Hlavní navigace

Nizozemskými mincemi se platilo až na vzdáleném Kavkaze

4. 1. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Na přelomu 16. a 17. století se Nizozemí a jeho obchodní metropole Amsterdam stalo finančním centrem Evropy. Holandsko jako jedno z hospodářských a finančních center Evropy hraje významnou roli také dnes.

Ve druhé polovině 16. století nesměřovala většina drahého kovu ze zámoří, tedy ze španělských kolonií v Americe přímo do Španělska, ale do přístavů na severu Nizozemí. Právě zde bylo koloniální zlato a stříbro zpracováváno do podoby mincí.

Drahé kovy a mince

V zemi už od středověku obíhalo mnoho druhů mincí, které byly emitovány různými evropskými panovníky. Tyto mince měly odlišný obsah stříbra, což se odráželo i v jejich vzájemné směnné hodnotě. Od čtyřicátých let 16. století zde proto začaly být vydávány (jako první na světě) přehledy stříbrných mincí v oběhu společně s jejich vyobrazením a s informací o obsahu drahého kovu v nich.

Určování hodnoty mincí v peněžním oběhu

Tyto přehledy se nazývaly valvace a jednalo se o panovnické mandáty nebo o sněmovní rozhodnutí. Měly podobu plakátů, vyvěšovaných na úředních deskách (například na radnicích nebo na kostelních vratech) ve všech městech, ve kterých se konaly výroční trhy. Důležité informace bývaly rovněž vydávány tiskem jako knihy.

Nizozemské mince

Vládcem Nizozemí byl v 16. století španělský král z rodu Habsburků. Filip II. (vládl 1516–1556) v zájmu zvýšení příjmů královské pokladny zahájil v Nizozemí (a také v Itálii) ražbu nového typu stříbrných mincí. Tyto mince z Nizozemí rychle pronikaly do Německa, kde se jim říkalo španělský Filipův tolar (spanisch Philips Taler); na jihu (tedy v Itálii) se jim říkalo Filippo. Taktéž se jim říkalo filipstolary.

Po dlouhých letech těžkých bojů mezi nizozemskými stavy a španělským králem byla po roce 1609 ze strany Španělska tolerována nezávislost severních nizozemských provincií. Nizozemské mince z této doby (většinou ražené z amerického kovu) se staly nejčastějšími a v největších objemech raženými stříbrnými platidly.

Raženy byly zejména tyto mince tolarového typu:

  • Burgundský tolar neboli patacon neboli patagon, název je odvozen od Patagonie, protože byl ražen ze stříbra z dolů v jihoamerické Patagonii.
  • Na tuto minci navázaly mince Albrechta Habsburského, kterým se také říkalo Albrechtustaler a které měly menší obsah stříbra (ale název patacon jim zůstal).
  • Od roku 1575 byla v jižních nizozemských provinciích ražena mince, nazývaná Lví tolar (Löventaler), která měla poměrně nízký obsah stříbra.
  • Na severu i na jihu Nizozemí byla ražena stříbrná mince, která se nazývala ducaton.

V té době pomalu ustávala v jižních nizozemských provinciích ražba filipstolarů. Nizozemské mince se začaly výrazně uplatňovat také v obchodě s východní Evropou a rovněž i s kavkazskou oblastí. Například i v daleké Gruzii měly ještě do poloviny 17. století nizozemské stříbrné mince naprostou převahu nad jinými druhy platidel. 

Amsterdamsche Wisselbank

Tato banka byla založena v roce 1609 (tedy po ukončení bojů mezi nizozemskými stavy a Španělským královstvím). Šlo o první novodobou evropskou banku, která poskytovala služby veřejnosti. Banka zakládala účty a přijímala depozita, poskytovala úvěry nebo prováděla směnečné obchody a dokázala také rychle provádět finanční převody.

Na základě rozhodnutí městské rady v Amsterdamu museli jejích služeb využívat všichni, kteří potřebovali proplatit směnku v minimální hodnotě sto vlámských liber. Tato povinnost byla spojena s povinným zřízením účtu u Amsterdamské banky. Důvěra v tento finanční ústav byla tak veliká, že její klienti rovněž používali bezhotovostní platby, a dokonce na jejich provádění oproti běžným hotovostním platbám dostávali slevy (bankovní poplatky tedy existovaly již v 17. století…).

První centrální banka dnešního typu

Amsterdamsche Wisselbank rovněž stahovala z peněžního oběhu znehodnocené nebo méně kvalitní mince a vyměňovala je za mince kvalitní (samozřejmě po vyrovnání rozdílu v hodnotách měněných mincí). Jinak řečeno, banka prověřovala kvalitu zahraničního oběživa v domácím hotovostním platebním styku a ručila za platební sílu těch mincí, které vyplácela svým klientům.

Je proto možné říci, že Amsterdamsche Wisselbank v oblasti hotovostního platebního styku fungovala stejně, či velmi podobně jako současné centrální banky. A také posloužila jako vzor pro centrální banku Švédska, nejstarší centrální banku na světě, která byla založena královskými dekrety Karla X. Gustava pod názvem Stockholm Banco (resp. Palmsturcha Banken) dne 30. listopadu 1656.

De Nederlandsche Bank, centrální banka Nizozemského království

V roce 1814, po osvobození Nizozemska od francouzské nadvlády, založil král Vilém I. z dynastie Oranžsko-Nassavských banku De Nederladsche Bank neboli centrální banku Nizozemského království.

Obchodní banka Nederlandsche Handel-Maatschappij Amsterdam

Banka byla založena už v roce 1824. V roce 1919 převzala balík nově emitovaných akcií České průmyslové banky ve výši 10 milionů guldenů. V roce 1964 fúzovala s Twensche Bank (založenou v roce 1841) a vznikla tak Algemene Bank Nederland.

Finanční skupina ABN AMRO

Banka ABN AMRO se sídlem v Amsterdamu je produktem dlouhé řady slučování a přebírání samostatných finančních ústavů, probíhajících již od roku 1765. V současné podobě banka existuje od roku 1991.

Jako zajímavý příklad banky, spadající do skupiny ABN AMRO, mohu uvést stále existující privátní banku Bethmann Bank z Frankfurtu nad Mohanem, která byla založena již v roce 1748 rodinou Bethmann pod názvem Bankhaus Gebrüder Bethamann.

Tip do článku - účto fakturace duben

ING Group

ING Group oficiálně vznikla až v roce 1991, nicméně první její předek byl založen už v roce 1845. Jednalo se o první holandskou pojišťovnu, která disponovala vlastní sítí mezinárodních poboček (De Nederlanden van 1845). Jak vyplývá z jejího názvu, založena byla v roce 1845.

Dne 6. března 1995 koupila ING za symbolickou jednu britskou libru zkrachovalou anglickou Barings Bank, ale už v roce 2005 ji pod názvem Baring Asset Management prodala americké životní pojišťovně Mass Mutual.

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).