Hlavní navigace

Je libo spotřebitelský úvěr?

27. 10. 2003
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ještě v nedávné minulosti bylo v našich končinách zvykem nejprve šetřit a až pak utrácet. Dnes je tomu právě naopak - čím dál běžnější je žít na dluh. Kde a za jakých podmínek vám půjčí a kolik budete splácet? Vše o spotřebitelských půjčkách.

Znáte to, rádi byste si pořídili starší auto, opravili byt nebo třeba jeli na exotickou dovolenou, ale momentálně na to nemáte peníze. Pokud se jedná o nedostatek pouze přechodný a po odečtení výdajů od vašich příjmů ještě určitá částka zbývá, můžete si vypůjčit. Na výběr máte více možností, my se však v tomto článku budeme věnovat bankovním neúčelovým hotovostním spotřebitelským úvěrům.

Spotřebitelský úvěr je když…

Spotřebitelský úvěr je druhem úvěru určeným fyzickým osobám pro soukromé (nepodnikatelské) účely. V zásadě mohou být spotřebitelské úvěry účelové bezhotovostní (banka zpravidla proplácí faktury přímo dodavateli zboží či služeb) nebo neúčelové hotovostní (účel použití úvěru není uveden). Spotřebitelské úvěry mohou poskytovat i nebankovní instituce ve formě splátkového prodeje. Poskytování spotřebitelských úvěrů upravuje speciální zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.

Podle čeho vybírat?

Základním výběrovým kritériem pro většinu racionálně uvažujících lidí je cena, kterou za poskytnutí úvěru zaplatí. Ta se skládá z poplatků za vyřízení a správu úvěru a dále pak z úroků. Srovnávat jen podle úrokové sazby uvedené v reklamních materiálech je velmi zrádné, protože až na výjimky zde najdete sazbu základní, kterou získá jen minimum klientů. Pokud chcete porovnávat skutečně srovnatelné, ptejte se na celkovou částku včetně úroků a všech poplatků, kterou zaplatíte, nebo na roční procentní sazbu nákladů.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) vyjadřuje procentní podíl z dlužné částky, který je dlužník (spotřebitel) povinen zaplatit věřiteli (bance) za období jednoho roku. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona č. 321/2001 Sb. a zahrnuje veškeré náklady spojené s vyřízením, čerpáním, správou a splácením úvěru. Umožňuje tedy jednoznačně porovnávat celkovou cenu spotřebitelských úvěrů. Více k RPSN naleznete např. na stránkách České obchodní inspekce: Spotřebitelské úvěry.

Jak rychle úvěr získám?

Kritériem výběru může být i rychlost vyřízení úvěru. Ta je uváděna vždy od okamžiku, kdy jsou bance předloženy všechny jí požadované podklady. Konkurenční tlak zajistil, že zejména menší půjčky jsou všude vyřizovány velmi rychle, téměř na počkání, ostatní pak během několika málo dnů.

Běžnou půjčku získáte během dvou až tří návštěv banky – při první zjistíte aktuální podmínky a požadavky banky a vyzvednete si potřebné tiskopisy, při druhé dodáte požadované podklady. V ideálním případě také rovnou podepíšete úvěrovou smlouvu a můžete čerpat úvěr. Pokud ne, budete muset do banky potřetí. Některé banky nabízejí vyřízení půjčky prostřednictvím telefonu nebo Internetu, ale i tak budete muset nejméně jedenkrát do banky zavítat osobně.

Co když už úvěr nepotřebuji?

Je několik dalších věcí, na něž se vyplatí při výběru úvěru myslet. Patří k nim mj. možnost mimořádných splátek a předčasného splacení úvěru. Je zbytečné platit za úvěr déle, než skutečně potřebujete. Pokud smlouva nestanoví žádné sankce za předčasné splacení úvěru, je toho dokonce možno s výhodou využít.

Příklad z praxe

Odcizili mi auto a já jsem nutně potřeboval být rychle opět mobilní. Likvidace pojistné události se protahovala a já nemohl čekat, až mi pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Finanční rezervy jsem měl vázány jinde a pořizovat auto na leasing jsem nechtěl. V bance jsem nemohl doložit příjem dostatečný pro potřebnou půjčku 250 000 Kč na dobu šesti měsíců. Výše anuitních splátek při této částce a krátké době splatnosti byla příliš vysoká. Požádal jsem tedy o neúčelový hotovostní úvěr s dobou splatnosti 2 roky a bez problémů jej získal. Po půl roce, když mi konečně byla vyplacena pojistka, jsem půjčku mimořádnou splátkou splatil bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Jak bude úvěr zajištěn?

Ve většině bank je částka 100 000 Kč hranicí pro poskytnutí úvěru bez zajištění. Pokud však žadatel není klientem banky, kterou žádá o poskytnutí úvěru, jeho příjmy jsou jen mírně nad hranicí potřebnou pro poskytnutí úvěru, nebo z nějakého jiného důvodu nedopadne hodnocení jeho bonity úplně nejlépe, může banka požadovat zajištění i u nižších částek. Zpravidla pak stačí jeden spoludlužník nebo ručitel s dostatečně vysokými příjmy či majetkem.

U vyšších úvěrů pak banka většinou požaduje zajištění více ručiteli, zástavním právem k nemovitosti nebo pohledávce. Bohužel jen někde se kvalita zajištění úvěru odrazí v lepší úrokové sazbě.

Názor k diskusi

Pro to, zda a v jaké výši vám banka půjčí peníze, je všude určující především výše vašich čistých měsíčních příjmů. Zajištění úvěru je až minimálně na druhém místě. Přitom podle mě by za předpokladu kvalitního zajištění úvěru banku nemusela výše vašich příjmů příliš zajímat. Jen by se měla při uzavírání úvěrové smlouvy ujistit, zda si uvědomujete důsledky realizace zástavy v případně nesplácení úvěru. Pokud nemáte příjem ze zaměstnaneckého poměru a pro zajištění úvěru nechcete obtěžovat další osobu jako ručitele, může pro vás být získání úvěru obtížné. Přestože banky všude inzerují individuální přístup, úvěr nemusíte získat třeba jen proto, že se nevejdete do příslušných standardních tabulek.

Který úvěr je nejlepší?

Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje. Banky postupují při uzavírání úvěrových smluv dosti individuálně, a dokonce pokud by týž člověk požádal o úvěr ve dvou pobočkách téže banky, může se stát, že mu budou nabídnuty různé podmínky!

Ve snaze získat porovnatelné výsledky jsem oslovil tiskové odbory všech bank se stejným podrobným zadáním konkrétního případu. Informace, které jsem obdržel, jsou uvedeny v následující tabulce. Pouze údaje, které jsem takto nezískal, jsem doplnil z jiných zdrojů.

Za kolik můžete získat neúčelový hotovostní úvěr 100 000 Kč se splatností 2 roky?
RPSN měsíční splátka celková zapl. částka rychlost vyřízení úvěru zajištění úvěru možnost bezplatného předčasného splacení
Citibank
Osobní půjčka *1)
18,99% 5 060 Kč 121 440 Kč do 7 dnů není požadováno ne – za poplatek
Česká spořitelna
Hotovostní úvěr *1)
11,04% 4 609 Kč 111 004 Kč 1 den není požadováno ano
ČSOB
Spotřebitelský úvěr
14,90% 4 749 Kč 113 976 Kč na počkání není požadováno ano
ČSOB – Poštovní spořitelna
Neúčelový spotřeb. úvěr
13,18% 4 679 Kč 112 355 Kč do 10 dnů není požadováno ano
eBanka
Osobní úvěr
10,52 % 4 546 Kč 110 794 Kč do 5 dnů není požadováno ano
GE Capital Bank
Osobní půjčka Expres
12,43 % 4 610 Kč 112 600 Kč 1 den není požadováno ne – za poplatek
HVB Bank
Spotřebitelský úvěr
13,22% 4 682 Kč 113 368 Kč do 2 dnů dohoda o srážkách ze mzdy ano
Komerční banka
Osobní úvěr
14,80% *2) 4 623 Kč 113 972 Kč 1 den není požadováno ano
Raiffeisenbank
Rychlá půjčka
12,82 % 4 633 Kč 113 112 Kč do 2 dnů ručitel *3) ne – za poplatek
Živnostenská banka
Osobní neúčelový úvěr
15,00 % 4 624 Kč 112 676 Kč do 7 dnů není požadováno ne – za poplatek

*1) Údaje dle infolinky banky.
*2) Dopočtená hodnota – banka údaj nesdělila.
*3) Banka může úvěr poskytnout i bez ručitele, ovšem s vyšší úrokovou sazbou.

Pozn.: Údaje v tabulce jsou pouze orientační a v konkrétních případech se mohou lišit!
Zdroj: informace tiskového odboru, infolinky a informační materiály bank.

styblik
Máte-li jakýkoli dotaz ohledně spotřebitelských úvěrů, tento týden vám ho rád zodpoví Ing. Josef Styblík, manažer útvaru Aktivní obchody Poštovní spořitelny, která poskytuje úvěry fyzickým osobám v nejširší obchodní síti v ČR, v Poradně Spotřebitelských úvěrů.

Co budu potřebovat k vyřízení úvěru?

Požadavky všech bank jsou obdobné. Musíte být plnoletí a občané ČR, popř. cizinci s trvalým pobytem v ČR. K žádosti o úvěr vždy budete muset předložit doklad totožnosti a doložit výši vašich čistých měsíčních příjmů. Někde požadují potvrzení zaměstnavatele nebo poslední daňové přiznání, jinde do určité výše úvěru postačuje, máte-li tam minimálně několik měsíců účet s pravidelnými kreditními platbami.

školení účto Kučerová

Připravte se však na to, že v některých bankách se vás budou ptát i na další informace více či méně související s vaší schopností splácet poskytnutý úvěr. Mohou také požadovat další doklady – např. druhý doklad totožnosti nebo rodný list, doklad o místě vašeho skutečného pobytu (např. složenky inkasa), pevnou telefonní linku atd. Někde jsou pro žadatele o úvěr stanoveny další podmínky, např. věkové omezení, délka trvání zaměstnaneckého poměru atd.

Názor k diskusi

V této souvislosti pokládám za nutné zmínit, že postup některých bank – kdy konkrétnější informace o úvěru nezískáte bez poskytnutí osobních údajů, které naprosto nemají vliv na vyhodnocení bonity klienta (jméno, příjmení, celé datum narození, telefonní číslo atd.) – nepokládám za korektní. Banka se o vás dozví spoustu zneužitelných informací a na konci tzv. prescoringu vám třeba sdělí, že úvěr nezískáváte. Za korektní postup bych pokládal, kdyby si tyto údaje banka vyžádala až v okamžiku, kdy zjistí, že klientovi může půjčku poskytnout a on o ni skutečně chce požádat.

Na neschopnost splácet úvěr je tu pojištění

Na závěr připomenu ještě jednu důležitou věc, na niž byste se měli při hledání úvěru ptát. Je jí možnost pojištění neschopnosti splácet úvěr z důvodu úmrtí, invalidity, dlouhodobého onemocnění, popř. i ztráty zaměstnání úvěrového dlužníka. Někde toto pojištění získáte automaticky, jinde si za něj musíte připlatit. Podrobnější popis by přesáhl prostor vymezený tomuto článku a bude mu tedy věnován článek samostatný.

Anketa

Čerpal/a jste již spotřebitelský úvěr?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).