Hlavní navigace

Jak (ne)musí platit pojistné studenti a absolventi?

24. 6. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Blíží se konec školního roku. Jak musí a nemusí platit sociální a zdravotní pojištění studenti, kteří končí střední či vysokou školu, pokračují ve studiu nebo jedou do zahraničí na stáž či za brigádou?

Jaká platí pravidla pro platbu zdravotního a sociálního pojištění pro absolventy středních a vysokých škol?

Když studujete

Pokud studujete střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu (uvažujeme, že splňujete podmínku soustavné přípravy na budoucí povolání) a je vám méně než 26 let, spadáte do škatulky nezaopatřených dětí. Povinnost hradit zdravotní a sociální pojištění pro vás neplatí.

Sociální pojištění v tomto případě funguje na bázi dobrovolnosti. Chcete-li, můžete si ho platit, protože studium samotné vám účast na pojištění nezajišťuje. Samotná doba studia se od roku 2010 nepovažuje za náhradní dobu pojištění a nezapočítává se tedy do nároků na důchod.

Z hlediska zdravotního pojištění jste státními pojištěnci a pojistné za vás platí stát.

Když studujete a pracujete zároveň

Pokud si ke studiu přivyděláváte, musíte svou činnost ohlásit zdravotní pojišťovně i příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do osmi dnů od začátku činnosti. Jste-li zaměstnaní, splní za vás oznamovací povinnost zaměstnavatel, který vám rovněž bude ze mzdy či platu strhávat zálohy na pojistné. (V případě sociálního pojištění musíte při přivýdělku pojistné hradit, pokud vaše činnost zakládá účast na nemocenském pojištění.)

V případě, že jste OSVČ, musíte si vše oběhat sami (včetně ještě finančního úřadu, kde registrujete svou činnost, a případně i živnostenského úřadu, pokud činnost spadá pod živnostenský zákon). Během prvního roku činnosti ale z titulu nezaopatřeného dítěte, resp. výkonu vedlejší činnosti nemusíte platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Na zdravotní pojišťovnu i příslušnou OSSZ to ale musíte ohlásit. Zálohy pak musíte začít platit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích (Přehled OSVČ). Účast na důchodovém pojištění je v případě vedlejší činnosti povinná, pokud váš příjem dosáhl za rok 2015 rozhodné hranice ve výši 63 865 Kč, pro rok 2016 platí částka 64 813 Kč.

Když končíte školu

V případě, že úspěšně končíte střední školu, nemusíte si ještě chvilku s pojistným lámat hlavu. Sociální pojištění platit nemusíte do doby, než zahájíte výdělečnou činnost. Stále platí, že účast na pojištění je dobrovolná. Pojistné neplatíte, ani když se registrujete na úřadu práce, protože tento případ pro účely důchodového pojištění zase spadá do náhradní doby.

U zdravotního pojištění zase platí, že pokud školu končíte v řádném termínu, platí za vás pojistné do konce prázdnin stát. Pokud končíte studium na vysoké škole státní závěrečnou zkouškou, považuje se za soustavnou přípravu na budoucí povolání ještě měsíc, ve kterém jste studium řádně ukončili zkouškou, a poté ještě jeden následující. (Pokud byste během této doby už ale celý měsíc vykonávali výdělečnou činnost, za daný měsíc musíte pojistné zaplatit.)

Od září už byste se měli snažit si zálohy na zdravotní pojištění pokrýt, buď placením z titulu výdělečné činnosti, statusem státního pojištěnce na úřadu práce (platí je za vás stát), nebo úhradou záloh jako osoba bez zdanitelných příjmů (zálohy jsou pak nižší než minimální pro výdělečně činné, pro rok 2016 je to 1337 Kč měsíčně).

Když maturujete a míříte na VOŠ nebo VŠ

Pokud maturujete a máte v plánu rovnou navázat na své studijní úspěchy v témže roce na vyšší odborné či vysoké škole, máte prázdniny kryté, a pokud nezačnete s výdělečnou činností, o zálohy se přes prázdniny starat nemusíte (uvažuje se, že se stále soustavně připravujete na budoucí povolání). Jen zdravotní pojišťovně nahlaste, že pokračujete ve studiu, a doneste potvrzení o zápisu.

Když vyrážíte na zahraniční stáž

Pokud během studia vyrazíte na stáž do zahraničí, bude z hlediska zdravotního pojištění záležet na tom, kam jedete a na jak dlouho. (Sociální pojištění platit nemusíte, stále zde platí podmínka dobrovolnosti. Pouze pokud byste kvůli tomu ukončovali výkon samostatné výdělečné činnosti, musíte to na příslušnou OSSZ oznámit.)

Odjíždíte-li na kratší dobu než půl roku a mimo státy EU, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarsko, pojistné je stále hrazeno státem. Musí se ale jednat o studium, které uznává ministerstvo školství. V opačném případě byste museli platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Pokud jedete na stáž mimo státy EU, EHP a Švýcarsko na dobu delší, než je půlrok, záleží na tom, zda se odhlásíte z veřejného zdravotního pojištění. Pokud ano, neplatíte pojistné vy ani stát, ale po návratu musíte doložit, že jste měli po celou dobu uzavřené zdravotní pojištění v cizině. Neodhlásíte-li se a studium je uznáváno ministerstvem školství, pojistné za vás hradí po dobu pobytu v cizině stát. Pokud by se jednalo o školu, kterou ministerstvo neakceptuje, museli byste platit opět zálohy jako OBZP.

Jedná-li se o stáž v zemi EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarsku, není rozhodující, zda bude do půlroku, či delší. V případě, že máte v ČR trvalé bydliště, stát za vás platí pojistné, pokud se jedná o studium uznané ministerstvem školství. Pokud by ministerstvo školu neakceptovalo, znamená to opět povinnosti platit pojistné jako OBZP. Pokud byste si z ČR odhlásili i trvalé bydliště, musíte pojistné platit tam, kam se stěhujete.

Když při škole jedete pracovat do zahraničí

Pokud plánujete vycestovat do zahraničí za účelem výdělečné činnosti, nemusíte tuto
skutečnost opět oznamovat na OSSZ, pokud zároveň neukončujete výkon samostatné výdělečné činnosti. Opět v ČR nevzniká povinnost platit sociální pojištění. Vaše výdělečná činnost bude podléhat tamním předpisům, o kterých se můžete informovat na webu ČSSZ. V dané zemi pak budete platit i odvody.

dan_z_prijmu

Z hlediska zdravotního pojištění záleží, zda jedete do zemí EU a jak tam bude posuzována výdělečná činnost. Evropské právo je totiž tomu českému nadřazeno, a pokud tam budete zaměstnaní, podléháte i právním předpisům daného státu v celé oblasti sociálního zabezpečení – včetně zdravotního pojištění. Stanete se tak účastníkem tamního systému zdravotního pojištění a musíte se odhlásit z toho českého (a vrátit průkaz pojištěnce). Svůj odjezd i příjezd musíte nahlásit zdravotní pojišťovně.

Pokud se bude jednat jen o brigádu, která nenaplní tamní definici zaměstnání, zůstanete českým pojištěncem s průkazem EHIC, ke kterému si ale určitě sjednejte i komerční cestovní pojištění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).