Hlavní navigace

Mateřská, jak ji ještě neznáte

23. 11. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Jak se řeší nárok na mateřskou, pokud skončí práce během těhotenství? A co když se z rodičovské nestihnete vůbec vrátit do práce a čekáte opět potomka?

Základní pravidla pro poskytování peněžité pomoci v mateřství (PPM), lidově mateřské, zná spousta lidí. Život je ale rozmanitý a do cesty staví různé otazníky. Podíváme se proto na PPM v ne tak častých situacích, kdy si pravděpodobně nebudete vědět s odpovědí rady.

Doba účasti na nemocenském pojištění

Základní podmínkou pro vznik nároku na mateřskou je doba účasti na nemocenském pojištění nejméně po 270 dní za poslední dva roky před dnem nástupu na mateřskou. Pro OSVČ platí ještě podmínka doby účasti na pojištění nejméně po 180 dní za poslední rok před nástupem na mateřskou.

Dobou účasti se rozumí doba účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců, OSVČ a zahraničních zaměstnanců v ČR, dále i doba pojištění pro případ nemoci a mateřství získaná na území EU, EHP a Švýcarska (plus další státy, se kterými ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení). Mnoho lidí neví, že se sem počítá také doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, pokud se jedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání a studium bylo úspěšně ukončeno. Stejně tak i doba pobírání invalidního důchodu (jen třetí stupeň), pokud ten byl odebrán a po něm následovala pojištěná činnost, pokud se tak stalo v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Ačkoli tyto poslední dva příklady vlastně nejsou dobou pojištění, mohou vám dopomoci ke splnění oné podmínky 270 dnů, pokud v době nástupu na PPM trvá účast na pojištění.

O tom, jak může doba úspěšně ukončeného studia suplovat účast na nemocenském pojištění, si podrobněji přečtěte v článku Kdy vám k získání mateřské může pomoci vaše studium?

Pokud tedy například úspěšně absolvujete vysokou školu (počítají se i zahraniční školy, pokud je uznává ministerstvo školství) a poté si najdete zaměstnání, může vám vzniknout nárok na PPM, i když nejste v práci 270 dní, abyste zde nasbírali dobu pojištění. (Protože na mateřskou může jít kromě prvních šesti týdnů i otec dítěte, je článek určen potenciálním maminkám i tatínkům.) Z posledních dvou sledovaných let před nástupem na PPM se tedy započte i doba studia do doby nástupu do zaměstnání. Doby se totiž v případě souběhu započítávají pouze jednou a přednost má doba pojištění ze zaměstnání. Pro vznik nároku na PPM není podstatné, zda jste školu ukončili ještě před nástupem do zaměstnání, nebo až při něm. Pro započtení doby studia je podstatné to, aby bylo před mateřskou úspěšně ukončené.

Překážkou nebude ani fakt, že například po ukončení bakalářského studia budete pokračovat dál na navazujícím magisterském. Jde o jiný studijní program a bude zakončen samostatnou státní zkouškou.

Nástup na mateřskou a ochranná lhůta

Aby vznikl nárok na PPM, je v době nástupu na mateřskou nutná účast na nemocenském pojištění, ať už z titulu zaměstnání či výdělečné činnosti OSVČ apod. Pozor jen na to, že ne každý zaměstnanecký poměr znamená účast na pojištění. Příkladem budiž tzv. zaměstnání malého rozsahu s příjmem do 2500 Kč měsíčně nebo dohoda o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně. Tyto poměry nezakládají účast na nemocenském pojištění.

Jedinou výjimkou, kdy získáte nárok bez účasti na pojištění, je případ, kdy budete v ochranné lhůtě. Pro účely PPM (ochranná lhůta z nemocenského pojištění, ne dle zákoníku práce) odpovídá délka ochranné lhůty délce pojištění (tedy např. délce zaměstnání), nejvýše ale sedm kalendářních dnů v případě, že pojištění neskončilo v době těhotenství. Pokud by pojištění skončilo v době těhotenství, může se ochranná lhůta protáhnout až na 180 dní, opět je ale limitována délkou pojištění.

V případě, že by vám v době těhotenství po skončení pojištění – a ještě v ochranné lhůtě –  vzniklo pojištění jiné (tedy pokud byste ještě v ochranné lhůtě nastoupila např. do jiného zaměstnání), běh ochranné lhůty se zastaví a nevyčerpaná doba se připočte k ochranné lhůtě, kterou získáte z dalšího pojištění (tedy dalšího zaměstnání). Opět ale maximálně do celkové délky 180 dnů.

Další dítě a další mateřská

Pokud čerpáte rodičovský příspěvek a další očekávaný přírůstek do rodiny způsobí, že se mezi rodičovskou a novou mateřskou nestihnete vrátit zpět do zaměstnání, o další PPM rozhodně nepřijdete.

Obecně platí, že rozhodným obdobím pro stanovení výše PPM je posledních 12 měsíců před tím, než nastoupíte na mateřskou. V tomto období musíte mít nějaký započitatelný příjem a jiné než vyloučené dny. Pokud ale tuto podmínku nesplníte například právě proto, že se kvůli dalšímu těhotenství nestihnete vrátit z rodičovské do zaměstnání, stává se rozhodným obdobím první předchozí rok, v němž máte započitatelný příjem, a zároveň alespoň 30 kalendářních dnů (započitatelné dny, tedy jiné než vyloučené), kterými se dá tento příjem vydělit pro zjištění denního vyměřovacího základu. Pokud by nebylo možné ani toto, bude denním vyměřovacím základem (DVZ) příjem, kterého by bylo pravděpodobně dosaženo za den v měsíci, kdy jste nastoupili na mateřskou.

skoleni_13_10

Pokud na mateřskou budete nastupovat, než budou předchozímu dítěti 4 roky, máte navíc ze zákona zaručeno, že tato další PPM nebude nižší než ta předchozí. Právní úprava totiž uvádí, že denní vyměřovací základ zaměstnankyně, které za trvání tohoto poměru vznikne nárok na další mateřskou z tohoto zaměstnání právě v období do 4 let věku předchozího dítěte, je ten, ze kterého se počítala předchozí mateřská, pokud je vyšší než DVZ, ze kterého by se počítala mateřská nová. Čili se nová mateřská vypočítá vždy podle toho vyššího.

V případě, že vám pracovní poměr skončí při čerpání rodičovského příspěvku, protože máte smlouvu na dobu určitou, a nový pracovní poměr jste nenavázala, nebudete nemocensky pojištěna a na další PPM vám nevznikne nárok. Pobírat budete rovnou rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě, a to od doby porodu. Čtyřleté variantě se v tomto případě vyhnete pouze tak, že se napíše na otce dítěte (řešení má cenu, pouze je-li ten nemocensky pojištěn). Pak si budete moci vybrat rychlost čerpání dle výše jeho vyměřovacího základu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).