Hlavní navigace

Kde si rychle (ne)vypůjčit peníze?

15. 9. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Člověk se může dostat do finanční nepohody poměrně snadno. Pokud se jedná pouze o přechodný stav způsobený momentálním nepoměrem mezi příjmy a výdaji hotovosti, je odpovídajícím řešením půjčka. Kde a za jakých podmínek si lze půjčit a kam raději nechodit?

Dříve, než člověk začne uvažovat o jakémkoliv půjčení peněz, by měl především mít poměrně přesnou představu o své současné a zejména budoucí finanční situaci. Řešit aktuální finanční nedostatek půjčkou bez přesvědčení o své schopnosti ji v požadované lhůtě splatit, je řešením pouze pro zoufalce a dobrodruhy. Nutno dodat, že většinou řešením velmi dočasným, přičemž na konci může čekat česky špatně mluvící vymahač dluhů s baseballovou pálkou, exekutor nebo i vyšetřovací vazba, v nejhorším případě i vše najednou.

Do banky

Občan, který své finance spravuje s využitím účtu v některém z peněžních ústavů, má hned několik možností, jak chybějící hotovost získat. Banky v současné době nabízejí různé spotřebitelské úvěry, osobní expres půjčky, kartové úvěry atd. Pro získání každého úvěru je požadována především dostatečná výše příjmů žadatele. Doložit ji může příslušným potvrzením, někde stačí jen historie bankovního účtu dokládající pravidelný přísun hotovosti a nedebetní zůstatek účtu. Je-li žadatel o úvěr dostatečně bonitní, banky do určité výše čerpání ani nepožadují zvláštní zajištění úvěru. Úroky se většinou pohybují mezi 10 – 20 % p. a.

Když banka nepomůže

Pokud bankovní úvěr žadatel z nějakého důvodu nezíská, peníze opravdu potřebuje a nechce se žádostí o půjčku ponižovat před svou tchýní, má možnost zkusit získat půjčku od nebankovních institucí, které se jejich poskytováním živí.

Průkopníkem neúčelových rychlých finančních půjček občanům na našem trhu je společnost Provident Financial. Nabízí staronovou službu, tedy rychlé a snadno dostupné peníze, za jejichž půjčení si však nechává velmi draze zaplatit. Svou nabídku dělá chytře – ani na naléhání na informační lince nezjistíte výši úroku ani celkovou částku, kterou za půjčení peněz zaplatíte.

Operátorka sdělí pouze příklad, že pokud si půjčíte např. 3 000 Kč a budete půjčku splácet 31 týdnů, bude týdenní splátka činit 150 Kč. Pro obvyklého klienta této společnosti je to informace dostatečná – ví, že potřebnou hotovost získá rychle a týdně musí sehnat 150 Kč na splátku, což se mu většinou jeví býti reálně splnitelné. Obchodní zástupce společnosti mu navíc půjčku doručí a splátky bude vybírat přímo u něj v bytě.

Na první pohled samé výhody. Skutečností však je, že za půjčení 3 000 Kč, které musí být splaceny za necelých 8 měsíců, zaplatí celkem 4 650 Kč tj. 155 % vypůjčené částky! O úspěšnosti firmy hovoří více než 200 tisíc spokojených (?) zákazníků a také třeba to, že si může dovolit drahou televizní reklamu.

Postupem času se s nabídkami rychlých a „výhodných“ hotovostních půjček doslova roztrhl pytel – stačí např. otevřít inzertní část kterýchkoliv novin. Půjčky nabízejí většinou dva druhy podnikatelů. Prvním z nich jsou obchodní zástupci a zprostředkovatelé bankovních půjček – viz banky, druhým pak zastavárny.

zastavárně od vás rádi do zástavy přijmou všechny cennější věci, které lze snadno a rychle prodat, pokud je ve sjednané lhůtě ze zástavy nevyplatíte. Tradičně jsou to zlato, šperky, starožitnosti a v současnosti především elektronika, mobilní telefony a automobily. Větší částky je schopna většina zastaváren poskytnout proti zástavě nemovitostí.

Pokud se pro tento způsob rychlého získání hotovosti rozhodnete, připravte se na to, že vám zastavárník na místě vyplatí 30 – 60 % jím odhadnuté ceny zastavované věci a bude požadovat úrok od 1 % týdně. Lhůta, v níž budete muset vrátit vypůjčené peníze včetně úroku, nepřekročí tři měsíce, spíše však méně.

Pokud se pro vás ani jeden z uvedených způsobů nezdá být tím pravým, nezbývá než překonat svou nechuť a zkusit získat půjčku od příbuzných a známých. Výhodou může být, že zpravidla nebudete platit nekřesťanský úrok, nevýhodou pak, že kromě finančního závazku budete vázáni vděčností za poskytnutí půjčky a své finanční problémy můžete mít na talíři ještě dlouho po splacení půjčky – nebo dokonce i když půjčku vůbec nezískáte! V každém případě však lze doporučit, aby hned na začátku byly pevně a v písemné formě dohodnuty podmínky půjčky, tedy nejen její výše, ale i způsob a termín splacení a úrok.

Vhodným nástrojem získání peněz je směnka (viz článek Směnka v běžném životě – výhody i rizika). Včasným splacením půjčky, včetně přiměřeného úroku, lze alespoň částečně snížit přetrvávání morálních závazků vůči osobě, která půjčku poskytla. Na tchýni se asi budete muset usmívat, ale nepřibude další dlouhodobý důvod, proč k ní budete muset pravidelně chodit na nedělní oběd.

Lichva? Lichva!

V souvislosti s poskytováním rychlých hotovostních půjček je vhodné uvést několik vět o nepřiměřené výši úroků. Český právní řád již konkrétní výši úroků u půjček neupravuje ani neomezuje. V zásadě záleží jen na smluvních stranách, jakou výši úroků mezi sebou dohodnou. Jejich výše by pouze neměla být v rozporu s dobrými mravy. Co to znamená, vysvětluje § 39 občanského zákoníku, podle něhož je právní úkon v rozporu s dobrými mravy zejména tehdy, jestliže se jeho obsah ocitne v rozporu se společensky uznávaným míněním.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Posouzení toho, co je a co není v rozporu s dobrými mravy, vždy vychází z individuálních podmínek každého případu a přísluší soudu. Pokud by došlo k soudnímu sporu a soud by uznal, že zásada dobrých mravů byla porušena, pak by se poškozený mohl domáhat náhrady vzniklé škody.

Půjčky na neúměrně vysoký úrok se odedávna nazývají lichvou. Podle § 253 trestního zákoníku se lichvy dopustí ten, kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede.

Pro posouzení toho, co je a co není lichvou, platí totéž, co pro rozpor s dobrými mravy. Trestem může být buď peněžitý trest nebo trest odnětí svobody až na dvě léta, popř. až pět let, získá-li pachatel činem značný prospěch, tedy více než 500 000 Kč.

Anketa

Kde si nejčastěji půjčujete?

51 %
6 %
8 %
4 %
31 %
Odpovědělo 257 čtenářů.

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).