Hlavní navigace

Jak obchodovat s pákovým efektem?

26. 4. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jak lze co nejvíce vytěžit z obchodování s pákou? A na jaká rizika byste si naopak měli dát pozor?

Co znamená takzvané „obchodování s pákou“? Jak lze páku efektivně využívat a má tento způsob obchodování nějaká rizika, na která si dát pozor? Na všechny tyto otázky se pokusíme odpovědět v dalším díle seriálu o základech tradingu. Nejdřív ze všeho je však potřeba vysvětlit si, co to vlastně páka je a jak funguje. Čtěte také: Kudy na to: Obchodní styly v tradingu

Pákový efekt (Leverage)

Zjednodušeně řečeno, pákový efekt je možnost držet vybrané aktivum (komoditu, akcii, apod.) o určitém objemu za zlomek jeho skutečné ceny. Jako příklad si vezmeme trh kukuřice, která se aktuálně obchoduje za cenu cca 7 dolarů za bušl. Jeden kontrakt představuje 5000 bušlů (cca 127 tun) této komodity. Pokud by neexistoval pákový efekt, museli byste pro zakoupení jednoho kontraktu složit částku 5000×7 tj. 35 000 dolarů. Bez této částky bychom teoreticky vůbec nemohli vstoupit do trhu – tj. provést nákup.  Pokud se cena kukuřice pohne vzhůru o jediný cent, cena celého kontraktu stoupne na 5000×7,01 tj. 35 050 dolarů. Zisk tedy činí 50 dolarů.

Složit tak vysokou částku pro držení kontraktů by z pohledu výnosů nebylo pro většinu krátkodobých účastníků trhu příliš zajímavé. Současně burzy potřebují na trh dostat rozumnou likviditu (proto jsou pro burzu drobní obchodníci velmi důležití), a umožnily tak obchodníkům držení kontraktů pouze se složením určité zálohy, která představuje jen zlomek hodnoty kontraktu. Říká se tomu margin (viz. dále), díky němuž můžeme obchodovat velké objemy za velmi malé peníze.

Je to v principu vcelku logické, neboť samotné nakoupení komoditního kontraktu ještě neznamená, že vlastníme (nebo budeme chtít vlastnit) vybranou komoditu. Vlastníme pouze právo požadovat její dodání od prodávající protistrany v daném termínu. Proč bychom tedy za toto právo měli platit plnou cenu dané komodity? To je také důvod, proč například u akcií je pákový efekt minimální. Neboť se zakoupením akcií stáváme spoluvlastníkem dané společnosti. Je tedy nelogické „kupovat společnost“ za zlomek ceny.

Se vznikem komoditních kontraktů tedy vznikla možnost obchodování s pomocí marginu, což si nyní podrobněji vysvětlíme. Čtěte také: Kdo je trader a kdo investor?

On-line škola tradingu na serveru Měšec.cz

Server Měšec.cz vám přináší kompletní, sofistikované a vysoce praktické on-line kurzy obchodování na burze pro úplné nováčky a začátečníky, koncipované jako Finančníkovu on-line školu tradingu.

Margin

Margin představuje určitou zálohu, která je nám po dobu držení aktiva (komodity, apod.) blokována brokerskou společností. Po uzavření pozice je záloha odblokována a my s ní můžete nadále disponovat. Prostředky na margin nám samozřejmě nezmizí z účtu, jen se nám na dobu držení dané pozice sníží celková částka zbývajícího volného kapitálu. 

V případě, že bychom se tedy rozhodli obchodovat pozičně např. zmíněný trh kukuřice, musíme brokerovi dát k dispozici zálohu okolo 2400 dolarů na jeden kontrakt. Díky tomu, že nemusíme skládat celou hodnotu kontraktu, která by běžně byla zmíněných 35 000 dolarů, jsme si rázem „uvolnili“ celých 32 600 dolarů pro další obchodní aktivity. Jinými slovy můžeme teoreticky obchodovat kukuřici s účtem 2400 dolarů, nikoliv 35 000 dolarů. Proto i drobní obchodníci mají dnes přístup k řadě velkých burzovních trhů.

A co víc? Pokud bychom skutečně disponovali částkou 35 000 USD, můžeme ji nyní díky marginu využít k nákupu více kontraktů daného trhu. Páka tedy umožňuje držet daleko větší množství aktiva a díky tomu více vytěžit z cenových pohybů. Pochopitelně však, že díky obchodování „na páku“ můžeme nejen více vydělávat, ale i rychleji ztrácet.

Proto je nezbytné připomenout, co jsme si vysvětlovali v předchozích dílech na téma risku. Přestože můžeme díky páce pracovat s podstatně větším objemem, je kriticky důležité stále dodržovat pravidlo 2 % risku našeho kapitálu na každý obchod! Pokud tedy víme, že v daném obchodě můžeme ztratit jen malou část kapitálu, je potřeba tomu přizpůsobit také velikost pozice a obchodovat tomu odpovídající objem aktiva. Jen skutečně nezodpovědný obchodník otevírá velké množství pozic jen proto, že mu to dovolí broker díky nízkým marginům.

Minimální výši marginů stanovují burzy. Tyto hodnoty jsou brány jako výchozí. Brokeři si tyto hodnoty obvykle sami navyšují, aby tak chránili především sebe v případě, že se dostanete do ztráty. Hodnoty marginů u jednotlivých trhů odpovídají především volatilitě daného trhu. Pro poziční obchodování trhu ropy jsou burzou stanovené marginy na hodnotě okolo 4000 dolarů. U trhů jako je Eurodollar to může být „jen“ 400 dolarů. Čtěte také: Jak vybrat brokera a neprohloupit?

Příklad

 • Vybraný obchodní styl: intradenní obchodování
 • Výše našeho kapitálu: 10 000 dolarů
 • Obchodovaný trh: E-mini Russell 2000 (burza ICE)
 • Intradenní margin na 1 kontrakt: 1000 dolarů
 • Výše rizika na každý obchod: 100 dolarů / kontrakt

S výše uvedeným nastavením a riskem 2 % vašeho kapitálu máme stanoven limit risku 200 dolarů na každý obchod. Jelikož z pohledu obchodního systému budeme riskovat 100 dolarů na kontrakt, můžeme obchodovat se dvěma kontrakty. Broker nám bude v čase držení pozice blokovat margin 2×1000 dolarů, tedy 2000 dolarů a nám zůstává k dispozici pro další obchodní aktivity částka 8000 dolarů.

Typy marginů

Existuje také několik typů marginů, se kterými je potřeba se seznámit.

Initial Margin – jedná se obvykle o nejvyšší hodnotu potřebného marginu. Tento margin požaduje před vstupem do pozice. Pokud nemáme na účtu k dispozici tuto částku, broker nám neumožní pozici vůbec otevřít.

Maintenance Margin – tento margin broker zablokuje v případě držení pozic tzv. „přes noc“, tedy mimo hlavní obchodní hodiny. Tyto hodnoty jsou tedy důležité především pro poziční obchodníky.

Intraday Margin – pokud vstoupíme do pozice po otevření burzy a vystoupíme před jejím uzavřením, bude nám broker blokovat pouze intradenní margin. Tyto marginy jsou poměrně nízké. V případě některých trhů to může být jen 200 dolarů.

Margin call

Obecně se doporučuje mít v marginech zablokováno maximálně 50 % obchodního kapitálu. Řekněme ale, že máme vyhrazeno 15 000 dolarů pro intradenní obchodování. Nezodpovědně nakoupíme 10 kontraktů kukuřice a broker nám zablokuje 10 000 dolarů pro intradenní margin. Náš volný kapitál v tuto chvíli činí 5000 dolarů. Pokud by cena kukuřice klesla jen o 10 centů, s 10 kontrakty čelíme ztrátě 5000 dolarů. Nyní, po odečtení ztráty, máme v podstatě 100 % kapitálu blokováno v marginech a na pokrytí případných dalších ztrát nám již nezůstávají žádné volné prostředky. Tato situace se nazývá „margin call“ a je to situace, do které by se rozumný obchodník neměl nikdy dostat. V případě margincallunám totiž broker uzavře pozice a blokované marginy může použít pro pokrytí případných dalších ztrát. Margin představuje určitou ochranu jak pro brokera, tak pro burzu. Pokud by na pokrytí dalších ztrát nestačily ani blokované marginy a náš účet se dostal do záporných čísel, budeme nuceni vzniklý dluh dorovnat.

Možná si říkáte: „Jak mohu mít v marginech blokováno 50 % kapitálu a současně riskovat jen 2 % na jeden obchod?“

Pákový efekt umožňuje v podstatě skládat určité portfolio obchodovaných trhů. Díky malé záloze můžeme v jednom okamžiku obchodovat více různých trhů a na každý obchod v daném trhu riskovat jen 2 % prostředků.

Tuto možnost oceňují především spreadoví obchodníci. Jelikož jsou komoditní spready považovány za konzervativní obchodní nástroje, burzy pro ně stanovily poměrně nízké marginy. Zatímco pro poziční obchodování samotných komoditních kontraktů pšenice, tedy čistý nákup nebo prodej, potřebujeme margin okolo 2400 dolarů, v případě spreadu pšenice je to jen okolo 300 dolarů.Díky takto nízkým marginům můžeme být současně ve více pozicích na různých trzích.

Příklad

 • Vybraný obchodní styl: spreadové poziční obchodování
 • Výše dostupného kapitálu: 20 000 dolarů
 • Risk na obchod (2 %): 400 dolarů
 • Obchodované trhy a margin na jeden spreadový kontrakt:
 • Kukuřice – margin 500 dolarů
 • Pšenice – margin 300 dolarů
 • Sója – 400 dolarů
 • Sójový olej – 100 dolarů
 • Cukr – 250 dolarů
 • Měď – 300 dolarů
 • Ropa – 400 dolarů

S použitím pravidla maximálního blokovaného marginu 50 % můžeme spreadově obchodovat všechny zmíněné trhy současně. Při obchodování jednoho spreadového kontraktu v každém trhu a všech trhů současně, by nám broker blokoval částku pouhých 2250 dolarů tj. 11,25% účtu.

Uvedené marginy jsou samozřejmě velmi orientační. Někteří brokeři dodržují burzou stanovené marginy, jiní blokují i několikanásobně větší částky. Současně se spreadové marginy mění podle celkové volatility trhů a podle konkrétních kontraktních měsíců, ze kterých jsou spready vytvářeny.

Páka na akciových trzích

Akcie lze obchodovat obecně dvěma způsoby, tzv. na hotovostní (cash) nebo margin účet. V případě hotovostního účtu se jednoduše cena akcie vynásobí počtem obchodovaných kusů. Při ceně akcie 50 dolarů a objemu 100 ks budete potřebovat k nákupu částku 50×100 tedy 5000 dolarů. 

Mnoho obchodníků však využívá marginové účty. V takovém případě obchodujeme i akcie s pákovým efektem – broker nám část peněz půjčuje. Zcela běžně je pro poziční obchodování akcií u brokerů 50 % margin. To znamená, že chceme-li nakoupit na marginovém účtu 100 ks akcií za cenu 50 USD, použijeme na to kapitál ve výši 50 x100/2=2500 dolarů.

Tip do článku - účto fakturace duben

Nevýhody používání pákového efektu

Výhodou obchodování na margin může být to, že obchodník může disponovat obrovským objemem komodity a díky tomu poměrně rychle dosáhnout vysokých zhodnocení kapitálu. Je ale třeba uvědomit si, že stejně tak rychle, jako může peníze vydělat, je může i ztratit. Na toto často obchodníci zapomínají a s vidinou velkých zisků nepřiměřeně riskují, chovají se nedisciplinovaně a nechávají se strhnout svou chamtivostí. Vždy je potřeba především dodržovat stanovené riziko a pravidla money-managementu, o kterých se zmíníme v dalším článku tohoto seriálu.

Spojte páku s rozumem

Pákový efekt dává obchodníkovi výraznou flexibilitu a možnost obchodovat skutečně širokou škálu různorodých trhů, které by bez páky šlo jen stěží obchodovat. Pokud se spojí výhody, které tento systém přináší, s disciplínou a rozumným money-managementem, pak máme slušnou šanci v trzích uspět.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).