Hlavní navigace

Nechytáte se v práci u počítače? Zaměstnavatel vás může poslat na kurz, který proplatí stát

18. 6. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Začínáte mít pocit, že v práci nestíháte držet krok s IT technikou a digitalizací? Zkuste požádat zaměstnavatele, ať vás přihlásí do vzdělávacího kurzu, stát mu proplatí náklady i část vaší mzdy.

Stát před více než rokem přišel s širokou nabídkou rekvalifikačních kurzů pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit, či zcela změnit, svoji kvalifikaci. Prostřednictvím úřadu práce si tak lidé mohou sjednat rekvalifikační kurz, který hradí stát (potažmo fondy EU) ze 100 %, nebo vzdělávací program v libovolných IT dovednostech, který je státem hrazen z 82 % a zbývajících 18 % si zaplatí uchazeč. Kompletní e-shop s názvem „Jsem v kurzu“ s kurzy a rekvalifikacemi na je webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podmínky, za kterých se můžete do vlastního vzdělávání pustit, jsme detailně popisovali v článku Úřad práce dává 50 tisíc na rekvalifikaci, ale málokdo to ví. Přitom zbývá už jen 16 měsíců.

Nyní stát přichází s novinkou, díky které mohou své pracovníky do rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů zaměřených na digitalizaci přihlásit sami zaměstnavatelé, přičemž stát se podílí nejen na úhradě kurzu, ale také přispěje na mzdu zaměstnance po „školní“ dobu. Program má název NPO – DIGI pro firmu a zaměřuje se na 2 klíčové oblasti:

 • IT dovednosti – tedy rozvoj digitálních dovedností v oblasti IT (například vzdělávání, které z významné části spočívá v získání dovedností nezbytných k obsluze, tvorbě či správě softwaru, počítačů a jiných IT zařízení a počítačových sítí).
 • Průmysl 4.0 – vzdělávání, které souvisí s robotizací a digitalizací práce a využívání autonomních systémů a umělé inteligence (tedy například schopnost obsluhovat či programovat výrobní stroje přímo ve výrobě (např. obsluha CNC strojů), vzdělávání související s podobnými koncepty (stavebnictví 4.0, zemědělství 4.0 či služby 4.0). Může jít také o kurzy, kde nejsou primárním cílem digitální dovednosti, jsou však nutné pro využívání, ovládání a správu digitálních nástrojů potřebných pro výkon povolání.

Když vás vyšle do kurzu zaměstnavatel, nepřijdete o mzdu

Pokud cítíte, že vám nějaké IT dovednosti chybí, válčíte s počítačem či s programy, nebo jste se ještě neskamarádili s umělou inteligencí, je tu příležitost, abyste zkusili požádat svého zaměstnavatele, zda by vás na takový kurz nevyslal. Oproti kurzu sjednanému po vlastní ose, kdy byste si na něj museli brát neplacené volno nebo dovolenou, budete ve výhodě, že vás na kurz pošle přímo zaměstnavatel v rámci pracovní doby, a nebude přitom tolik tratit na vaší mzdě. Stát mu ji totiž zčásti nahradí.

Zaměstnavatelem přitom může být nejen právnická osoba, tedy například společnost s ručením omezením nebo nezisková organizace, ale také osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Na které kurzy vás zaměstnavatel může přihlásit?

Také NPO – DIGI je plně financovaný z prostředků Evropské unie a zaměstnavatelé z něj mohou na každého pracovníka získat přes 42 tisíc Kč na každého zaměstnance, který vzdělávací aktivitu úspěšně ukončí.

Zaměstnavatel může své pracovníky přihlásit na libovolný vzdělávací kurz kdekoli v ČR, který má:

 • akreditaci některého z ministerstev (např. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a podobně), nebo
 • zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, např. zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (část pro provoz STK).

Organizátorem kurzu může být také střední škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol, nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem.

Vzdělávání zaměstnanců je klíčem k udržení konkurenceschopnosti a posílení efektivity naší ekonomiky. Ale nejen to – je také klíčem k tomu, aby si lidé díky vyšší kvalifikaci mohli více vydělat anebo získat lepší práci či zaměstnání, které je bude více uspokojovat. Je to zkrátka cesta k tomu, aby naše ekonomika fungovala a nám jako celé společnosti se lépe dařilo, říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a dodává, že zvýšení adaptability pracovní síly prostřednictvím vzdělání v oblasti digitálních dovedností je nejlepší investicí do budoucnosti Česka. 

Jsem přesvědčen, že podpora zaměstnanců v tomto směru nám přinese dlouhodobé výhody. Koneckonců nemluvíme jen o změně trhu práce, ale také o úplně novém přístupu ke vzdělávání. To, co se naučíme ve škole, už dávno nestačí. Musíme si zvyknout na to, že vzdělávat se musíme celoživotně, uzavírá ministr.

Podmínky účasti v kurzu

Příspěvek na vzdělání dostane zaměstnavatel na základě smlouvy s Úřadem práce a proplacen bude až po úspěšném dokončení kurzu zaměstnancem.

Vzdělávací kurzy Úřad práce financuje prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů. Příspěvek na samotnou úhradu vzdělání činí 263,98 Kč na osobu za hodinu, mzdový příspěvek, který slouží jako úhrada mzdových nákladů zaměstnavatele, je ve výši 272,13 Kč na osobu za hodinu.

 • Kurz musí trvat minimálně 16 hodin a maximálně 80 hodin, přičemž 1 hodinou se rozumí 60 minut výuky.
 • Celková výše příspěvku na 1 účastníka vzdělávání může činit maximálně 42 888,80 Kč, pokud chce zaměstnavatel nárokovat příspěvek jak na vzdělávání, tak i na mzdový příspěvek. 
 • Samotný příspěvek na vzdělávací aktivitu může činit nejvýše 21 118,40 Kč.
 • Podmínkou proplacení kurzu či příspěvku na mzdu Úřadem práce je alespoň 80% účast na výuce a doklad o úspěšném absolvování kurzu.
 • Vzdělávací aktivity podpořené v rámci projektu musí být ukončeny a finančně vypořádány nejpozději do 30. 9. 2025.

Kteří zaměstnanci se mohou do kurzu zapojit?

Vzdělávací projekt je určen pro pracovníky těchto zaměstnavatelů:

 • obchodní korporace (společnost s ručením omezením, akciová společnost),
 • OSVČ – fyzická osoba podnikající,
 • státní a národní podnik,
 • právnická osoba zřízená zvláštním zákonem vykonávající podnikatelskou činnost,
 • nestátní nezisková organizace (zapsaný spolek),
 • obec, kraj a dobrovolný svazek obcí,
 • příspěvkové organizace územně samosprávných celků,
 • církevní právnická osoba, pokud poskytuje zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
 • profesní, podnikatelská a odborová sdružení a svazy,
 • zaměstnavatelské a odborové svazy,
 • sdružení podniků vzniklá dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
 • zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob,
 • spolky založené dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob,
 • Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky,
 • profesní komory jako zákonem zřízené právnické osoby povinně sdružující osoby určitého povolání (Exekutorská komora, Komora daňových poradců, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů, Lékařská komora, Advokátní komora, Komora architektů, Komora auditorů, Komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Notářská komora, Lékárnická komora, Stomatologická komora),
 • svazy výrobních a spotřebních družstev,
 • družstva dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo na úhradu kurzů nemá nárok

Níže vyjmenované subjekty podporu vzdělávání svých pracovníků využít nemohou:

 • školy a školská zařízení,
 • subjekty, kterým byla poskytnuta veřejná podpora / podpora de minimis v projektech v tematických výzvách zaměřených na vzdělávání ve firmách, v rámci kterých jsou plánovány projekty stejného tematického zaměření, aby nedošlo k dvojímu financování,
 • zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce,
 • zaměstnanci, kteří nejsou občany členských zemí EU nebo rodinnými příslušníka člena EU, případně občanů EHP a Švýcarska, nebo nemají statut osoby s dočasnou ochranou, nebo nemají trvalý pobyt na území ČR,
 • podniky, které jsou organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).