Hlavní navigace

Podrobný návod, kde, kdy a jak podat žádost o rodičovský příspěvek

26. 12. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Čekáte své první miminko a snažíte se zorientovat v otázce rodičovského příspěvku? Nevíte jak, kdy a kde podat žádost o rodičovský příspěvek, na jak vysoký příspěvek máte nárok a jak dlouho jej můžete pobírat? Čtěte dál a dozvíte se vše podstatné.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič s trvalým pobytem v České republice, který osobně, celodenně a po celý kalendářní měsíc pečuje o malé dítě do věku 4 let. V rodině s více dětmi se přitom jedná vždy o nejmladšího potomka. Ačkoliv o příspěvek žádají převážně ženy, kterým končí mateřská dovolená, žádat mohou i muži.

Kdy nastává vhodná doba pro podání žádosti o rodičovský příspěvek?

Žádost o rodičovský příspěvek lze podat kdykoliv během mateřské dovolené, nejpozději však jeden měsíc před jejím ukončením a nástupem na rodičovskou. Žádá-li o rodičovský příspěvek otec dítěte, je možné žádost podat již od okamžiku narození dítěte. To platí také pro případy, kdy nevznikl nárok na mateřskou dovolenou.

Úřad práce má na vyřízení řádně vyplněné a podané žádosti o rodičovský příspěvek lhůtu dlouhou 30 dní. Čím dříve žádost o příspěvek rodič podá, tím spíše se vyhne tomu, že se zaslání prvního rodičovského příspěvku zpozdí. O rodičovský příspěvek je možné žádat zpětně, ale maximálně s tříměsíčním zpožděním.

Kde a jak podat žádost o rodičovský příspěvek?

Žádost je nutné podat u příslušného Úřadu práce, tedy na místě, kde má žádající rodič nahlášeno trvalé bydliště. Formulář žádosti o rodičovský příspěvek lze stáhnout online na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Jaké údaje je třeba do žádosti o rodičovský příspěvek vyplnit:

 • jméno a příjmení,
 • trvalé bydliště,
 • nárok na PPM,
 • kontaktní údaje – telefon, e-mail, ID datové schránky,
 • jméno a příjmení dítěte,
 • rodné číslo dítěte,
 • osobní údaje o druhém rodiči,
 • datum přiznání dávky,
 • požadovaná výše dávky,
 • potvrzení o nároku na dávku.

Podat žádost o rodičovský příspěvek lze osobním podáním žádosti na příslušném Úřadu práce, odesláním žádosti poštou nebo podáním žádosti elektronicky.V případě žádosti podané elektronicky jsou pak na výběr dvě možnosti – datová schránka, nebo žádost opatřená elektronickým podpisem.

K žádosti o rodičovský příspěvek je nutné doložit:

 • občanský průkaz,
 • rodný list dítěte,
 • potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku – potvrzení nemusí dokládat rodič, který pobíral peněžitou podporu v mateřství a ke stanovení měsíční výše rodičovského příspěvku chce využít svůj denní vyměřovací základ (DVZ), který bude dodán automaticky.
 • potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku dokládá rodič, který nepobíral podporu v mateřství, ale lze mu stanovit denní vyměřovací základ nutný pro volbu výše rodičovského příspěvku, chce-li provést volbu výše dávky převyšující 10 000 Kč nebo převyšující 15 000 Kč v případě žádosti o rodičovský příspěvek na 2 nebo více současně narozených dětí,
 • potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věkupokud takové zařízení dítě či děti navštěvují,
 • doklad o nároku a výši dávky obdobné rodičovskému příspěvku v jiném státě, pokud jste jej pobírali nebo pobíráte.

Elektronické podání žádosti o rodičovský příspěvek

Nejjednodušším způsobem je podání žádosti prostřednictvím datové schránky obzvláště tehdy, pokud ji rodič už má založenou. Zřízení datové schránky je spojeno s ověřením jejího uživatele. Samotné používání je pak velmi jednoduché, nevyžaduje žádné certifikáty a slouží k rychlému posílání úředních dokumentů, jako je například tato žádost.

Při podání žádosti online s elektronickým podpisem je požadován kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který u nás poskytují pouze dvě společnosti – První certifikační autorita a PostSignum QCA.

Osobní podání žádosti o rodičovský příspěvek

Vyplněnou žádost o příspěvek lze podat také osobně. V takovém případě je nutné žádost vyplnit, vytisknout a podepsat. Vytisknout si můžete i prázdnou žádost a vyplnit ji ručně. V každém případě na žádosti nesmí chybět datum podpisu a podpis žádajícího rodiče. Vyplněný a podepsaný formulář je nutné odevzdat pouze na příslušném Úřadu práce v místě trvalého bydliště.

NAŠE RADA: Před odevzdáním (odesláním) vyplněné žádosti o rodičovský příspěvek pečlivě zkontrolujte všechny informace, které v žádosti uvádíte. Předejdete tak obíhání úřadů kvůli špatně vyplněným nebo chybějícím údajům v dokumentu.

Výše rodičovského příspěvku

Výše rodičovského příspěvku je stejná pro všechny žádající rodiče bez ohledu na výši jejich příjmů před nástupem na rodičovskou dovolenou. Od ledna 2020 byl rodičovský příspěvek zvýšen z původních 220 000 Kč na současných 300 000 Kč. Jsou-li v rodině nejmladšími členy dvojčata nebo více dětí narozených současně, má rodič nárok na vyčerpání celkové částky ve výši 450 000 Kč.

Příspěvek ve výši 300 000 Kč mohou využít i ti rodiče, kteří již rodičovský příspěvek pobírali před jeho zvýšením. Aby jej však získali, musí jej celý vyčerpat do čtvrtých narozenin dítěte, na které příspěvek pobírají.

Není nutné podávat žádost o nový příspěvek a chodit na příslušný Úřad práce osobně. Ke zvýšení rodičovského příspěvku dochází automaticky a příjemci pouze obdrží dopis od Úřadu práce s podrobnějšími informacemi.

Podmínky vyplacení rodičovského příspěvku:

 • Při podání žádosti rodič musí zvolit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku. Rozhodující je přitom výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství (příp. nemocenské v souvislosti s porodem) nebo převzetí dítěte dle zákona o nemocenském pojištění.
 • Pokud je u jednoho z rodičů k datu narození nejmladšího dítěte 70 % třicetinásobku jeho denního vyměřovacího základu vyšší než 10 000 Kč, má rodič možnost volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku maximálně do této částky měsíčně.
 • Nelze-li ani u jednoho z rodičů určit denní vyměřovací základ (nebo rodič nedoložil výši denního vyměřovacího základu) nebo je hodnota nižší než 10 000 Kč, rodič smí volit výši rodičovského příspěvku maximálně do výše 10 000 Kč měsíčně.
 • V případě žádosti o rodičovský příspěvek na 2 a více společně narozených dětí se výše volby zvyšuje maximálně na 1,5 násobek stanovených částek (tj. 15 000 Kč měsíčně).

Způsoby čerpání rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek nelze čerpat najednou, ale pouze v podobě pravidelných měsíčních dávek. Výši rodičovského příspěvku lze měnit každé 3 měsíce podle toho, jak rychle chce příjemce rodičovský příspěvek vyčerpat. Formulář změny žádosti o rodičovský příspěvek je ke stažení opět na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Při každé změně čerpání je nevyplacená část příspěvku vydělena novým počtem měsíců. Této možnosti využívají zejména ženy, které očekávají narození dalšího potomka. Nárok na rodičovský příspěvek totiž zanikne narozením dalšího dítěte. Tímto způsobem tak mohou rodiče příspěvek vyčerpat rychleji, aniž by o něj přišli.

Rodičovský příspěvek v roce 2020

Zásadní změna se týká výše rodičovského příspěvku. Ten byl od 1. ledna 2020 zvýšen na 300 000 Kč, tedy o 80 000 Kč. Nejvíce si však polepšili rodiče, kterým se narodí více dětí. Ti namísto původních 330 000 Kč obdrží dokonce 450 000 Kč.

skoleni9_11

Nárok na zvýšený rodičovský příspěvek má rodič dítěte:

 • které se narodilo 1. ledna 2020 a později,
 • které se narodilo před 1. lednem 2020 a ještě nedosáhlo věku 4 let.

Změna měsíčního příspěvku přitom nesmí být vyšší než 70 % částky, ze které se počítá státní podpora během mateřské dovolené.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).