Hlavní navigace

Jak ušetřit na daních?

30. 9. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Odvádět nejnižší daně není protizákonné, pokud využíváte veškeré legální cesty, jak je snížit. Máme pro vás několik tipů pro obyčejné zaměstnance i manažery s bonusy.

Právo platit daň v nejmenším zákonem určeném rozsahu lze dovodit z Listiny základních práv a svobod, podle níž lze uplatňovat státní moc, tedy i vybírat daně, jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon, přičemž každý může činit vše, co zákon nezakazuje. Ukážeme vám cesty, jak na daních z příjmů ušetřit.

Jak ušetří zaměstnanci

Zaměstnanci, jakožto skupina poplatníků daně mají šance snížit daně nejmenší. Přesto ne nulové. Zaměstnavatel má navíc povinnost každý měsíc z jejich mzdy srazit zálohu na daň pod hrozbou vlastního sankcionování.

Už v průběhu roku podepište na zdaňovací období tzv. Prohlášení tak, aby zaměstnavatel mohl snížit i měsíční zálohu na daň o:

 • základní částku na poplatníka ve výši 2070 Kč,
 • 210 nebo 420, resp. 1345 Kč pro příjemce invalidních důchodů, resp. držitele průkazu ZTP/P,
 • 335 Kč studujícím do věku 26 let (resp. 28 let),
 • částku daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti, popř. přiznat mu daňový bonus (= záporná daň) ve výši 1117 Kč za každé takové dítě.

Po skončení kalendářního roku si nechte odečíst ze základu daně:

 • hodnotu darů poskytnutých na vybrané účely, pokud jejich úhrn v roce přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč.

Dary lze odečíst do výše 10 % ze základu daně. Nejčastěji jsou vynakládány na vzdělání, kulturu, školství, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní.

Daňově odečitatelný dar lze darovat i fyzickým osobám, a to těm, které:

 • poskytují zdravotní služby nebo provozují školy či zařízení na ochranu opuštěných/ohrožených zvířat,
 • jsou nebo byli ke dni přiznání starobního důchodu poživateli invalidního důchodu,
 • jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, na zdravotnické prostředky nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky nehrazené zdravotními pojišťovnami, resp. příspěvkem ze státního rozpočtu, na majetek usnadňující vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Kromě darů můžete využít daňové odpočty i při využívání finančních produktů a služeb, či na vzdělávání. Odečíst si můžete:

 • úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéky použitého na tzv. bytové potřeby až do výše 300 000 Kč,
 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a od roku 2013 i na doplňkové penzijní spoření,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské příspěvky odborové organizaci,
 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Mimo výše uvedené si můžete dodatečně snížit daň o:

24 840 Kč na vyživovanou manželku ve společné domácnosti s vlastním příjmem nedosahujícím zákonnou mez. To vše na základě písemného prohlášení do 15. února následujícího roku.

Tipy pro manažery

 • Bonusy až v roce 2016, podíly na zisku už od roku 2014 nebo 2015

Odklad výplaty bonusů supermanažerům o téměř tři roky je jistě nepříjemný, ale daňová úspora, kterou tak zrealizují, je zajímavá. Vyhnou se tak dočasně zavedenému 7% solidárnímu zvýšení daně, které se počítá z příjmů nad 103 532 Kč měsíčně (vč. příjmů z podnikání) i nově zavedené povinnosti podávat daňové přiznání v roli zaměstnanců, kde roční vypořádání dosud prováděl jejich zaměstnavatel.

Nahrazení výplaty mzdových bonusů výplatou dividend zase využívá možného zrušení daně z podílů na zisku. Lze si představit založení společnosti, jejímiž společníky budou právě zaměstnanci s vysokými příjmy. Společnost by všechen disponibilní zisk (po splnění zákonné povinnosti naplnit rezervní fond i zaplatit daň ve výši 19 %) rozdělila mezi zaměstnance – společníky – tedy bez zdanění a bez „zpojistnění“.

Zaměstnanecké benefity

Maximální využití tzv. osvobozených benefitů, ze kterých se záloha na daň z příjmů nesráží, představuje další možnosti ušetřit na daních a pojistném. Zaměstnavatel může namísto zvýšení mzdy uhradit např. cenu zahraničního zájezdu pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky až do ceny 20 000 Kč ročně, poskytovat jim půjčky na bytové účely (do 100 000 Kč) nebo k překlenutí tzv. tíživé finanční situace (do 20 000 Kč), zaplatit školku, poplatky ve zdravotnických zařízeních, pronajmout sportoviště aj.

skoleni_8_6

Zaměstnavateli končí leasing na auto

Máte-li v práci svěřený osobní automobil pro použití i pro soukromé účely, zkuste se zaměstnavatelem (společnosti) projednat převedení leasingové smlouvy na vás ještě před jejím skončením. V pozici nového nájemce doplatíte několik zbývajících splátek a vozidlo následně koupíte za symbolickou cenu.

Práce „na živnosťák“

Má váš zaměstnavatel dceřiné společnosti? Možná byste jim mohl část své zasloužené odměny za výkony poskytovat smluvně a využívat výhodných výdajových paušálů. V této souvislosti zdůrazňuji, že tzv. „zaměstnávání“ na živnostenský list je i nadále nelegální pod hrozbou vysokých pokut. Postihována je práce vykonávaná osobně, ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů. Tím však nejsou běžné obchodněprávní vztahy dotčeny a nenaplňují-li výše uvedené znaky závislé práce, je možné je bez jakýchkoliv omezení realizovat.

Autor článku

Autor je daňový poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).