Hlavní navigace

Nejnižší daně z příjmů - můžeme konkurovat?

29. 11. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Výše daně z příjmů právnických osob je plně v kompetenci národních vlád členských států Evropské unie. Tedy i výše zdanění v České republice bude i v dalších letech plně v rukou námi volených politiků. Ve kterých zemích Evropské unie mají politici své podnikatele rádi?

Velmi nízké daně platí společnosti v Irsku, které nabízí nejlepší podnikatelské podmínky. Výkonnost této malinké země ve všech ukazatelích zůstává nadprůměrná. Děje se tak především politikou poskytování výhodných daňových režimů – Irsko přitahuje svou daňovou politikou na své území zisky z jiných evropských zemí. Současně investorům nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a rozvinutý sektor služeb. V posledních letech také došlo k modernizaci infrastruktury a zahraniční investoři získávají řadu daňových úlev a grantů.

Sazba daně se liší stát od státu

Výše zdanění právnických osob se v Evropské unii výrazně liší a její výše zrcadlí ekonomickou a hospodářskou orientaci příslušné země. Proto dochází ke stěhování investic a podnikání do zemí, kde je pro podnikatele daňové zatížení výhodnější.

Rozdíly v konstrukci a zásadách přímých daní jsou v současné době skrytou formou státních podpor jednotlivých členských států. Výše daňové sazby tedy nadále významně ovlivňuje výběr sídla společnosti.

Kromě sazby daně je důležité, které náklady jsou daňově odpočitatelné – z jaké částky se daň bude počítat. Podívejme se stručně na všechny členské země Evropské unie.

Původní evropská patnáctka

Belgie

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 34 %. Malé a střední podniky, které zdaňují zisk do 322 500 euro, platí od roku 2003 nižší daň – 25 %. Z celkového počtu podniků (295 tisíc) je malých a středních podniků 185 tisíc.

Dánsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 30 %. V posledních letech došlo ke snížení. V Dánsku je nulová daň na dividendy vyplácené zahraniční mateřské společnosti. Díky tomuto opatření bylo v Dánsku založeno přes 1000 společností. Náklady na výzkum a rozvoj mohou být odečteny v roce svého vzniku nebo amortizovány po dobu pěti let.

Finsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 30 %. Za právnické osoby jsou ve Finsku považovány akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, spolky, družstva i různé komory.

Francie

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 33,33 %. Ve Francii však existuje i snížená sazba daně ve výši 15 %. Mohou ji uplatňovat společnosti s maximálním obratem 7,63 mil. euro a s nejméně 75 % akciového kapitálu ve vlastnictví fyzických osob.

Irsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 12,5 %. V některých stanovených případech mohou firmy platit ještě nižší daň – 10 % (pro firmy podnikající v některých podporovaných regionech).

Itálie

Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 33 %.

Lucembursko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 22,88 %.

Německo

Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 25 %. Právnickými osobami jsou v Německu zejména kapitálové společnosti. V Německu nejsou osobní společnosti jako komanditní a veřejné obchodní společnosti právnickými osobami, jak je tomu v ČR.

Nizozemí

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 35 %, zisk do 22 689 euro je však zdaněn sazbou ve výši 30 %.

Portugalsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 25 %, během příštích let se však plánuje její snížení na 20 %. Firmy sídlící v Portugalsku využívají široké investiční pobídky. Tyto daňové rezervy pro investice dovolují 20% slevu z částky, která byla vložena do fixního kapitálu nebo do investic určených pro výzkum a vývoj.

Rakousko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 34 %. Plánuje se její snížení na 31 %. Za právnické osoby jsou v Rakousku považovány akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, spolky, družstva i různé komory.

Řecko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 30 %. Platební morálka při odvodu daní je v Řecku z původních patnácti členských zemí jedna z nejhorších.

Španělsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 35 %. Existuje ovšem několik výjimek a podporované společnosti mohou platit nižší daň. Ve Španělsku lze do nákladů zahrnout většinu položek, takže výsledný daňový základ je poměrně nízký.

Švédsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je ve Švédsku 28 %. Za právnické osoby jsou ve Švédsku považovány akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, spolky, družstva i různé komory.

Velké Británie

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je ve výši 30 %. Malé firmy mohou ovšem platit nižší daň ve výši 20 %, a to v případě, že jejich zisk je nižší než 300 tisíc GBP.

Nové členské země

Česká republika

V České republice činí základní sazba daně z příjmů právnických osob 28 %, v příštím roce by měla klesnout na 26 % a v roce 2006 na 24 %.

Estonsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je ve výši 26 %. Daňová politika je součástí strategie připravit co nejlepší podmínky pro zahraniční investory.

Kypr

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je na Kypru nejnižší ze všech členských zemí – 10 %. Offshore společnosti (výjimka pro offshore společnosti platí do konce roku 2005) platí dokonce pouze 4,25 %. Polostátní organizace naopak platí daň vyšší – 25 %.

Litva

Základní sazba daně z příjmů právnických osob 29 %. Společnosti, které se zabývají zemědělskou výrobou, nevýdělečné organizace, malé podniky, firmy se zahraničním kapitálem a podniky, zaměstnávající handicapované zaměstnance, mají právo na snížení daní.

Lotyšsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 15 %. Snížené daňové sazby jsou uplatňovány ve speciálních ekonomických zónách v Liepáje a Rezekne. Důvodem jejich zřízení je přilákání investic a podpora rozvoje těchto regionů.

Maďarsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 18 %.

Malta

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 20 %, existuje však poměrně hodně výjimek pro placení nižší sazby daně.

Polsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je ve výši 27 %, plánuje se však její snížení na 19 %.

Slovensko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %. V posledních letech došlo k jejímu postupnému snižování. Slovensko se tak díky nízké sazbě daně stává oblíbenou zemí pro zahraniční investory.

Tip do článku - účto fakturace duben

Slovinsko

Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 25 %.

Pramen: Eurostat „Struktur der Steuersysteme in der Europäischen Union“, 277 Seiten, ISBN 92–894–5149–1 a OECD Corporation Tax Tables (2003)

Anketa

Daň z příjmů právnických osob v ČR by měla...

3 %
5 %
90 %
2 %
Odpovědělo 125 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).