Hlavní navigace

Na změnu penzijního fondu máte posledních 14 dnů. Jaký fond zvolit?

8. 2. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Chcete-li změnit penzijní fond a zachovat původní podmínky investování, moc času už nezbývá. Proč to (ne)stihnout včas a jaký fond doporučují odborníci?

Máte penzijní připojištění ale neuspokojují vás výsledky fondu? Pak máte na jeho změnu možná už jen dva týdny. Proč možná? Protože po 28. únoru 2012 už vás bude změna stát původní pravidla, podle kterých v penzijním fondu investujete nyní. Více: Vyplatí se penzijní připojištění nebo dobrovolné penzijní spoření?

Co platí pro nové účastníky fondů?

Pokud ještě penzijní připojištění nemáte, ale uvažujete o něm, a chcete, aby produkt fungoval podle stávajících pravidel, máte čas do konce letošního listopadu. Do tohoto data si můžete rozhodnout, zda zůstanete v tzv. transformovaném fondu nebo přejdete do doplňkového penzijního spoření.

Jak se bude vyvíjet třetí pilíř?

Není vám jasné, co znamená termín transformovaný fond? Vysvětleme si to postupně. Třetí pilíř reformy, který tvoří penzijní připojištění, dozná od roku 2013 změn. Původní penzijní fondy se přemění na penzijní společnosti, jejichž majetek bude oddělen od majetku investorů. Třetí pilíř tak budou tvořit tzv. transformované a účastnické fondy.

Stávající podmínky budou zachovány v transformovaných fondech. Možnost mezi nimi přestupovat platí do zmiňovaného data 28. února. Vstoupit do nich můžete nejdéle do konce listopadu. Výše úložky bude možné měnit pořád.

Pak bude od 1. 1. 2013 možné přestoupit a uzavřít už jen doplňkové penzijní spoření s penzijní společností v rámci tzv. účastnického fondu. Aplikovat se budou již nová pravidla. Zmíněné platí i pro ty, kteří se rozhodnou změnit fond po 28. únoru (což jim bude umožněno právě až od roku 2013) nebo dobrovolně odejít z transformovaného fondu do účastnického (zpět to už možné nebude). První převedení prostředků z transformovaného fondu je možné pouze do účastnických fondů téže penzijní společnosti na základě uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a je bezplatné, vysvětlila pro server Měšec.cz Eva VítováAsociace penzijních fondů ČR.

Pak je možné přejít k účastnickému fondu jiné penzijní společnosti. Prostředky se převedou včetně státních příspěvků a se započtením pojištěné doby.

Klient může mít v rámci třetího pilíře aktivní pouze jednu smlouvu. Budete tedy muset zvolit mezi penzijním připojištěním nebo doplňkovým penzijním spořením. Společnou budou mít účastnické a transformované fondy jen možnost získání státního příspěvku, který se ale od roku 2013 také změní. Psali jsme: Penzijní reforma: Metoda cukru a biče na pokusných králicích

Anketa

U koho máte své vlastní penzijní připojištění?

Zvolte si své pro a proti

Odpověď na otázku zda na změnu fondu spěchat, tedy tkví v tom, zda vám více vyhovují stávající pravidla fungování fondu nebo se vám budou zamlouvat spíše ta nová.

Současná pravidla pro vás znamenají hlavně záruku nezáporného výnosu. To znamená, že váš penzijní fond vám nemůže vrátit nižší částku, než jste do něj vložili. S výrazem „zhodnocení“ je ale nutné v případě současných pravidel penzijních fondů zacházet opatrně. Přesto, že vám totiž fond vyplatí to, co jste vložili, pokud nepřidá žádné zhodnocení nebo bude výnos pod úrovní inflace, reálně vaše peníze stejně nezhodnotil.

Na druhou stranu se fond musí řídit přísnými pravidly a právě garance vkladu brání v tom, aby se fond mohl v rámci investování více „odvázat“ a mít možnost získat vyšší zhodnocení (ale s vyšším rizikem).

Pokud se vám tedy zdá, že mají penzijní fondy na váš vkus příliš svázané ruce, nemusíte se změnou fondu spěchat a přestoupit později na nová pravidla. Ta fondům umožní investovat dynamičtěji, tedy do instrumentů s vyšším výnosem a vyšším rizikem. Za to ale nová pravidla samozřejmě už nebudou nabízet garanci nezáporného výnosu. Během spoření v účastnickém fondu budete moci investiční strategii měnit.

S novými pravidly přijdete také o možnost sjednání výsluhové penze. Tedy dohodnout si ve smlouvě možnost výběru poloviny prostředků včetně státní podpory už po 15 letech spoření. Na druhou stranu se v doplňkovém penzijním spoření nově zavádí penze na dobu určitou, uvedla Vítová.

Změní se také lhůta pro vznik nároku na odbytné. V transformovaném fondu to bude po 12 měsících. V účastnickém fondu vznikne na odbytné právo až po 24 měsících.

Pokud se vám systém podle nových pravidel nezamlouvá a jste spokojeni se stávajícím fondem, nic dělat nemusíte. Pokud chcete stará pravidla ale v jiném fondu, musíte ho změnit do 28. února 2012.

28., nebo 29. únor?

Zákon doslova uvádí, že žádost o převod prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této části zákona. 

Vzhledem k tomu, že zákon vyšel ve sbírce 28. 12. 2011, může leckoho napadnout, zda je nejzazším termínem skutečně 28. únor, a ne konec měsíce, který se letos kvůli přestupnému roku datuje až na 29. únor. Zeptali jsme se proto za vás. Platí termín 28. února. Počítání lhůt se v tomto případě řídí občanským zákoníkem, potvrdila serveru Měšec.cz Eva Vítková z Asociace penzijních fondů ČR.

Změnu nenechávejte na poslední chvíli

Pokud chcete měnit fond a fungovat dál podle původních pravidel, nenechávejte to na poslední chvíli. Pokud sepíšete s novým fondem smlouvu o penzijním připojištění a podáte žádost o převod prostředků do nového fondu, bude nějakou dobu trvat, než se mezi fondy vyřídí potřebná agenda. Jak jsme zjistili, rychlost vyřízení se liší fond od fondu. Všechny dokumenty musí být do původního fondu doručeny právě do 28. února. Později (a až od ledna 2013) budete moci přestoupit už jen do fondů s novými pravidly. 

Klient má na výběr, jak změnu penzijního fondu provést. Buď doručí žádost o výpověď a převod prostředků do svého stávajícího penzijního fondu a zároveň si založí novou smlouvu o penzijním připojištění v novém zcela sám, anebo celý tento proces uskuteční prostřednictvím nově zvoleného penzijního fondu, vysvětlila možnosti přechodu mezi fondy Daniela Velová za ING Penzijní fond.

Uvedla také, že pokud zašle poštou nebo osobně doručí žádost sám klient, doba doručení bude kratší, než v případě, že celým procesem pověří nově zvolený penzijní fond. Je pravděpodobné, že kvůli rostoucímu počtu žádostí v předchozích týdnech dojde k mírné prodlevě. Tato doba je v případě každého fondu různá. My se snažíme celý proces vyřídit co nejrychleji, nicméně z výše uvedených důvodů to trvá zhruba 5 dní, upřesnila Velová.  

Pokud jde o přestup k našemu fondu, je třeba počítat s časem na úřední ověření podpisu a doručení tiskopisu původnímu fondu. Účastníci by tedy měli kontaktovat pracovníky na našich pobočkách nejpozději do 25. 2. 2012, ale raději dříve, nabádá ke včasné akci čtenáře také Pavla Hávová, mluvčí ČSOB.

Václav Balek za Allianz penzijní fond server Měšec.cz ujistil, že změna půjde provést ještě při podání žádosti poslední možný den: Stačí ještě 28. 2., ale určitě bude lepší nenechávat to na poslední den, uvedl Balek. Jak se ale říká, čert nikdy nespí, a proto si ve vlastním zájmu nechte raději rezervu. 

Nezapomeňte také na to, že od prvního dne následujícího měsíce po výpovědi ještě běží dvouměsíční výpovědní lhůta u původního fondu. Teprve po ní začínáte spořit do fondu nového.

Jak fond změnit?

Jak jsme již zmínili, změnu fondu můžete provést buď ve vlastní režii, nebo nechat vyřízení na novém fondu. Účastník sepíše s novým penzijním fondem nebo jeho obchodním zástupcem novou smlouvu o penzijním připojištění. Zároveň se smlouvou vyplní formulář, který obsahuje  výpověď penzijního připojištění u předchozího penzijního fondu a souhlas nového fondu s převodem finančních  prostředků. Penzijní fondy obvykle požadují, aby podpis na formuláři byl úředně ověřen, vysvětlila postup Vítková z Asociace penzijních fondů ČR.

Pokud jste u původního fondu nestrávili ani pět let, počítejte s tím, že zaplatíte za přestup poplatek, jehož výše nesmí přesáhnout 800 Kč. Čtěte více: Nevýhodný penzijní fond změníte snadno, ale připravte si pár stovek navíc

Jak se změní výše státního příspěvku?

Od začátku roku 2013 dojde také ke změně ve výpočtu státního příspěvku, který získáte v transformovaném i účastnickém fon­du.

Nyní platí, že na minimální výši příspěvku stačí měsíčně ukládat alespoň 100 Kč. Nově se tato hranice posune na 300 Kč. Pro získání maximální výše příspěvku už tak nebude stačit úložka ve výši současných 500 Kč. Od nového roku bude potřeba měsíčně odkládat rovnou tisícovku.

Výše maximálního příspěvku ale vzroste ze 150 na 230 Kč.

Výši příspěvku vzhledem k měsíční úložce (od 300 do 999 Kč) vypočtete tak, že k částce 90 Kč připočtete 20 % z hodnoty úložky, která přesahuje hranici 300 Kč. Od vkladu ve výši 1000 Kč je pak příspěvek 230 Kč.

Výše státního příspěvku vzhledem k měsíční úložce od 1. 1. 2013
Měsíční úložka (v Kč) Státní příspěvek (v Kč)
do 299 0
300 90
400 110
500 130
600 150
700 170
800 190
900 210
1000 230

Který fond doporučují finanční poradci?

Když už radíme, jak fond změnit, dáme vám i nějaké tipy, který si vybrat. Než přejdete, zaměřte se na kapitálovou přiměřenost, nákladovost fondu, výnosy i nabídku doplňkových služeb. Čtěte více: Desetileté zhodnocení penzijních fondů je mírně nad inflací

Z pohledu zhodnocení vložených prostředků vychází nejlépe penzijní fond Allianz (ten i z pohledu kapitálové přiměřenosti), který za rok 2010 přidal 3 %. Nejhůře naopak Penzijní fond Progres od ČSOB s 1 %. Výnosy jsou bez započtení inflace, takže v případě druhého zmíněného fondu je potřeba ke slovu výnosy přimyslet ještě uvozovky.

Při výběru penzijního fondu vycházíme ze dvou objektivních hledisek. Tím prvním je stabilita a důvěryhodnost penzijního fondu a tím druhým výkonnost. Stabilitu zjistíme nejlépe podle známek, které mají jednotlivé penzijní fondy udělené od ratingových agentur. Výkonnost zase dlouhodobým průměrným zhodnocením. V obou těchto zhodnoceních je na špici penzijní fond Alllianz. Z toho důvodu jej doporučujeme, uvedl pro server Měšec.cz Kamil Durčák, produktový manažer společnosti Rentia.

skoleni_27_5

Vzhledem k tomu, že většina penzijních fondů držela podobnou konzervativní strategii, byla historická výkonnost ovlivněna především úrovní nákladů. Stačilo tak vybrat nejméně nákladný fond, řekl serveru Měšec.cz zase Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum s tím, že do budoucna náklady fondů nemohou být dominantním kritériem, protože všechny transformované fondy budou mít regulované náklady. V zásadě tak platí, že minulé výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích a lidé by měli spíše vybírat podle stability fondu, dodal Rajdl.

Pěkných výsledků, pokud jde o zhodnocení, dosahuje stabilně penzijní fond Allianz, který v posledních pěti letech připisuje účastníkům pravidelně zhodnocení ve výši minimálně 3 %. Má také  nejnižší nákladovost 0,8 % (poměr administrativních a provozních nákladů k průměrnému počtu účastníků v roce 2010) a náklady příštích období  k prostředkům účastníků činí 1,6 %, což představuje 5. místo mezi ostatními penzijnímu fondy v ČR. V kombinaci těchto tří měřítek úspěšnosti jej považuji za nejlepší, prozradila serveru Měšec.cz své hodnocení také Eva Poláchová, ředitelka analytického centra OVB Allfinanz s tím, že z velkých penzijních fondů je na tom dobře Penzijní fond České spořitelny, který má ze všech fondů nejnižší náklady  příštích období 0,4 %. Průměrné roční zhodnocení za posledních 5 let 2 % a nákladovost  1,3 %.

Anketa

Jaký penzijní fond doporučujete ke spoření na penzi?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).