Hlavní navigace

Kdy musíte platit clo a DPH u zásilek ze zahraničí?

9. 10. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Za zásilku ze zahraničí můžete v některých případech doplácet DPH a clo. Důležité je, jakou hodnotu zásilka má a kolik jste za ni zaplatili. A moc vám nepomůže, když odesílatelem bude jakože někdo z vaší rodiny.

Zásilky ze zahraničí už v současné době nejsou žádnou výjimkou. Pokud jde o balíčky osobní povahy nebo balíčky ze zemí EU, pravidla jsou mírnější. V jiných případech po vás ale mohou pracovníci celní správy chtít zaplatit daň z přidané hodnoty nebo clo. Vše se ale odvíjí od toho, odkud si necháváte danou věc posílat a kolik to stojí.

Nakupování v zemích mimo EU

Nakupování v zemích, které se nacházejí mimo Evropskou unii, bývá poměrně časté. Typicky se může jednat o čínské e-shopy, které mají mnohdy i nulovou sazbu za poštovné, čímž mnohé zákazníky nalákají k nákupu. Tady velmi záleží na tom, jakou má balíček hodnotu. Podle toho se totiž vyměřuje daň z přidané hodnoty a případně ještě clo.

Pokud je úhrnná hodnota zásilky nad 22 eur, platíte pouze DPH. Pokud je vlastní hodnota zásilky nad 150 eur, platíte i clo.

Poplatky, které se vás při přebírání zboží mohou týkat, jsme přehledně znázornili v tabulce.

Vlastní hodnota zboží Platím DPH? Platím clo?
0 až 22 eur Ne Ne
22 eur až 150 eur Ano Ne
nad 150 eur Ano Ano

Vlastní hodnotou zboží se myslí samotná cena za dané zboží. Poštovné do této částky započítáváno není. Pokud si tedy například z čínského e-shopu objednáte svetr, který bude stát 20 euro či ekvivalent 20 eur, netýkají se vás žádné poplatky. Pouze se můžete setkat s tím, že čínský prodejce bude chtít zaplatit poštovné. I kdybyste ale s cenou poštovného překročili hranici 22 eur, z hlediska DPH a cla na tom nezáleží. Poštovné se do hodnoty zboží nepočítá.

Získejte peníze zpět z nákupů v Číně

Chcete dostat část peněz z nákupů v Číně zpátky? Měšec.cz se domluvil s cashback portálem Tipli.cz a díky tomu vám nabízíme speciální podmínky. Platinový účet Tipli.cz získáte na tomto odkazu.

Jestliže si ale objednáte například kabát, pravděpodobně už za něj zaplatíte více než 22 eur. Pokud bude částka mezi 22 eury a 150 eury, zaplatíte pouze DPH. Sazba DPH činí 21 %. V tomto případě se však DPH bude vypočítávat i z poštovného. Pokud stojí kabát 30 eur a poštovné 5 eur, platíte DPH z částky 35 eur.

V případě, že si ale objednáte zboží za více než 150 eur, musíte už zaplatit nejen DPH, ale i clo. I v tomto případě se clo bude vypočítávat i z poštovného. Jinými slovy, zboží bude stát 149 eur a poštovné 5 eur. V takovém případě nepřesáhnete hranici pro osvobození od cla, protože vlastní hodnota zboží nepřekročila 150 eur. Zaplatit musíte jen DPH z částky 154 eur. Pokud bude zboží stát 151 eur a poštovné 5 eur, pak už clo platit musíte. Budete jej však platit z částky 156 eur, protože od 1. května 2016 se do částky k proclení započítává i cena poštovného. DPH pak zaplatíte z částky 156 eur + vypočítané clo.

Nakupujete online ze zahraničí?

A ať už vám vyměří clo jakékoli výše, musíte jej zaplatit, i kdyby to bylo jen 20 Kč. Do 30. dubna 2016 platilo, že pokud bylo vyměřené clo do částky 10 eur, bylo vám odpuštěno. To už ale od 1. května 2016 neplatí.

Sazba cla není jednotná pro všechny typy zboží, které vám přijdou. Závisí to na sazebním zařazení zboží celní správou. Kam je vaše zboží zařazeno, si můžete vyhledat v příslušném seznamu celní správy.

DPH je jednotné a vždy v sazbě 21 %. Vypočítává se však z ceny zboží + poštovné + případné vyměřené clo.

Pozor na výjimky

Výše uvedené platí. Až na několik výjimek, které jsou z tohoto pravidla vyňaty. Těmi jsou

 • alkoholické výrobky,
 • parfémy a toaletní vody,
 • tabák a tabákové výrobky.

Na toto zboží se nevztahuje osvobození od cla ani od DPH. Ať už tedy jejich hodnota bude jakákoli, clo vám bude v každém případě vyměřeno a musíte jej zaplatit.

Galerie: Balíčky do a z ciziny jdou vždy přes Poštu Praha 120

Nakupování v rámci EU

Pokud nakupujete zboží v rámci EU, placení cla ani DPH se vás netýká. Ovšem pozor, pro účely placení DPH a cla je důležité, odkud objednané zboží putuje. Pokud objednáváte přes čínský e-shop, ale zboží jde ze skladu z EU, placení cla ani DPH se vás netýká bez ohledu na hodnotu zboží. V opačném případě, kdy nakupujete například na německém e-shopu, ale zboží jde ze skladu mimo EU, se vás od určitých částek může placení DPH a cla týkat, viz výše.

Soukromé balíčky

Samostatnou kapitolou jsou pak balíčky soukromé povahy. Obecně se jedná o dárkovou zásilku, kterou posílá soukromá osoba jiné soukromé osobě.

Příkladem může být situace, kdy vám ze země mimo EU (např. Asie) pošle nějaký kamarád balíček do země EU (v tomto případě Česká republika). Pokud jde o zboží neobchodní povahy a je určeno pouze pro osobní účely, je od cla osvobozen balíček, jehož hodnota nepřesahuje 45 eur. V omezených případech pak toto pravidlo platí i na tabákové výrobky, parfémy a alkoholické nápoje.

Do limitu 45 eur je možné osvobodit od cla:

 • 50 ks cigaret, nebo 25 ks doutníčků, nebo 10 ks doutníků, nebo 50 g tabáku ke kouření, nebo úměrnou soupravu těchto výrobků,
 • 1 litr destilátů a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových nebo nedenaturovaný líh s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více, nebo 1 litr destilátů a lihovin, aperitivů na bázi vína nebo lihu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % nebo šumivá vína či likérová vína. Případně 2 litry úměrné soupravy těchto výrobků a nešumivá vína,
 • 50 g parfému nebo 0,25 litru toaletní vody.

Pokud máte více kusů či objemu daného zboží, musíte to, co je nad rámec, proclít. A pokud bude hodnota celého balíčku nad 45 eur, musíte proclít celý balíček.

DPH

Zákon o dani z přidané hodnoty má na zásilky ze zemí třetího světa posílané mezi dvěma soukromými osobami také svá pravidla. Co je do hodnoty 45 eur, nepodléhá zdanění. Výjimkou je dovoz kávy nebo čaje. Tam se osvobození vztahuje na množství:

 • do 500 g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence a 100 g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a esence.

Opět platí, pokud překročíte cenovou hladinu nebo maximální povolené množství, musíte zaplatit DPH.

Soukromé balíčky v rámci EU

Pokud se vaši přátelé nebo rodina nachází na území Evropské unie a odtud balíčky odesílají, netýká se vás placení cla ani DPH, i kdyby byla hodnota balíčku 1000 euro.

A pozor na další výjimky

Ačkoli pro území EU platí, že balíčky posílané v rámci ní nepodléhají celnímu řízení ani vyměřování daní z přidané hodnoty, dejte si pozor na to, jestli je daná oblast v celním území. Některé oblasti jsou totiž z tohoto území vyňaty:

 • Dánské království se do celního prostoru počítá, ale Faerské ostrovy a Grónsko už nikoli.
 • Francouzská republika se do celního prostoru počítá, ale oblast Saint-Pierre, Miquelon a Mayotte už ne.
 • Italská republika se do celního prostoru počítá, ale republika San Marino, Vatikán, území Livigno a Campione d ́Italia a část teritoriálních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí od Ponte Tresa k Porto Ceresio už nikoli.
 • Nizozemské království se do celního území počítá, ale Aruba, Bonaire, Svatý Eustach a Saba, Curaçao, a Sv. Martin (nizozemská část) už ne.
 • Spolková republika Německo se do celního území počítá, ale bez ostrova Helgoland a území Büsingen.
 • Španělské království se do celního prostoru počítá, ale mimo enkláv Ceuta a Melilla.

Pokud se sklady, ze kterých je zboží odesíláno, nacházejí na vyňatých celních územích, je na zásilky pohlíženo jako na zásilky, které přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii.

Doma si kurz nepřepočítávejte

Pokud se chystáte k objednávce zboží a nejste si jisti, jestli se do hranice ještě vejdete, nebo ji těsně překročíte, nezkoušejte si kurz počítat doma sami. I kdybyste použili aktuální kurz České národní banky, budou vaše výpočty chybné.

Jako přepočítací kurz pro stanovení limitů se použije kurz, který je platný v první pracovní den měsíce října s tím, že se použije od 1. ledna následujícího roku. Přepočítací kurz na rok 2017 byl tedy určen podle toho, jaký byl kurz eura první pracovní den v říjnu 2016 (3. října 2016). Kurz byl stanoven jako 1 EUR = 27,021 CZK. Tedy 10 EUR = 270 Kč. Ekvivalentem 22 euro je tedy po celý rok 594 Kč.

účto říjen 23 - tip do článku

Prvním pracovním dnem v říjnu 2017 bylo pondělí 2. října. Podle České národní banky byl v tento den kurz 1 EUR = 25,995 CZK. Tento kurz bude tedy brán pro přepočítání po celý rok 2018 a ekvivalentem 22 EUR bude 572 Kč.

Galerie: všechny balíčky do a z Prahy jdou přes třídírnu Praha – Malešice

Kdy se u zahraničních zásilek platí clo a DPH?
U zásilek ze zahraničí je důležité především to, jakou mají hodnotu, kolik jste za ně zaplatili a odkud k vám putují. V případě balíčků osobní povahy a balíčků ze zemí EU jsou pravidla mírnější, za zásilky, které jsou odesílány ze zemí mimo EU, si naopak připlatíte.
Jaké poplatky vás čekají při nakupování mimo EU?
Jestliže je úhrnná hodnota zásilky pod 22 eur, zákazník neplatí ani DPH ani clo. Za zásilky, jejichž hodnota se pohybuje v rozmezí 22 a 150 eur, je nutné zaplatit pouze DPH. Pokud je však hodnota balíčku vyšší než 150 eur, zaplatíte jak DPH, tak i clo.
Jak je to s poštovným?
Pokud je hodnota zboží nižší než 22 eur, netýkají se vás žádné poplatky, jelikož poštovné se do hodnoty zboží nepočítá. Jestliže si však objednáte zboží za sumu v rozmezí 22 a 150 eur, DPH se zde bude vypočítávat i z poštovného. V případě, že samotná hodnota zboží překročí 150 eur, clo i DPH se pak také vypočítává i z poštovného.
Platí se clo a DPH při nakupování v rámci EU?
Pokud nakupujete v rámci Evropské unie, placení cla ani DPH se vás netýká. Pro tyto účely je však důležité, odkud objednané zboží skutečně putuje. Může se totiž stát, že zákazník nakoupí na německém e-shopu, ale zboží bude cestovat ze skladu mimo EU. V takovém případě pak od určitých částek musíte clo a DPH uhradit.
Kdy se platí clo a DPH v případě soukromých balíčků?
U dárkových zásilek, které si mezi sebou posílají soukromé osoby, je situace trochu jiná. Pokud jde o zboží neobchodní povahy, je určené pouze pro osobní účely a cestuje ze země mimo EU, do 45 eur je od cla osvobozené. V omezených případech to platí i pro tabákové výrobky, parfémy či alkohol. Do 45 eur soukromé balíčky nepodléhají ani zdanění, jestliže se nejedná o dovoz kávy nebo čaje. V rámci zemí EU pak u soukromých balíčků clo ani DPH neplatíte, ať je jejich hodnota jakákoliv.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).