Hlavní navigace

Kompenzační bonus je zpět. Některá jeho pravidla se ale změní

29. 11. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
S opětovným nástupem omezujících opatření vláda schválila další kompenzační bonus. Podmínky a pravidla však nejsou úplně stejné jako v minulosti. Projděte si s námi všechny podstatné změny.

Vláda v demisi schválila nový návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (sněmovní tisk 51). Vysvětlíme si pravidla i změny, kterými se současná dávka liší od té minulé.

O nový bonus budou moci podle vládního návrhu požádat subjekty v případě poklesu tržeb či příjmů nejméně o 30 %, který vznikl v souvislosti s vládními opatřeními proti koronaviru. V minulém období na příspěvek dosáhl jen ten, komu příjmy klesly alespoň o polovinu. (V úplných počátcích nebyl pro vznik nároku na kompenzaci pokles příjmů stanoven.)

O bonus mohou požádat:

  • OSVČ,
  • společníci s.r.o.,
  • lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti.

Významně dotčená činnost

Za zmínku stojí, že vládní návrh přisuzuje nárok na kompenzační bonus OSVČ, společníkům nebo dohodářům, jejichž činnost (nebo činnost jejich zaměstnavatele) byla významně dotčena. Musí však jít o převažující část příjmů – tedy o hlavní zdroj příjmů (zohledňují se jen ty jmenované v § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů) nebo převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

Činnost se naopak nepovažuje za významně dotčenou, pokud je tento pokles příjmů zjevně způsoben převážně jinými důvody než dopadem krizových opatření nebo péčí o dítě nebo překážkou v práci spočívající v péči o dítě v případě zaměstnance v souvislosti s onemocněním covid-19.

V důvodové zprávě je dále zdůrazňováno, že nově musí být pro vznik nároku na kompenzaci naplněna právě příčinná souvislost mezi poklesem tržeb a působením opatření nebo péčí o dítě ze strany podnikatele či jeho zaměstnavatele v souvislosti s onemocněním covid-19: Tyto příčiny by měly způsobovat převážnou část poklesu tržeb. Vzhledem k tomu, že v aplikační praxi není možné exaktně spočítat, co je přesnou příčinou poklesu tržeb, postačí pro zachování nároku na kompenzační bonus, aby pokles tržeb nebyl zjevně způsoben jiným faktorem – zejména vlastní (ne)aktivitou podnikatele, který svou činnost utlumí či fakticky (byť ne formálně) přeruší, případně sezónním charakterem jeho činnosti, kdy v relevantním období dochází k pravidelnému útlumu činnosti a poklesu tržeb.

Ministerstvo financí se tak snaží zamezit tomu, aby část podnikatelů utlumila svou činnost za účelem splnění kritérií pro nárok na bonus.

Dále důvodová zpráva zmiňuje podmínku poklesu tržeb ve výši 30 %, jež má odpovídat specifikům současných opatření, která nejsou nyní stanovována jako plošné zákazy, ale pouze jako omezení pro neočkované proti onemocnění covid-19. Nikde však není psáno, že se restrikce kvůli špatnému epidemiologickému vývoji nevztáhnou brzy na všechny nebo postoj k omezením nepřehodnotí nová vláda.

Tisícovka nebo pětistovka denně

Denní příspěvek kompenzačního bonusu může činit maximálně 1000 Kč denně. Na tuto částku ale nedosáhnou všichni. O tisícovku mohou požádat OSVČ a společníci, přiznaná denní dávka ale nesmí přesáhnout tzv. limitní částku. Ta se vypočte jako rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů v posuzovaném období vydělený počtem jeho kalendářních dní. Jde o opatření, která má zamezit tomu, aby podpora ve formě bonusu nepřesáhla celkový propad tržeb a nedocházelo k překompenzování.

Tzv. „dohodáři“ a podnikatelé v karanténě či izolaci budou mít nárok maximálně na pětistovku denně. Bonus vyplacený za nařízenou karanténu či izolaci má vyrovnat nárok na příspěvek k náhradě mzdy, který ve stejné situaci budou dostávat zaměstnanci. Stejně jako oni i podnikatelé musí být v této situaci zároveň účastni nemocenského pojištění.

Bonus je poskytován jako kompenzace dopadů, které v důsledku státních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru negativně ovlivnily činnost podnikatele.

Posuzovat se pro účely nároku na příspěvek bude měsíc, který spadá do bonusového období. První nové bonusové období trvá od 22. listopadu do 31. prosince 2021 a druhé bonusové období od 1. do 31. ledna 2022.

Srovnávacím obdobím mají být libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období, které trvá od června do října 2021. Výjimku z tohoto pravidla budou mít sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou. Jejich srovnávacím obdobím je poslední zimní období před vypuknutím pandemie (od listopadu 2019 do konce března 2020).

V případě, že OSVČ nebo s.r.o. zahájila činnost později než v první den srovnávacího období, bude srovnávacím obdobím jakékoli období tří po sobě jdoucích měsíců v rámci období prvních pěti měsíců, po jejichž celou dobu byla OSVČ (nebo s.r.o. existovala).

Subjekt kompenzačního bonusu

Nárok na bonus může vzniknout OSVČ, která měla k 22. listopadu 2021 aktivní živnostenské oprávnění nebo která přerušila činnost po 22. listopadu. Zároveň však do návrhu přibyla nová související věta, podle které může nárok na kompenzační bonus
vzniknout pouze za kalendářní den, ve kterém není samostatná výdělečná činnost
přerušena
.

V případě společníků s.r.o. vznikne nárok jen těm, jejichž firma je založena za účelem zisku, jsou v ní max. dva společníci (příp. společníci z jedné rodiny v řadě přímé) a jejich podíly nejsou založené na kmenových listech. Podmínky musí splňovat k 22. listopadu. Obrat firmy v jednom ze dvou skončených období předcházejících bonusovému období musí dosahovat aspoň 120 tis. Kč (dříve platilo 180 tis. Kč).

Pro dohodáře platí podmínka, že jim vznikne nárok v případě, že v rozhodném období od června do října pracovali na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti a účastnili se z titulu práce na tyto dohody aspoň tři měsíce nemocenského pojištění a měli uzavřenou dohodu mimo pracovní poměr ke dni 22. listopadu 2021.

Z možnosti požádat o bonus jsou vyčleněné OSVČ, společníci a dohodáři s nálepkou nespolehlivého plátce nebo osoby dle zákona o DPH nebo ti, kdo jsou v úpadku či likvidaci.

Ještě není o co žádat

I nový kompenzační bonus bude klasifikován jako vratka daně z příjmů, kterou budou po podání žádosti vyplácet finanční úřady. Požádat o bonus je možné e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně finančního úřadu.

Zatím však Finanční správa připomíná, že návrh zákona je teprve v legislativním procesu, proto není možné žádosti podávat. Obecně ale platí, že žádost je možné podávat nejdříve po skončení daného bonusového období, aby bylo možné v žádosti uvést výši tržeb, u nichž nastal propad.

školení účto Kučerová

O kompenzační bonus zatím nejde požádat
Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno z Twitteru Finanční správy ČR

O kompenzační bonus zatím nejde požádat

Kompenzační bonus v kombinaci

V platnosti zůstává, že získání kompenzačního bonusu vyloučí další možnost požádat o dotace z jiných covidových programů, s výjimkou programu Antivirus a podpory sloužící k úhradě nájemného. Žádáte-li o kompenzační bonus, nedosáhnete zároveň v ten daný den na podporu v nezaměstnanosti.

Vládní návrh zákona nyní projedná ve zrychleném legislativním procesu Parlament, kde se jeho podmínky mohou ještě změnit.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).