Hlavní navigace

Kdo se o mě postará ve stáří? První pojišťovna startuje s pojištěním dlouhodobé péče podle nových pravidel

9. 2. 2024
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Česká asociace pojišťoven
Tuzemské pojišťovny získaly se začátkem roku 2024 možnost sjednávat pojištění dlouhodobé péče, které má řešit finanční zabezpečení pečujících osob, nebo přispívat na ústavní péči. Novinku daňově podporuje stát.

První pojišťovna využila novu možnost poskytovat pojištění dlouhodobé péče, které stát podpoří na daňové úlevě až do výše 48 tisíc Kč ročně a na které mohou přispívat zaměstnavatelé. Nejpozději na konci února 2024 si budete moct toto pojištění sjednávat u NN Životní pojišťovny, v rámci životního pojištění NN Orange Risk. Pokud už smlouvu tohoto typu u NN máte, můžete si připojištění dlouhodobé péče do své pojistky přidat. Konkrétní parametry tohoto pojištění si ukážeme níže v článku.

Pojištění dlouhodobé péče má za úkol zabezpečit vás nebo vaše blízké v situaci, kdy váš zdravotní stav nedovolí, abyste se o sebe dokázali sami postarat, a budete zcela odkázáni na pomoc jiné osoby. Touto pečující osobou mohou být členové vaší rodiny, nebo bude nutné zajistit vám péči profesionálního pečovatele, například agenturu domácí péče nebo pobytovou sociální službu. A obojí stojí peníze. 

Pečovatelské služby také nejsou zadarmo, a navíc je obtížné v nich nemohoucího člověka umístit kvůli nedostatku míst. Většinou je nutné, aby se o svého nemohoucího blízkého postarala rodina, což znamená, že se někdo z blízkých musí částečně, nebo úplně vzdát svého zaměstnání. To většinou znamená díru v rozpočtu domácnosti. Nemohoucí člověk sice pobírá od Úřadu práce (ÚP) příspěvek na péči, ten je však v maximální výši 19 200 Kč v případě úplné závislosti.

Stupně závislosti a výše příspěvku na péči od ÚP

Výše měsíčního příspěvku pro děti a mladistvé do 18 let věku

 • 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 • 6600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 • 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše měsíčního příspěvku pro osoby starší 18 let

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 • 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Pokud byla rodina zvyklá, že jste do rodinného rozpočtu přinášeli měsíčně třeba 30 tisíc Kč čistého, a najednou máte mít jen 19 tisíc Kč, z čehož ještě třeba musíte pokrýt některé výlohy spojené s péčí, pak to může být pro rodinu významná ztráta, která s sebou přináší stres a možné nepříjemné „pnutí“ v rodině. Nové pojištění má tedy za úkol tuto ztrátu pokrýt, aby se o vás rodina mohla v klidu postarat, aniž by kvůli tomu finančně i psychicky strádala.

Bojíte se nesoběstačnosti ve stáří? Pojišťovny chystají novinku, kterou finančně podpoří stát Přečtěte si také:

Bojíte se nesoběstačnosti ve stáří? Pojišťovny chystají novinku, kterou finančně podpoří stát

Za jakých podmínek vznikne nárok na pojistné plnění u pojištění dlouhodobé péče

Pojištění dlouhodobé péče se vztahuje na pojistnou událost, kterou je závislost na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídající stupni závislosti III nebo IV podle zákona o sociálních službách, uvedla již dříve tisková mluvčí Ministerstva financí Gabriela Krušinová. Znamená to tedy, že abyste získali nárok na pojistné plnění, musí nejprve ÚP uznat pojištěného člověka, že uvedené stupně závislosti opravdu splňuje.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat těchto 10 základních životních potřeb:

 • Mobilita, 
 • orientace, 
 • komunikace, 
 • stravování, 
 • oblékání a obouvání, 
 • tělesná hygiena, 
 • výkon fyziologické potřeby, 
 • péče o zdraví, 
 • osobní aktivity,
 • péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Abyste mohli být zařazeni do stupně závislosti III nebo IV, musíte být závislí na druhém člověku alespoň v 7 z uvedených potřeb.

Od 1. ledna 2024 umožňuje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, aby vznikl samostatný pojistný produkt, který bude pokrývat náklady na péči a tím dozajistí jak pojištěnou osobu, tak i pečující osobu, nebo případně zajistí peníze na profesionální poskytovatele sociálních služeb, kterými jsou:

 • agentury domácí péče, 
 • pečovatelská služba, 
 • osobní asistence, 
 • poskytovatelé pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením) 
 • a lůžková zdravotnická zařízení.

První nové pojištění tohoto typu tedy přináší na trh NN pojišťovna (bývalá ING). Není to u ní žádná novinka, doposud bylo možné sjednat si pojištění dlouhodobé péče v produktu NN Care, na který se však nevztahuje daňové zvýhodnění. Nyní se jedná vlastně o inovované životní pojištění NN Orange Risk, ve kterém kromě řady jiných připojištění naleznete právě pojištění dlouhodobé péče s daňově uznatelným tarifem. Nejedná se tedy o samostatné pojištění, ale o „běžné“ životní pojištění, ve kterém lze pojistit i ostatní rizika, jako jsou třeba smrt, invalidita, úrazy, vážná onemocnění, pracovní neschopnost a podobně. Záleží na vás, co si budete chtít sjednat a zda už například svoje životní pojištění máte u jiné pojišťovny a zde si chcete platit právě jenom dlouhodobou péči.

Kolik to stojí?

Podle kalkulačky, kterou mají k dispozici pracovníci NN a pojišťovací zprostředkovatelé, se cena měsíčního pojistného odvíjí jak podle částky, kterou byste si chtěli nechat v případě nastalé závislosti vyplácet, tak i podle aktuálního věku, se kterým do pojištění vstupujete. Pokud vás opravdu potká situace, kdy budete Úřadem práce uznaní jako závislí ve III. nebo IV. stupni, bude vám pojišťovna platit domluvenou měsíční částku až do konce života. 

Ukážeme si několik případů cenových nabídek, pokud byste si toto pojištění sjednávali a nechtěli v něm mít žádná jiná rizika než právě dlouhodobou péči. Jen je důležité brát v potaz to, že při sjednávání životního pojištění v něm vždy figuruje povinná položka pojištění smrti, kterou si však můžete nastavit na minimální povolenou částku, která vás stojí pár desetikorun. Jako příjemnou měsíční částku, která vám může při péči o blízkého důstojně pomoct, jsme zvolili modelových 20 000 Kč, ale nastavit si můžete i vyšší nebo nižší hodnotu.

Do uvedených cen se nepromítá zdravotní stav, případná obezita, kouření a podobě. Tyto faktory mohou výslednou cenu zvýšit.

Muž i žena 40 let

 • pojištění smrti, pojistná částka (PČ) 30 000 Kč jednorázově, cena 24 Kč měsíčně,
 • pojištění dlouhodobé péče, měsíční PČ 20 000 Kč doživotně, cena 556 Kč,
 • celková měsíční cena pojištění 580 Kč.

Muž i žena 50 let

 • pojištění smrti, PČ 30 000 Kč jednorázově, cena 50 Kč měsíčně,
 • pojištění dlouhodobé péče, měsíční PČ 20 000 Kč doživotně, cena 886 Kč měsíčně
 • celková měsíční cena pojištění 936 Kč.

Muž i žena 60 let

 • pojištění smrti, PČ 30 000 Kč jednorázově, cena 100 Kč,
 • pojištění dlouhodobé péče, měsíční PČ 20 000 Kč doživotně, cena 1179 Kč měsíčně.
 • celková měsíční cena 1279 Kč.

Díky změně zákona si můžete v době, kdy jste ekonomicky aktivní a vyděláváte, náklady na toto pojištění uplatňovat pro daňovou úlevu, a to až do výše 48 tisíc Kč ročně, podobně jako penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo aktuální novinku dlouhodobý investiční produkt (DIP). Také vám na něj může přispívat zaměstnavatel částkou až 50 tisíc Kč ročně.

Vše o DIP: Jak přesně funguje a kde si ho už můžete sjednat? Přečtěte si také:

Vše o DIP: Jak přesně funguje a kde si ho už můžete sjednat?

Po 85. roce už máte smůlu

Pojištění můžete sjednat maximálně do roku, ve kterém dosáhnete věku 70 let (kalkulačka umí sjednat pojištění ročníku 1954, o rok dříve narozeným už ho nesjedná). Doba pojištění pak trvá maximálně do věku 85 let, a to do dne výročí, kdy byla smlouva sjednaná.

Jestliže jste si tedy například 25 let platili toto pojištění, začali jste třeba v 60 letech a do 85 let jste nárok na peníze neuplatnili, v dalších letech už nárok na pojistné plnění nemáte. Toto pojištění vám v 85 letech zanikne a dále už si ho platit nemůžete. Tedy pokud vám zdraví selže po datu výročí vaší smlouvy v roce, kdy vám je 85 let, máte smůlu a jste tam, kde jste byli, odkázáni opět pouze na příspěvky na péči od Úřadu práce.

Pokud si pojištění sjednáte, pak ještě následuje dvouměsíční čekací lhůta, ve které vám nesmí vzniknout závislost na péči uznaná Úřadem práce. Čekací lhůta se neuplatňuje pouze v případě úrazu, srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. 

Pakliže podmínky pro výplatu pojistného splníte a stanete se závislými na péči před 85. rokem života, sjednaná částka se vám vyplácí až do smrti.

Kdo další ještě bude nabízet pojištění dlouhodobé péče v novém režimu?

V prvním čtvrtletí se na toto pojištění chystá pojišťovna Simplea, která místo finančního plnění zajistí přijetí nemohoucího člověka do zařízení sociální péče. Na pojištění v rámci nových možností se chystají také Komerční pojišťovna a Allianz pojišťovna.

skoleni_15_5

V současné době existuje pojištění dlouhodobé péče také u Generali České pojišťovny, kde můžete získat v případě nemohoucnosti pevnou pojistnou částku v případě závislosti II. , III.  a IV. stupně, anebo měsíční rentu na 30 let (stejné stupně závislosti). Podle dostupných informací však toto pojištění ještě není upraveno podle návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Pojišťovna by měla aktuální produkt představit během roku 2024.

Podobné pojištění umí sjednat také Česká podnikatelská pojišťovna, ovšem také ještě ve starém režimu. Doba pojištění je zde maximálně do věku 70 let.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).