, jen málokomu je hned jasné, co tím chtěl básník říci.

První podstatnou změnou je rozdíl v měsíčním paušálu. Zatímco dosud bylo obvyklé platit měsíční fixní částku pouze podle typu programu, nyní už budeme platit také podle proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Znamená to tedy například to, že v některých starých domech, kde mají majitelé ještě stále jističe o zbytečně vysoké proudové hodnotě, náhle začnou nájemníci platit výrazně vyšší platby za elektřinu, než tomu bylo doposud. Respektive dokud jim majitel nepořídí jistič nový.

Je na každém klientovi, který z nových programů zvolí. Stačí akorát splnit příslušné podmínky a tarif mu bude přiznán. Je již jenom na spotřebiteli, aby se rozhodnul, který z tarifů je pro něj nejpřijatelnější.

Podívejme se tedy na srovnání dřívějších cen s cenami současnými. Nejprve se zaměříme na dvě nejzákladnější sazby, tedy sazby v kterých existuje pouze jedno tarifikované pásmo. Následující dvě tabulky ukazují v závislosti na proudové hodnotě hlavního jističe (PHHJ) nové a staré ceny (NC/SC) v Kč:


Tabulka č. 77
Současný tarif D01
PHHJ SC paušál NC paušál
SC za 1 kWh NC za 1 kWh
do 3×10 A, 1×25 A 19,– 11,–
nad 3×10 A do 3×16 A 19,– 18,–
nad 3×16 A do 3×20 A 19,– 22,–
nad 3×20 A do 3×25 A 19,– 28,–
nad 3×25 A do 3×32 A 19,– 35,–
nad 3×32 A do 3×40 A 19,– 44,–
nad 3×40 A do 3×50 A 19,– 55,–
nad 3×50 A do 3×63 A 19,– 69,–
nad 3×63 A 19,– 1,10 Kč/A

Vyšší tarif 3,96 Kč 3,96 Kč
Nižší tarif  –  –


Tabulka č. 78
Současný tarif D02
PHHJ SC paušál NC paušál
SC za 1 kWh NC za 1 kWh
do 3×10 A, 1×25 A 46,– 32,–
nad 3×10 A do 3×16 A 46,– 51,–
nad 3×16 A do 3×20 A 46,– 64,–
nad 3×20 A do 3×25 A 46,– 80,–
nad 3×25 A do 3×32 A 46,– 102,–
nad 3×32 A do 3×40 A 46,– 128,–
nad 3×40 A do 3×50 A 46,– 160,–
nad 3×50 A do 3×63 A 46,– 202,–
nad 3×63 A 46,– 3,20 Kč/A

Vyšší tarif 3,16 Kč 3,16 Kč
Nižší tarif  –  –

Z obou tabulek vidíme, že si v současnosti polepšily pouze domácnosti s nejnižší proudovou hodnotou hlavního jističe, i když pouze o několik korun. Naopak u domácností s vysokou proudovou hodnotou může být rozdíl výrazný.

Jelikož si můžeme vhodný program vybrat, naskýtá se otázka, kdy je pro nás výhodnější zvolit program D01 a kdy již program D02. Přirozeně je tarif D01 vhodnější pro domácnosti s nižší spotřebou. Následující tabulka ukazuje, od jaké roční spotřeby elektrické energie (v kWh) je výhodnější zvolit program D02. Rozhodnutí klienta je totiž jediným kritériem výběru a neexistují žádné další podmínky.


Tabulka č. 79
Od kdy změnit D01 na D02
PHHJ Roční spotřeba
do 3×10 A, 1×25 A 315 kWh
nad 3×10 A do 3×16 A 495 kWh
nad 3×16 A do 3×20 A 630 kWh
nad 3×20 A do 3×25 A 780 kWh
nad 3×25 A do 3×32 A 1 005 kWh
nad 3×32 A do 3×40 A 1 260 kWh
nad 3×40 A do 3×50 A 1 575 kWh
nad 3×50 A do 3×63 A 1995 kWh

Nyní si pro další příklad vybereme klienty, kteří používají v domácnosti elektrické akumulační spotřebiče a mohou tudíž výhodně využít možnosti některé z dvoutarifových sazeb. Tarify jsou rozděleny v tomto případě (bývalý tarif BV, nynější D26) na nízký, při kterém se mohou akumulační spotřebiče levně nabít, a na vyšší, při kterém mohou namísto spotřeby elektřiny ze sítě, kde je tou dobou dražší, raději spotřebovávat ze svých akumulačních spotřebičů.

Chtějí-li klienti využít tohoto tarifu, nebo některého podobného, musí obvykle splnit některou z podmínek. V našem případě je to instalace akumulačních spotřebičů a jejich blokování v dobách platnosti vyššího tarifu. U jiných programů je například podmínkou instalace elektrického topení apod. Podívejme se tedy na srovnávací tabulku zmíněného tarifu.


Tabulka č. 80
Současný tarif D26
PHHJ SC paušál NC paušál
SC za 1 kWh NC za 1 kWh
do 3×10 A, 1×25 A 284,– 94,–
nad 3×10 A do 3×16 A 284,– 150,–
nad 3×16 A do 3×20 A 284,– 188,–
nad 3×20 A do 3×25 A 284,– 235,–
nad 3×25 A do 3×32 A 284,– 301,–
nad 3×32 A do 3×40 A 284,– 376,–
nad 3×40 A do 3×50 A 284,– 470,–
nad 3×50 A do 3×63 A 284,– 592,–
nad 3×63 A 284,– 9,40 Kč/A
Vyšší tarif 2,87 Kč 3,05 Kč
Nižší tarif 0,73 Kč 0,73 Kč


Pozn.: Fixní částka uvedená pro starý tarif platí v případě, že má domácnost 3 – 4 obytné místnosti. Má-li 1 – 2 obytné místnosti, činí tato částka 210,– a v případě více jak 5-ti místností 369,–.

skoleni9_11

Zde je opět viditelné, že výrazných úspor by sice mohli dosáhnout spotřebitelé s hlavním jističem o nízké proudové hodnotě, ale to je vzhledem k tomu, že právě tito spotřebitelé potřebují akumulační spotřebiče, dost bizardní. Tedy i zde je zvýšení ceny poměrně výrazné, i když pouze ve fixních platbách.

Jakékoliv srovnání v celém segmentu nabízených programů je dost obtížné, neboť ač například zmíněné případy představují jakýsi „nástupnický“ program programu předchozímu, může si každý klient dle libosti vybrat z ostatních dvanácti předcházejících cenových programů. Podrobný přehled současných cen je možné si prohlédnout na webových stránkách Středočeské energetické, a.s..

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).