Hlavní navigace

Chudáci zaměstnanci jen dřou a OSVČ okrádají stát

29. 5. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa.com
Analýza odvodů na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů odpovídá na otázky, jak že je to s nepoměrem mezi OSVČ a zaměstnanci. Ani jedna ze skupin se nemá nejlépe, vše má svá pro a proti.

Tvrzení, že OSVČ mají z hlediska odvodů v porovnání se zaměstnanci za málo peněz hodně muziky, už slyšel v různé formě asi každý. Sesterský server Podnikatel.cz proto s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR připravil Srovnání odvodů na zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmů u OSVČ a zaměstnanců.

Pro objektivní porovnání bylo nutné získat pro analýzu srovnatelná vstupní data. To byl občas oříšek. Jednotlivé instituce se například liší v počtu podnikatelů a zaměstnanců, které evidují, a například v případě zdravotních pojišťoven některé statistiky ani neexistují. ČSSZ zase nerozděluje uhrazené pojistné dle charakteru činnosti OSVČ a dělí pojistné jen na základě toho, zda OSVČ platí zálohy, popisuje přípravy analýzy Daniel Morávek, zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz. 

Porovnání odvodů na daň z příjmů

Analýza využila pro výpočty informace ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství, podle kterých je 992 024 aktivních OSVČ. Ty celkově do rozpočtu za loňský rok odvedly na dani z příjmů 7,517 mld. Kč.

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství pak eviduje 4 717 489 zaměstnanců, za které do rozpočtu za daň z příjmů přibylo 123,25 mld. Kč.

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR Karel Havlíček upozornil na to, že průměrná hodnota odvodů za zaměstnance obsahuje i vysokopříjmovou skupinu (tedy například manažery apod.), zatímco průměr za OSVČ je z pohledu podnikatelů jen za skupinu těch s nižšími příjmy, tedy za živnostníky. Celkové odvody za všechny podnikatelské subjekty, vč. OSVČ, malých, středních a velkých podniků, jsou 127,5 miliardy (120 miliard Kč za právnické osoby, 7,5 miliardy Kč za OSVČ), doplnil informace Havlíček.

Průměrný odvod na jednu OSVČ hlavní/rok: 8445 Kč1

Průměrný odvod jednoho zaměstnance/rok: 26 125 Kč

1 přepočteno jen na hlavní činnost

Podle statistik odvádí OSVČ vykonávající hlavní činnost na daň z příjmů asi 32 % toho, co zaměstnanec.

Odvody na zdravotní pojištění a náklady na péči

Pro porovnání odvodů na zdravotní pojištění a informace o nákladech na péči poskytla informace pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Jedná se ale o pojišťovnu s největším počtem klientů, proto se dají její statistiky považovat za relevantní. Při výpočtech nebyla uvažována data o nemocenském pojištění, které si platí OSVČ dobrovolně.

VZP ke konci roku 2013 evidovala 294 203 OSVČ, které pouze podnikají a nemají tedy souběh se zaměstnáním. Jejich odvody na zdravotní pojištění dosáhly částky 6,506 mld. Kč. Zaměstnanců, kteří zároveň nepodnikají a pojistné za ně neodvádí současně stát, registrovala VZP ke stejnému datu 1 631 070 s odvedeným pojištěním ve výši 61,065 mld. Kč. Z této částky však 40,71 mld. Kč činí odvody zaměstnavatelů.

Průměrný odvod zdravotního pojištění OSVČ hlavní: 22 114 Kč/rok 

Průměrný odvod zdravotního pojištění zaměstnance: 37 439 Kč/rok (placeno zaměstnancem 12 479 Kč/rok, placeno zaměstnavatelem 24 960 Kč/rok

OSVČ vykonávající hlavní činnost platí na zdravotním pojištění v průměru 56 % toho, co zaměstnanec.

Pokud by se ale nezapočítalo, co za zaměstnance platí zaměstnavatel, a bral by se čistý odvod zaměstnance, potom platí OSVČ o 44 % více než zaměstnanec. OSVČ musí zaplatit minimální pojistné 1797 Kč, i když nemá žádné příjmy, připomněl Havlíček.

Zdůraznil také, že podle dat VZP do státního zdravotního systému OSVČ platí přibližně dvojnásobnou částku, než z něj čerpají.

Odvody na sociální pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ke konci loňského roku evidovala 676 188 OSVČ, které platí zálohy na důchodové pojištění. Na odvodech za důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti zaplatily 21,9 mld. Kč. Za zaměstnance bylo celkem odvedeno (opět bez nemocenského pojištění) 324 mld. Kč, z toho bylo z kapsy zaměstnavatelů uhrazeno 240 mld. Kč.

Průměrný odvod na sociální pojištění na jednu OSVČ platící zálohy/rok: 32 424 Kč

Průměrný odvod sociálního pojištění na jednoho zaměstnance/rok: 68 680 Kč (placeno zaměstnavatelem 50 823 Kč, placeno zaměstnancem 17 857 Kč)

OSVČ celkově na sociální pojištění platí zhruba o polovinu méně, co se odvede celkem za zaměstnance (ale i včetně plateb zaměstnavatelů). Pokud se odvody zaměstnavatele nezapočtou, mizí OSVČ z kapsy na sociální pojištění zhruba o polovinu víc peněz než zaměstnancům.

Je třeba také připomenout, že OSVČ nemá po dobu prvních dvou týdnů nemoci žádné prostředky, zatímco zaměstnanec nemá placené první tři dny nemoci. Kromě toho nemá OSVČ také proplácenou dovolenou.

Zaměstnanci mají během péče o nemocné dítě nárok na nemocenskou dávku ošetřovné. OSVČ nemohou naopak ošetřovné čerpat. Při problémech zaměstnavatele mají zaměstnanci nárok na odstupné (navíc běží výpovědní lhůta), zatímco OSVČ mohou skončit ze dne na den a bez peněz. Při zavinění škody činí náhrada škody ze strany zaměstnance maximální 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku, ale drobní živnostníci ručí celým svým majetkem, upozornil na další rozdíly Havlíček.

Podnikatelé utíkají do zaměstnaneckých poměrů

V souvislosti s porovnáváním odvodů stojí za to zmínit také snižování počtu OSVČ. Zatímco na konci minulého roku ČSSZ evidovala celkem 972 356 OSVČ, o rok dříve jich bylo o 5 tisíc více. Ke konci roku jich v ČR přitom působilo ještě více než milion. Celkový počet OSVČ se snižuje kvůli úbytku osob s hlavní výdělečnou činností. Zatímco ke konci roku 2011 jich registrovala ČSSZ 650 tisíc, na konci minulého roku jich bylo 586 tisíc. Za poslední tři roky se tak jejich počet snížil skoro o desetinu.

Počty OSVČ na vedlejší činnost se naopak zvyšují. Ke konci roku 2009 jich podle ČSSZ bylo 306 718. Za pět let se jejich počet zvýšil téměř o 80 tisíc, což je nárůst o celou pětinu.

Anketa

Myslíte si, že odvody OSVČ jsou:

Podle Havlíčka tento trend napovídá, že mikropodnikatelé závislí jen na své živnosti mají problém s přežitím a zaměstnanci naopak začínají vedle své práce ještě podnikat.

dan_z_prijmu

Pokud by tento trend pokračoval ještě několik dalších let, dostaneme se do kritické situace, kdy mikropodnikání bude již jen druhou profesí zaměstnanců, varuje Havlíček.

Stav ke dni OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
31. 12. 2014 586 112 386 244 972 356
31. 12. 2013 602 395 374 833 977 228
31. 12. 2012 627 596 366 492 994 088
31. 12. 2011 649 990 351 774 1 001 764
31. 12. 2010 640 406 336 663 977 069
31. 12. 2009 648 941 306 718 955 659

Zdroj: ČSSZ

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).