Hlavní navigace

Jak je to s minimální mzdou?

24. 8. 2001
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Od 1. ledna letošního roku vláda zvýšila minimální mzdu. Ta ale není jednotná a pro každého je stanovena někde jinde. Ověřte si, jaká je ve vašem případě a zda zaměstnavatel někoho z vašeho kolektivu neokrádá.

Minimální mzdou se rozumí platba zaměstnavatele zaměstnanci za jím vykonanou práci, jsou-li spolu v pracovním poměru. Je tomu tak i v případě, že má zaměstnanec pracovní poměr ještě někde jinde. Netýká se ale činností prováděných mimo pracovní poměr.

Minimální mzda je závazná pro všechny organizace, je ale možné v závislosti na kolektivní smlouvě tuto minimální mzdu zvýšit. Dříve tedy, než se začneme zajímat o státem stanovenou minimální mzdu, doporučil bych každému zkontrolovat, zda ve jeho firmě není tato mzda na základě nějakého ujednání vyšší.

Státem stanovená minimální mzda je 30 Kč na odpracovanou hodinu, popř. 5 000 Kč na měsíc, dostává-li zaměstnanec plat v měsíčních intervalech. Toto ale neplatí pro všechny kategorie zaměstnanců.

Jakékoliv zvýšení minimální mzdy obvykle znamená zvýšení i ostatních mezd, které minimální částku převyšují, a to z důvodu udržení rozdílu mezi různě kvalifikovanými pozicemi.

Negativním dopadem zvýšení mzdového minima je ale fakt, že u některých skupin zaměstnanců přestává být pro firmu lukrativní je zaměstnávat. To můžou být mladí lidé nebo třeba lidé tělesně postižení. Kvůli zamezení vzniku podobné diskriminace bylo zavedeno následující opatření.

Uvedenou minimální mzdu lze snížit na 90 % této částky v případě, že jde o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 – 21 let, a to po dobu 6 měsíců. Dále ji lze snížit na 80 % v případě mladistvého zaměstnance a na 75 % v případě zaměstnance, který pobírá částečný invalidní důchod. Poživateli plného invalidního důchodu může být minimální mzda snížena až na 50 % státem stanovené částky.

Porovnáváme-li minimální mzdu stanovenou na jednu odpracovanou hodinu, je nezbytné vzít v úvahu počet odpracovaných hodin v týdnu. Zmíněných 30 Kč/hod totiž platí v případě fondu pracovní doby 40 hodin (platí od 1. 1. 2001). Má-li zaměstnanec nižší úvazek, měsíční mzda se proporcionálně snižuje podle odpracované doby.

Ze zákona mají zaměstnanci třísměnného provozu maximální pracovní dobu 37,5 hodin týdně, ti, co pracují v dvousměnném provozu, 38,75 hodin týdně a mladší 16 let 30 hodin týdně. Má-li tedy zaměstnanec kolektivní smlouvou stanovenou pracovní dobu 35 hodin týdně, jeho minimální hodinová mzda se upraví na 30 Kč x (40/35) = 34,30 Kč.

Následující tabulka uvádí minimální hodinovou mzdu pro všechny zákonem uvedené kategorie zaměstnanců (kromě těch s kolektivní smlouvou upravenou pracovní dobou, ale dopočet je stejně triviální, jako v předchozím případě).


dan_z_prijmu

Tabulka č. 97
Týdenní pracovní doba Minimální mzda v Kč na hodinu
100 % 90 % 80 % 75 % 50 %
40 hodin 30,00 27,00 24,00 22,50 15,00
38,75 hodin 31,00 27,90 24,80 23,30 15,50
37,5 hodin 32,00 28,80 25,60 24,00 16,00
30 hodin 40,00 36,00 32,00 30,00 20,00


Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V případě, že zaměstnanec nedosáhne předepsané minimální měsíční mzdy, zaměstnavatel je povinen rozdíl do této částky zaměstnanci doplatit. Do této mzdy se nezahrnují platby za práci přesčas, v noci nebo ve svátek, příplatky za práci v nebezpečném a zdraví škodlivém prostředí, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní neschopnost.

Anketa

Do jaké příjmové skupiny se řadíte?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).