Hlavní navigace

Lyžování v Itálii: Jak si pojišťovny poradily s novými povinnostmi pro turisty?

5. 1. 2022
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Od ledna musíte na italskou sjezdovku jen s pojištěním odpovědnosti, bez alkoholu v krvi a s helmou, pokud vám ještě nebylo 18 let. V jakých kombinacích si u pojišťoven můžete pojistku sjednat a jak se dostanete k potvrzení, které musíte mít při sobě?

Chystáte-li se vyrazit na lyže do Itálie, budete muset kromě cestovního pojištění nově pamatovat i na pár dalších věcí. Jak vás ovlivní při sjednávání pojištění na zimní dovolenou?

Pojištění odpovědnosti, helma a žádný alkohol

Pojištění odpovědnosti kryje škody, které neúmyslně způsobíte vy, vaše děti či váš mazlíček (záleží na pojistce) – ať už jde o škodu na majetku, či újmu na zdraví. Plnění může být vyplaceno např. na náhradu škody při vytopení souseda, za újmu způsobenou vaším psem, na úhradu právního zastoupení při doprovodném sporu apod. Rozsah krytí a limity stanovuje každá pojišťovna individuálně.

Od začátku letošního roku v Itálii nově platí, že musí mít každý lyžař nebo snowboardista na sjezdovce sjednané pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu způsobenou třetí osobě. Pro další zimní sporty nebo třeba běžecké lyžování není pojistka odpovědnosti vyžadována. Za nedodržení nařízení hrozí pokuty od 100 do 150 eur a propadnutí skipasu.

Norma však nijak nedefinuje minimální pojistné limity. Konkrétně pro Itálii doporučujeme turistům hladinu krytí alespoň 3–5 mil. Kč, protože poškození tam žádají zpravidla jedno z nejvyšších odškodnění na našem kontinentu a jsou v případném vymáhání velmi úspěšní, upozornila Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob Uniqa pojišťovny.

Potvrzení o pojistce je nutné mít na sjezdovce u sebe kvůli případným kontrolám. Nezáleží na tom, jestli je potvrzení vytištěné, nebo ho máte v mobilní aplikaci.

Dále zde nově platí, že nesmíte lyžovat nebo jezdit na snowboardu po požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Za porušení tohoto pravidla hrozí pokuta od 250 do 1000 eur.

Děti do 18 let na sjezdovkách v Itálii také musí mít nově povinně přilbu. V opačném případě hrozí pokuta od 100 do 150 eur.

Namístě je připomenout i to, že kromě těchto zákonných opatření platí i další omezení kvůli onemocnění covid-19.

Podle informací Ministerstva zahraničí ČR ze 3. 1. 2022 musíte při cestování z ČR do Itálie splnit tyto podmínky:

  • mít vytištěný či elektronický EU Certifikát (o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění),
  • test antigenní ne starší než 24 hodin nebo test PCR ne starší než 48 hodin,
  • příjezdový formulář.

Neočkovaní se musí kromě testu podrobit 5denní karanténě, na jejímž konci se znovu otestují.

Děti od šesti let musí mít pro vstup do země test. Děti do 18 let v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, také nemusí do karantény.

Další podrobnosti najdete na webu Ministerstva zahraničí. Pravidla se mohou měnit, proto je vždy musíte před odjezdem kontrolovat přímo na webu ministerstva.

Pojištění odpovědnosti: jaké máte možnosti?

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu třetí osobě je až na výjimky automatickou součástí pojištění za škody způsobené v běžném občanském životě. To si můžete sjednat jako:

  • samostatný produkt (platí po sjednanou dobu),
  • součást cestovního pojištění (platí po dobu platnosti cestovního pojištění),
  • součást pojištění domácnosti či nemovitosti (platí po dobu platnosti pojištění majetku).

V rámci kombinace pojistek bývá započtena i sleva tak, že je výhodnější je sjednat v balíčku než samostatně.

Při sjednávání pojistky se vždy ujistěte, že je pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu třetí osobě součástí odpovědnostní pojistky a jedete-li s celou rodinou, ujistěte se také, že ji máte sjednanou pro všechny její členy (v případě odpovědnostní pojistky sjednané k pojištění majetku často bývají krytí všichni členové domácnosti). Máte-li pojištění odpovědnosti např. k cestovnímu pojištění na platební kartě, musíte se o limitech a rozsahu pojistky informovat u vydavatele karty.

Při způsobení újmy na zdraví jiné osobě totiž nejde o malé částky. Platit můžete například převoz vrtulníkem do nemocnice, léčebné výlohy, ušlý zisk zraněného, právní náklady, kompenzaci zhoršeného společenského uplatnění, bolestné či rehabilitace. V součtu se tyto položky hravě šplhají do milionů Kč.

Při srážce účastníků na sjezdovce platí tzv. souběžná odpovědnost, pokud není jednoznačně prokázána vina na jedné ze stran. To znamená, že se na náhradě škody budou podílet účastníci rovným dílem. Tyto škody budou zaplaceny právě z uzavřené pojistky, vysvětlila Irena Jakobová ze společnosti FinGo.cz.

Allianz pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti při rekreačním sportu ke každému balíčku svého cestovního pojištění. Pro evropské země si ho zde můžete sjednat i k pojištění odpovědnosti.

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti v kombinaci s cestovním pojištěním v balíčcích Standard (léčebné výlohy, odpovědnost) a Komplet (léčebné výlohy, odpovědnost, úraz, zavazadla). Výše limitů pro pojistné plnění se zde dělí do variant Mini, Opti a Maxi.

ČSOB Pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti ve všech třech variantách. Tedy jak v rámci cestovního pojištění, tak jako samostatné pojištění Naše odpovědnost a dále i jako součást majetkového pojištění Náš domov.

Ve všech třech variantách nabízí pojistku i Direct pojišťovna a Ergo pojišťovna.

Generali České pojišťovny je pojištění odpovědnosti automatickou součástí u dvou ze tří balíčků zahraničního cestovního pojištění (Standard a Exclusive). Můžete si ho zde ale sjednat i samostatně nebo jako připojištění k majetkovému pojištění.

ERV Evropská pojišťovna nabízí cestovní pojištění, které vždy zahrnuje také pojištění odpovědnosti. Když má klient sjednáno pojištění, které se vztahuje i na zimní sporty (např. MultiTrip Premium), nebo má připojištění zimních či rizikových sportů (např. k pojištění SingleTrip), vztahuje se toto pojištění odpovědnosti také na zimní sportování, řekl nám mluvčí Vlastimil Divoký.

Kooperativa nabízí pojištění odpovědnosti buď v rámci cestovního pojištění jako součást balíčku „úraz, zavazadla, odpovědnost“, nebo v rámci pojištění majetku.

Slavia pojišťovna nabízí odpovědnostní pojistku u krátkodobého a celoročního cestovního pojištění nebo jako samostatný produkt či jako připojištění k pojištění majetku.

Uniqa nabízí pojištění buď samostatně, nebo v rámci odpovědnosti v rámci rozšířených balíčků cestovního pojištění (tarif K5, K15 a K25) nebo jako připojištění k pojištění majetku. Pro tento účel není vhodné pojištění odpovědnosti z pojištění domácnosti. U části velmi starých smluv se mohou vyskytnout nízké nedostačující částky. Kromě toho kompletní výčet pojištěných osob krytých ve smlouvě (např. manželé, partneři, rodiče, prarodiče, nezletilé děti žijící ve společné domácnosti apod.) je definovaný pouze ve Všeobecných pojistných podmínkách a není ho možné ze strany pojišťovny ověřit, stejně jako není přípustný dodatečný sběr osobní údajů těchto jen nepřímo identifikovaných osob, upozornila mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

Bez potvrzení nevyrážejte

Jak už bylo zmíněno výše, potvrzení musíte mít při sobě buď vytištěné, nebo v elektronické aplikaci. Řada pojišťoven informace o pojistce propisuje i do aplikací, zde ale mohou být uvedeny jen v češtině. Potvrzení, která pojišťovny posílají se sjednanou pojistkou, jsou přímo v angličtině. Pokud jste si sjednali pojistku ještě před tím, než začala vaše pojišťovna tato potvrzení automaticky připojovat při sjednání, kontaktujte ji, aby vám ho vystavila zpětně.

školení účto Kučerová

Pohlídejte si, abyste měli potvrzení o odpovědnostní pojistce pro každého člena rodiny.

Jak můžete získat potvrzení o pojistce
Pojišťovna Zaslání písemného potvrzení Potvrzení v aplikaci
Allianz pojišťovna V současné době vydává na vyžádání potvrzení o rozsahu cestovního pojištění v angličtině. V aplikaci Moje Allianz (pro Android a iOS) je uložená karta k cestovnímu pojištění, na které je uvedeno, proti jakým rizikům je klient pojištěn (v ČJ).
Česká podnikatelská pojišťovna Při sjednání vydává doklad o sjednaném pojištění i v AJ (lze uložit v PDF nebo elektronicky přes Your pass).

Pokud bylo pojištění sjednáno dříve, je možné zažádat na obchodních místech nebo u zprostředkovatele o vystavení a zaslání nového dokladu.
Aplikace Your Pass (pro Android a iOS) umožňuje uložit pojistku do elektronické peněženky na mobilu.

Pojistku lze uložit i pomocí odkazu v e-mailu či pomocí QR kódu.
ČSOB Pojišťovna Nově uzavřené smlouvy cestovního pojištění mají od 17. 12. uveden anglický text, že pojištění odpovědnosti je kryto (pokud je sjednáno).

U produktů Naše odpovědnost a Náš domov (pokud je sjednáno pojištění odpovědnosti) je možné požádat o vystavení potvrzení.
Pojistnou smlouvu je možné dohledat v Klientské zóně na webu nebo prostřednictvím aplikace ČSOB Smart.
Direct pojišťovna Pojišťovna zašle potvrzení e-mailem. Informace o pojistce je v mobilní aplikaci.
Ergo pojišťovna Pokud si při sjednání zatrhnete, že toto potvrzení potřebujete, zašle vám ho pojišťovna v PDF spolu s pojistkou na e-mail.

Ostatní případy (např. odpovědnost v rámci domácnosti) řeší individuálně v rámci call centra.
Generali Česká pojišťovna Potvrzení od ledna zasílá u cestovního pojištění automaticky.

V ostatních případech (např. pro samostatně sjednané pojištění odpovědnosti nebo pojištění odpovědnosti v rámci majetkového pojištění) potvrzení vydává ve zrychleném procesu na vyžádání.

Všechny pojištěné osoby identifikované ve smlouvě mohou o potvrzení požádat přes webový formulář nebo pomocí chatu na webu www.generaliceska.cz, na čísle 241 114 114 nebo přes správce pojistné smlouvy.
ERV Evropská U nově zakoupených pojištění SingleTrip a MultiTrip bude automaticky i verze v AJ s vyznačením pojištění odpovědnosti.

Klientům, kteří mají dříve sjednané celoroční pojištění, automaticky zašle pojistku i v AJ s vyznačením pojištění odpovědnosti.

Klientům, kteří si dříve koupili jednorázové pojištění, bude pojistku v AJ zasílat na vyžádání.

Klienti CK, např. NEV-DAMA, budou dostávat upravené kartičky k pojištění nebo speciální potvrzení.

 
Do budoucna bude potvrzení i v mobilní aplikaci pro klienty s pojištěním MultiTrip nebo SingleTrip.
Kooperativa pojišťovna Pojišťovna bude automaticky zasílat potvrzení o sjednaném pojištění v AJ.

Pojišťovna klienty informovala a zaslala formulář.

Lze o něj také požádat na infolince nebo obchodním místě.
Potvrzení je na asistenční kartě, kterou lze stáhnout do aplikace Yourwallet od Yourpass.

(Klienti České spořitelny při sjednání přes banku mohou získat potvrzení i do aplikace George).
Slavia pojišťovna Automaticky posílá certifikát v ČJ a AJ.

Pojišťovna zasílání neomezuje jen na Itálii, kvůli případným podobným požadavkům dalších zemí.

Do budoucna takové potvrzení bude poskytovat i těm, kteří si odpovědnostní pojištění sjednají v rámci pojištění majetku.
Uniqa pojišťovna Od 15. 12. 2021 u cestovního pojištění vydává certifikát v AJ.

V případě online sjednání je součástí smluvní dokumentace, jež je zasílána na e-mail.

Uzavře-li klient pojištění u poradce nebo na pobočce, obdrží potvrzení tam.

Klienti s ročními smlouvami  cestovního pojištění s automatickým prodlužováním si mohou o certifikát požádat na cestovni@uniqa.cz. Musí uvést číslo pojistné smlouvy.

Za nedodržení pravidel vám pojišťovna může krátit plnění

Na tomto místě je vhodné připomenout, že pro nekrácený nárok na pojistné plnění je třeba dodržovat místní zákony, bezpečnostní doporučení a používat zdravý rozum. Jinak pojišťovně můžete dát do ruky argument pro krácení, nebo dokonce odmítnutí plnění. V případě odpovědnostní pojistky a újmy jiné osobě by ve váš neprospěch mohl hrát zejména prokázaný alkohol ve vaší krvi, který mohl mít příčinnou souvislost se vznikem pojistné události.

Co dělat, pokud dojde ke škodě

Dojde-li ke škodě nebo újmě na zdraví jiné osoby, kontaktujte místní policii a zajistěte si kontakt na svědky.

Pořiďte případně fotodokumentaci nebo nakreslete plánek místa nehody.

Nikdy nepodepisujte dokumentaci události, pokud textu nerozumíte.

Zavolejte si asistenční službu k cestovnímu pojištění. Pracovníci asistence k cestovnímu pojištění mohou převzít komunikaci za vás.

Všechny doklady si uschovejte.

Po návratu bez odkladu pojistnou událost nahlaste a poskytněte pojišťovně dokumentaci.

Zdroj: Uniqa

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).