Hlavní navigace

O co si koledují důchodci, kteří pozastavili penzi jen kvůli daňové slevě?

14. 2. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Co hrozí pracujícím důchodcům, kteří pozastavili výplatu důchodu, aby mohli uplatnit daňovou slevu? Jedná se jen o bezzubé vyhrožování, nebo se mají opravdu bát?

Daňový balíček, který vláda protlačila na konci roku, obsahuje kromě dalších změn také 2letou stopku (2013 – 2015) pro uplatňování odpočtu na poplatníka pro pracující důchodce. Více si přečtěte v článku Vyšší DPH schválena. Zdražování má v rukou prezident

Ze zákona vyplývá, že daňovou slevu nebude moci uplatnit ten, kdo k 1. lednu 2013 pobírá starobní důchod. Nebyli bychom v Čechách, kdyby se několik poplatníků nepokusilo doslovné znění zákona obejít. K překvapení všech pružně zareagovalo asi 30 000 pracujících důchodců, kteří si nechali k 1. lednu pozastavit výplatu důchodu.

Obcházení zákona bude potrestáno

Na počátku ledna zveřejnilo Generální finanční ředitelství zprávu, že pokud si nechal poživatel starobního důchodu pozastavit jeho výplatu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle ustanovení § 35ba odst.1 písm.a) zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva, a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

Čilé pozastavení důchodu bez dalšího důvodu

Podle České správy sociálního zabezpečení přišlo ke konci roku zhruba 30 000 žádostí o pozastavení výplaty důchodu. 91 % z nich žádalo pozastavit důchod na jeden den a hned 2. ledna pak výplatu obnovit. Jen 4 % žádostí se týkalo přerušení na dva dny a 5 % na delší dobu. Žádost vzalo zpět 695 žadatelů. 

Důchodce, který požádal o přerušení výplaty na jeden den, musí ČSSZ vrátit poměrnou část důchodu, která mu v důsledku přerušení nenáleží. Pokud budeme uvažovat průměrnou výši starobního důchodu (k 31.12.2012), odpovídá poměrná část za jeden den hodnotě 347 Kč. 

Jak se dal získat další důvod pro pozastavení důchodu?

Aby tedy pracujícím důchodcům nehrozila žádná sankce za uplatnění slevy na poplatníka v příštím daňovém přiznání, měli by si umět obhájit pozastavení výplaty důchodu z důvodu, kterým není obcházení zákona. 

Jak jsme vás informovali v článku Jak si zvýšit vyplácený důchod?, je možné si nechat zvýšit procentní výměru důchodu tak, že si při výkonu výdělečné činnosti na (nejméně) 90 dnů pozastavíte výplatu důchodu. Procentní výměra se pak za každých takovýchto 90 dnů zvýší o 1,5 % výpočtového základu. Pokud by si tedy pracující důchodce nechal pozastavit výplatu důchodu na 90 dnů, nebude mít o legitimní argument nouzi. 

Co s jedním dnem?

Pídili jsme se po tom, zda může existovat nějaký smysluplný důvod, proč si pozastavovat výplatu důchodu na jediný den. Jeden jsme našli, ale má své „ale“. Jak už jsme zmínili, pokud si pracující důchodce (činnost musí zakládat účast na důchodovém pojištění) přeruší výplatu důchodu (nebo vůbec nepožádá o výplatu důchodu při dosažení důchodového věku) a pokračuje ve výdělečné činnosti, za každých 90 dnů se zvýší procentní výměra o 1,5 %. 

O přerušení výplaty se dá žádat i opakovaně. Pokud se tedy vzdal důchodce výplaty důchodu na 1 den, mělo by to smysl pouze v případě, že by už v minulosti získal takovéto dny pojištění (výdělečná činnost, pozastavený důchod) a chyběl by mu například pouze 1 do kýžených 90 dnů. 

Přiznejme si, že argument typu: teď jsem získal 1 den a až příště přeruším výplatu důchodu při výdělečné činnosti, bude to nejméně na 89 dnů, abych jich dohromady získal 90, nezní při nejlepší vůli ani trošku přesvědčivě.

Jestliže se poživatel starobního důchodu vzdal výplaty pouze na jeden nebo několik dnů, samo o sobě to nepostačuje ke zvýšení procentní výměry důchodu, avšak tyto získané dny lze sečíst s dalšími takovými dny získanými v dřívějším nebo pozdějším období, a pokud by po nasčítání bylo celkem získáno 90 kalendářních dnů, může důchodce požádat o zvýšení důchodu, shrnula pro server Měšec.cz mluvčí ČSSZ Jana Buraňová

Jak z toho ven?

Pokud jste výplatu svého důchodu skutečně na jeden den pozastavili a nyní je vám celá situace nepříjemná, máte možnost vzít svou žádost zpět. Pokud už jste pro to nepropásli tu správnou lhůtu. Klient má možnost vzít žádost zpět jak v době před vydáním rozhodnutí ČSSZ, tak i v rámci námitkového řízení. Námitky je však nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Nevezme-li klient žádost zpět nebo nepodá-li námitky, nabude rozhodnutí právní moci uplynutím 30denní lhůty od jeho doručení, vysvětlila Buraňová. 

Pokud už jste propásli zmíněnou lhůtu, máte ještě jedno, velice jednoduché řešení. V daňovém přiznání za letošní rok (které budete vyplňovat v roce 2014) si prostě slevu na poplatníka neuplatnit. 

Čeho se bát?

A je vůbec důvod ke strachu? Co vlastně hrozí důchodcům, kteří neprokáží žádný jiný smysluplný důvod pro to, že si na jediný den pozastavili výplatu důchodu?

Ačkoli důchodci, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost budou moci uplatnění slevy rozmýšlet ještě rok, ti, kteří jsou zaměstnaní, už tolik času nemají. V průběhu kalendářního roku je u poplatníků pobírajících starobní důchod v pracovním poměru obvyklý způsob uplatnění slevy prostřednictvím plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. V tomto případě sleva na dani ovlivňuje již výši měsíční zálohy na daň, tzn., že poplatníkovi je vypočtená měsíční záloha na daň snížena o částku 2070 Kč, pokud vzniká na slevu nárok, vysvětlila serveru Měšec.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Petra Homolová

Zdůraznila, že plátce daně vychází při výpočtu zálohy na daň právě z informací tvrzených poplatníkem z podepsaného Prohlášení k dani. Pokud finanční úřad zjistí, že na slevu nevznikl nárok, stanoví plátci daně (tedy zaměstnavateli) rozdíl na dani, který bude úročen. 

Pokud bude prokázáno,  že ke stanovení rozdílu na dani dojde z viny poplatníka, je oprávněn plátce daně vyžadovat úhradu stanovené daně včetně úroku z prodlení po zaměstnanci. V případě doměření daně po konci roku (podání vyúčtování) je počítáno také penále ve výši 20 %, uvedla Homolová.

U pracujících důchodců – OSVČ – hrozí kromě doměření daně také úrok z prodlení, protože uplatní-li neoprávněně slevu, zaplatí také nižší daň. Neoprávněné uplatnění slevy na dani prostřednictvím podaného daňového přiznání  může mít za následek kromě úroku z prodlení i sankci ve formě penále vzniklého z částky doměřené daně v případě, že daň bude doměřena na základě daňové kontroly, dodala Homolová. 

Skončí to honem na důchodce?

Na otázku, zda bude GFŘ resp. finanční úřady spolupracovat s ČSSZ, Homolová neodpověděla. Pokud by pracovníci těchto úřadů skutečně spolupracovali a pak jen správce daně provedl u každého důchodce, který si uplatnil slevu na poplatníka za rok 2013, daňovou kontrolu, bude trestání neposlušných poplatníků skutečně efektivní. 

skoleni_4_3

Jestliže ale finanční úřady s ČSSZ spolupracovat nebudou, bude mít vymáhání práva pravděpodobně jen náhodný charakter. Pracovník finančního úřadu by musel u každého daňového přiznání kontrolovat, že ho odevzdával poplatník v důchodovém věku a pak tedy zjišťovat, zda je zde uplatněná sleva na poplatníka a jestli je ta oprávněná či nikoli.

Z plamenných výhrůžek ze strany ministerstva financí tak možná nakonec zbude jenom bezzubé opatření, do jehož sítí se chytí pouze ti, kteří si „vytáhnou černého Petra“. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).