Hlavní navigace

Musí vám cestovní kancelář zaplatit v případě zkažené dovolené?

9. 10. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Musí vás cestovní kancelář odškodnit v případě, kdy služby jsou v pořádku, ale dojde k nějaké nečekané události?

Předčasem se hodně debatovalo při přípravě nového občanského zákoníku o radosti z dovolené a povinnosti cestovních kanceláří případně odškodnit klienty za zkaženou dovolenou. Jistí klienti však dosáhli odškodnění podle nynějších pravidel – cestovní kancelář jim musela vrátit peníze za zájezd, který sami ukončili a odjeli domů, protože v místě pobytu řádil rozsáhlý požár, ačkoliv jim bylo nabízeno i jiné řešení a náhradní program. Soudy tedy rozhodly, že klienti mají nárok na odškodnění, i když dovolenou zkazí objektivní událost (vyšší moc), na níž nemá cestovní kancelář žádnou vinu.

Jak rozhodovaly soudy nižších stupňů

Žalobci – klienti cestovní kanceláře, účastníci zájezdu do Řecka, se domáhali po žalované cestovní kanceláři zaplacení 54 514,30 Kč s příslušenstvím představující poměrnou část zaplacené ceny za nevyčerpané dny z pobytového zájezdu, který si u žalované zakoupili. Soud prvního stupně uznal nárok klientů co do částky 20 000 Kč a uložil žalované cestovní kanceláři, aby jim ji zaplatila, žalobu o zaplacení částky zbývající částky 34 514,30 Kč zamítl. Žalobci se odvolali a u odvolacího soudu dosáhli plného úspěchu, když soud vyhovující výrok soudu nižšího stupně potvrdil a zamítavý výrok změnil tak, že žalované uložil zaplatit i oněch 34 514,30 Kč s úroky z prodlení. Čtěte také: Jak správně spočítat úroky z prodlení?

Jak to bylo čili Skutkový základ případu

Oba soudy vyšly ze zjištění, že žalobci uzavřeli dne 10. 8. 2006 s žalovanou cestovní smlouvu, jíž zakoupili pobytový zájezd v termínu od 20. 8. 2006 do 3. 9. 2006 pro dvě dospělé osoby a dítě za 63 600 Kč. Dne 21. 8. 2006 (den po příletu do místa pobytu) vypukl v místě pobytu rozsáhlý požár a situace se stala kritickou. Lidé byli vystaveni rychle se šířícímu ohni a hustému dýmu. Žalobci s jejich půlroční dcerou museli přečkat dobu, než oheň vyhasl, v loďce na moři. Delegátky žalované jim následně daly pokyn, aby se vrátili do hotelu, ač v místě pobytu trval požár, celá oblast byla zahalena dýmem, nefungovala elektřina a netekla voda.

Žalobci, kteří od české ambasády v Řecku získali informaci, že stav je v této oblasti kritický a nebylo jim doporučeno, aby se do postižených míst vraceli, návrat do destinace zavrhli, nepřijali opatření žalované ve formě výletů v dané oblasti, dodávek pitné vody a stravy a na vlastní náklady si dne 22. 8. 2012 zajistili návrat do vlasti. Tip: Kdy a jak můžete odstoupit od cestovní smlouvy pro změnu podmínek zájezdu?

Vzhledem k tomu, že ke stabilizaci požáru došlo až dne 25. 8. 2006, dospěly soudy ke shodnému skutkovému závěru, že pokračování zájezdu pro rodinu s malým dítětem se zdravotním problémem nebylo v dané lokalitě a v daném čase objektivně možné a že žalovaná nebyla objektivně schopna poskytovat žalobcům služby, k nimž se v cestovní smlouvě zavázala. Její doporučení, aby se žalobci s dítětem vrátili do hotelu a využili nabízených výletů, nepředstavovalo poskytnutí rychlé pomoci v nastalých nesnázích ve smyslu ust. § 852k odst. 1 občanského zákoníku.

Nebyla-li žalovaná schopna zajistit žalobcům služby stejné kvality, k jejichž plnění se ve smlouvě zavázala, byla povinna zajistit jim služby nižší kvality a uhradit zároveň rozdíl v ceně (ust. § 852k odst. 3 občanského zákoníku). Protože žalobci opatření nabídnutá žalovanou nepřijali, vznikl jim podle ust. § 852k odst. 4 občanského zákoníku nárok na vrácení rozdílu v ceně mezi službami zaplacenými a žalovanou fakticky poskytnutými a na zajištění dopravy zpět na místo odjezdu.

Oproti soudu prvního stupně, který přiznal žalobcům odškodnění ve výši 20 000 Kč (s příslušenstvím) odpovídající nákladům na zajištění rychlé a účinné pomoci, která měla spočívat v transportu na letiště, nutných výdajích za nocleh, jídlo a dvě letenky, odvolací soud shledal výši žalobou uplatněného nároku v souladu se zákonnou úpravou, neboť je výsledkem rozdílu mezi zaplacenou cenou a cenou fakticky poskytnutých služeb.

skoleni_13_10

Jak se cestovka marně bránila

Proti rozsudku odvolacího soudu si podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR cestovní kancelář. Nesouhlasila se skutkovým závěrem, že v důsledku požáru nebyla schopna poskytnout žalobcům smluvně sjednané služby, případně jim zajistit adekvátní náhradu, z něhož odvolací soud stejně jako soud prvního stupně při právním posouzení věci vyšel. Za nespornou považovala skutečnost, že dne 21. 8. 2006 vypukl na poloostrově, kde klienti bydleli, požár. Měla ovšem za to, že v řízení bylo listinnými důkazy, prokázáno, že poskytování služeb v hotelu, v němž byli žalobci ubytováni, nebylo požárem dotčeno a že byla schopna žalobcům poskytnout sjednané služby, případně zajistit jim jiné ubytování.

Jenže dovolání NS ČR svým usnesením ze dne 25. 9. 2012, spis. zn. 33 Cdo 4661/2010, odmítl jako nepřípustné, byť to bylo jen z procesních (formálních) důvodů.(Předpokladem přípustnosti dovolání je skutečnost, že dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. Protože potvrzujícím ani měnícím výrokem rozsudku odvolacího soudu nebylo s ohledem na tzv. rozštěpenost původního nároku na dva rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím částku 50 000 Kč, je přípustnost dovolání proti oběma těmto výrokům vyloučena (okolnost, že součet obou těchto plnění přesahuje částku 50 000 Kč, je bezvýznamná).) Platí tedy pravomocný rozsudek odvolacího soudu ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně – klienti spor vyhráli, cestovní kancelář jim musí za zkaženou dovolenou zaplatit to, co požadovali.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).