Hlavní navigace

Kdo může uplatnit dopravní paušál a jak paušál usnadní život?

25. 8. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jaké možnosti máte při uplatňování výdajů na automobil pro daňové účely a kdy kterou můžete využít? Porádíme vám, jak ušetřit na daních za auta.

Výdaje na provoz automobilu, který využíváte (i) ke svému podnikání, mohou tvořit velkou položku ve vašich výdajích. Podnikatelé, kteří si uplatňují výdaje paušálem, jejich skutečnou výši neřeší. Pokud ale vedete daňovou evidenci, máte hned několik možností, jak výdaje za auto uplatnit. Dnes si ukážeme, jaké cesty se nabízí a v jakých situacích je použít.

Daňová evidence umožní tři cesty

S daňovou evidencí máte tři možnosti, jak uplatňovat výdaje za pohonné hmoty. Buď můžete jít cestou dopravního paušálu, nebo uplatňovat skutečné výdaje za nákup pohonných hmot a za parkovné, nebo použijete náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve vazbě na ujeté kilometry.

Pokud se pro jednu z variant rozhodnete, není možné ji během roku měnit. V případě, že s autem sice jezdíte, ale vesměs jen málo, vyplatí se vám zvolit dopravní paušál. Do kolika najetých kilometrů se ještě vyplatí paušál, ovlivní spotřeba auta a cena pohonných hmot. Vždy přihlédněte i k tomu, že může dojít i k jejím výkyvům.

Volba konkrétního způsobu uplatňování výdajů záleží i na tom, jestli jste auto zahrnuli do obchodního majetku a zda je vůz váš vlastní nebo půjčený. Jestliže podnikatel zahrne vlastní automobil do obchodního majetku, jsou daňovým nákladem náklady vynaložené na dopravu silničním motorovým vozidlem. Do daňově uplatnitelných výdajů lze tedy zahrnout odpisy, výdaje za pohonné hmoty, opravy, údržbu a pojištění auta, vysvětlila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pokud vůz do obchodního majetku nezahrnete, nebudete moci uplatňovat odpisy, ale ani výdaje spojené s údržbou a opravami. Naopak si můžete uplatit spotřebu pohonných hmot a k ní základní náhradu za opotřebení vlastního automobilu ve vazbě na ujeté kilometry. Použijete tedy cenu pohonných hmot na základě dokladu o nákupu nebo průměrnou cenu pohonných hmot, stanovenou každoročně vyhláškou MPSV pro náhrady při pracovních cestách zaměstnanců, informovala Ivanco a dodala, že pokud máte automobil jen vypůjčený, musíte použít náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve vazbě na ujeté kilometry a nemůžete si naopak uplatnit základní náhradu za opotřebení vozu.

Kolik vám ušetří dopravní paušál?

Dopravní paušál je cestou, jak si uplatňování výdajů za auto zjednodušit. Jednoduše platí, že si můžete měsíčně uplatnit 5000 Kč výdajů na dopravu za jedno auto. Paušál na dopravu je jednodušší variantou, jak si uplatnit pohonné hmoty a parkovné, a neobsahuje naopak například výdaje za opravu a údržbu, pojištění, odpisy nebo dálniční známky. Tyto náklady si můžete uplatňovat v prokázané výši, pak je ale nutné o nich vést evidenci.

Paušál můžete využít na tři svá auta, která používáte k podnikání (maximálně tedy 15 000 Kč za měsíc). Výjimkou jsou traktory či pracovní stroje, za které si touto cestou výdaje neuplatníte. Pokud nějaký z vozů používáte i k soukromým účelům, můžete si za toto auto uplatnit měsíčně pouze 4000 Kč.

U auta používaného i k soukromým účelům se krátí odpisy a stejně tak i výdaje za opravy, údržby, dálniční známky a podobně, a to v poměru z 80 %, dodala ještě Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak probíhá evidence v praxi?

Připomněla také, že dopravní paušál je pouze daňovou záležitostí. Pokud tedy vedete daňovou evidenci a využíváte dopravní paušál, evidujte během roku výdaje na nákup pohonných hmot jen jako nedaňové. Daňovým výdajem totiž bude právě dopravní paušál.

V daňovém přiznání za zúčtovací období prostě snížíte vypočtený základ daně ze samostatné výdělečné činnosti o dopravní paušál. Pokud máte například jen jedno auto, které používáte výhradně k podnikání, odečtete od základu daně částku 60 000 Kč.

Jak přesně výdaje evidovat, zákon nestanovuje. Můžete využít k tomu určený software nebo si vést poznámky v Excelu. Daňová evidence musí dle zákona obsahovat údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně. To jest členění na daňové a nedaňové příjmy a daňové a nedaňové výdaje a údaje o majetku a závazcích. Zaznamenané výdaje v daňové evidenci je potřeba při případné kontrole doložit, upozornila Gabriela Ivanco.

Pamatujte také na to, že pokud si uplatňujete své výdaje ročním paušálem, nemůžete jej už kombinovat s dopravním paušálem. Výdajový paušál v sobě zahrnuje vše, tedy i vaše náklady na dopravu.

Evidence jízd jen pro některé

Uplatňování dopravního paušálu některé také osvobodí od vedení knihy jízd a uchovávání dokladů za nákup pohonných hmot. Neplatí to však obecně, ale jen pro neplátce DPH.

OSVČ, které jsou plátci DPH, musejí i nadále pro uplatnění nároku na odpočet DPH přijaté zdanitelné plnění doložit daňovým dokladem. Plátci DPH musejí tedy i při uplatnění dopravního paušálu vést knihu jízd a archivovat doklady o nakoupených PHM, zdůraznila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

U vypůjčených aut jen náhrada

V případě, že pro podnikání používáte vůz, který jste si na základě smlouvy o výpůjčce pronajali, musíte výdaje uplatňovat formou náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve vazbě na ujeté kilometry.

V tomto případě je nutné vést evidenci jízd a prokázat počet ujetých kilometrů. Pro opotřebení auta a pohonné hmoty musíte využít ceny, které stanovuje vyhláška MPSV pro letošní rok.

Základní náhrada za opotřebení je ve výši 3,70 Kč za kilometr a průměrná cena za 1 litr pohonných hmot činí 35,90 Kč u benzínu Natural 95 (95 oktanů), 38,30 Kč u 98oktanového benzínu a 36,10 Kč u nafty.

Z evidence jízd je potřeba vyčíst základní údaje, kterými jsou: označení auta, poznávací značka auta, datum jízdy, účel jízdy, cíl jízdy, počet ujetých km, stav tachometru. Pečlivě a průkazně vedená evidence jízd je nutností, aby byly výdaje daňově uznatelné, doplnila Ivanco.

skoleni_7_4

Náhradu výdajů za pohonné hmoty spočítáte podle vzorce:

Počet ujetých km x cena stanovená vyhláškou MPSV pro náhrady za spotřebu pohonných hmot při pracovních cestách zaměstnanců x spotřeba pohonných hmot ( v litrech na 100 km) pro kombinovaný provoz z technického průkazu vozidla

Pokud nemáte automobil v obchodním majetku, uvedete si do nákladů náhradu výdajů za pohonné hmoty a náhradu za opotřebení ve výši 3,70 Kč. Jak jsme zmiňovali výše, u vypůjčeného auta není možné uplatnit základní náhradu za opotřebení vozu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).