Hlavní navigace

Metropolitní spořitelní družstvo: Nejvyšší úrokové sazby chceme udržet (rozhovor)

4. 2. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

V době takřka kladné úrokové nuly na mezibankovním trhu je obtížné najít bezpečný přístav pro spoření. Kam až může dojít boj o úroky a klienty? Nejen na to jsme ptali šéfa Metropolitního spořitelního družstva.
Předseda představenstva Metropolitního spořitelního družstva
Autor: Michaela Smrčková

Předseda představenstva Metropolitního spořitelního družstva

Petr Jánský

Působí jako předseda představenstva Metropolitního spořitelního družstva. Je absolventem VŠE Praha, Národohospodářské fakulty a jeho profesní zkušenosti spadají zejména do oblasti bankovnictví, ve které zastával řadu řídících funkcí. Jeho dosavadní praxe se vždy pojí s ekonomickým oborem.

V letech 1998–1999 byl členem představenstva Vojenského otevřeného penzijního fondu.

Z pozice předsedy představenstva řídí v MSD celý obchodní úsek a je zodpovědný za strategické plánování a rozvoj družstva.

Jaké byly začátky Metropolitního spořitelního družstva (MSD)? 

U zrodu Metropolitního spořitelního družstva byl současný člen představenstva pan Daniel Tureček. Já zde v roli předsedy představenstva působím od října 2010, přibližně tedy dva a půl roku. Začátky byly podobné jako u všech ostatních družstevních záložen – družstevní záložna se příliš neprofilovala, zaměřovala se na standardní klienty, kteří měli zájem zhodnocovat své finanční prostředky, a to při vyšších úrokových sazbách, než v té době nabízela většina tuzemských bank.

Kdy nastal hlavní rozvoj?  

Nejdynamičtější rozvoj MSD nastal před 2 lety, kdy jsme z 5. místa mezi družstevními záložnami, postupně během dvou a půl let poskočili, co se velikosti týče (podle objemu bilanční sumy), na současné 1. místo.

První pobočka, kterou jsme otevřeli, byla v Brně. Později jsme otevřeli pobočku v Praze, to bylo v roce 2009 s tím, že tehdy vedení MSD rozhodlo o navýšení úrokových sazeb. Chtěli jsme uspokojit klienty, kteří mají zájem o dobré zhodnocení svých úspor.

Mohli jste si dovolit zvýšení úrokových sazeb? 

Ano, mohli, a to díky nízkým provozním nákladům družstevní záložny. Tím, že se úrokové sazby upravovaly k potřebám klientů, začal postupně vzrůstat v roce 2009 a 2010 zájem o produkty MSD. V lednu 2011 pak MSD snížilo v návaznosti na vývoj na trhu úrokové sazby a přiblížilo se v této oblasti úrovni ostatních družstevních záložen. Od této doby MSD, vzhledem ke stále nízkým provozním nákladům, drží úrokové sazby u všech svých nabízených produktů na stejné úrovni.

Hodláte otevírat další pobočky?

Ano, v únoru otevíráme pobočku v Liberci, na jaře pak pobočku ve Zlíně a Jihlavě. Další pobočky v tomto roce pravděpodobně otevírat nebudeme, i když stále zvažujeme otevření pobočky v Ústí nad Labem. MSD bude mít tedy své pobočky ve většině krajských měst. Celkový počet poboček v tomto roce bude mezi 10 – 11.

Proč jste expandovali také do Prahy? Nebylo to drahé? 

Přesun aktivit do Prahy, otevření pobočky v Praze a následně i zřízení administrativního centra v Praze bylo jen důsledkem rozvoje MSD. V Praze má své aktivity většina záložen i bank. Zde je největší potenciál klientů a největší možnost dalšího rozvoje. Náklady tohoto rozhodnutí se samozřejmě rychle vrátily a toto rozhodnutí bylo v souladu se strategií dalšího rozvoje MSD.

Kolik procent z celkových počtů klientů tvoří Pražáci? 

Celkový počet klientů ze všech krajských měst, kde
máme otevřené pobočky, je přibližně na polovině toho, kolik tvoří počet klientů
z Prahy. 

Jaká je vaše přidaná hodnota oproti bankám nebo záložnám? 

Naši klienti si především zvykli na přehledné produkty bez skrytých poplatků a produkty, které jsou jednoduché a každému srozumitelné. Nabízíme našim klientů spořicí účet a termínované vklady na 6, 12 a 24 měsíců. Jak jsem již uvedl, úrokové sazby držíme již dva roky neměnné a domníváme se, vzhledem k vývoji trhu, že nebudeme svoji úrokovou strategii zásadně měnit.

Takže současné úrokové sazby na spořicích a termínovaných účtech nebudete měnit i přes nulovou sazbu České národní banky? 

Podle našich ekonomických propočtů nepředpokládáme, že bychom snižovali úrokové sazby. Výnos ze snížení úrokových sazeb pro nás není zase tolik významný. Snížením úrokových sazeb bychom připravovali naše členy o úrokové výnosy a spokojenost našich klientů je pro nás na prvním místě.

Zprava: Petr Jánský, předseda představenstva, Daniel Tureček, člen představenstva Metropolitního spořitelního družstva
Autor: Michaela Smrčková

Zprava: Petr Jánský, předseda představenstva, Daniel Tureček, člen představenstva Metropolitního spořitelního družstva

Jak se změnil pohled lidí na družstevní záložny, kampeličky? 

Určitě se podvědomí klientů v pohledu na družstevní záložny změnilo. Pozitivní změna myšlení však byla postupná. Dříve byly záložny pod dohledem Ministerstva financí, vklady klientů nebyly v devadesátých letech pojištěny. Nedůvěra klientů byla poměrně velká a řada klientů přišla ve zkrachovalých záložnách o své úspory. Rozhodujícím okamžikem v názorech klientů na družstevní záložny byla změna zákona, který začlenil záložny pod dohled ČNB a zajistil klientům pojištění vkladů jako u bank. V současné době mají klienti své vklady 100 %  pojištěné, a to do výše 100 000 EUR.

Nemůže v souvislosti s tím vznikat morální hazard, když veškeré ztráty kampeliček a klientů, kteří se jim rozhodli svěřit peníze, hradí stát? 

Nedomníváme se. Všechny družstevní záložny jsou každoročně auditovány jako banky a platí pro ně stejná pravidla. Záložny současně pravidelně měsíčně předkládají výsledky hospodaření ČNB. Informace o hospodaření jsou k dispozici všem klientům i veřejnosti na webových stránkách. Povinnost je zákonná. Jsme povinni předkládat čtvrtletní výsledky hospodaření podle určených pravidel.  

Hodláte se v dohledné době transformovat na banku? 

V současné době nemáme požádáno o bankovní licenci.

A kdy je to podle vás reálné?

Máme to v plánu v horizontu 2–3 let.

Jak jste na tom u úvěrových produktů?

Členská základna MSD má již přes 10 000 členů, významnou část klientů tvoří firmy, které mají v rámci svého rozvoje a fungování potřebu čerpat úvěry. Poskytujeme úvěry výhradě jen svým členům. Podle stanov nesmíme poskytovat úvěry nečlenům. Klienti, kteří u nás čerpají úvěry, jsou vždy prověření dle standardů běžných v ostatních záložnách a bankách a jejich žádosti jsou vždy posuzovány a vyhodnocovány dle rizikových faktorů. Při poskytování úvěrů vždy dbáme na obezřetnost.  

A co firemní klienti? Objem firemních úvěrů podle bankovní asociace klesá. Vidíte v tomto segmentu potenciál? 

Samozřejmě ano. Jak jsem již uvedl, významnou část klientů MSD tvoří firmy, které mají v rámci svého rozvoje a fungování potřebu čerpat úvěry. Zájem o úvěry je ze strany našich členů standardní a my jsme schopni uspokojovat stále jejich potřeby.

Za poslední dva roky vám kapitálová přiměřenost klesla z 19,61 % na 10,87 %. Požadavek ČNB je min. 8 %. Držíte své otěže pevně v rukou? 

Kapitálová přiměřenost na úrovni 19,61 % MSD byla v době, kdy jsme se příliš nerozvíjeli. V současné době držíme úroveň tohoto ukazatele nad úrovní požadovaných 8 %. MSD má určenou výši vnitřně stanoveného kapitálu nad 10 %. MSD pravidelně v návaznosti na svůj růst navyšuje kapitál a drží úroveň kapitálové přiměřenosti na požadované úrovni.

V loňském roce jsme navyšovali kapitál několikrát. V letošním roce chceme kapitál i nadále posilovat. Rádi bychom i ukazatel kapitálové přiměřenosti měli na úrovni vyšší než 10 %.

Projevuje se ekonomický vývoj na vašem hospodaření? 

Samozřejmě ano a pozitivně. Lidé v nestabilním ekonomickém prostředí raději spoří než utrácejí. Nám díky této nepříznivé ekonomické situaci roste členská základna a vzrůstá zájem o naše produkty. Lidé čekají na to, jak se bude dále vyvíjet naše ekonomika. Ta je stále bohužel v nerovnováze a velmi nestabilní, a to příznivě ovlivňuje hospodaření záložny.

Zprava: Petr Jánský, předseda představenstva, Daniel Tureček, člen představenstva Metropolitního spořitelního družstva
Autor: Michaela Smrčková

Zprava: Petr Jánský, předseda představenstva, Daniel Tureček, člen představenstva Metropolitního spořitelního družstva

Zaznamenali jste, že by vám narůstal počet klasifikovaných úvěrů?

Nezaznamenali, a to i přes růst objemu poskytnutých úvěrů. Nevykazujeme zásadní procentní nárůst klasifikovaných úvěrů.

Kolik procent tvoří klasifikované úvěry?

Evidujeme přibližně 2 % klasifikovaných úvěrů.

Jaká je struktura vašich klientů?

Věkový průměr tvoří klienti v rozmezí mezi 45–50 lety. Jsme otevřeni samozřejmě všem klientům bez rozdílu věku. Jelikož nabízíme spořící produkty, zajímají se o nás hlavně klienti, kteří si spoří na stáří, nebo mají volné finanční zdroje, které momentálně nepotřebují. Mladší lidé si u nás ukládají úspory například z dědictví nebo z podnikání.

Chcete oslovovat mladou generaci? Jak toho chcete docílit? 

Určitě chceme oslovovat mladší generaci a také ji oslovujeme. Chtěli bychom v budoucnu více využít sílu sociálních médií a distribučních kanálů, které cílí na mladší generaci.

V lednu jste spustili elektronický výpis z účtu, což je zásadní inovace vašich služeb. Pochlubíte se dalšími novinkami, které chystáte? Co internetové bankovnictví? A nebo stále bude možné příkazy k platbě zadávat výhradně osobně na vašich pobočkách? 

Další rozšíření produktové nabídky MSD s sebou nese další nárůst provozních nákladů, proto nepředpokládáme, že bychom v tomto roce rozšiřovali stávající nabídku produktů, zejména pak produktů týkajících se platebního styku jako je např. aktivní internetové bankovnictví, platební karty apod.

Nevylučuji však, že naší produktovou nabídku v následujících letech nerozšíříme.V současné době máme produkt pasivního internetového bankovnictví. Tento produkt umožňuje našim klientům trvalý přístup v náhledu na své účty. Pro naše klienty byl vždy nejdůležitější úrokový výnos z vkladů a MSD nevyužívali k přímému platebnímu styku.  

Bude mít MSD vlastní bankovní kód a přístup ke clearingu ČNB?

Jedná se spíše o technickou záležitost. V tomto roce zvažujeme, že požádáme ČNB o bankovní kód a že tedy požádáme o přístup ke clearingu ČNB. Povede to k mírnému zvýšení komfortu pro naše klienty v oblasti platebního styku. Pro naše klienty bude příjemnější, že budou mít vlastní číslo účtu s bankovním kódem.

Jaký je váš plán v následujících 3–5 letech? Kolik byste chtěli mít klientů? 

Účto_tip_změny21

Jak budeme nadále růst, ukáže až trh. Kdybychom pokračovali současným tempem růstu, můžeme v brzké době přivítat 15 000. člena, ke konci roku možná i 20 000. člena. Počet členů se tak může v tomto roce pravděpodobně i zdvojnásobit. Samozřejmě si vážíme zájmu o MSD a v budoucnu rádi uvítáme každého nového člena.

Děkuji vám za rozhovor.

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).