Hlavní navigace

Jak žádat o mimořádnou okamžitou pomoc na hypotéku?

22. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud se kvůli druhé vlně pandemie koronaviru dostanete do finančních potíží, můžete požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19. Do nákladů jde nově zahrnout i splátku hypotéky.

Co je mimořádná okamžitá pomoc

Dávka mimořádné okamžité pomoci spadá do sociální dávky v hmotné nouzi. Stát ji může poskytnout jako pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Jde o jednorázovou dávku, lze o ni však žádat opakovaně.

Mimořádná okamžitá pomoc vám náleží v kalendářním měsíci, ve kterém jste o ni požádali, a zároveň nastala situace, pro kterou je pomoc žádána. Dávka se vždy váže ke konkrétní situaci spojené s výdajem, na který osoba (u některých situací společně posuzované osoby) nemá dostatek prostředků. Výdaj musí být v žádosti specifikován.

Ministerstvo práce nyní upravilo podmínky v souvislosti s pandemií koronaviru. Pokud se dostanete v důsledku její druhé vlny do finančních potíží a nebudete mít na zaplacení nutných výdajů, můžete požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19 spojenou s pandemií koronaviru. Jako jeden z důvodů pro její poskytnutí ministerstvo práce nově zahrnulo také splátku hypotéky. I na její zaplacení vám tak nyní úřad práce může prostřednictvím dávky přispět.

Kde v žádosti uvést informaci o hypotéce

Žádost o okamžitou mimořádnou pomoc najdete na internetových stránkách ministerstva práce. Pokud do žádosti budete uvádět jako jeden z důvodů splátku hypotéky, učiníte tak v oddílu A.

V této části najdete kolonku nazvanou Za jakým účelem žádáte o mimořádnou okamžitou pomoc (viz obrázek níže). V ní zaškrtnete jako jednu z možností jiný účel (nikoliv náklady na bydlení, což je také jedna z nabízených možností). Poté se vám objeví další políčko nazvané Popis jiného účelu. Do něj uveďte buď slovo hypotéka, či splátka hypotéky. Obojí by u úředníků mělo projít.

Dále musíte úřadu práce doložit, že hypotéku opravdu splácíte. K tomu by vám měl postačit výpis z bankovního účtu, ze kterého hypotéku platíte.

Kam uvést hypotéku v žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc (21.10.2020).
Autor: Veronika Němcová

Kam uvést hypotéku v žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc (21. 10. 2020).

Dále je možné MOP poskytnout na:

 • nákup jídla,
 • nákup ošacení,
 • nákup hygienických potřeb,
 • úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu,
 • úhradu služby spojené s telefonem či internetem.

Dávku naopak Úřad práce ČR nepřiznává na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním.

Posuzují se vaše příjmy a životní náklady

Úřad práce posuzuje pro udělení dávky vaše příjmy a životní náklady. O nároku na dávku poté rozhoduje ve správním řízení.

Nově se testuje příjem jen z poloviny. To znamená, že se pro účely hodnocení nároku na dávku a její výši započítává pouze 50 procent veškerých příjmů žadatele. Na jaře byl postup takový, že se některé příjmy započítávaly v jejich celkové výši, některé z 80 procent (například důchody) a některé ze 70 procent (příjmy ze závislé činnosti). Nyní jsou veškeré příjmy, bez ohledu na to, o jaký druh příjmu se jedná, započítávány pouze z 50 procent jejich výše.

Co musíte úřadu práce doložit k žádosti:

 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19 (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje, jako jsou telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu).
 • Souhlas s předáváním rodného čísla České poště, s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou).
 • Potvrzení o příjmu (například výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu).
 • Aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a osob společně posuzovaných.
 • Smlouvu, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií.
 • Doklad o výši nákladů za internet, telefon.
 • Další relevantní doklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádám.

Abyste se žádostí uspěli a peníze, které potřebujete, se k vám dostaly co nejrychleji, dejte si záležet na správném vyplnění žádosti:

 • v žádosti vyplňte všechny údaje o sobě a nezapomeňte uvést kontakt, jako je: váš telefon, e-mail nebo ID datové schránky,
 • vyplňte všechna povinná pole, tedy váš aktuální stav, za jakým účelem žádáte o MOP spojenou s COVID-19,
 • uveďte měsíc, ve kterém uplatňujete žádost o dávku spojenou s COVID-19,
 • máte-li vyplacené příjmy v měsíci podání žádosti, uveďte je,
 • máte-li další finanční prostředky (kromě aktuálních příjmů), kterými okamžitě disponujete, uveďte je,
 • nezapomeňte uvést veškeré náklady na bydlení za měsíc, ve kterém uplatňujete žádost o MOP,
 • uveďte všechny své společně posuzované osoby,
 • uveďte číslo účtu, na který chcete v případě přiznání dávky zaslat peníze,
 • uveďte datum vyplnění žádosti a podepište ji,
 • společně s vyplněnou žádostí doručte Úřadu práce ČR potřebné podklady, které jsou uvedeny výše,
 • žádost doručujte pouze na Úřad práce ČR, ne na ministerstvo nebo jiný úřad.

Žádost e-mailem i bez elektronického podpisu

V době nouzového stavu je možné žádost poslat e-mailem i bez ověřeného elektronického podpisu nebo v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou (například chytrým mobilním telefonem) s vlastnoručním podpisem. Pak vše stačí odeslat na e-mailovou adresu kontaktního pracoviště úřadu práce podle místa faktického pobytu žadatele. Žádost můžete poslat taky poštou, vhodit do schránky umístěné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce, nebo přinést osobně na podatelnu úřadu.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).