Hlavní navigace

Jak vydělat na akciích NWR?

26. 10. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Máme pro vás detailní představení společnosti NWR včetně komentáře finančních výsledků a náhledu, na jaké úrovni vstupovat a vystupovat. Na vás je, zda budete investovat.

Základní údaje společnosti:

 • NWR Energy a.s., Gregorova 3/3582, Ostrava, Moravská Ostrava, 728 37
 • Odvětví: energetika
 • Tržní kapitalizace: 2,8 mld. GBP
 • Počet vydaných akcií: 83 010 000
 • Podíl v PX 50: 6,04%

Vlastnická struktura:

 • 68,50 % RPG industries
 • 31,50 % Free float

O společnosti NWR Energy

Holandská společnost NEW WORLD RESOURCES je vlastníkem největšího producenta a černého uhlí v České republice – OKD. Na začátku roku 2008 společnost provedla úpis 31,50 % svých akcií. S akciemi se též obchoduje v Londýně a Varšavě. Společnost NWR se primárně zabývá těžbou, prodejem černého uhlí a výrobou koksu pro strojírenský průmysl. Společnost nadále vlastní a provozuje 150 km přenosové soustavy VVN a VN. Dále společnost vyrábí a zabývá se distribucí tepla a je jednou z firem, která se zabývá obchodem s elektrickou energií (nákup a prodej a dodávkou koncovému zákazníkovi).

NWR přes svou dceřinou společnost OKD těží dva typy uhlí – koksovatelné a energetické. Koksovatelné je především používáno ve strojírenském průmyslu při zpracování oceli a společnost díky němu dosahuje vyšší marže. Energetické uhlí je především užíváno jako palivo při výrobě elektrické energie – NWR je hlavním dodavatelem této suroviny do černouhelné elektrárny v Ostravě, která patří společnosti ČEZ a.s. a je používána na vykrývání špiček v síti. Dále dodává energetické uhlí společnostem DALKIA, Verbund, Arcelor Mittal, VoestAlpine, U.S. Steel.   

Uhlí je těženo v pěti hlubinných dolech a ve dvaceti třech těžebních šachtách. Uhlí se těží prostřednictvím šachet a systému štol – dnes již jen mechanizovanými postupy. Uhlí je těženo až z hloubky 1200 m pod povrchem. V roce 2010 mají započít investice do obnovy technologie těžby uhlí. Tyto investice jsou rozděleny do dvou etap. Objem celkových investic by měl být celkem 8,5 mld korun.

Klíčovým faktorem pro budoucí zisky společnosti jsou nevytěžené rezervy uhlí. Momentálně odhadované zásoby uhlí jsou ve výši 419 mil. tun, což při těžbě 13 mil. tun uhlí ročně vystačí zhruba na 32 let těžby. V dolech se nachází v rezervách 229,1 mil. tun uhlí – z toho prokázané zásoby jsou 137 mil. tun uhlí a 92 mil. tun uhlí jsou jen odhadované. Zbylých 190 mil. tun uhlí se nachází na polském území v dole Debiensko. Tyto rezervy jsou nejisté, protože bude nutné provést rozsáhlé investice do technologií až 1 mld. EUR. V případě, že se společnosti nepodaří vytěžit tyto a to z důvodu nerentability těžby, či velkého rizika spojeného s těžbou, může se zkrátit těžba až o 19 let – což může negativně ovlivnit hodnotu společnosti a odradit investory.

Důl Frenštát

Frenštát se nachází 30 kilometrů jižně od Ostravy. V 80. letech zde bylo nalezeno ložisko a byly provedeny průzkumné vrty. Po pádu komunismu, koncem osmdesátých let, zde byl ale rozvoj těžby zastaven. Společnost NWR má na rozvoj tohoto dolu exkluzivní oprávnění. Frenštát není činný důl. K jeho zprovoznění je zapotřebí získání těžební licence, dalších povolení v oblasti životního prostředí, souhlas místních orgánů a rovněž značné náklady na vybudování důlní infrastruktury – což bude veliký problém – dá se očekávat nesouhlas lidí, které v dané oblasti žijí.

Padají? Rostou? Sledujte akcie NWR živě na

Akvizice provedené v Polsku

Důl Debiensko

Tento důl byl do roku 2000 provozován společností Gliwicka Spólka Weglova (státní společnost) – poté byl zavřen pro nedostatek kapitálu. Uhlí se v něm těžilo od 750 až 1400 metrů pod povrchem. Odhadované rezervy se pohybují kolem 190 mil. tun uhlí. Celkové investice na zprovoznění si vyžádají asi 1 mld. EUR. Odhadovaná roční produkce je 5 mil. tun uhlí. Předpokládaný začátek těžby je rok 2014. Otázkou zůstává, jestli společnost neodloží začátek těžby, kvůli globální krizi.

Důl Morcinek

Tento důl byl provozován státní společností Jastrzebka Spólka Weglova – byl uzavřen v roce 1999. Odhadované zásoby uhlí jsou 40 mil. tun. V tomto dole se také nachází veliké množství metanu, které by společnost ráda těžila. Není zde ani stanoven přesný termín spuštění těžby, opět zde může dojít ke zdržení v důsledku globální krize.  

Hospodářské výsledky společnosti NWR za 2Q 2010

Hlavní údaje

 • Výsledky za první pololetí 2010 odrážejí zvýšení výnosů, které bylo vyvoláno vyššími objemy prodeje koksovatelného uhlí a koksu ve srovnání s prvním pololetím roku 2009
 • Těžba uhlí 5430 tis. tun, produkce koksu 494 tis. tun
 • Celkové externí prodeje 4896 tis. tun uhlí a 612 tis. tun koksu
 • Nárůst prodeje uhlí o 16 % a prodeje koksu o 107 % díky zlepšeným podmínkám na trhu
 • Konsolidované výnosy z pokračujících činností ve výši 716 mil. EUR, což znamená nárůst o 48 %. Nárůst výnosů v segmentu těžby uhlí o 32 %, nárůst výnosů v segmentu výroby koksu o 177 %
 • EBITDA z pokračujících činností dosáhla výše 169 mil. EUR, což znamená nárůst o 122 % ve srovnání s prvním pololetím 2009
 • Hodnota zásob v prvním pololetí 2010 poklesla o 17 mil. EUR, zatímco v prvním pololetí 2009 se zvýšila o 59 mil. EUR
 • Náklady těžby na tunu činily 73 EUR, což znamená zvýšení o 5 % při konstantní měnové bázi
 • Přepočtený zisk na akcii druhu A za první pololetí 2010 činí 0,41 EUR
 • Ohlášena dividenda ve výši 0,21 EUR na akcii
 • V květnu 2010 dokončeno dluhové financování ve výši 500 milionů EUR bez významnějších splátek dluhu do roku 2015. Čistý dluh se od 31. Prosince 2009 snížil o 15 % na 411 mil. EUR
 • Další zlepšování bezpečnosti: koeficient úrazovosti LTIFR v důlních provozech se v prvním pololetí 2010 snížil ve srovnání s prvním pololetím 2009 o 24 %
 • Společnost je připravena naplnit produkční cíle pro fiskální rok 2010 ve výši 11,5 mil. tun uhlí a 1 mil. tun koksu účetní rok 2010 se předpokládají externí prodeje uhlí ve výši 10,5 mil. tun, z toho 5,5 mil. tun koksovatelného uhlí a 5,0 mil. tun energetického uhlí a 1,1 mil. tun koksu. Ve stejném období se očekávají interní prodeje koksovatelného uhlí ve výši 800 tis. tun.
 • V červnu 2010 byl dokončen prodej společnosti NWR Energy

Komentář předsedy představenstva

Dobré výsledky NWR v první polovině roku 2010 nadále odrážejí zlepšování situace na našich trzích. Výnosy se zvýšily díky nárůstu objemu prodejů a vyšším cenám koksovatelného uhlí a koksu, což vedlo k obnovení ziskovosti společnosti. Podle očekávání došlo v první polovině roku ke zvýšení našich hlavních provozních nákladů, zejména v důsledku zvýšení vstupních nákladů v produkci koksu a také vlivem zvýšené intenzity rozvojových prací na našich důlních provozech. Nadále se budeme zaměřovat na kontrolu provozních nákladů na vytěženou tunu, které se v první polovině roku 2010 držely na stabilní úrovni ve srovnání se stejným obdobím roku 2009. Ve druhé polovině roku nicméně očekáváme, že zvýšené vstupní náklady výroby koksu a vyšší úroveň rozvoje budou mít další dopad na výši provozních nákladů.

Poptávka po našich produktech zůstává nadále silná, zejména v segmentu koksovatelného uhlí a koksu. Proto si udržujeme pozitivní dlouhodobý výhled pro trhy s uhlím a koksem. Ceny našich produktů se ve srovnání s prvním pololetím roku 2009 zvýšily a odrážejí lepší hospodářské podmínky v regionu naší působnosti i sníženou produkci koksu v našem regionu. Bez ohledu na oživení evropských ekonomik, například německé, zůstává krátkodobá viditelnost pro oblast regionálního trhu výroby oceli stále spíše omezená.

Pokračující nejistota vývoje hospodářské situace v eurozóně znamená, že pozornost věnovaná produktivitě a nákladům bude mít i nadále kritický význam, stejně jako velmi opatrný přístup ke kapitálovým výdajům.

Naše strategie sjednávání cen 80 % objemu prodejů koksovatelného uhlí na období japonského účetního 2010 (JFY 2010) znamená, že jsme z velké míry chráněni před případnými úpravami cen vyvolaných krátkodobou volatilitou. Vedle toho disponujeme silnou finanční pozicí bez významných splátek dluhu do roku 2015.

Realizace investičního programu POP 2010 byla úspěšně a včas dokončena ještě před koncem roku 2009. Dodržen byl i stanovený rozpočet programu. Nová zařízení pokračují ve vykazování dlouhodobě udržitelné a zlepšující se výkonnosti. Vedle toho v souladu s rozpočtem pokračuje i program COP 2010. Jeho dokončení se očekává do konce letošního roku.

Práce na projektu Debiensko v Polsku nadále pokračují. V příštích 12 měsících budeme investovat přibližně 25 mil. EUR do vypracovaní podrobného prováděcího plánu, jenž bude podložen mimořádně detailními technickými propočty. Tato práce navíc nám poskytne pevnější kapitálové odhady a zajistí, že projekt přinese našim akcionářům nejvyšší možnou hodnotu tím, že odstraní značnou část nejistoty a realizačního rizika, které jsou obvykle s projekty takovéhoto rozsahu spojeny. Nejvyšší prioritou naší společnosti i nadále zůstává bezpečnost. I přesto, že v první polovině roku 2010 bohužel došlo v našich provozech ke dvěma úmrtím, celková úroveň bezpečnosti se nadále zlepšuje. Koeficient úrazovosti ve společnosti OKD se v první polovině roku 2010 snížil o 24 % a v OKK poklesl dokonce o 73 %. Zvýšená výkonnost v první polovině roku, pevná finanční pozice a důvěra v budoucí výkonnost oboru se odrážejí v našem rozhodnutí navrátit se v souladu s naší dividendovou politikou k výplatě dividendy, ve výši 0,21 EUR na akcii.

Vývoj ceny akcií NWR zjistíte z interaktivního grafu

Jak naložíme s těmito informacemi

Pololetní výsledky společnosti nám ukázaly, že trh s uhlím a koksem sice zažívá mírný vzestup prodejů, ale celkové oživení trhu je stále nejisté, přetrvávající spory mezi Mittalem a EVRAZEM vyvolává nejistotu ohledně budoucích odběrů koksu od NWR, další negativní faktor nám vyvstal v posledních dnech a to je zdražení elektrické energie pro firemní klientelu v příštím roce o 20 % až 30 %, což se negativně promítne jak do těžby a zpracování uhlí, tak i v následném zpomalení ekonomiky, které nám hrozí, což se promítne i do celkových prodejů společnosti.

Společnost nadále prodělává na prodeji energetického uhlí, neboť náklady na těžbu dosahují 73 EUR za tunu a prodejní cena se pohybuje mezi 68 až 70 EUR za tunu. Prodej energetického uhlí tvoří kolem 45 % tržeb společnosti. Celkově výsledky vidíme neutrálně, přestože společnost v některých položkách mírně předčila očekávání, v jiných to bylo naopak, třeba na úrovni čistého zisku to bylo mírně očekáváním trhu. Společnost vyplatí dividendu 0,21 na akcii. Management ve svém komentáři potvrdil celoroční výhled zisku a nadále pokračuje v přípravách na otevření dolu Debiensko, což výsledky zatížilo v tomto kvartálu náklady ve výši 35 mil. EUR, neboť společnost očekává, že v roce 2015 (kdy by měl být důl otevřen) bude cena, poptávka po uhlí a koksu větší a stav ekonomik se výrazně zlepší. Velkou neznámou zůstávají ceny uhlí, koksu a koksovatelného uhlí pro rok 2011, které by mohly negativně ovlivnit HV výsledky.

skoleni_20_9

Další zprávou, která v minulých dnech rozvířila poklidné obchodování je nabídka na převzetí dolu Bogdanka v Polsku. Cena 100,75 PLN/akcie, která byla nabídnuta akcionářům dolu, je dle našeho názoru adekvátní vůči současnému sentimentu, který panuje na trhu a budoucímu nejistému vývoji ekonomik. Akcionáři dolu však požadují cenu mezi 120 až 130 PLN/akcie, což je z našeho pohledu pro NWR nevýhodné, maximální navýšení lze uvažovat do 115 PLN/akcii, což je horní hranice rentability investice, kterou by společnost provedla.

My se domníváme, že za současné situace k dohodě nedojde, neboť prodej nepodporují ani odborové organizace, které se výrazně staví proti prodeji společnosti.  Společnost se již několik týdnů pohybuje v úzkém obchodním pásmu mezi 210 a 235 Kč, lze tedy uvažovat o nákupu kolem 210 Kč s cílovou cenou 265 Kč ve střednědobém horizontu.

Autor článku

Autorem je analytický tým autorů Czechwealth.cz


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).