Hlavní navigace

Malá důchodová reforma nekončí. Jaké změny vás čekají od nového roku?

28. 10. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Malá penzijní reforma pokračuje dál. Od nového roku ovlivní například krácení předčasných důchodů. Jak podmínky zpřísní? MODELOVÉ PŘÍKLADY

Malá důchodová reforma neskončila pouze změnami na konci letošního září. Čtěte více: Vyplatí se vám odejít do důchodu před důchodovou reformou?

Další novinky budou pokračovat s platností od 1. ledna 2012. Oproti předpokladu se například změní valorizace důchodů. Více si přečtěte v článku: Valorizace důchodů bude nižší, než se předpokládalo. O kolik penze vzrostou?

Na předčasný důchod doplatíte více

Tím ale novinky nekončí. Ke změnám dojde i u krácení důchodů z důvodu předčasnosti o více než 360 dnů, na které vznikne pojištěncům nárok po 31.12. 2011. Nově se bude krátit předčasný důchod výrazněji těm, kteří si nechají přiznat penzi o 1 až 2 roky dříve.

Výše procentní výměry se u předčasného starobního důchodu bude nově snižovat za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku:

  • o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů (dosud toto krácení platilo do období prvních 720 kalendářních dnů),
  • o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendář­ního dne,
  • o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne (platí i nyní).

Kdy byste měli požádat o důchod, aby se vás vyšší krácení za předčasnost nedotklo? Pokud splníte nárok na předčasný důchod a budete ho chtít přiznat podle úpravy platné do 31.12. 2011, musíte nejpozději do tohoto data uplatnit i samotnou žádost o důchod.

S jakou výší důchodu počítat?

Nejlepší představu o tom, jak výrazně se změny odrazí na penzích, si uděláme s pomocí modelových příkladů. Uvažujme například pojištěnce s osobním vyměřovacím základem (OVZ) ve výši 18 000 Kč a s dobou pojištění 44 let. (Osobní vyměřovací základ můžeme zjednodušeně přirovnat k měsíčnímu průměru příjmů, které jste získali za dobu pojištění od roku 1986.) Počítat budeme předčasný starobní důchod přiznaný 910 dnů před dosažením důchodového věku.

Výpočet a krácení podle podmínek platných do 29.9. 2011

OVZ činí 18 000 Kč. Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu jsou ve výši 11 000 a 28 200 Kč. K výpočtovému základu dojdeme tak, že k první redukční hranici přičteme 30 % ze 7000 (18 000 – 11 000 = 7000). Výpočtový základ je tedy 13 100 Kč.

Procentní výměra za 44 roků (za každý celý rok pojištění 1,5 %) odpovídá 66 % výpočtového základu, tedy 8646 Kč.

Tato výměra se, za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání předčasného důchodu až do dosažení důchodového věku, sníží o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 dnů a o 1,5 % za období od 721. dne.

Procentní výměra se tedy pokrátí o 7,2 % (8×0,9 %) + 4,5 % (3×1,5 %), celkově tedy o 11,7 % výpočtového základu. Po zaokrouhlení tedy o 1532 Kč a bude činit 7114 Kč po zaokrouhlení (8646 – 1532 = 7114 Kč). Základní výměra pak činí 2230 Kč, takže celková výše předčasného starobního důchodu odpovídá částce 9344 Kč.

Krácení podle podmínek platných od 30.9. do 31.12. 2011

OVZ činí opět 18 000 Kč. Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pak odpovídají částkám 10 886 Kč, 28 699 Kč a 98 960 Kč.

Výpočtový základ stanovíme tak, že k částce první redukční hranice přičteme 29 % ze 7114 Kč (18 000 – 10 886 = 7114 Kč). Výpočtový základ tedy po zaokrouhlení odpovídá 12 950 Kč.

Procentní výměra za 44 let pojištění (1,5 % za každý celý rok pojištění) činí 66 % z výpočtového základu, tj. 8547 Kč. 

Za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, až do dosažení důchodového věku se následně sníží stanovená výše procentní výměry o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 dnů a o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. dne.

Procentní výměra se tak pokrátí za prvních 720 dnů o 7,2 % (8×0,9 %) a za dalších 190 dnů o 4,5 % (3×1,5 %). Celkově tedy o 11,7 %, po zaokrouhlení o 1515 Kč.

Procentní výměra tedy činí po zaokrouhlení 7032 Kč (8547 – 1515 = 7032 Kč). Po přičtení základní výměry (2230 Kč) tedy bude výše předčasného důchodu 9262 Kč.

Krácení za podmínek platných od 1.1. 2012

OVZ odpovídá 18 000 Kč. Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu z OVZ od 1. ledna 2012 činí 11 061 Kč, 29 159 Kč a 100 548 Kč.

Výpočtový základ stanovíme tak, že k první redukční hranici přičteme 28 % z 6939 Kč (18 000 – 11 061 = 6939 Kč). Výpočtový základ tedy po zaokrouhlení odpovídá částce 13 004 Kč.

Procentní výměra opět dosahuje 66 % z výpočtového základu a po zaokrouhlení odpovídá 8583 Kč.

Oproti období do 31. 12. 2011 dochází od 1. 1. 2012 ke změně způsobu snížení procentní výměry. Stanovená výše procentní výměry se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dnů, o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. dne do 720. dne a o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. dne, vysvětlila serveru Měšec.cz Jana Buraňová, zástupce tiskového mluvčího České správy sociálního zabezpečení.

Podle nových pravidel se tedy procentní výměra sníží za prvních 360 dnů o 3,6 % (4×0,9 %) výpočtového základu, za období od 361. dne do 720. dne o 4,8 % (4×1,2 %) výpočtového základu a za posledních 190 dnů o 4,5 % (3×1,5 %) výpočtového základu. Celkově tedy o 12,9 %, což po zaokrouhlení odpovídá krácení ve výši 1677 Kč. Procentní výměra tedy bude odpovídat 6906 Kč (8583 – 1677 = 6906 Kč). Základní výměra bude podle Buraňové činit od příštího roku 2270 Kč. Výše předčasného starobního důchodu tedy po pokrácení bude 9176 Kč.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).