Hlavní navigace

Jak změnit limit na kreditní kartě?

13. 1. 2016
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Získali jste kreditní kartu. Potřebujete vyšší nebo chcete naopak nižší limit, třeba kvůli hypotéce? Někde například limit snížit ani nejde a kreditku musíte zrušit.

Počet vydaných kreditních karet přesáhl v roce 2015 dva miliony kusů. Dalo by se tedy říct, že každý pátý občan v České republice má „kreditku“. Postup při zažádání o vydání karty je dnes záležitostí pár minut.

Většinou si nastavíte limit, který vám aktuálně vyhovuje, abyste měli finanční rezervu. Občas se ale stane, že kartu nějakou dobu používáte a limit, který jste si zvolili při jejím vydávání, vám už nestačí. Jak ale postupovat, když chcete limit zvednout?

Kdo u nás kreditní karty nabízí?

Kreditní kartu v České republice nenabízí všechny banky, ale pouze zhruba polovina. Zde uvádíme seznam bank, které mají v nabídce i kreditní karty:

Banky a úvěrové společnosti nabízejí kreditní karty
Cetelem (Bank BNP Paribas)
Citibank
Česká spořitelna
Československá obchodní banka
Diners Club
ESSOX
GE Money Bank
Home Credit
Komerční banka
mBank
Raiffeisenbank
Sberbank
UniCredit Bank
Zuno Bank

Oberbank sice kreditní karty v nabídce má, ale nikoli své vlastní. Nabízí pouze kreditní karty Diners Club. V letošním roce se však mění obchodní model spolupráce s Diners Clubem, který ještě není nastaven, uvedla Michaela Pokorná, tisková mluvčí Oberbank.

Pokud máte kreditní kartu u Cetelem, můžete o zvýšení úvěrového rámce požádat třemi způsoby:

 • Na internetu prostřednictvím Klientského centra Cetelem.
 • Osobně na pobočce banky.
 • Telefonicky přes kontaktní centrum.

Než vám bude limit navýšen, prověří si banka vaší úvěruschopnost. Může se vám tak stát, že budete muset znovu doložit potvrzení o výši příjmu. Navíc musíte splnit dvě podmínky:

 • Vaše kreditní karta musí být aktivní.
 • Karta nesmí být blokována, a to z jakéhokoli důvodu.

Pokud ale bude vše bez problémů a banka vám navýšení limitu schválí, zůstane vám stávající karta a pouze se změní parametr ve vaší smlouvě.

Stejnými třemi způsoby můžete požádat o zvýšení či snížení limitu u Citibank.

Žádosti o snížení kreditního limitu a žádosti o snížení hotovostního limitu je vyhověno vždy (s výjimkou technických omezení, tj. zejména je-li požadovaný nový limit nižší než aktuálně vyčerpaná částka). Limit je snížen nejpozději následující pracovní den po podání žádosti, přičemž k takové žádosti není potřeba dokládat žádné dokumenty.

K žádosti o zvýšení kreditního limitu ale musíte vždy doložit ověřené potvrzení o výši příjmu nebo aktuální výplatní pásku. Taková žádost je následně bankou individuálně posouzena a schválena či zamítnuta obvykle do dvou pracovních dnů od doložení požadovaných dokumentů.

I v tomto případě vám stávající karta zůstane. Žádost o zvýšení kreditního limitu je ale bankou posuzována obdobně jako žádost o novou kreditní kartu. Banka individuálně posoudí vaši úvěruschopnost na základě informací a dokladů, úvěrové historie, platební morálky a dalších údajů (úvěrové registry, zůstatek na běžném účtu apod.). A až podle toho se rozhodne, zda a do jaké výše může být kreditní limit navýšen.

Snížení limitu? V České spořitelně jen na pobočce

Budete-li si přát snížit úvěrový limit na kreditní kartě České spořitelny, musíte se dostavit osobně na pobočku. O zvýšení ale můžete požádat i v internetovém bankovnictví nebo přes telefon.

Výše úvěrového limitu závisí na předschváleném limitu. Limit na kreditní kartě vám navýší až na částku předschváleného limitu, a to i bez dokládání příjmů. Pokud ale nemáte předschválený limit, žádost o úvěrový produkt je zpracovávána standardním postupem a je vyžádáno doložení příjmů za poslední 3 měsíce.

Československé obchodní bance kvůli snížení limitu na pobočku nemusíte. Kromě ní tu můžete k žádosti o snížení využít i telefon. O zvýšení pak můžete požádat klasicky třemi způsoby.

Změna limitu na kartě nevyžaduje zrušení smlouvy, jedná se pouze o dodatek ke stávající smlouvě. Limity můžete v průběhu trvání smlouvy měnit kdykoliv. V případě, že máte dostatečný předschválený limit (odvíjí se od toho, jestli si posíláte příjem na účet vedený u ČSOB), není potřeba pro navýšení limitu dokládat nic kromě dvou dokladů totožnosti. V případě, že dostatečný předschválený limit nemáte, je potřeba doložit ještě příjem. Pro snížení limitu stačí pouze jeden doklad totožnosti.

Žádosti se posuzují individuálně

Na zvýšení limitu kreditní karty nevzniká žádný právní nárok, a tak posouzení vaší žádosti zcela závisí na vůli banky. To potvrzuje i Diners Club. Oddělení kredit risku přistupuje k jednotlivým případům vždy individuálně, např. dle platební morálky klienta, délky trvání smluvního vztahu a aktuální finanční situace klienta, uvádí Marie Žárská z Diners Club.

O zvýšení limitu můžete požádat prostřednictvím služby eAccount, v rámci které vyplníte on-line formulář. Po obdržení žádosti o navýšení limitu můžete být požádáni o doložení patřičných dokumentů určujících vaši bonitu. Druhou možností je si na oficiálních webových stránkách v sekci „Dokumenty“ stáhnout formulář „Žádosti o změnu limitu“ a vyplněný, podepsaný originál žádosti doručit na adresu společnosti Diners Club.

Obdržený požadavek schvaluje právě zmíněné oddělení kredit risku. Pokud je požadavek schválen, limit je nastaven a vy tuto informaci obdržíte emailem. V případě, že je požadavek zamítnut, obdržíte vyjádření o zamítnutí.

ESSOX provádí změnu úvěrového rámce na základě toho, jak vyhodnotí vaši aktuální finanční situaci. Pokud dlužíte a jste po splatnosti, limit vám automaticky dočasně sníží, a to až na nulu.

Zlepší-li se následně vaše platební morálka, vrací se výše úvěrového rámce na původní hodnotu. O snížení ale samozřejmě můžete i požádat.

Navýšení úvěrového rámce probíhá na základě dobré platební morálky, prověření v úvěrovém registru, prohlášení o současné finanční situaci a na základě uděleného souhlasu s takovým navýšením. Zároveň dokládáte prohlášení o současné finanční situaci a souhlas s navýšením úvěrového rámce.

GE Money Bank se vás zeptá sama

GE Money Bank můžete o zvýšení či snížení limitu požádat nejdříve po 6 měsících od založení nebo posledního navýšení/snížení vašeho limitu. Po stejně době ale banka své klienty obesílá a možnost zvýšení jim sama nabízí.

Pokud se rozhodnete požádat o zvýšení úvěrového limitu sami, můžete tak učinit pomocí internetového bankovnictví, telefonicky na call centru nebo přímo na pobočce. Pro navýšení jsou vyžadovány dva doklady totožnosti, případně potvrzení o výši příjmu nebo daňové přiznání. Ke snížení úvěrového rámce není třeba nic předkládat. O snížení limitu lze požádat přes call centrum, na pobočce nebo písemně.

Jednosměrná jízdenka

Pro navýšení úvěrového rámce je zapotřebí plnit podmínky stejně, jako pro uzavření nové kreditní karty, tj. být zaměstnán, podnikat nebo mít jiný trvalý zdroj příjmu. A ve většině případů jej budete muset doložit. Banka či úvěrová společnost se na vás bude dívat jako na nového klienta bez historie.

Naopak snížit limit dolů jde bez větších problémů, ale počítejte s tím, že jde o tzv. „jednosměrnou jízdenku“.

Home Creditu můžete o změnu limitu zažádat až po uplynutí 6 měsíců od prvního čerpání na kartě. A samozřejmostí je dobré splácení. Navýšení zde může probíhat dvěma způsoby:

 • Home Credit vám udělá nabídku v rámci kampaně na navýšení rámce. Pokud ji akceptujete, můžete čerpat až do výše nového navýšeného rámce.
 • Navýšení na vaši žádost – musíte zaslat podepsaný formulář na navýšení. Home Credit posoudí, zda máte nárok a zda vaše bonita a riskové skóre navýšení dovoluje. Pokud ano, limit vám navýší.

Ovšem i snížení může proběhnout dvěma způsoby:

 • Snížení na vaši žádost – musíte zaslat podepsaný formulář, kde uvedete, že požadujete snížení.
 • Snížení ze strany Home Creditu – například pokud se nechováte podle úvěrových podmínek nebo hůře splácíte.

V případě navýšení může společnost požadovat potvrzení o výši vašeho příjmu.

Někde to jde jen přes pobočku

Máte-li kreditní kartu u Komerční banky, musíte pro změnu úvěrového limitu na pobočku banky. A to jak kvůli zvýšení, tak i kvůli snížení. Pro zvýšení limitu musíte bance předložit potvrzení o příjmu.

A někde limit snížit nejde

Máte-li kreditní kartu u mBank, limit na ní nesnížíte. Banka to v současné době neumožňuje. O zvýšení limitu samozřejmě požádat můžete, ale pouze za předpokladu, že máte předschválený limit. Vzhledem k tomu není potřeba dokládat žádné další dokumenty.

Raiffeisenbank vám limit na kreditní kartě sníží automaticky po vznesení vašeho požadavku. Ten můžete vznést prostřednictvím call centra, kde váš hovor nahrají, nebo na pobočce banky, kde podepíšete žádost. O snížení můžete požádat kdykoli poté, co vám již karta byla vydána.

Naopak o zvýšení limitu lze požádat až po šesti měsících od vydání a aktivace karty a banka pak vyhodnocuje vaši bonitu. Požádat můžete rovněž i přes call centrum, ale pokud vám na účet vedený u Raiffeisenbank nechodí příjem, je nutné výši příjmu doložit. V takovém případě je vždy nutná návštěva pobočky.

Sberbank zatím nabízí změnu úvěrového limitu pouze na pobočce banky. V současné době už ale připravují i možnost změny přes internetové bankovnictví. Aby vám limit změnili, není nutné předkládat žádné dokumenty. Banka jednoduše posoudí vaši žádost a informuje vás o výsledku.

Při změně limitu u kreditní karty není potřeba zrušení a výměna karty v případě, že společně se změnou limitu nežádá klient také o změnu typu kreditní karty. V současné době už však Sberbank kreditky nevydává.

UniCredit Bank probíhá změna limitu několika způsoby:

 • Pokud chcete sami zvýšit nebo snížit úvěrový limit, můžete o to požádat přímo na pobočce nebo zavolat na call centrum banky. V případě zvýšení limitu procházíte vyhodnocením v rámci interních pravidel banky.
 • Banka vám může písemně navrhnout zvýšení úvěrového limitu. Ten je následně zvýšen v případě, že návrh banky písemně nebo telefonicky neodmítnete ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než jeden měsíc.
 • Výši úvěrového limitu může banka sama jednostranně snížit v souladu s § 100 zákona o platebním styku. Takové případy nastávají zejména v případech, kdy porušíte ustanovení smlouvy.

Navýšení úvěrového limitu umožňuje banka až po několikaměsíční historii vedení produktu, zpravidla po 9 měsících od vydání kreditní karty. V případě žádosti o zvýšení limitu posuzuje zejména bonitu klienta, splátkovou a transakční historii kreditní karty i jiných úvěrů a zohledňuje příjmy klienta.

Úvěrový limit nemůže překročit maximální limit stanovený v podmínkách jednotlivých karet. Pro Visa AXA Club, Visa Credit Classic a MC Miles&More Standard je to 250 000 Kč a pro MC Miles&More Gold a Visa Credit Gold je to 500 000 Kč.

Zuno Bank můžete požádat o změnu limitu pouze přes internetové bankovnictví nebo kontaktní centrum. Snížení je automatické, zvýšení limitu vyžaduje schválení. Při změně je potřeba podepsat dodatek ke smlouvě. Podepisuje se elektronicky OTP kódem. Při schvalování zvýšení úvěrového limitu mohou být požadovány dokumenty, stejně jako při žádosti o novou kreditní kartu. Pokud některé z dokumentů už má banka k dispozici a jsou aktuální, samozřejmě je od klientů opětovně nežádá.

O zvýšení limitu si můžete požádat po šesti měsících od aktivace kreditní karty.

Kreditní karty jsou vhodné k běžným nákupům zboží, které za měsíc nepřesahují výši vašich příjmů. Jejich výhodou je bezúroční období, které se u jednotlivých bank liší. Zpravidla je nastaveno na 45 dní. Pokud o navýšení svého limitu na kreditní kartě uvažujete, zvažte nejdříve pečlivě své finanční možnosti a také, zda při pořízení dražších věcí nevyužít jiných možností financování, například klasický spotřebitelský úvěr.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).