Hlavní navigace

Mám vstoupit do II. pilíře spoření na penzi?

16. 7. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Vyplatí se vstoupit do II. pilíře penzijní reformy? A jaká rizika zde hrozí?

Pokusil jsem se analyzovat současný stav připravovaného II. pilíře. Vypsat si jeho výhody (+), vlastnosti (0), nevýhody (-) oproti I. pilíři. Problém je v tom, že když jsem si seznam dělal sám, všechno jsem zařadil buď do výhod, nebo do vlastností… Tak začnu s nevýhodami nejčastěji uváděnými  jinými. Pak už bude následovat můj soupis vlastností, výhod a rizik II. pilíře. V závěru vyjádřím názor, pro koho je II. pilíř nevhodný.

Převzaté nevýhody

Politická rizika – Ano, toto je riziko. Ale není důvod ho uvádět v nevýhodách II. pilíře. I. pilíř jimi trpí také. Dle současně platného zákona se důchod z I. pilíře navyšuje o inflaci a 1/3 růstu průměrné mzdy. Poslaneckou sněmovnou prošel zákon, který toto upravuje na 1/3 inflace a 1/3 růstu průměrné mzdy. A pokud se jedná o opětovné „zestátnění“, ČSSD má v programu:

sloučit oba dobrovolné soukromé spořící důchodové systémy do jediného se státní podporou založenou na státním příspěvku; to umožní ukončit vyvádění prostředků z průběžného důchodového pilíře… 

Tedy když ČSSD bude postupovat dle svého programu, tak již vyjmuté 3 % ze sociálního „pojištění“ a přidaná 2 % vloží do III. pilíře. No za prvé to bude relativně malá částka, za druhé III. pilíř má volnější pravidla pro nakládání s uspořenými prostředky než II. pilíř.

Pokud porovnávám I. a II. pilíř, politická rizika jsou pro mě argument pro vstoupení do II. pilíře, ale samozřejmě stát (se) může vše.

 • Nemožnost odchodu a způsob výplaty penze – Opět v porovnání s I. pilířem je na tom II. pilíř lépe. Do I. pilíře jsem dobrovolně nevstoupil, prostě jsem v něm povinně a odvádím 28 % hrubé mzdy (HM). K penězům z I. pilíře se dostanu jen za předem zákonem daných podmínek (odchod do důchodu, invalidita, pozůstalostní důchod pozůstalým), které se neustále mění. II. pilíř má stejné podmínky a k tomu nějaké navíc.
 • Ekonomická nejistota – Výkonnost penzijních fondů je nejistá. Opět stejné podmínky jsou i u I. pilíře. Kde jsou ekonomické jistoty I. pilíře? Způsob výpočtu důchodu a předčasného důchodu, doba odchodu do důchodu i valorizace důchodů podléhá změnám, relativně častým, dle ekonomické situace státu.
 • Velmi nízké příjmy – Dalším uváděnou nevýhodou jsou důchody II. pilíře pro velmi nízké příjmy. Ano, zaručeně pravdivé. Není zde žádná „sociální spravedlnost“, nejen člověk, který celý život bude brát sociální dávky, a tedy neodvede ani korunu na sociální pojištění, by si vstupem do II. pilíře snížil celkový důchod.

Ale i pro muže 34letého pobírajícího jen minimální plat při čistém výnosu 3,4 % p. a. je rozdíl v důchodu 104 Kč (6434 Kč z I. pilíře + 348 Kč z 2 % HM versus 6678 Kč z I. + II. pilíře). Tedy II. pilíř se „nevyplatí“. Ale opravdu si tolik věříte, že dalších 35 let budete pobírat stále jen minimální mzdu? Tolik věříte státu, že opět nesníží důchody z průběžného systému?

Vlastnosti II. pilíře

 • Není cesty zpět, ale ani později tam – a) Pokud nevstoupíte do konce června anebo do svých 35 let (nezaměstnaní atp. do 6 měsíců poté co opět začnou být plátci sociálního pojištění) už nemůžete vstoupit. b) Pokud vstoupíte, už nemůžete vystoupit. V obou případech bez výjimky, ani obvyklé dvouměsíční odstoupení od smlouvy není zahrnuto.
 • Svázání s I. pilířem  – Když musím platit do I. pilíře, tj. sociální pojištění, tehdy a jen tehdy budu platit do II. pilíře. Výše bude také přísně svázaná s I. pilířem, odváděl bych 28 % z HM? Ano, musím odvádět 25 % z HM do I. pilíře a celkem 5 % do II. pilíře. Ani o korunu méně/více, ani o platbu více/méně.
 • Nároky na invalidní, vdovské a pozůstalostní penze z I. pilíře zůstanou stejné – jako u pojištěnců, kteří do druhého pilíře nevstoupili. Stejně jako základní výměra starobního důchodu z I. pilíře (dnes je ve výši 2230 Kč). Z odvedených 28 % HM jde 12 % HM na tyto účely.
 • Starobní penze odpovídá odvedeným penězům – Příklad: Byl jsem dvacet let čistě v průběžném systému a dalších dvacet let budu i ve II. pilíři. Do výpočtu starobní penze z I. pilíře vstoupí 20 let s odvody ve výši 28 % HM a 20 let ve výši 25 % HM. A tyto odvody budou dle aktuálně platné legislativy kráceny redukčními hranicemi atp., až dojdou k výši doživotního starobního důchodu.

Pokud odvádíme 25 % HM, je krácena procentuální výměra a tedy při výpočtu důchodu se nezapočítává koeficientem 1,5 ale 1,2 za každý strávený rok v II. pilíři. K tomu navíc jsem odváděl celkem 5 % HM, a ty se investovaly na kapitálových trzích, tato částka se převede do pojišťovny a vypočítá se mnou zvolený typ starobního důchodu.

Tedy žádná nespravedlivost, ale adekvátní poměr dle počtu let, ale i odvedených prostředků se převádí na vstup jednotlivých pilířů. Rozdíl pak víceméně plyne z toho, že I. pilíř započítává i náhradní doby a má redukční hranice, II. pilíř vše investuje.

Prostředky nelze postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí – Stejně jako u I. pilíře. Peníze, které jsou vedeny na osobních důchodových účtech u penzijní společnosti, nelze podle zákona o důchodovém spoření (č. 426/2011 Sb.) postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí. Jste v osobním bankrotu, a tedy po dobu pěti let všechny navíc vydělané prostředky jdou na  splátky? Jste si jistí, že splatíte min. 30 % dluhů? Můžete zachránit 2 % HM pro svůj důchod.

Větší možnosti volby v II. pilíři

Možnost zvolit si starobní důchod z I. pilíře ve výši dosavadního invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, tedy nekráceného za dobu účasti ve II. pilíři, logickou podmínkou  bude převedení 60 % naspořených prostředků (~3 % HM) ve II. pilíři zpět do I. pilíře.

Možnost zvolit si starobní důchod nedoživotní, tj. důchod na 20 let (dědí se), doživotní důchod + 3letý pozůstalostní důchod. Mohu si zvolit dle zdravotního stavu, rodinné anamnézy. Pokud v té době bude stále platný zákon o „(ne)diskriminaci pohlaví“ v pojišťovnictví, pro většinu mužů bude výhodnější si zvolit dvacetiletý důchod než doživotní důchod.

Možnost zvolit si investiční strategii. V I. pilíři se odvedené částky upravují tak, aby odpovídaly cenové hladině v dnešní době – tedy zhruba řečeno, upravují se o inflaci, což zhruba odpovídá výnosům českých státních dluhopisů. Ve II. pilíři si investiční strategii mohu vybrat a tím i výnos/investiční riziko. Pokud jsem mladý, volím dynamickou strategii, pokud mám 5–10 let do důchodu, volím vyváženou strategii, jinak volím investice do státních dluhopisů. Dynamická a vyvážená strategie v průměru překonávají inflaci.

Výhody vstupu do II. pilíře

 • Diverzifikace zdrojů v důchodu – Mohu si myslet cokoli o rizicích I. či II. pilíře, mohu mít jiné odhady budoucnosti. Fakt je ten, že každý se chová trošku jinak. Zatímco průběžný systém je citlivý především na demografické vlivy (stárnutí populace), fondový systém je citlivý především na tržní vlivy (pohyby na kapitálových trzích). Pokud si mám vybrat mezi tím, být závislý jen na I. pilíři, nebo být závislý na I. i II. pilíři, beru druhou možnost. Hlavním důvodem je diverzifikace rizika.

Poznámka redukční hranice I. pilíře v roce 2012: do cca 11 tis. Kč 100 %, od 11 tis. Kč do 29 tis. Kč 28 %, od 29 tis. Kč do 100 tis. Kč 16 %, nad 100 tis. Kč 8 %. V roce 2013 se mění zápočet na 100 %, 27 %, 19 %, 6 %. A v roce 2014 na 100 %, 26 %, 22 %, 3 %. Redukční hranice se mění dle průměrné mzdy… No a v roce 2015 budou redukční hranice ve výši 100 % a 26 %. První ve výši 44 % průměrné mzdy, druhá ve výši 400 % průměrné mzdy, nad kterou se nezapočítá už nic.

 • Čím víc vydělám, tím víc investuji – Průběžný systém je založen na solidaritě, čím víc odvádím, tím procentuálně méně se mi odvedená částka započítává do výše důchodu. Pokud mám mnoho let do důchodu nebo očekávám vyšší plat, čistě ze současného pohledu se mi vstup do II. pilíře vyplatí.
 • Prostředky se dědí – nezletilci ve formě sirotčího důchodu vypláceného 5 let. Ostatní buď převodem na jejich účet u penzijní společnosti, nebo jednorázově v hotovosti, pokud se II. pilíře neúčastní/nebudou účastnit. (+ všechny nekrácené pozůstalostní důchody z I. pilíře)

Muž ve věku 35 let s hrubým příjmem 30 000 Kč vstoupí do II. pilíře. Jaká je pravděpodobnost úmrtí v určitém věkovém rozmezí a kolik v daném věku bude mít naspořeno v II. pilíři místo v I. pilíři?

 Věk

 Pravděpodobnost úmrtí

 Naspořené prostředky

 40

 0,7%

 59 000 Kč

 45

 1,1%

 128 000 Kč

 50

 1,9%

 211 000 Kč

 55

 3,3%

 309 000 Kč

 60

 5%

 424 000 Kč

 65

 8%

 562 000 Kč

 67

 4%

 624 000 Kč

Tedy pravděpodobnost úmrtí mezi věkem 35 a 40 je 0,7 %, ale mezi věkem 60 a 65 je to už 8 % a navíc naspořená částka, která by jinak připadla státu je mezi 424 tis. Kč a 562 tis. Kč. Agregovaná pravděpodobnost úmrtí mezi lety 35 až 67 je zhruba čtvrtinová. Jste si jisti, že budete v těch 75 %? Nebude vám vadit, že ty peníze propadnou státu?

 • Prostředky podléhají zákonům „individuálního majetku“ – V I. pilíři jsou prostředky na důchod sliby vlády budoucím důchodcům, a tedy se jedná o skupinový majetek. Ve II. pilíři jsou prostředky vedené na jméno budoucího důchodce a jedná se tedy o individuální majetek každého jednotlivce. Majetek, se kterým má omezeny dispozice, ale přesto je jeho. Což po právní stránce je zásadní rozdíl, a tedy i po stránce náročnosti případného „znárodnění“.

Rizika

 • Politická rizika – Jak I., tak II. pilíř mají svá politická rizika. Vzhledem k tomu, že kdysi měli politici nápad, aby stát proplácel povodňové škody těm, co nebyli pojištěni, je možné, že budou podobné tendence i v případě důchodu: zvyšme důchody jen těm, co nemají naspořeno.

Téměř jisté jsou průběžné změny systému, zákon ještě nevstoupil v platnost a už se změnil přidáním tzv. předdůchodů. Tendence zrušit II. pilíř má především ČSSD, ale i ta rozlišuje individuální a skupinové vlastnictví, tedy uvažuje zastavit vyvádění peněz z I. pilíře a sloučit II. pilíř s III. pilířem.

 • Demografická rizika – Průměrný věk dožití se prodlužuje. Čím vyššího věku se dožijeme, tím menší bude doživotní důchod při stejné zainvestované částce. Stárnutí populace, což je problém průběžného systému, není problémem pro II. pilíř.
 • Rizika kapitálových trhů – Jsou výrazně redukovány systémem pravidelného investování. Existuje zde možnost převádět do méně rizikových strategií před dosažením důchodového věku. Inflace je víceméně automaticky potlačována vyššími výnosy. Minulé výnosy se uvádí po odpočtu inflace. Nelze vyloučit, ale na oplátku získáváme „riziko“ vyššího výnosu.

Vstoupit, či nevstoupit?

Pro mě je situace jasná, vstoupím do II. pilíře. Komu se vstup nevyplatí? Napadá mě především ten, kdo nepředpokládá, že bude vydělávat výrazně více než minimální mzdu (šedá či černá ekonomika), anebo často bude využívat výhod sociálního systému ČR (chroničtí nezaměstnaní, zdravotně postižení s částečným invalidním důchodem (nověji invalidita I. a II. stupně), nebo matky s hodně dětmi). Zaručeně to nebude pro ty, co pracují v černé ekonomice a současně berou štědré sociální dávky.

Pro téměř důchodce není rozhodnutí, jestli vstoupit, či ne, důležité. Pokud mám rok dva do důchodu a 30 let pojištěné doby čistě v průběžném systému, tak poměr 1 ku 30 (poměr let) a v tom jednom roce 3 % odvedená na II. pilíř neznamenají téměř nic. Výše důchodu je tak nebo tak už dána. Snad jen tehdy, když bych měl diagnózu rakoviny a chtěl alespoň ta 3 % zachránit před propadnutím státu. Pro ostatní jsou výhody diverzifikace důchodu, dědění, možnosti volby investiční strategie a typu důchodu dostatečně lákavé.

Doporučuji si spočítat dle kalkulačky, jak zhruba bude vypadat váš důchod v I. či I. + II. pilíři. Rozhodně neberte v úvahu řádově stokorunové rozdíly, což nastává zhruba do průměrného příjmu, takový rozdíl způsobí jakýkoliv malý politický zásah do jednoho nebo druhého pilíře. Proto odhad důchodu není pro mě ten hlavní důvod vstoupit, je zde příliš neznámých (vývoj politický, kapitálový, demografický) na výši důchodu v obou pilířích, pro mě je nejdůležitějším důvodem diverzifikace zdrojů a pravděpodobnost určitého politického vývoje – postupné snižování důchodů.

Porovnání, zda se vyplatí vstoupit do II. pilíře

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).