Hlavní navigace

Jak si pojistit dům zvenku i zevnitř? Tohle vás může překvapit

16. 11. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pojistit si stavbu, domácnost, nebo byt? Někdy se vyplatí zkombinovat více pojištění dohromady, abyste byli krytí opravdu před vším. A víte, co dělat, když se opravdu stane škoda?

Při koupi či pronájmu nemovitosti často řešíme i otázku, jestli si sjednáme pojištění, případně jaké. Podívejme se tedy, jaké varianty pojištění můžete obecně na českém pojistném trhu najít a co vás může při sjednání překvapit.

Chci pojistit nemovitost

Pokud jste si koupili rodinný domek či vilu apod., budete se nejspíše primárně koukat po pojištění nemovitostí. To se může skrývat pod různými názvy, a to jako pojištění rodinných domů, pojištění staveb, pojištění budov apod. To si sjednáváte, když potřebujete pojistit stavbu jako takovou.

Pojištění primárně kryje škody, které mohou vzniknout živelní událostí, odcizením nebo vandalstvím. Často je ale praxe taková, že různé pojišťovny připojují k danému produktu další rizika, a to buď za poplatek, nebo jako bonus bezplatně.

V některých pojišťovnách se můžete setkat s tím, že vám v rámci pojištění umožní připojistit bezplatně i vedlejší stavbu, pokud je její hodnota do určitého procenta vzhledem k hodnotě pojišťované nemovitosti (např. do 10 %).

Je potřeba detailně si ověřit, jaké škody vaše pojištění kryje. Některé pojišťovny zahrnují i poničení fasády ptáky a hmyzem nebo poničení kůry stromů a keřů na zahradě. Součástí může být také pojištění pro případ, že vám praskne vodovodní potrubí a způsobí vám škody. Pojišťovny pak hradí výdaje za ztrátu vody. Smlouva může obsahovat i krytí rizika přepětí, kdy může následkem vyššího napětí dojít ke zkratu a následnému požáru uvnitř domu.

Vše je ale nutné si před sjednáním prověřit. Některé pojišťovny nabízejí připojištění až ve vyšších variantách produktu, některé již v „základní výbavě“ atd.

Někde se také pojištění vztahuje na vybavení vaší domácnosti, věci ve sklepě a v garáži včetně příslušenství k osobnímu automobilu.

Téměř totožná rizika pak obsahuje i pojištění chat či chalup, které někdy bývá u pojišťoven uváděno zvlášť.

Chci pojistit byt

V případě, že bydlíte v bytě, bude jen logické poohlížet se po pojištění bytu. To kryje hlavně škody, které vám vzniknou na stavebních součástech bytu a jsou způsobené živelní událostí, vodovodní havárií, odcizením anebo vandalismem. Někdy bývá shodně nabízeno jako pojištění staveb či nemovitostí, někdy bývá uváděno zvlášť, právě jako pojištění bytu.

Vztahuje se na okna, dveře, obklady, podlahy a ostatní stavební součásti. U některých pojišťoven zahrnují i nebytové prostory, sklepy, garáže, kolárny a společné části domu. Tady však musíte být opatrní. Krádeže ze společných částí domu či ze sklepů jsou při pojistné události složitější na vyřizování. Ve smlouvě totiž máte uvedeno, že např. sklep musí být opatřen určitým typem zámku (s cylindrickou vložkou či jiným zabezpečením), jinak k plnění nedojde. U společných prostor je zase nutné, aby byla vaše věc nějak zabezpečena, například kolo zámkem na kolo (opět s určitými parametry) apod. A navíc společné prostory opatřeny opět určitým zámkem, který musí splňovat nějaké podmínky.

Některé pojišťovny vám v rámci pojištění bytu pojistí i poruchu sklokeramické desky, vestavěných spotřebičů nebo i věcí v autě.

Opět platí, že je dobré si zjistit, na která rizika se pojištění vztahuje. V rámci jednoho produktu je často několik variant, dále několik volitelných připojištění a každá pojišťovna má svou nabídku.

A co výluky?

Pozornost byste měli věnovat i výlukám. Mezi ty naprosto standardní patří, že pojišťovny neplní, když jste si škodu způsobili sami, když škoda vznikla v důsledku válečné události nebo teroristického útoku atd. Problémem bývá i situace, kdy škoda vznikla v důsledku vady, kterou měla nemovitost již před sjednáním.

U rizika povodní a záplav se můžete setkat s čekací dobou, kdy pojištění začíná platit např. až 10 dnů po jeho sjednání. Kdyby tak záplavy přišly dříve, máte smůlu.

U přepětí zase musí být tato situace prokázána, a to například zaznamenáním bouřkové činnosti, případně potvrzením rozvodných závodů nebo jiným dokumentem, který prokazuje hromadný výskyt škod v postižené oblasti. Jestliže se přepětí neprokáže, opět jste bez plnění.

Krytí rizika prasknutí vodovodního potrubí může být také podmíněno tím, že vaše potrubí není zrezavělé, zkorodované nebo nadměrně opotřebované. Jinými slovy – pojištění vás chrání před náhodnými událostmi, ale nezbavuje vás povinnosti o svůj majetek pečovat tak, abyste škodám předcházeli.

V krytí také nebývají zahrnuty půjčené věci. Když vám tedy kamarád půjčí notebook a ten vám následně zloděj odcizí, pojišťovna plnit nebude, jelikož věc nebyla vaše.

Naopak do výluk nespadají rozestavěné a nezkolaudované nemovitosti, které si můžete pojistit již před kolaudací. Někdy se to může vyplatit. Pojištění sice může vyjít ročně na několik tisíc korun, ale například ptáci či hmyz nerozlišují mezi zkolaudovanou a nezkolaudovanou stavbou a náprava pak může stát i několik desítek tisíc.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti si sjednáváte na vybavení a věci, které jste si do bytu nakoupili. Rovněž se primárně vztahuje na škody způsobené živelní událostí, povodněmi, záplavami apod., ale může obsahovat i rizika přepětí, zničení elektrospotřebičů, krádeže z auta atd. 

Pokud jste v roli nájemce, kterému byt nepatří, stačí vám pojištění domácnosti, kdy si pojišťujete své věci. Jako vlastníkovi nemovitosti se vám ale vyplatí zkombinovat více pojištění. Pro komplexně ochráněný byt či dům je třeba zkombinovat pojištění stavby a pojištění domácnosti. Pojištění stavby se vztahuje na samotnou budovu (dům nebo byt) – předmětem pojištění u domu/bytu jsou především stavební součásti, ze kterých je stavba poskládána. Pojištění domácnosti pak kryje škody na vybavení (elektronika, nábytek, osobní věci apod), uvedla pro server Měšec.cz Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

A co takhle pojistit si kolej?

Studujete vysokou školu a odstěhovali jste se na kolej. Vzhledem k tomu, že na koleji žijete většinu akademického roku, máte tam i cenné věci. Notebook, mobilní telefon, knihy a drahé učebnice do školy apod.

Kolej se však dá také pojistit. Pojištění pak kryje riziko odcizení, poškození nebo zničení notebooku, mobilního telefonu, MP3 přehrávače, brýlí, sportovních potřeb a dalších věcí.

Při pojistném plnění pak ale velice záleží na tom, jak byly zabezpečeny dveře. Od toho se následně může odvíjet i výše pojistného plnění. Zámek s cylindrickou vložkou nebo dózickým zámkem se považuje za standardní způsob zabezpečení. V případě absence pak může být limit ponížen.

Plnění jako za nové, nebo za použité?

Když už k pojistnému plnění dojde, je dobré vědět, podle čeho se bude určovat. V případě, že vám byl v rámci pojistné události odcizen, zničen nebo ztracen nějaký předmět pojištění, můžete se setkat s několika variantami počítání výplaty pojistného plnění.

Prvním je, že pojištění je uzavřeno na novou cenu a vyplatí vám částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení nového a neopotřebovaného předmětu pojištění.

Nebo jste pojištěni na časovou cenu věci a v případě pojistné události dostanete částku, která odpovídá přiměřeným nákladům na znovupořízení nového a neopotřebovaného předmětu, avšak sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení a jinému znehodnocení v době bezprostředně před pojistnou událostí. A také vám částku sníží o časovou cenu použitelných zbytků a o časovou cenu zbylé části.

Další variantou je, že je částka stanovena jinak, což budete mít uvedené v pojistné smlouvě.

Pozor na podlimity

Důležitou oblastí, která by vás při sjednávání pojištění měla zajímat, jsou podlimity. Obecně si například pojistíte dům na částku 5 000 000 Kč. Neznamená to však, že veškerá rizika máte pojištěna na tuto částku a že pokud vám vandal zdemoluje zahradu, zničí stromy a keře apod., bude pojišťovna plnit až do výše 5 000 000 Kč. Tento vysoký limit často platí na primární důvod pojištění. Na další doplňková rizika, jako poškození zahrady, prasknutí vodovodního potrubí a krádež věcí z auta jsou pak nastaveny nižší limity, které se mohou pohybovat v řádech několika desítek tisíc.

Opět se vyplatí pozorně si přečíst smlouvu a pojistné podmínky, než pojištění uzavřete, abyste v případě pojistné události věděli, na co máte nárok, a nebyli nepříjemně překvapeni tím, že pojišťovna plní jen do určité výše.

Došlo k pojistné události – co dál?

Pojištění máte léta sjednané a pravidelně platíte pojistné. Teď ale ke škodě skutečně došlo. Ptáci poškodili fasádu, prasklo vodovodní potrubí nebo se přihodila jiná nešťastná událost. Ihned po vzniku škody zabezpečte, aby se škoda nezvětšovala (např. oprava poškozeného vodovodního potrubí, provizorní oprava střešní krytiny atd.), radí Ivana Buriánková.

Vzniklou škodu zadokumentujte. Pořiďte fotografie veškerých poškozených věcí a vyfoťte i celkový pohled na poškozenou věc. Následně vše oznamte své pojišťovně. Vlastnictví věcí musíte pro účely pojistného plnění dokázat. K tomu poslouží účty o nákupu daných věcí, záruční listy, ale i fotodokumentace.

skoleni_9_2

Hodnota majetku se mění

Uzavřené pojištění nemovitosti či domácnosti bohužel neznamená, že už stačí jen pravidelně platit a jste vždy krytí. Hodnota vaší nemovitosti se totiž v průběhu času mění a smlouvu je třeba jednou za čas projít a aktualizovat. Některé pojištěné věci už v domácnosti například nejsou, jiné byste do smlouvy rádi přidali. Obecné doporučení je provádět aktualizaci smluv přibližně každé dva roky nebo v případě, že se změní hodnota majetku. Nejčastějším momentem pro aktualizaci tak bývá rekonstrukce, výměna nábytku či nákup nových spotřebičů a elektroniky, říká Ivana Buriánková.

Při výběru pojištění pak nejprve zvažujte rizika, jaká potřebujete pojistit, a výši pojistných limitů, kterou považujete za optimální. Zajímejte se také o rozsah asistenčních služeb.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).