Hlavní navigace

Na jaké poplatky se v rámci penzijní reformy připravit?

3. 6. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Důchodová reforma dostává jasnější kontury. Návrh zákona stanovil, jaké maximální poplatky vám bude moci penzijní společnost naúčtovat.

Penzijní reforma už je v paragrafovém znění. Dokumentem se probíráme a přinášíme první vlaštovku – poplatky. O tom, jaké varianty byly původně ve hře, jsme vás informovali v článku Co zaplatíte za účast na penzijní reformě?.

Po zveřejnění vládního návrhu zákona o důchodovém spoření toho víme zase trochu víc. Vy nezapomeňte, že tento návrh můžete do 20. června připomínkovat. Podněty posílejte na adresu:  irena.kubatova@mfcr­.cz.

Právo na úplatu – poplatek řádný

Návrh zákona přiznává penzijním společnostem právo na úplatu za to, že budou spravovat majetek v důchodových fondech a za zhodnocení v konzervativním, vyváženém a dynamickém fondu. O jednotlivých důchodových fondech si přečtěte více v článku: Nové penzijní fondy nebudou garantovat návratnost.

Zákon o důchodovém spoření nestanovuje přesnou výši poplatků, ale pouze je shora omezuje. 

Poplatek za správu aktiv

Za správu majetku ve fondech proto podle návrhu zaplatíte penzijní společnosti maximálně:

 • 0,3 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v důchodovém fondu státních dluhopisů,
 • 0,4 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v konzervativním důchodovém fondu; (plus náklady na nákup cenných papírů kolektivního investování),
 •  0,5 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu ve vyváženém důchodovém fondu; (plus náklady na nákup cenných papírů kolektivního investování),
 • 0,6 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v dynamickém důchodovém fondu; (plus náklady na nákup c.p. kolektivního investování).

Zmiňovaná průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu se bude v každém fondu stanovovat k poslednímu dni období jako prostý aritmetický průměr hodnot vlastního fondového kapitálu za každý den období.

Příklad

Pokud budeme pro názornost uvažovat účastníka reformy s průměrnou mzdou 24 000 Kč měsíčně, za první rok do fondů odvede částku 14 400 Kč (24 000×12×5 %).

Za investici:

 • do fondu státních dluhopisů tedy zaplatí 43,2 Kč,
 • do konzervativního důchodového fondu zaplatí 57,6 Kč,
 • do vyváženého důchodového fondu zaplatí 72 Kč,
 • do dynamického fondu pak zaplatí 86,4 Kč.

Poplatek za zhodnocení majetku

Za zhodnocení majetku zaplatíte 10 % z rozdílu průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v letech, která předchází tomuto období od vzniku důchodového fondu. Čtěte také: Penzijní fondy a reforma: půjde jen o další krmítko finančních žraloků?

Česky řečeno 10 % z částky, o kterou penzijní společnost prostředky zhodnotí oproti minulému období.

Požadovat po vás tento poplatek nebude mít penzijní společnost právo v případě, že průměrná roční hodnota důchodové jednotky v posuzovaném období bude rovna nebo nižší, než nejvyšší průměrná roční hodnota v předcházejících letech od vzniku fondu. Toto pravidlo se vztahuje i na případ, kdy bude posuzované období kratší, než jeden rok. Takže pokud se prostředky nezhodnotí, poplatek byste platit neměli.

Průměrná hodnota se přitom stanoví k poslednímu dni období opět jako prostý aritmetický průměr hodnot důchodových jednotek fondu za každý den tohoto období.

Také vás zarazil termín důchodová jednotka? § 72 ji definuje tak, že představuje nejmenší podíl na majetku v důchodovém fondu. Hodnota důchodové jednotky se vyjadřuje v Kč a určuje se s přesností na čtyři desetinná místa. První den, kdy penzijní společnost začne vytvářet důchodový fond, má tato jednotka počáteční hodnotu 1 Kč. Po tomto dni stanovuje její aktuální hodnotu penzijní společnost. Svět by byl krásnější, kdyby byla právní úprava srozumitelná a tak snadnější právě k připomínkování.

Mimořádné poplatky

Mimořádné poplatky bude penzijní společnost nárokovat za:

 • změnu strategie spoření,
 • převod vašich prostředků k jiné penzijní společnosti, 
 • odeslání výpisu důchodového spoření častěji než jednou za rok,
 • požadování poskytnutí informací jiným než standardním způsobem.

Za změnu strategie zaplatíte podle návrhu nejvíce 500 Kč. Za převod prostředků k jiné penzijní společnosti vám může ta původní naúčtovat maximálně 800 Kč. Za poslední dva jmenované úkony pak horní hranice poplatku není přesně stanovena, podle návrhu zákona ale musí odrážet pouze účelně vynaložené náklady na jejich provedení.

Kdy platit nemusíte

Také u mimořádných poplatků existuje výjimka z povinnosti je platit. Za převod prostředků k jiné penzijní společnosti nebo za změnu investiční strategie nemusíte platit, pokud vaše prostředky byly umístěny ve fondu, v jehož statutu došlo ke změnám způsobu investování, investičních cílů nebo ke zvýšení úplaty. Poplatek bude odpuštěn i za změnu v rámci fondu, jehož správa byla převedena na jinou penzijní společnost nebo v případě, že byl sloučen s jiným fondem. Výjimka platí i na změnu v důchodovém fondu penzijní společnosti, která se sloučila s jinou penzijní společností. Čtěte také: Využitím druhého pilíře si snížíte důchod od státu o 15 %

Změnu strategie spoření nebo převod prostředků k jiné společnosti ale může vaše penzijní společnost zpoplatnit v případě, že o tyto změny požádáte až po uplynutí 6 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o:

 • schválení změny statutu důchodového fondu,
 • schválení převodu důchodových fondů,
 • schválení sloučení důchodových fondů,
 • schválení sloučení penzijních společností, nebo
 • nařízení převodu důchodových fondů.

Proto je ve vašem zájmu dění kolem  vaší penzijní společnosti sledovat a se změnami, které vyprovokují výše uvedené novinky neotálet déle než půl roku.

Přejít k jiné penzijní společnosti můžete bezplatně i beze změn v důchodových fondech. Od uzavření smlouvy o důchodovém spoření ale musí uplynout více než 5 let. Změna strategie je zase bezplatná v případě, že ji provedete maximálně jednou za rok.

Úplata zprostředkovatelům z vaší kapsy nepůjde

Za zprostředkovatele, který vám sjednání smlouvy s penzijní společností zajistí, samozřejmě vy platit nebudete. Toto budou náklady penzijní společnosti, která je ale bude rozpouštět v poplatcích, které bude účtovat vám. Čtěte také: Důchodová reforma sedmkrát jinak. Jak jsou na tom v zahraničí?

Informaci o výši úplaty zprostředkovatelům uvádíme jen pro zajímavost. Výše této odměny nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy v národním hospodářství, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, za uzavření jedné smlouvy o důchodovém spoření.

skoleni_8_6

Paragraf, který se tomuto tématu věnuje, ale nepojednává o tom, zda bude moci penzijní společnost výši tohoto poplatku diferencovat například podle strategie, na kterou bude smlouva uzavřena. Pokud by totiž výše poplatku motivovala více například ke smlouvám s dynamičtější strategií, vzniká zde riziko zneužití postavení zprostředkovatele vůči lidem, kteří nemají o investicích a rizicích dostatek informací.

Detailnější informace pro vás budeme zjišťovat do některého z příštích článků.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).