Hlavní navigace

Jak vymoci alimenty z ciziny?

4. 7. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Vymoci alimenty bývá obtížné i v rámci České republiky. A co teprve, když je třeba vymoci alimenty ze zahraničí! V takovém případě na práva dítěte dohlíží a rodičům pomáhá Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Jak vám může pomoci při vymáhání výživného ze zahraničí?

S otevřením našich hranic do světa a pohybem občanů České republiky nejen po evropském prostoru, ale i po celé zeměkouli, dochází stále více k internaciona­lizaci mezilidských vztahů, které zasahují i do nejintimnějších sfér.

Problematika určování a vymáhání výživného pro děti, které se nacházejí na území České republiky a jejichž některý z rodičů se zdržuje v cizině, patří mezi naléhavý problém, který musí být řešen. Slouží k tomu i specializovaný orgán v působnosti resortu práce a sociálních věcí.

Ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí zjistíme, že jím byl zřízen Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně, který je správním úřadem s celostátní působností a podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí. Rozsah agendy uvedeného úřadu je daleko širší než vzpomínaná pomoc při určování a vymáhání alimentů pro děti, i když vymáhání výživného od povinných patří k hlavní náplni činnosti úřadu – tvoří 80 % jeho činnosti.

skoleni_27_5

Úřad zajišťuje rozsáhlou sociálně-právní ochranu dětí ve vztahu k cizině a při výkonu své činnosti

  1. vykonává funkci přijímajícího a odesílajícího orgánu při provádění mezinárodních smluv a plní další povinnosti vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv týkajících se sociálně-právní ochrany,
  2. vykonává funkci opatrovníka dítěte,
  3. vyžaduje od příslušných orgánů a dalších právnických a fyzických osob na žádost rodičů žijících v České republice nebo orgánů sociálně-právní ochrany zprávy o poměrech dětí, které jsou občany České republiky a nemají na jejím území trvalý pobyt,
  4. zprostředkuje zaslání osobních dokladů a jiných listin do ciziny a opatřuje doklady a jiné listiny z ciziny,
  5. spolupracuje se státními orgány nebo jinými organizacemi cizího státu obdobnými Úřadu, pokud jsou řádně pověřeny ve svém státě k činnostem sociálně-právní ochrany, a je-li to účelné, také s dalšími orgány, zařízeními a právnickými osobami,
  6. pomáhá pátrat po rodičích dítěte, pokud rodiče nebo jeden z nich žijí v cizině, zjišťovat majetkové a výdělkové poměry pro stanovení výživného, zprostředkovává podávání návrhů směřujících k zabezpečení plnění vyživovací povinnosti, a to zejména návrhů na úpravu vyživovací povinnosti, výchovy a určení otcovství,
  7. pro účely osvojení v cizině zjišťuje, v jakém sociálním prostředí a v jakých rodinných poměrech dítě žije,
  8. plní úkoly vyplývající ze zprostředkování osvojení a jedná s příslušnými orgány, fyzickými a právnickými osobami, vyžaduje-li to plnění úkolů vyplývajících pro Úřad z tohoto zákona,
  9. dává souhlas k osvojení dítěte do ciziny,
  10. pomáhá pátrat po rodinných příslušnících dítěte, které podalo návrh na zahájení řízení o udělení azylu podle zvláštního právního předpisu a na území České republiky se nachází bez doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství dítě má, nebo v případě, že je dítě osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního bydliště.

Další informace o činnosti tohoto úřadu, podrobnosti z jeho práce a zejména konkrétní formy pomoci, kterou poskytuje našim občanům, najdete na internetové adrese www.umpod.cz a poštovní adrese: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Benešova 22, 602 00 Brno.

Anketa

Má stát vymáhat výživné za rodiče?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).