Hlavní navigace

Karanténa nebo izolace na dovolené: Kdo vám ji proplatí?

28. 6. 2021
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Prázdninové cestování bude letos kvůli covidu ošemetnější. Nečekaná karanténa, nebo dokonce izolace kvůli pozitivnímu testu na dovolené znamená náklady navíc, nutnost zrušení cesty před odjezdem zase utopené náklady. Zaplatí je vaše cestovní pojištění?

Pojišťovny před létem přicházejí s novinkami v produktové nabídce, které ve větší či menší míře reflektují fakt, že covid nám může v různých formách zkomplikovat život i na dovolené.

Stát se může několik situací. Zaměříme se na tři z nich.

  • na dovolenou se vůbec nedostanete, musíte ji kvůli covidu zrušit předem,
  • na dovolenou se dostanete, ale musíte na hotelu zůstat déle, protože jste covid pozitivní,
  • na dovolenou se dostanete, ale musíte na hotelu zůstat déle, protože jste byli v kontaktu s někým, kdo je pozitivní, a tak musíte do karantény.

V nabídkách pojišťoven budeme sledovat, zda a jak kryjí tyto situace. Konkrétně čím pokrýt stornopoplatky a zda pojišťovna kryje dodatečné náklady na delší ubytování, stravu a cestu zpět v případě, že jste museli zůstat na dovolené déle kvůli izolaci nebo karanténě. Porovnání najdete v tabulce na konci článku.

Abychom předešli nedorozumění, ujasníme si pro začátek slovník:

Karanténa znamená oddělení osoby, která nevykazuje příznaky onemocnění, ale během inkubační doby byla ve styku s infekčním onemocněním nebo byla v ohnisku nákazy. Jde o preventivní opatření.

Izolace je oddělení osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo má příznaky této nemoci.

V rámci cestovního pojištění je covid-19 z hlediska krytí léčebných výloh nemoc jako každá jiná. To znamená, že budete-li na dovolené potřebovat pomoc lékaře, nebo dokonce hospitalizaci, pojišťovna se o vás postará a až na jednu výjimku péči uhradí do limitu léčebných výloh. Direct pojišťovna má covid stále ve výlukách i pro léčebné výlohy, takže nechcete-li si kromě dalších dodatečných nákladů platit léky a ošetření v případě pozitivity sami, musíte si přikoupit připojištění. Ostatní pojišťovny vztahují léčebné výlohy i na covid-19.

S náklady, které souvisí s nutností prodloužit pobyt kvůli izolaci (konkrétně prodloužené ubytování, strava navíc a doprava zpět pozdějším spojem), už to ale tak jednoznačné není. Některé pojišťovny tyto náklady pokryjí, u jiných už jsou tato rizika kryta jen v rámci dodatečného připojištění.

Podobně nejednotná je nabídka pojišťoven i v případech, kdy vy sami pozitivní nejste, ale byli jste s takovým člověkem v kontaktu, a proto musíte zůstat déle kvůli karanténě. Opět platí, že některé mají kryté toto riziko v ceně obvyklé cestovní pojistky, spíš se ale setkáte s tím, že toto riziko kryje jen připojištění. Zde ještě častěji než v případě izolace.

Pamatujte také na to, že pojistky obecně nekryjí testy a karanténu, o kterých je dopředu známo, že jsou v dané destinaci po příjezdu nařízené všem cestujícím. Na testy by se pojistky měly vztahovat (až na zmíněný Direct), pokud budou součástí léčebných výloh a lékař v cílové destinaci si je vyžádá v případě podezřelých příznaků.

Situaci, kdy musíte dovolenou stornovat, protože jste covid pozitivní (u Allianz dokonce i pokud je pozitivní jen váš spolucestující, u Komerční pojišťovny zase člen rodiny) ještě před odjezdem, kryje připojištění stornopoplatků, které si musíte sjednat zvlášť. Pamatujte ale na to, že ve výlukách v tomto případě bývá preventivní karanténa, uzavření hranic ČR nebo cílové země nebo jiné obecně platné mimořádné opatření.

V souvislosti s krytím výloh spojených s covidem je u cestovního pojištění velice důležitá ještě jedna věc. Při sjednávání smlouvy nezapomeňte ověřit, zda vaši cílovou destinaci pokrývá standardní cestovní pojištění. Většina pojišťoven se v tomto případě při krytí rizik v konkrétních destinacích řídí tzv. semaforem Ministerstva zahraničních věcí ČR, který rozřazuje státy podle míry rizika nákazy do skupin dle barev. Každá pojišťovna plní jinak. Některé jen skupiny zelených a oranžových zemí, jiné i země červené. U cestovního pojištění bývá výčet skupin zemí ze semaforu omezenější. V rámci připojištění rizik souvisejících s onemocněním covid-19 je výčet skupin, na které se pojistka vztahuje, samozřejmě širší. Detaily najdete níže v tabulce.

Allianz pojišťovna

Přímo cestovní pojištění od Allianz nekryje náklady spojené s pobytem v preventivní karanténě kvůli onemocnění covid-19. Máte-li pozitivní test přímo vy, hradí pojišťovna kromě případné lékařské péče taky náklady na ubytování, plnou penzi a opožděnou zpáteční cestu.

Cena připojištění stornopoplatků se většinou odvozuje od ceny zájezdu nebo cestovní služby a pohybuje se kolem 3 %. Někdy se dá sjednat samostatně, jinde pouze s cestovním pojištěním.

Kromě toho se zde dá sjednat připojištění storna zájezdu, které se vztahuje i na spolucestujícího. Takže když dovolenou bude muset zrušit on, máte storno pokryto i tak. Připojištění kryje náhradu 80 % nevratných nákladů, které jste museli vynaložit v souvislosti se zrušením cesty organizované cestovní kanceláří nebo dopravní společností, a případně i nákladů, které jste vynaložili na ubytování. Lze sjednat samostatně i jako doplněk k cestovnímu pojištění, v takovém případě je ale nutné připojištění uzavřít nejpozději den po zakoupení cestovní služby vyjma případů, kdy si ji kupujete dlouho dopředu. V takovém případě je nutné si storno koupit a zaplatit nejpozději 60 dnů před plánovaným zahájením cesty.

Pojištění se vztahuje na cenu celého zájezdu, samostatné letenky nebo jízdenky, na úhradu za ubytování. Pojistit lze i zaplacenou zálohu nebo doplatek, informovala server Měšec.cz Marie Petrovová z Allianz pojišťovny s tím, že pojištění zaniká v okamžiku odletu/odjezdu.

AXA Assistance

AXA Assistance naopak v rámci cestovního pojištění kryje i případ, kdy se dostanete do karantény bez vlastní pozitivity, a to u všech variant cestovního pojištění. Limit pojišťovna počítá zvlášť na ubytování a stravu a zvlášť na dopravu zpět domů. Limit záleží na variantě pojištění s tím, že spoluúčast je v obou případech 20 %.

Nová varianta Excelent je platná i pro případ nákazy koronavirem v jedné z rizikových zemí (červená, tmavě červená, černá). Všechny varianty našeho pojištění jsou platné pro nákazu koronavirem v bezpečných zemích (zelená, oranžová) do limitu léčebných výloh zvolené varianty, informovala server Petra Čechová z AXA Assistance.

Dále si zde můžete pokrýt i riziko onemocnění před vycestování prostřednictvím připojištění storna, které musíte sjednat nejpozději 16 dní před odjezdem. To kryje 80 % vyčíslených stornopoplatků za nevyužité služby cestovního ruchu.

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna v rámci cestovního pojištění u léčebných výloh kryje asistenční služby, nutnou a neodkladnou zdravotní péči a ošetření zubů, repatriaci, převoz tělesných ostatků, náklady na záchranu pojištěného v tísni a náklady za doprovázející osobu.

Pokud je pojištěný v době pobytu hospitalizován kvůli onemocnění covid-19 a během hospitalizace jeho pojištění skončilo, zdarma automaticky prodlužujeme dobu platnosti až do doby návratu do ČR, řekla serveru mluvčí Renata Čapková.

Větší krytí rozsahu rizik si zde můžete koupit pomocí připojištění Covid plus, které má v souvislosti s léčbou a hospitalizací ještě sublimit právě pro onemocnění covid-19 (limity dle varianty), a opět platí, že pokud během hospitalizace pojistka vyprší, je s ohledem na limity a sublimity automaticky prodloužena bez doplacení pojistného.

Dodatečné náklady spojené s ubytováním, stravou a náhradní dopravou kvůli karanténě či izolaci kryje připojištění Covid plus, které nemá žádnou spoluúčast.

Riziko předčasného zrušení zájezdu kvůli karanténě či izolaci kryje připojištění Storno plus, které zahrnuje náklady na stornopoplatky za objednanou službu (doprava, ubytování, strava).

Česká spořitelna

Česká spořitelna v rámci cestovního pojištění, které sjednáte i přes aplikaci George, kryje v zemích značených zelenou a oranžovou barvou náklady na stravu, ubytování a dopravu v případě vaší izolace.

V rámci připojištění kryje i riziko storna zájezdu kvůli izolaci a karanténě, a to do 80 % nákladů (v rámci limitu). K němu je ale nutné mít sjednaný základní balíček cestovního pojištění.

V rámci dlouhodobého cestovního pojištění k účtu má banka riziko storna už zahrnuté ve variantě Maxi.

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna kryje léčebné výlohy v rámci cestovního pojištění do všech zemí vyjma skupiny s extrémním rizikem nákazy (černá barva na semaforu). Bez příplatku v rámci léčebných výloh hradí dodatečné náklady na ubytování, stravu a návrat v případě karantény i izolace. Pojišťovna v takovém případě automaticky prodlouží pojistnou dobu až o 30 dní, než se bude možné vrátit do ČR.

Dále si zde můžete sjednat i připojištění stornopoplatku v základní a rozšířené variantě. Pokud jde o pojištění stornopoplatku, pak se pojištění ve variantě Rozšířené vztahuje na případy, kdy k odstoupení pojištěného od předmětné smlouvy nebo k propadnutí cestovní služby došlo v důsledku důvodů varování před cestou do cílové destinace, které bylo vydáno 10 a méně dní před nastoupením cesty Ministerstvem zahraničních věcí ČR, informoval mluvčí Petr Milata a dodal, že pojištění stornopoplatku se nevztahuje na situace, kdy by nebylo možno do dané země nebo z ČR vycestovat na základě rozhodnutí příslušných orgánu daného státu.

Toto připojištění si musíte sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy o zájezdu nebo poskytnutí cestovní služby.

Direct pojišťovna

Direct pojišťovna patří mezi výjimky, protože má u klasického cestovního pojištění onemocnění covid ve výlukách i v souvislosti s léčebnými výlohami. Onemocnění, léčbu a repatriaci v případě nákazy covidem-19 podle dokumentu na webu i tiskové zprávy pojišťovna kryje pouze v rámci připojištění Covid-19. Stejně tak připojištění kryje dodatečné náklady na karanténu či izolaci na dovolené za ubytování, stravu a cestu zpět s tím, že pobyt v hotelu je hrazen nejvýše po dobu 14 dní.

Direct pojišťovna se také, na rozdíl od ostatních, neřídí ani u cestovního pojištění, ani u připojištění covid-19 semaforem Ministerstva zahraničních věcí. U cestovního pojištění pokrývá vybrané území, které si zvolíte při sjednávání pojistky podle cílové destinace. Jednotlivá pokrývaná území jsou popsaná v dokumentu na webu a v souhrnné tabulce v tomto článku.

Pojišťovna nabízí také připojištění proti stornopoplatkům, které v případě lékařského potvrzení o onemocnění covid-19 pokryje náklady na storno za zájezd, ubytování nebo letenky.

Generali Česká pojišťovna

Generali Česká pojišťovna v tuto chvíli chystá v cestovním pojištění úpravy, takže je možné, že v blízké době se může nabídka v této oblasti pozměnit. Bližší informace ale zatím pojišťovna poskytovat nechce.

V současnosti platí, že cestovní pojištění kryje onemocnění covidem v rámci léčebných výloh. Kromě lékařské péče pojišťovna do limitu pojistky kryje v případě vaší pozitivity také dodatečné náklady na ubytování, stravu a cestu zpět. Na dodatečné náklady kvůli karanténě vyplývající z kontaktu s pozitivní osobou se pojištění nevztahuje.

Generali Česká pojišťovna nabízí také připojištění storna pro krytí nenávratně vynaložených nákladů v souvislosti se zrušením cesty kvůli tomu, že jste covid pozitivní. Pojistka musí být uzavřena před nebo nejpozději tři dny po úplném doplacení cesty nebo nejpozději tři dny po závazné rezervaci samostatného ubytování, pokud je úplné doplacení ubytování nastaveno až po zahájení čerpání služby. Dá se uzavřít buď na 100, nebo 80 % výdajů (samozřejmě do limitu), s nulovou, nebo 20% spoluúčastí.

ERV Evropská pojišťovna

ERV Evropská pojišťovna nedávno pozměnila svou nabídku a rozšířila léčebné výlohy spojené s onemocněním covid-19 i na cesty do oranžově, červeně a tmavě červeně označených zemí i na varianty svého cestovka s názvem Za poznáním a Na lyže (dosud podmínky platily pouze pro variantu Na maximum). Tyto balíčky automaticky kryjí rizika spojená i s onemocněním covid-19 s tím, že se kromě lékařské péče vztahují také na dodatečné náklady spojené s případnou izolací (levnější varianty covid nekryjí a nevztahují se ani na tolik skupin zemí ze semaforu, proto je nebudeme uvádět ve srovnávací tabulce).

Pokud byste chtěli mít pokryté i riziko preventivní karantény, musíte si sjednat ještě připojištění ERV Extra se spoluúčastí ve výši 20 %, které kryje dodatečné náklady max. po 30 dní.

Riziko zrušení cesty kryje připojištění Storno Plus. Nezvyklé je, že zde se pojistka vztahuje i na situaci, kdy musíte zrušit cestu kvůli vlastní preventivní karanténě (a ne jen izolaci, jako je tomu jinde).

Ergo pojišťovna

Ergo pojišťovna kryje onemocnění covid-19 u všech variant cestovního pojištění ve všech zemích, do kterých se klient dostal legálně. Semafor se zde tedy nezohledňuje. V rámci běžného cestovka ale pojišťovna proplácí u covidu jen léčebnou péči. Podle veřejného příslibu na webu ale pojišťovna neproplácí náklady na testování onemocnění covid bez ohledu na důvod jeho provedení.

Náklady na ubytování v hotelu a dodatečnou cestu zpět kvůli izolaci či karanténu je nutné řešit přes připojištění Covid+, které má zvlášť limit pro ubytování a zvlášť pro náhradní dopravu. Sjednává se se spoluúčastí ve výši 10 %. Pojišťovna na webu upozorňuje, že pojistitel či asistenční služba může určit karanténní ubytování zcela dle svého uvážení v kategorii stejné nebo nižší, podle ubytování, které bylo po většinu doby pobytu v zahraničí plánováno. Náklady na dopravu jsou omezeny na stejný způsob dopravy jako při cestě tam.

Pro účely zrušené dovolené je v nabídce připojištění storna zájezdu se spoluúčastí ve výši 10 % v případě zájezdu a 20 % v případě samostatně zakoupené služby.

Komerční banka

V případě, že musíte na dovolené do karantény nebo izolace, cestovní pojištění kryje (kromě případné lékařské péče) v obou případech to samé. Vztahuje se v obou případech na náklady na zpáteční letenku a případné testy. Pojištění se v takových případech automaticky prodlužuje po nezbytně nutnou dobu do vašeho návratu. Naopak na náklady na náhradní ubytování a stravu se pojistka u karantény ani izolace nevztahuje. U některých karetních programů (např. pro zlaté karty od KB či nové Moje cestovní pojištění) kryjeme prodloužení pobytu v délce 5 nocí, informoval mluvčí Michal Teubner s tím, že to opět platí jak pro izolaci, tak pro karanténu.

Připojištění stornonákladů kryje 80 % nevratných nákladů s 20% spoluúčastí. Kryje situace, kdy rušíte cestu kvůli vlastní pozitivitě, ale vztahuje se i na situaci, kdy jste „jen“ v karanténě. Pojišťovna náklady proplatí i v případě, že nemůžete odcestovat kvůli tomu, že je pozitivní váš rodinný příslušník, který měl jet na dovolenou s vámi a vztahovalo se na něj vaše cestovní pojištění.

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa kryje léčebné výlohy v rámci klasického cestovního pojištění pouze do skupiny zelených a oranžových zemí v rámci semaforu. Do zemí značených červeně a tmavě červeně už je nutné pro tyto účely sjednat připojištění Covid, které je určené pouze pro pobyty do 30 dní.

Dodatečné náklady na ubytování, stravu a náhradní dopravu zpět kryje pojišťovna pouze v rámci připojištění Karanténa, které se ale vztahuje jak na karanténu, tak na izolaci. Sjednává se s platností pro Evropu nebo celý svět a vztahuje se jen na pobyty do 30 dní.

Náklady na stornopoplatky kryje připojištění Storno zájezdu s tím, že maximální cena zájezdu může být 75 tis. Kč na osobu.

Jen pro informaci, již několik pojistných událostí v souvislosti s covidem jsme v posledním měsíci řešili. Nejvíce událostí vzniká právě před odletem z destinace do ČR, neboť je před nástupem do letadla povinný test, informoval server Měšec.cz mluvčí Milan Káňa.

Slavia pojišťovna

V rámci běžného cestovního pojištění Slavia proplatí v případě vaší pozitivity veškeré náklady spojené s léčbou, izolací nebo dodatečným návratem do ČR. V případě, že budete muset jen do karantény kvůli někomu jinému, pojišťovna bezplatně prodlouží pojištění a uhradí případnou dodatečnou cestu. Vše ale jen v zemích značených na semaforu zeleně a oranžově.

S připojištěním Covid-19 je součástí léčebných výloh i preventivní karanténa, a pojišťovna tedy hradí i prodloužené ubytování, stravu i dopravu zpět.

Připojištění storna cesty si musíte sjednat nejpozději do 5 dnů od zakoupení zájezdu, letenek nebo úhrady zálohy. Sjednává se na celkovou cenu všech osob v pojistce, vyplácí se tomu, kdo cestu stornuje. Pojistka kryje případy, kdy rušíte dovolenou kvůli vlastní pozitivitě nebo karanténě, a vyplácí se i všem blízkým pojištěným osobám.

UNIQA pojišťovna

V případě vaší pozitivity kryje cestovní pojištění kromě lékařské péče také testování a dodatečné ubytování při izolaci. Dodatečné ubytko UNIQA z cestovka pokryje i v případě karantény. Pojišťovna v obou případech bezplatně prodlouží pojistku a z hlediska semaforu kryje všechny země kromě těch, co jsou značeny černou barvou.

skoleni_21_6

Připojištění storna kryje, tak jako u většiny ostatních pojišťoven, 80 % stornopoplatků s tím, že musí být sjednané do 24 hodin od zakoupení zájezdu nebo cestovních služeb. Pojišťovna nahradí utopené náklady v případě, že jste pozitivní na covid.

Pro zajímavost

UNIQA pojišťovna loni v únoru podepsala akvizici AXA v ČR i SR. K definitivnímu spojení podle mluvčí Evy Svobodové dojde během tohoto léta, poté značka AXA zmizí z českého i slovenského trhu.

V ČR i SR ale stále operuje asistenční společnost AXA Assistance, která také prodává cestovní pojištění, ale s AXA ČR ani pojišťovnou UNIQA nemá nic společného.

Podmínky u cestovního pojištění a připojištění v souvislosti s onemocněním covid-19
Pojišťovna Skupiny zemí, které má pojišťovna ve výlukách Krytí dodatečných nákladů kvůli karanténě/izolaci (ubytování, strava, cesta zpět) Připojištění stornopoplatku
Allianz pojišťovna cestovní pojištění:  černá cestovní pojištění: karanténu nekryje, izolaci ano kryje 80 % nevratných nákladů
(vztahuje se i na spolucestujícího)
AXA Assistance cestovní pojištění: Komfort – červená, tmavě červená, černá
Excelent – bez omezení
cestovní pojištění:
kryje izolaci i karanténu
(obojí s 20% spoluúčastí)

kryje 80 % stornopoplatků
Česká podnikatelská pojišťovna cestovní pojištění: červená, tmavě červená, černá
připojištění covid – černá
cestovní pojištění: nekryje karanténu ani izolaci,
připojištění Covid plus: kryje izolaci a karanténu
kryje 80 % stornopoplatků
Česká spořitelna cestovní pojištění: červená, tmavě červená, černá cestovní pojištění:
kryje jen izolaci
kryje 80 % stornopoplatků
ČSOB Pojišťovna cestovní pojištění:
černá
cestovní pojištění:
kryje izolaci i karanténu
kryje 100 % (max. do výše limitu)
se spoluúčastí 10 %
Direct pojišťovna cestovní pojištění:
Geografická oblast Evropy + Azory, Maroko, Turecko, Egypt, Izrael, Kypr, Tunisko, Kanárské ostrovy a Madeira mimo ČR, nebo
Svět bez USA/Kanady mimo ČR, nebo
Svět s USA/Kanadou mimo ČR, nebo
samostatně ČR.
připojištění covid-19 platí pro země EU, Island, Lichtenštejnko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie.
cestovní pojištění: nekryje lékařské ošetření ani izolaci a karanténu,
připojištění covid-19: kryje lékařské ošetření i dodatečné náklady na izolaci a karanténu
kryje 80 % stornopoplatků
Generali Česká pojišťovna cestovní pojištění:
červená, tmavě červená, černá
cestovní pojištění:
kryje jen izolaci
kryje 80 nebo 100 % nenávratně vynaložených nákladů (max. do limitu),
spoluúčast 0, nebo 20 %
ERV Evropská pojišťovna cestovní pojištění:
černá
(od varianty Za poznáním a výš)
cestovní pojištění:
kryje jen izolaci
připojištění ERV Extra: kryje karanténu
kryje 80 nebo 100 % nevratných nákladů,
kryje i karanténu
Ergo pojišťovna cestovní pojištění: všechny země, do kterých se klient dostane legálně cestovní pojištění:
nekryje izolaci ani karanténu
připojištění Covid+:
kryje izolaci a karanténu
kryje stornopoplatky do 100 tis. Kč/osoba
Komerční pojišťovna cestovní pojištění:
černá
cestovní pojištění:
kryje cestu a testy u karantény i izolace (stravu a ubytování ne)
80 % stornopoplatků, spoluúčast 20 %
(vztahuje se i na spolucestujícího – člena rodiny, pokud byl pojištěn s vámi v rámci cestovka)
Kooperativa pojišťovna cestovní pojištění:
červená, tmavě červená, černá
připojištění Covid:
černá
cestovní pojištění:
nekryje izolaci ani karanténu
připojištění Karanténa:
kryje karanténu i izolaci
80 % stornopoplatků
Slavia pojišťovna cestovní pojištění:
červená, tmavě červená, černá
připojištění Covid-19:
černá
cestovní pojištění:
hradí izolaci a v rámci karantény jen cestu zpět
připojištění Covid-19:
hradí izolaci i karanténu
80 % stornopoplatků
UNIQA pojišťovna cestovní pojištění:
černá
cestovní pojištění:
hradí ubytování v izolaci i karanténě
80 % stornopoplatků

Zdroj: mluvčí a weby pojišťoven a bank

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).