Hlavní navigace

Konec „trestů“ za podpojištění nemovitosti. Pojišťovny možná budou pojistné plnění počítat jinak

24. 8. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Vláda schválila změnu zákona, který pojišťovnám umožňoval krátit pojistné plnění v případě podpojištění nemovitosti pod pojistnou částku, a to zejména v případě totální škody. Pokud změna projde celým legislativním procesem, budou pojišťovny muset vyplatit to, co je ve smlouvě.

Léto 1997, Troubky. Povodně tehdy zničily 29 tisíc domů a vyžádaly si 50 lidských životů. Řeka Morava tehdy stoupla až o šest metrů, přičemž na jejím dolním toku se jednalo o osmisetletou vodu.

Léto, 2021, Břeclavsko a Hodonínsko. Tornádo, které se prohnalo krajinou, dokázalo zničit během pár hodin více než 100 domů.

Zkušenosti ukazují, že k nečekané katastrofě stačí okamžik a v tu chvíli přichází na řadu pojištění, respektive výše pojistné částky, na kterou je pojistná smlouva uzavřena, a potom částka, kterou pojišťovna ve skutečnosti zaplatí. Kdo nemá svoji nemovitost pojištěnou na odpovídající hodnotu, tomu může pojišťovna krátit pojistné plnění.

Současné znění § 2854 občanského zákoníku, které hovoří o podpojištění, říká, že je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.

Řečeno jinými slovy, pojišťovna má právo snížit vám výplatu peněz z pojistné částky o takový procentní poměr, o kolik máte nižší sjednanou pojistku, než by správně měla být.

Příklad

  • Váš dům má skutečnou hodnotu 10 milionů Kč, ale pojistili jste ho jen na 5 milionů Kč, tedy na poloviční hodnotu. 
  • Tento rozdíl 50 % má v současné době pojišťovna právo odečíst od částky, kterou máte uvedenou v pojistné smlouvě. 
  • Pokud zní pojistná částka na 5 mil. Kč, pak vám pojišťovna může odečíst 50 %, tedy 2,5 mil. Kč.

To se však má nyní změnit. Vláda schválila při svém zasedání 23. srpna 2023 návrh Ministerstva financí na změnu v občanském zákoníku, která se týká podpojištění. Chce, aby napříště lidé dostávali takovou částku, kterou mají uvedenou v pojistné smlouvě, a to zejména v případech totálních škod.

Změny navrhované v § 2854 občanského zákoníku reagují na nežádoucí praxi, kdy někteří pojistitelé aplikují snížení pojistného plnění podle poměru pojistné částky k této hodnotě v případě totální škody nikoli na hodnotu pojištěného majetku, ale na pojistnou částku, uvádí MF v důvodové zprávě. Tím dochází k dvojímu trestání pojištěného, který utrpěl vyšší škodu, než je horní hranice pojistného plnění vyjádřená pojistnou částkou, přičemž mu pojistitel ještě pojistné plnění sníží ponížením sjednané pojistné částky. To jistě nebylo záměrem zákonodárce.

Podle návrhu MF bude muset napříště oprávněná osoba obdržet pojistné plnění odpovídající sjednané pojistné částce, na kterou je majetek pojištěn.

Navrhované znění § 2854 občanského zákoníku 

„Je-li pojistná částka v době pojistné události podstatně nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, použije se pro určení výše pojistného plnění částka odpovídající výši škody snížená v poměru, v jakém je v době vzniku pojistné události pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěného majetku.“

Tedy, srozumitelně řečeno, pokud máte ve smlouvě uvedenou podstatně nižší částku, než je skutečná hodnota nemovitosti, pak se bude při určení, kolik vám pojišťovna zaplatí, vycházet ze skutečné výše škody, od které se odečte procentní rozdíl mezi pojistnou částkou a touto skutečnou výší škody.

Příklad

  • Váš dům má skutečnou hodnotu 10 milionů Kč, ale pojistili jste ho jen na 5 mil. Kč. 
  • Dům je totálně zničený, což znamená, že skutečná výše škody odpovídá 10 mil. Kč. 
  • Rozdíl mezi výší škody a pojistnou hodnotou je 5 mil. Kč, což činí 50 %.
  • Těchto 5 mil. Kč se odečte od celkové výše škody. Vychází 5 milionů Kč, což odpovídá sumě, kterou máte určenou jako pojistnou částku ve své smlouvě.

Za návrh Ministerstva financí se postavila také Česká národní banka (ČNB).

Krácení pojistného plnění v případě podpojištění není smysluplné, pokud jde o totální škody, je proto třeba stanovit jednoznačně (bez možnosti různých výkladů), že pojišťovna má povinnost vyplatit pojistné plnění až do výše pojistné částky, bez ohledu na eventuální podpojištění. Praxe ukázala rozdílné přístupy pojišťoven k této oblasti, uvádí v připomínkovém řízení ČNB.

Jak se k úhradám ve výši pojistných částek v případě totální škody na nemovitosti a domácnosti staví pojišťovny?

Většina pojišťoven, které Měšec.cz oslovil, uvádí, že při „totálkách“ podpojištěným klientům plnění nekrátí.

Kooperativa pojišťovna hlásí, že v těchto krajních případech lidem pojistné plnění nekrátí. V Kooperativě už tento postup uplatňujeme. Naplňujeme tedy navrhovanou změnu již teď. Od pojistného plnění samozřejmě odečítáme spoluúčast, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Podobně tak postupuje i Direct pojišťovna. Ve chvíli, kdy bude mít klient svůj majetek podpojištěný, budeme se vždy dívat na limit. Pokud má tedy například klientův dům hodnotu 4 miliony Kč, ale pojištěno má jen na dva, vyplatíme mu při totální škodě 2 miliony Kč a tuto částku už nijak nekrátíme, říká její mluvčí Nela Maťašeje.

ČSOB Pojišťovna se podle svého mluvčího Petra Milaty k zákonným normám či jejich úpravám ve fázi vzniku běžně nevyjadřuje. Nicméně o zákonodárné iniciativě v tomto směru víme a v naší metodice reflektujeme, případně jsme připraveni reflektovat poslední poznatky. Pojistné události našich klientů posuzujeme vždy individuálně, se zohledněním všech aspektů konkrétního případu. Naším cílem je, aby klient viděl přidanou hodnotu v tom, že je pojištěný, a v tomto duchu postupujeme i v našich interních procesech, uvádí mluvčí.

Návrh vítáme, sdělily Generali Česká pojišťovnaAllianz Pojišťovna.

KB Pojišťovna žádnou zákonnou sankci za podpojištění neuplatňuje. U pojištění nemovitosti se ve smlouvě pojistná částka neuvádí, takže klient se nemůže nikdy dostat do pozice, kdy je jeho nemovitost podpojištěná. I v případě totální škody dostane vyplaceno takové pojistné plnění, aby mohl svoji nemovitost dát do stavu před pojistnou událostí. Pojistné se vypočítává podle plochy nemovitosti a adresy, proto klientovi nehrozí, že bude mít pojistku špatně nastavenou, říká produktový manažer pojišťovny Martin Svoboda.

UNIQA pojišťovna má u svého pojištění Domov & bezpečí garantované pojistné částky, které sama vypočítává. Pokud klient přijme způsob výpočtu podle zadaných parametrů, pojišťovna podpojištění neuplatňuje. Podmínkou je však sjednaná indexace.

Vedle garantované pojistné částky zohledňujeme ovšem i toleranci směrem dolů o 20 %. Pokud se skutečná hodnota škody neliší od pojistné částky o více než 20 %, neuplatníme podpojištění. V případě totální škody vyplatíme pojistnou částku, říká Eva Svobodová z Uniqy.

Martin Svoboda z KB Pojišťovny se domnívá, že správné nastavení pojistné částky u nemovitosti je pro běžného klienta velmi obtížné, a proto úpravu zákona vnímá jako přístup transparentní a srozumitelný. 

Rozumím ale i tomu, že některé pojišťovny s touto úpravou mohou mít problém. Většina škod je totiž nikoliv totálních, ale pouze parciálních, a pokud má klient ve smlouvě nižší pojistnou částku, než je pojistná hodnota, platí tedy nižší pojistné, než by měl. To ve výsledku znamená vyšší náklady pro pojišťovnu, která pak může takovou situaci řešit navýšením pojistného, říká Svoboda.

Také ředitel retailového úseku Maxima pojišťovny Roman Jandík se přiklání k tomu, aby v zákonu byla uvedena jednoznačná formulace, která by problematiku řešila. Zároveň bychom rádi apelovali na klienty, kteří dlouhodobě odmítají upravovat historické smlouvy, dodává.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).