Hlavní navigace

Místní poplatek z pobytu: další byrokracie i pro dlouhodobé pronajímatele

8. 5. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Místní poplatek z pobytu, který byl zaveden 1. 1. 2020, není problém jen pro krátkodobé pronajímatele typu Airbnb, penziony, hotely a ubytování v soukromí, ale pro každého pronajímatele.

Jakmile mu předčasně odejde nájemník, ať už o vlastní vůli, nebo umře, ať už zaplatí za nájem, či ne, pronajímatel musí odvést poplatek a vést další evidenci danou zákonem. A to minimálně 6 let.

Informace, že se zavádí místní poplatek z pobytu, mě nechávala z počátku chladným. Až 27. 12. 2019 jsem se dostal k vyhlášce, která byla schválena teprve 10. 12. 2019, ale s účinností již od 1. 1. 2020. A najednou jsem zjistil, že vyhláška je napsána tak, že prostě dopadne na každého pronajímatele, i na ty dlouhodobé. Hned ten den jsem sepsal dotazy na úřad městské části a již 5. 2. 2020 jsem na ně dostal odpovědi.  

Ale nejdříve stručné shrnutí nejdůležitějších informací pro nejčastější případy, které vyplývá přímo ze zákona o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.) schváleného Českou národní radou. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená. Podle § 16c je přihlášenou osobou mimo jiné osoba s trvalým pobytem v obci nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR nebo cizinec s pobytem na území ČR delším než 3 měsíce.

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Bezplatné pobyty a pobyty dlouhé alespoň 61 dnů jsou bez poplatku i bez evidence, stejně tak jakékoliv pobyty osob přihlášených. Maximální výše poplatku je 21 Kč za den, přitom první den se nepočítá. Osoby mladší 18 let a některé další osoby jsou osvobozeny od poplatku. Evidence je popsána v § 3g, víceméně evidujete kdo, včetně dokladu totožnosti, od kdy, do kdy, případně důvod osvobození, plátce poplatku je povinen uchovávat evidenci po dobu 6 let od posledního zápisu (tj. prakticky výrazně déle).  

Partner

Naštěstí zásadně uzavíráme nájemní vztah jen s jednou osobou a další osoby v bytě nenavyšují nájemné, jen navyšují zálohy na služby, resp. se navyšují náklady, které jsou počítány dle počtu osob (např. úklid, výtah, osvětlení). Díky tomu partner, který s námi neuzavřel smluvní vztah, je dle slov úřednice bezúplatně ubytovaný, a tudíž se na něj poplatek nevztahuje. Pokud naopak navyšujete nájemné s přibývajícím počtem osob v bytě, hrozí vám riziko, že když rané partnerství po sestěhování skončí, takže jeden z partnerů, nebo dokonce oba u vás nebudou ani 61 dnů, vybíráte od nich poplatek z ubytování, a co hůř, řešíte byrokracii ve formě evidence. 

Děti

Naštěstí opět nenavyšujeme nájemné s narozením dítěte nájemníků. Protože relativně častý scénář je, že když se narodí dítě, nájemníci se rozhodnou odstěhovat do většího bytu. A nesmíme zapomenout, že v prvních pár dnech života člověka je riziko úmrtí nejvyšší. Sice osoby do 18 let jsou osvobozeny od poplatku, neznamená to automaticky, že vy jste osvobozeni od byrokracie, evidence osob osvobozených od poplatku bydlících u vás kratší dobu než 61 dnů. 

Smrt

I když pronajmete byt na dlouho, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Úmrtí stářím by se dalo předpokládat u dříve narozených, bohužel vašeho nájemníka může např. přejet auto. Co to znamená pro vás? Pokud vám umře do 60 dnů nájmu, vztahuje se na vás poplatková povinnost a dle úřednice máte do dědického řízení uplatnit i poplatek z pobytu. Nebo stačí, když vám umře nájemník bez ohledu na to, jak dlouho u vás bydlí, i do 60 dnů od účinnosti zákona, tj. do 1. 3. 2020. Dle slov úřednice „teoreticky ano“. Nezapomeňte krom mnoha jiných věcí s pozůstalými řešit poplatek z pobytu, žádat si dodatečně údaje z posledního dokladu totožnosti zemřelého, a to do 15 dnů od úmrtí. Jistě tím budou potěšeni a spraví jim to pravděpodobnou ponurou náladu (ironie). 

Jedinou dobrou zprávou je, že nemusíme evidenci vést hned, ale až poté, co některý z výše uvedených scénářů se skutečně stane. Slovy úřednice: „Takže by jste začali řešit poplatek a jeho evidenci až v případě, kdy by jste poskytli úplatný pobyt osobě, která není přihlášená v obci (trvalý pobyt či cizinci pobývající na území ČR déle než 3 měsíce) a zároveň měla pobyt ukončen dříve než 61. den. Pak by jste při ukončování pobytu po ní vybral poplatek a zavedl evidenci v souladu s obecně závaznou vyhláškou.“ 

Co konkrétně to znamená, když vám nájemník odejde jakýmkoliv způsobem do 60 dnů od začátku pobytu? Podáte formulář městské části nebo obci, kde spočítáte poplatek. Například pro Brno-sever naleznete formulář pod tímto odkazem, v sekci Odbor organizační. Vyhlášku Brna na toto téma naleznete zde, popřípadě o krok dříve. To vše uvádím, protože předpokládám, že v jiných obcích to bude podobné a mohlo vám to pomoci. 

Nejjednodušší cestou, jak se vyhnout poplatku, a především s evidencí s tím spojenou, a to i v případě úmrtí nájemníka, je:

Zaprvé neposkytovat úplatný pobyt (za bezúplatný pobyt se neeviduje ani neplatí poplatek) – což je např. cesta, jak zabránit, aby jste kvůli novorozencům nemuseli zavádět evidenci na 6 let.

Zadruhé, mít nájemníky, kteří jsou přihlášení, tj. si sjednají trvalý pobyt na území obce, a to hned od počátku nájemního vztahu (krom přeúčtování poplatku za odpad za prázdný byt můžete trvalý pobyt ocenit slevou z nájemného).

Platící obyvatel bez trvalého pobytu znamená riziko poplatku

Nejbezpečnější je pronajímat cizincům, kteří jsou na území ČR déle než 3 měsíce (zvláštní, cizinec je na tom lépe než našinec). Jakmile totiž budete mít platícího obyvatele bez trvalého pobytu, i když původně na dlouhý nájem, hrozí, že se odstěhuje/zemře dřív, a tím ho budete muset zaevidovat na dobu min. 6 let a pro většinu osob i zaplatit poplatek.   

skoleni_21_6

I když hledáte a sjednáváte nájem dlouhodobý, např. minimálně na kalendářní rok, poplatek se vás může týkat a s tím i spojená byrokracie, kterou musíte uchovávat nejméně 6 let. Ve spojení s GDPR to není rozhodně triviální problém ve spojení se všemi nároky na osobní údaje a ve spojení s likvidačními pokutami. A pokud umožníte platbu hotovostí, bude se vás týkat i EET. Stačí, aby vám nájemník nejpozději 60. den zemřel. Stačí, aby se do nejpozději 60. dne odstěhoval. A to 60 dnů jak od počátku nájmu, tak od účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2020.  

Další nedomyšlená byrokracie, která jen možná zasáhne cíl, ale zasáhne především všechny kolem. Sice to mohlo být i výrazně horší, ale regulace připomínají, i kdyby fiktivní, případ pomalu vařené žáby. Na závěr otázka – není čas pro uctění tradice pražských defenestrací, a to 23. května na mé jmeniny?

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).