Hlavní navigace

Jaké změny přinesl rok 2022 do oblasti sociálních dávek?

19. 1. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Kromě změn v daních, důchodech či mzdách přinesl rok 2022 novinky i do oblasti dávek. Kompletní a podrobný přehled novinek a změn.

Příspěvek na péči

Od ledna výši příspěvku neovlivňuje typ péče, který osoba ve stupni závislosti III nebo IV potřebuje. (Do konce minulého roku náležela osobám, které využívají pobytové sociální služby, dětský domov nebo speciální zdravotnické zařízení hospicového typu, nižší částka než lidem, kterým péči poskytovali neformální pečující nebo terénní či ambulantní sociální služba.)

Od ledna 2022 je příspěvek na péči ve výši:

  • 13 900 Kč u dětí ve stupni závislosti III,
  • 12 800 Kč u dospělých ve stupni závislosti III,
  • 19 200 Kč u dětí a dospělých ve stupni závislosti IV.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku určený na pořízení vozidla mohou čerpat i osoby
s poruchou autistického spektra. Příspěvek se vyplácí až do výše 200 000 Kč (konkrétní přiznaná výše závisí na výši příjmu žadatele a společně posuzovaných osob). Pokud žadatel zakoupí motorové vozidlo ještě před tím, než o dávku požádá, vyplatí úřad příspěvek do výše pořizovací ceny vozu.

Od letošního roku na příspěvek podle zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) výslovně získají nárok i osoby s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku vzniká nově i osobám s těžkou demencí. Mohou ho čerpat např. na pořízení schodišťové plošiny, stropního zvedacího systému apod.

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka určená lidem se zdravotním postižením s nárokem na průkaz osoby se zdravotním postižením „ZTP“ nebo „ZTP/P“, kteří se za úhradu dopravují nebo jsou dopravováni např. do školy, do práce apod.

Při zastavení a obnovení výplaty dávky z důvodu hospitalizace dochází ke zjednodušení procesů. Dosud o zmíněném úkonu vydával úřad práce písemné rozhodnutí, nově příjemce dávky obdrží jen písemné vyrozumění.

U příspěvku na zvláštní pomůcku i příspěvku na mobilitu se rozšiřuje také seznam osob, které mohou při jednání s úřadem práce zastupovat dospělou osobu se zdravotním postižením, jež není schopna kvůli duševní poruše samostatně právně jednat a nemá jiného zástupce. Nově tímto zástupcem může být člen domácnosti, např. potomek, rodič, prarodič, sourozenec, manžel nebo partner, popřípadě osoba, která s příjemcem
dávky žije ve společné domácnosti alespoň tři roky. Ke vzniku zastoupení je nutné
doložit schválení soudu.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Od nového roku také získají osoby s určitým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem trvalého charakteru nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením bez časového omezení.

Platnost samotné plastové karty ale bude i nadále omezená. Pokud skončí, nebude u těchto osob znovu hodnocen jejich zdravotní stav, ale dojde k vydání nové karty.

Krajské pobočky Úřadu práce ČR budou o konci platnosti karty informovat její držitele 90 dní předem.

Příspěvek na bydlení

O změnách u dávek nemocenského pojištění, dávek v nezaměstnanosti či u důchodů jsme informovali v samostatných článcích, které najdete v seriálu Změny a novinky v roce 2022.

Příspěvek na bydlení se pravidelně valorizuje vládním nařízením, které zvyšuje tzv. normativní náklady na bydlení, aby dávka odpovídala reálným cenám základních služeb spojených s bydlením. Kvůli vysokému růstu cen energií ale bude navýšen nad rámec pravidelné valorizace.

Návrh novely zákona o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 116) schválený novou vládou počítá kromě navýšení dávky i s rozšířením skupiny lidí, kteří na ni získají nárok. Vládě také umožní v případě dramatických výkyvů na trhu s energiemi mimořádně zvýšit normativy na základě vládního nařízení, aby nemusela stále upravovat zákon.

Normativní náklady na bydlení by se podle předlohy měly zvýšit o pevně stanovené částky podle počtu osob v domácnosti a typu bydlení. Například jednočlenné domácnosti v nájemním bydlení by se k normativním nákladům měla přičíst částka 1120 Kč. U domácnosti o čtyřech a více osobách ve vlastním či družstevním bydlení pak částka 2147 Kč.

O dávku budou moci nově požádat i lidé v podnájmu a osoby užívající byt na základě služebnosti. Všechny změny by měly mít zpětnou platnost od ledna.

Modelové příklady

1. Senior žijící v bytě s menší spotřebou elektřiny

Poživatel starobního důchodu ve výši 17 tisíc Kč bydlí v Praze v nájemním bytě, kde elektřinu spotřebovává na běžné elektrospotřebiče, svícení a vaření. Typický nárůst roční faktury bude podle odhadů z 9000 Kč v roce 2021 na 11 500 Kč v roce následujícím, tedy zhruba o čtvrtinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 13 000 Kč. Výše příspěvku na bydlení bude díky úpravě měsíčně dosahovat 4171 Kč – dávka je o 1120 Kč vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení. (Tomuto důchodci ani s přiznaným příspěvkem na bydlení nezůstane 65 % příjmu, protože jeho
příspěvek na bydlení je zastropován tzv. normativem.)

2. Rodina žijící v domě s elektrickým vytápěním

Rodina se dvěma malými dětmi bydlí ve vlastním domě v Praze, matka je s menším dítětem v domácnosti a čerpá rodičovský příspěvek ve výši 10 tisíc Kč, otec má příjem 28 tisíc Kč a rodina má také nárok na přídavek na děti ve výši 2 × 1130 Kč. Rodina používá přímotopy nebo tepelná čerpadla, ročně zaplatí za elektřinu až o polovinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 16 500 Kč, nově dosáhnou 17 833 Kč. Výše příspěvku na bydlení dosáhne 5111 Kč – dávka je o 2147 Kč vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení.

3. Samoživitelka s jedním dítětem žijící v domě, kde se vytápí plynem

Osamělý rodič s příjmem ve výši minimální mzdy (14 795 Kč) pobírá příspěvek na dítě. Bydlí v nájemním bytě v menším městě a na vytápění (a případně i vaření či ohřev vody) využívá plyn. Typický nárůst roční faktury bude z 28 000 Kč v roce 2021 na 46 000 Kč v roce 2022, tedy o dvě třetiny. Skutečné náklady na bydlení dosahovaly doposud 15 000 Kč měsíčně, v roce 2022 budou 16 500 Kč měsíčně s ohledem na nárůst ceny plynu. Výše příspěvku na bydlení bude nově 4441 Kč – dávka je o 1130 Kč vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení.

(I této samoživitelky se dotkne normativ, který dávku na bydlení zastropuje, takže ani jí nezůstane 70 % z příjmu poté, co obdrží příspěvek na bydlení.)

Zdroj: MPSV

Dávky v hmotné nouzi

Mimořádná okamžitá pomoc

MPSV také upravilo podmínky pro čerpání mimořádné okamžité pomoci (MOP) v souvislosti se zdražováním energií. Dávka by měla směřovat do domácností, které se kvůli úhradě vysokých nákladů za energie dostaly do hmotné nouze. Pravidla pro vyplácení MOP se zmírnila tak, aby se rozšířil počet lidí, kteří tuto pomoc od státu mohou čerpat. Nově bude možné při posuzování příjmů a nákladů zohledňovat rovněž závazky typu hypoték, leasingů apod., uvedl nový ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Dávka může být použita na jednorázovou úhradou nedoplatků, případně na jiné nutné výdaje, na které domácnosti po úhradě doplatků nezbývají vlastní prostředky. Specifickým druhem MOP je pomoc s nedoplatkem na vyúčtování dodavatele poslední instance. Domácnostem, které už po zaplacení vysokých záloh na energie nemají příjem např. na úhradu nájmu, oblečení apod., pak může pomoci MOP jednorázový výdaj nebo MOP sociální vyloučení.

Příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení

Novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi dává od ledna úřadům práce právo na základě oznámení obce s rozšířenou působností provádět srážky z dávek Příspěvek na živobytí a Doplatek na bydlení za účelem úhrady pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku a za účelem úhrady pokuty za porušení obecní vyhlášky, která stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

Stejně budou postupovat také v případě, že příjemce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce nebo bude zanedbávat povinnou školní docházku.

Náhradní péče

Pěstounská péče

K výrazným změnám došlo v odměňování pěstounů. Zprostředkovaní pěstouni (nejsou příbuzní) mají nově odměnu navázanou na minimální mzdu.

U příbuzných pěstounů (nezprostředkovaná pěstounská péče) to bude jinak. Dostávat budou Příspěvek při pěstounské péči navázaný životní minimum. Tito pěstouni se dělí na příbuzné, kteří nejsou v linii přímé (strýc, teta, zletilý sourozenec, blízká osoba) a dále na prarodiče a praprarodiče, kteří mají ze zákona subsidiární vyživovací povinnost.

skoleni_8_6

Výši dávek vyplácených podle nových pravidel shrnuje následující tabulka MPSV:

Odměna pěstouna a Příspěvek při pěstounské péči
Autor: Gabriela Hájková z webu MPSV

Odměna pěstouna a Příspěvek při pěstounské péči

Zaopatřovací příspěvek

Mladí lidé odcházející z ústavní náhradní péče do běžného života mají nově nárok na dávku Zaopatřovací příspěvek. Jednorázová dávka bude vyplácena ve výši 25 000 Kč, každé osobě pouze jednou. Opakující se dávka vyplácená při studiu bude ve výši 15 000 Kč měsíčně a stát ji bude poskytovat nejdéle do 26 let věku.

Kompletní informace o novinkách v oblasti pěstounské péče najdete například na webu Úřadu práce ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).