Hlavní navigace

Kdy vám bude stát vyplácet vdovský či vdovecký důchod déle než rok?

21. 11. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vdovský či vdovecký důchod získáváte po manželovi vždy alespoň na rok. Na delší dobu už pak jen ve speciálních sociálních situacích.

Úmrtí v rodině je vždy osobní tragédií. Umenšit hmotnou ztrátu rodinného příjmu má vdovský nebo vdovecký důchod. Vdova nebo vdovec má nárok na důchod po manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo splnil ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění. 

Obecná podmínka potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu přitom je u osob:

 • starších 28 let 5 let, 
 • ve věku od 26 let do 28 let 4 roky,
 • ve věku od 24 let do 26 let 3 roky;
 • ve věku od 22 let do 24 let 2 roky,
 • ve věku od 20 do 22 let 1 rok a
 • do 20 let věku méně než 1 rok.

Vdovecký nebo vdovský důchod vždy náleží též manželovi osoby, která zemřela následkem pracovního úrazu.

Na čem závisí délka výplaty?

Vdovský nebo vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

Po uplynutí doby jednoho roku náleží výplata tohoto druhu důchodu, pokud vdova nebo vdovec splňuje některou z uvedených podmínek: 

 1. pečuje o nezaopatřené dítě – musí jít o dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy či vdovce nebo bylo-li dítě alespoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela nebo manželky do trvalé péče nahrazující péči rodičů,
 2. pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
 3. pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
 4. je invalidní pro invaliditu třetího stupně,
 5. dosáhl/a alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Kdy dojde ke znovuobnovení výplaty? 

Nárok na vdovský či vdovecký důchod vznikne znovu, jestliže dojde ke splnění některé z uvedených podmínek do dvou let po předchozím zániku nároku na vdovský či vdovecký důchod. 

K případné obnově výplaty nedochází automaticky, ale vždy na základě žádosti, uplatněné prostřednictvím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské).

V praxi působí problémy především poslední podmínka, tj. dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Lidem často není jasná, proto pro názornost Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uvádí tento příklad:

Žena nar. 27. 2. 1955, která vychovala 2 děti, ovdověla 1. 9. 2013. Vdovský důchod jí bude náležet po dobu jednoho roku od úmrtí manžela, tedy do 31. 8. 2014. O nezaopatřené děti nepečuje, není invalidní ani nepečuje o dítě či osobu závislou na péči. Pro nárok na výplatu vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela bude tedy rozhodující, kdy dosáhne svého důchodového věku nebo důchodového věku muže stejného data narození jako ona, od kterého se odečtou 4 roky. 

Důchodový věk této ženy je 60 let – dosáhne ho 27. 2. 2015. Důchodový věk muže stejného data narození je 63 let a 4 měsíce, věk o 4 roky nižší je 59 let a 4 měsíce, toho dosáhne 27. 6. 2014. Tohoto věku dosáhne dříve než svého důchodového věku. To znamená, že žena před 31. 8. 2014 splní jednu ze zákonných podmínek, tedy dosáhne věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk muže stejného data narození a výplata vdovského důchodu jí bude náležet i po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela.

Anketa

Pobíráte vdovský/vdovecký duchod?

27 %
24 %
49 %
Odpovědělo 840 čtenářů.

Kolik činí vdovský či vdovecký důchod? 

Stejně jako se starobní a invalidní důchod skládá ze dvou částí – tj. procentní a základní výměry – je tomu tak i v případě vdovského nebo vdoveckého důchodu. Výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zesnulá osoba v okamžiku úmrtí. 

Základní výměra vdovského a vdoveckého důchodu je stejná jako u ostatních druhů důchodů a činí v roce 2013 2330 Kč (výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně). Procentní výměra se zjednodušeně zjišťuje z dosahovaných výdělků a získané doby pojištění.

Příklad

Žena, která ovdověla, pracuje, nepobírá žádný důchod. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod, který k datu úmrtí činil 14 530 Kč měsíčně, z toho 12 200 Kč činila procentní výměra a 2330 Kč základní výměra. Ženě tedy bude náležet procentní výměra vdovského důchodu ve výši 6100 Kč (50 % z 12 200 Kč). Vdovský důchod ženy bude vč. základní výměry 2330 Kč činit celkem 8430 Kč měsíčně. 

Příklad

Muž, který ovdověl, nepobírá žádný důchod. Jeho zemřelá manželka také nepobírala žádný důchod, důchodového věku pro starobní důchod ještě nedosáhla. Procentní výše jejího invalidního důchodu, na který by měla nárok v době smrti, by činila 10 228 Kč měsíčně. Procentní výměra vdoveckého důchodu muže bude tedy činit 50 % této částky, tj. 5114 Kč, a základní výměra 2330 Kč, vdovecký důchod bude muži náležet ve výši 7444 Kč měsíčně.

Výše dávky při souběhu důchodů

Dojde-li k souběhu nároků na výplatu vdovského či vdoveckého důchodu a starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši (včetně základní výměry) a z nižšího důchodu polovina procentní výměry. Je-li výše obou důchodů stejná, krátí se na polovinu procentní výměra vdovského či vdoveckého důchodu. 

Příklad

Žena pobírá starobní důchod 12 270 Kč měsíčně, z toho 9940 Kč činí procentní výměra a 2330 Kč základní výměra. Zemřelému manželovi náležel k datu úmrtí starobní důchod ve výši 15 470 Kč měsíčně, z toho 13 140 Kč činila procentní výměra a 2330 Kč základní výměra. Ženě po manželovi náleží vdovský důchod a jeho výše činí polovinu procentní výměry, tedy 6570 Kč (50 % z 13 140). Procentní výměra starobního důchodu ženy činí 9940 Kč – je tedy vyšší, než procentní výměra vdovského důchodu. 

Ženě proto při souběhu důchodů bude vyplácena částka ve výši 15 555 Kč měsíčně, protože: 

 • procentní výměra starobního důchodu náleží v plné výši, tj. ve výši 9940 Kč měsíčně, 
 • základní výměra ve výši 2330 Kč měsíčně náleží pouze jednou, a to ke starobnímu důchodu, 
 • 50 % procentní výměry vdovského důchodu (tj. 50 % z 6570 Kč) činí 3285 Kč měsíčně.

Komu vdovský a vdovecký důchod nenáleží? 

Vdovský nebo vdovecký důchod nenáleží po druhovi nebo družce, a to ani v případě jejich dlouhodobého spolužití a společné výchovy dětí. Čtěte také: Život „na hromádce“ stát trestá vyššími odvody a chybějícími právy

Nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo rozvedené manželce. Tento druh důchodu nenáleží ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce. Přečtěte si: Rozvod: Vše, co byste měli vědět, než se rozhodnete ukončit manželství

Vdovský či vdovecký důchod zaniká dnem uzavření nového manželství. Tuto skutečnost je vdova či vdovec povinen nahlásit ČSSZ. Pokud osoba po uzavření nového manželství znovu ovdoví, může vzniknout nárok na vdovský důchod po druhém manželovi či manželce.

skoleni_27_5

Nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu. Totéž platí v případě vdovce a nároku na vdovecký důchod.

Použitá literatura: podle materiálů ČSSZ: Komu náleží vdovský nebo vdovecký důchod a Vdovský a vdovecký důchod nenáleží v té výši jako důchod, který pobírala zesnulá osoba

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).