Hlavní navigace

Lex Ukrajina: Na co má kdo stále nárok?

13. 6. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Přestože se připravuje novelizace stávajících zákonů známých pod názvem „Lex Ukrajina“, zákony stále platí. A s nimi i pravidla, výhody a podmínky nejen pro Ukrajince, ale i pro české zaměstnavatele. (Přehled)

S účinností od 21. 3. 2022 nabyl účinnosti balíček celkem tří zákonů, jejichž účelem je vytvoření podmínek pro pomoc uprchlíkům na území České republiky, kteří byli nuceni opustit své domovy v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Tyto zákony, upravující podmínky pro ukrajinské uprchlíky se zaměřením především na pobytovou problematiku, školství, sociální zabezpečení a zaměstnanost, jsou ve veřejném prostoru známé pod názvem „Lex Ukrajina“ a byly přijaty na dobu přibližně jednoho roku s tím, že už je v legislativním procesu jejich novelizace.

Dočasná ochrana a volný vstup na trh práce

Jedním ze základních pilířů Lex Ukrajina je umožnit tzv. dočasnou ochranu uprchlíkům, kteří utekli před válečným konfliktem na Ukrajině, kterou se v praxi rozumí oprávnění k pobytu na území České republiky nad 90 dní.

Na základě dočasné ochrany tak uprchlíci mohou dlouhodobě pobývat na území České republiky bez toho, aby měli povinnost si za tímto účelem vyřídit dlouhodobé vízum či jiné oprávnění k pobytu – musí se však prokázat tím, že před 24. 2. 2022 (tj. před zahájením ozbrojeného konfliktu) pobývali na Ukrajině nebo disponovali k tomuto datu povolením k pobytu na Ukrajině.

Uprchlíkům, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, byl současně umožněn volný vstup na pracovní trh tak, aby byli schopni se co nejdříve a bez zbytečných překážek začlenit do společnosti a stát se nezávislými na státní podpoře, která je pro běžný život nedostatečná, a to především s ohledem na vysokou inflaci i vysoké ceny nájemních bytů.

Uprchlíci s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považují za cizince s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, v důsledku čehož si nemusí žádat o povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou či modrou kartu, kterou by jinak ke vstupu na pracovní trh samozřejmě potřebovali. Namísto vyřizování všech možných typů pracovních povolení a související složité administrativy si tak uprchlíci s dočasnou ochranou mohou rovnou začít hledat zaměstnání, což bude bezesporu přínosné i pro český trh práce, který už se dlouhodobě přehříval a trpěl nedostatkem pracovní síly.

Zaměstnavatelé budou mít pouze povinnost informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o případném nástupu cizinců s dočasnou ochranou do zaměstnání, přičemž budou rovněž muset vést jejich evidenci v zákonem vyžadovaném rozsahu.

V tomto ohledu je vhodné zaměstnavatelům doporučit pracovní poměr s uprchlíky sjednávat spíše na dobu určitou, a to ideálně na dobu trvání dočasné ochrany, jelikož Lex Ukrajina bude k 1. 4. 2023 zrušen, čímž pozbydou účinnosti i výhody pro uprchlíky týkající se dočasné ochrany při pobytu na území České republiky a volného vstupu na trh práce.

To vše samozřejmě za předpokladu, že nedojde k dodatečnému prodloužení Lex Ukrajina, nebo v případě, kdy si uprchlíci na území České republiky nezajistí jiný pobytový status, umožňující jim vstup na tuzemský trh práce.

Humanitární příspěvky a školní vzdělávání

Uprchlíci s dočasnou ochranou mají podle Lex Ukrajina rovněž nárok na humanitární dávku ve výši 5000 Kč za každý kalendářní měsíc pobytu na území České republiky. Tuto humanitární dávku ve výši 5000 Kč je však možné cizinci poskytnout i opakovaně, a to až po dobu 5 kalendářních měsíců následujících po udělení dočasné ochrany cizinci, pokud jsou jeho příjmové, sociální a majetkové poměry takové, že mu neumožňují zajištění jeho základních životních potřeb.

Balíčkem Lex Ukrajina se ovšem nezavádí jen příspěvky pro samotné uprchlíky, ale i pro osoby, které poskytnou uprchlíkům disponujícím dočasnou ochranou bezplatné ubytování (nejde-li o ubytování v ubytovacím zařízení) za předpokladu, že ubytování bude těmto osobám poskytnuto nepřetržitě po minimální zákonem stanovenou dobu.

Tento takzvaný příspěvek pro solidární domácnost je aktuálně poskytován ve výši 3000 Kč na osobu ubytovanou v daném měsíci déle než 16 po sobě jdoucích dnů, přičemž jeho maximální výše pro jednu domácnost činí 12 000 Kč – za 4 a více ubytovaných osob (včetně dětí).

V neposlední řadě Lex Ukrajina upravuje i problematiku přijímání uprchlíků k předškolnímu, základnímu, středoškolskému či vyššímu nebo dokonce vysokoškolskému vzdělávání. Pro všechny typy vzdělávání jsou nastaveny podmínky pro začlenění dětí ukrajinských uprchlíků do potřebných školských zařízení tak, aby mohli navázat na svůj předchozí vzdělávací směr a začlenili se tím do společnosti nejen dospělí, ale i nezletilé děti nebo studenti připravující se na budoucí povolání.

Připravuje se novelizace

Koncem května letošního roku, tedy přibližně po dvou měsících účinnosti Lex Ukrajina, už Poslanecká sněmovna přijala kroky vedoucí k novelizaci tohoto balíku zákonů, které by měly přinést zpřísnění některých pravidel pro pomoc uprchlíkům. Novelizace Lex Ukrajina by se měla dotknout zejména zpřísnění vyplácení humanitární dávky ukrajinským uprchlíkům, ale třeba i zkrácení doby státního pojištění pro Ukrajince.

Na solidární příspěvek domácnostem za bezplatné ubytovávání uprchlíků by podle připravované novely měli mít nárok i takoví ubytovatelé, u nichž si uprchlíci sami platí spotřebu energií, jakož i lidé, kteří uprchlíkům poskytnou celé byty, pokud je měli za předcházející měsíc bez nájemníků.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).