Hlavní navigace

Kdy můžete přijít o celý řidičák a kdy jen o určitou skupinu?

23. 12. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Řidičský průkaz vám mohou sebrat celý nebo jen jeho část. Kdy vám co hrozí? Jaké skupiny vám odeberou například za neplacení alimentů?

Řidičský průkaz je pro řadu lidí běžnou součástí života. Auto využívají k jízdě do práce, na nákupy, na dovolenou, k různým cestám atd. Víte ale, za co vám seberou celý řidičský průkaz a za co jen jeho část?

Stejný řidičák pro ČR i Evropu

Jednotlivé skupiny řidičských průkazů a podmínek k jejich získání u nás upravuje zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Kromě toho je český zákon zharmonizován s evropskou směrnicí, a tak dnes existují stejné skupiny řidičských oprávnění v rámci celé EU. Jsou tedy jednotné. A pochopitelně pokud o řidičský průkaz nebo jeho část přijdete, platí to plošně nejen po EU, ale i ve světě.

Kdy vám seberou celý řidičák?

Důvodů k odebrání celého řidičského průkazu je celá řada. Typickým je tzv. „vybodování“. Jestliže se řidiči podaří nasbírat dvanáct trestných bodů za spáchané přestupky, od příslušného úřadu přijde dopis o odebrání řidičského oprávnění na určitou dobu, přičemž je potřebné odevzdat řidičský průkaz ve lhůtě pěti dnů od doručení dopisu, informuje Štěpán Ciprýn, advokát z advokátní kanceláře CIKR.

Stejně tak přijdete o všechna řidičská oprávnění v případě, že vám prokáží alkohol či drogy v krvi za volantem. U množství alkoholu do jednoho promile je možné řidičský průkaz odebrat na šest měsíců až jeden rok, nad jedno promile se jedná o trestný čin, u kterého řidič může nejenom přijít o řidičský průkaz až na dobu deseti let, vystavuje se i trestnímu stíhání, dodává Štěpán Ciprýn.

Napomoci může i nepříjemná náhoda

Přijít o řidičský průkaz ale můžete i v případě, že jedete s nečitelnou registrační značkou. Například proto, že jste si nevšimli, že na ní ulpěly padající listy nebo sníh. Bohužel je ale vaší povinností udržovat státní poznávací značky v takovém stavu, aby je bylo možné přečíst. Neznalost zákona v tomto případě neomlouvá. Dále mezi možné důvody k odebrání řidičského průkazu patří útěk od dopravní nehody či řízení vozidla, na které řidič nemá oprávnění, informuje Štěpán Ciprýn.

A pozor na malé, ale opakované prohřešky

A stejně tak se vám mohou stát osudnými malé přestupky, které ale pácháte opakovaně. Stane se tak v případě, že třikrát v průběhu 12 měsíců řidič opakovaně výrazně překročí rychlost, projede na červenou, nedá přednost v jízdě, nebo neoprávněně vjede na zakázaný přechod, dodává Ciprýn. Na to řidiči často zapomínají.

Důvodem k odebrání řidičského oprávnění ale může být i zdravotní stav. Může jít o různé poruchy od schizofrenie přes poruchy zraku a sluchu až po problémy s pohybovým aparátem.

Neudělali jste řidičák na motorku? Možná se nic nestane

Jedním z rozšířených mýtů je i tvrzení, že pokud si doděláváte řidičský průkaz a teoretická nebo praktická zkouška se vám nepovede (testy či jízdy tedy musíte opakovat), tak ztrácíte automaticky i dosavadní řidičská oprávnění. Vychází to z dřívější praxe. Historicky se úroveň odborné způsobilosti dovozovala z výsledků zkušebních testů v rámci zkoušek z odborné způsobilosti při rozšíření řidičského oprávnění. Pokud žadatel u zkoušky neobdržel potřebný počet bodů potřebný pro řidičské oprávnění pro skupinu vozidel, které již byl držitelem, znamenalo to, že tuto neobhájil a bylo mu řidičské oprávnění omezeno, nebo dokonce zcela odňato. V současné době však již toto zcela neplatí, informuje Adam Valíček.

Toto tvrzení už ale dnes není pravdivé. Neznamená to, že byste z případného neúspěchu neměli žádné následky, ale ani to neznamená, že následky si ponesete automaticky. Komisař pouze může nařídit vaše přezkoušení, které se provádí podle zvláštního právního předpisu.

§ 93 odst. 2 písm. a)

(2) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění omezí, jestliže držitel řidičského oprávnění pozbyl částečně odbornou způsobilost.

§ 94 odst. 1 písm. b)

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění odejme, pokud jeho držitel pozbyl zcela odbornou způsobilost.

Pokud nezvládnete složit písemné testy nebo praktickou jízdní zkoušku v rámci zkoušek z kategorie jiného řidičského oprávnění, může to být vnímáno jako hrubá neznalost. Neznamená to ale, že o již získaná řidičská oprávnění přijdete automaticky a okamžitě. Žádnému neúspěšnému zkoušenému neodebere zkoušející komisař řidičské oprávnění na místě, nýbrž pouze může (a nemusí) podat k příslušnému obecnímu úřadu podnět k zahájení řízení odnětí řidičského oprávnění a příslušný obecný úřad následně nařídí přezkoušení odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě, informuje Štěpán Ciprýn.

Nařízenému přezkoušení se už podrobit musíte

Může se tedy stát, že zkušební komisař bude řešit situaci, kdy jste neudělali například písemné testy, a dá podnět k vašemu přezkoušení. Není to ale jeho povinnost a nemusí se tak dít automaticky.

Pokud už však podnět dá, obecní úřad s rozšířenou působností vám nařídí přezkoušení odborné způsobilosti, a to už absolvovat musíte. Lhůta, kterou vám pro přezkoušení úřad stanoví, nesmí být kratší než 30 dnů. Během nich máte možnost své znalosti zlepšit. Nemůže-li se držitel řidičského oprávnění ze závažného důvodu podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě, oznámí tuto skutečnost neprodleně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který mu stanoví lhůtu náhradní, dodává Štěpán Ciprýn. 

Tato lhůta tak nesmí být kratší než 15 dnů.

Tomuto přezkoušení se podrobit musíte. Pokud se nepodrobíte ve stanovené lhůtě bez závažného důvodu a ani v náhradní lhůtě, pak se automaticky předpokládá, že nejste odborně způsobilí k řízení motorových vozidel. A pozbýváte řidičské oprávnění – kompletně.

Můžete ztratit i jen některá oprávnění

Kromě toho je možné, že vám úřad může některá řidičská oprávnění omezit, ale ostatních se to nedotkne.

§ 93

(2) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění omezí, jestliže držitel řidičského oprávnění:
pozbyl částečně odbornou způsobilost,
přestal splňovat některou z dalších podmínek podle § 91,
se vzdal řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel.

Přičemž § 91 hovoří takto:

§ 91
Další podmínky k udělení řidičského oprávnění

Řidičské oprávnění pro

a) skupinu D nebo D1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

b) skupinu C nebo C1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

c) skupinu B+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

d) skupinu C+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu C,

e) skupinu C1+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu C1,

f) skupinu D+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu D,

g) skupinu D1+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu D1.

Typickým příkladem by mohl být řidič, který ztratil více specializované řidičské oprávnění z důvodu ztráty odborné způsobilosti (například zdravotní problémy), nebo se řidičského oprávnění pro tuto skupinu vozidel vzdal, a tedy už nemůže řídit třeba kamión, ale tím automaticky nebude ztrácet řidičské oprávnění skupiny B k osobnímu vozidlu, dodává Ciprýn. Naopak by ale tento příklad samozřejmě nefungoval.

Typicky také lékař, pokud shledá, že vaše zdravotní způsobilost nedovoluje řídit nějakou skupinu vozidel, přijdete o řidičské oprávnění na tuto skupinu.

Může ale dojít i k dalším omezením v rámci jednotlivých skupin. Vyhláška o řidičských průkazech a registru řidičů stanovuje kódy, které určují konkrétní omezení. 

Například lidé s epilepsií mají běžně v řidičském oprávnění uveden kód 61 (Omezení jízdy podle denní doby – například jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce). Kvůli jiným zdravotním komplikacím vám mohou i omezit rychlost, kterou se maximálně můžete na pozemní komunikaci pohybovat. Toto se řeší kódem 64. Nebo vám mohou zakázat jízdu na dálnici. Právě tato omezení se většinou spojují s vyšším věkem řidičů, což však v žádném případě není projevem diskriminace, uzavírá Štěpán Ciprýn.

CHP22

A co za neplacení alimentů?

Vášně vzbudila před několika lety nová možnost odebrání řidičského průkazu, a to v případě, že neplatíte alimenty. Tato forma exekuce je dle našeho názoru poměrně efektivním nástrojem pro vymožení výživného, kdy zpravidla pro otce bývá pozastavení řidičského oprávnění vnímáno velmi negativně a představuje pro ně citelný zásah do jejich činnosti, říká Adam Valíček.

Neznamená to ale, že pokud se živíte jako profesionální řidič, přijdete o zdroj obživy. Řidičské oprávnění je možné pozastavit pouze pro určitou skupinu vozidel, nemusí se jednat o všechny skupiny vozidel, k nimž povinný disponuje řidičským oprávněním. Právě kupř. u řidičů z povolání (profesionálních řidičů) může dojít k pozastavení řidičského oprávnění pouze pro skupinu osobních motorových vozidel, pro něž řízení kamionů atd. je existenčně důležité, uzavírá Adam Valíček.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).