Hlavní navigace

Krádež karty pojistí již většina bank

2. 6. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Pojištění platebních karet proti zneužití nabízí celá řada bank. Včera se k nim přidala i Živnostenská banka. Kdy vás pojištění karty ochrání a na jaké výluky si musíte dát pozor? Jak si stojí nové pojištění Živnostenské banky ve srovnání se zavedenými produkty?

Pojištění proti zneužití platebních karet u nás nemá příliš dlouhou historii a dokonce ani počáteční iniciativa zavést toto pojištění nebyla na straně našich bankovních domů. Přesto se s ním dnes setkáme takřka u všech bank a jeho parametry a doplňkové služby se postupně rozšiřují. Nejnověji začala nabízet pojištění platebních karet Živnostenská banka, která ho uvedla na trh včera.

Obecně platí, že pojištění platební karty kryje období mezi krádeží a okamžikem, kdy zodpovědnost přebírá banka (zpravidla půlnoc dne, kdy byla událost ohlášena). Právě v tomto časovém rozmezí totiž hrozí rizika zneužití karty a délka této doby se odlišuje, většinou však činí 48 hodin a v některých případech i 72 hodin. Výše pojistného se odvíjí od výše limitu pojistného krytí a pojištění jako takové zpravidla končí pojistnou událostí, jde tedy o jednorázové pojištění.

A jako v případě ostatních pojistných produktů, i zde je vyřízení pojistné události spojeno se zdlouhavým a náročným administrativním procesem, který zahrnuje i povinnost předložit policejní zprávu o odcizení platební karty či kopii trestního oznámení na neznámého pachatele, opis transakcí s neoprávněnými karetními operacemi, potvrzený bankou, kopii reklamačního protokolu, kopie výpisů z účtu nebo výpisů o transakcích kartou za předchozí tři měsíce apod. Právě zmíněná administrativní náročnost by měla sloužit jako zábrana proti případným pojistným podvodům.

Jakou výši pojistného plnění zvolit? Odpověď na tuto otázku není nijak složitá, neboť je logické, že horní mezí pro stanovení pojistného plnění, a v podstatě i pojistného, by měla být částka shodná s limitem pro výběry z bankomatu či platby u obchodníka za dané časové období, které se k platební kartě vztahuje.

Ne ke všem druhům pojistných událostí zneužití platebních karet se pojistné plnění vztahuje, což vždy upravují pojistné podmínky, které je proto dobré si pozorně přečíst. Například pokud je daná operace provedená s vaším PIN kódem, není takové zneužití pojištěním kryto vůbec a obdobné je to i se zneužitím karet při platbách v internetových obchodech, kde se karty fyzicky nepředkládají – přesto i v tomto případě existují mezi bankami čestné výjimky. Ne nadarmo se proto doporučuje, aby se majitel karty svůj PIN pečlivě chránil.

U některých bank lze kromě pojištění proti zneužití platební karty za jednu cenu získat i pojištění vztahující se na pokrytí nákladů na vydání nových osobních dokladů, výrobu nových klíčů a zasazení nových zámkových vložek, ukradenou hotovost apod., což jistě ocení občané využívající MHD.

Variabilita pojistného, limitů pojistného krytí a délky pojistné ochrany
Banka Pojistné – roční Limity pojistného krytí Délka pojistné ochrany
Živnostenská banka 250 Kč 30 000 Kč 72 hod před nahlášením
300 Kč 50 000 Kč 72 hod před nahlášením
KB 276 Kč 30 000 Kč* Neomezena
Volksbank 150 Kč 15 000 Kč 72 hod před nahlášením
460 Kč 50 000 Kč 72 hod před nahlášením
800 Kč 85 000 Kč 72 hod před nahlášením
1 300 Kč 200 000 Kč 72 hod před nahlášením
HVB 200 Kč 20 000 Kč 5 dní před nahlášením
500 Kč 50 000 Kč 5 dní před nahlášením
ČSOB 150 Kč 15 000 Kč 72 hod před nahlášením
460 Kč 50 000 Kč 72 hod před nahlášením
800 Kč 85 000 Kč 72 hod před nahlášením
1 300 Kč 200 000 Kč 72 hod před nahlášením
Bawag 150 Kč 15 000 Kč 24 hod před nahlášením
650 Kč 50 000 Kč 24 hod před nahlášením
1 300 Kč 85 000 Kč 24 hod před nahlášením
ČS 170 Kč 10 000 Kč* 72 hod před koncem dne nahlášení
320 Kč 30 000 Kč* 72 hod před koncem dne nahlášení
480 Kč 50 000 Kč* 72 hod před koncem dne nahlášení
eBanka 230 Kč 20 000 Kč 5 dní před nahlášením
720 Kč 80 000 Kč 5 dní před nahlášením
Raiffeisenbank V ceně karty 10 000 Kč od 0.00 hod dne nahlášení
V ceně karty 100 000 Kč 48 hod před nahlášením

* kolísá podle toho, ke které pojistné události se limit vztahuje (uvedené částky se vztahují ke zneužití platební karty)

Živnostenská banka

Živnostenská banka začala nabízet držitelům všech typů debetních a kreditních platebních karet pojištění zneužití platební karty Day to Day od 1. 6. 2005. Pojištění pokrývá platební transakce uskutečněné v den nahlášení ztráty nebo odcizení platební karty a 2 dny před nahlášením. Blokaci karty je možné provést prostřednictvím klientské linky zdarma.

Oprava: Pojištění pokrývá platební transakce uskutečněné v den nahlášení ztráty nebo odcizení platební karty a 72 hod před koncem dne nahlášení.

Pojištění je nabízeno ve dvou verzích: Day to Day 30 se vztahuje na kartové transakce na běžném účtu s limitem 30 tisíc Kč, pojištění Day to Day 50 se vztahuje na kartové transakce na běžném účtu s limitem 50 tisíc Kč. Kromě kartových transakcí se pojištění v obou verzích vztahuje také na odcizenou hotovost až do výše 10 tisíc Kč do 2 hodin po výběru hotovosti, dále na náhradu za výměnu ztracených nebo odcizených klíčů do částky 5 tisíc Kč a náhradu za vydání nových osobních dokladů do částky 2,5 tisíc Kč. Varianta Day to Day 30 je ročně zpoplatněna 250 korunami a varianta Day to Day 50 stojí 300 Kč.

Délkou pojistné ochrany se Živnobanka řadí k průměru, avšak dobrý poměr mezi výší pojistného, pojistných limitů a doplňkových služeb činí toto nové pojištění velmi výhodným.

Komerční banka

Pojištění zneužití platební karty se v případě KB nazývá Merlin a kryje kromě rizika zneužití karty i krádež hotovosti, osobních dokladů nebo klíčů, poplatky za stoplistaci a za vydání nové karty. KB navíc diferencuje i pojistnou ochranu, která tak v případě neoprávněné platby kartou činí až 30 tisíc korun, až 10 000 Kč u neoprávněného výběru kartou na pobočce KB nebo z bankomatu KB, až 5 000 Kč v případě neoprávněného výběru kartou na pobočkách nebo z bankomatů jiných bank, až 2 000 Kč v případě krádeže hotovosti vybrané kartou z bankomatu nebo na bankovní přepážce, až 4 000 Kč v případě vzniku nákladů na stoplistaci, až 5 000 Kč v případě vzniku nákladů na výrobu nových klíčů a až 500 Kč v případě vzniku nákladů na pořízení nových osobních dokladů. Základní roční pojistné činí 276 Kč.

Volksbank

Volksbank nabízí jednorázové pojištění zneužití platební karty ve čtyřech variantách odlišených dle limitu pojistného krytí do 15 000 Kč, 50 000 Kč, 85 000 Kč a do 200 000 Kč za roční poplatek 150 Kč, 460 Kč, 800 Kč a 1300 Kč. Pojistná ochrana se vztahuje na 72 hodin před nahlášením ztráty nebo krádeže karty a pojistné krytí se vztahuje i na úhradu poplatku za blokaci karty.

HVB Bank

HVB Bank je známá především tím, že na rozdíl od ostatních bank kryje i riziko spojené se zadáváním kódu PIN. Pojištění pokrývá platební transakce uskutečněné v den nahlášení ztráty nebo odcizení platební karty a 5 dní před nahlášením. Roční pojistné činí 200 Kč v případě limitu pojistného krytí 20 000 korun a 500 Kč pro limit 50 000 Kč, přičemž tyto sazby platí i pro kreditní karty.

ČSOB

ČSOB od ledna letošního roku nabízí u pojištění zneužití platební karty prodloužené období pojistného krytí 72 hodin před dobou telefonického hlášení o ztrátě karty, přičemž se pojištění vztahuje i na poplatky hrazené pojištěným za hlášení ztráty a poplatky hrazené pojištěným za vydání nové platební karty s původní platností. Pojištění je nabízeno ve čtyřech variantách odlišných limitem pojistného krytí (15 000 Kč – 200 000 Kč) a tím pádem odlišných i ročním pojistným (150 Kč – 1300 Kč).

Bawag Bank

Bawag Bank nabízí pojištění ve třech variantách (s limitem pojistného krytí 15 000 Kč, 50 000 Kč a 85 000 Kč s pojistným 150 Kč, 650 Kč a 1300 Kč). Ve všech třech variantách je však vyžadována 10% spoluúčast, a to v minimální výši 300 Kč. Zpětná ochrana finančních prostředků je stanovena na 24 hodin před nahlášením ztráty či odcizení platební karty a Bawag Bank v rámci pojištění uhradí poplatky za hlášení ztráty nebo odcizení a poplatky za vydání nové karty.

Česká spořitelna

ČS nabízí pojištění všem držitelům debetních platebních karet, které vydala, přičemž karty Kredit+ MC Gold, Visa Gold debetní, Kredit+ Visa Gold a Visa Gold charge již ve své ceně pojištění zahrnují (s pojistným krytím ve výši 50 tis. Kč). Pojištění se vztahuje na transakce provedené v období začínajícím 72 hodin před koncem dne, ve kterém byla nahlášena ztráta nebo odcizení karty bance. Součástí pojistného plnění je u všech sjednaných variant také náhrada výdajů vynaložených v souvislosti s výměnou klíčů a osobních dokladů a kompenzace poplatku za žádost o zablokování. Pojištění je poskytováno ve 3 typech podle výše limitu pojistného krytí – 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč – za roční poplatek 170 Kč, 320 Kč a 480 Kč.

eBanka

Pojištění je v případě eBanky poskytováno se zpětnou ochranou finančních prostředků 5 kalendářních dní, a to v pěti variantách s limity pojistného krytí od 20 000 Kč do 80 000 Kč a k němu se vztahujícím ročním poplatkem 230 Kč až 720 Kč. Pojištění se v případě eBanky odlišuje celoroční platností, jinými slovy řečeno, nezaniká s pojistnou událostí.

Raiffeisenbank

V případě Raiffeisenbank je pojištění zneužití platební karty její součástí a zpětná ochrana dosahuje 48 hodin, avšak pouze u karet typu Gold a Business. V případě ostatních typů karet je tato doba 24hodinová. Pojistné plnění je odlišováno od typu karty rovněž, a to v intervalu od 10 000 Kč do 100 000 Kč.

Anketa

Využíváte tohoto druhu pojištění?

35 %
60 %
5 %
Odpovědělo 20 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).