Hlavní navigace

Jak je stavební spoření výhodné po změnách úrokových sazeb?

29. 10. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Stavební spoření v poslední době prochází mnoha změnami. Řada spořitelen ruší zvýhodnění čistě spořících klientů, jiné mění veškeré podmínky. Je stavební spoření stále ještě výhodné? A která stavební spořitelna vám nabídne nejlepší podmínky?

Stavební spoření jako forma spoření
Mnozí z nás chápou stavební spoření jako jednu z forem bezpečného a zároveň vysokého zhodnocení svých úspor. Bohužel, vzhledem ke změnám na mezibankovním trhu došlo a ještě dojde ke změnám v úrokových mírách, které stavební spořitelny garantují svým klientům, a tím ke snížení celkové výnosnosti.

K první takové změně došlo k 1. 7. 2000, kdy snížily své úrokové míry ČS stavební spořitelna, a.s. (dnes Stavební spořitelna České spořitelny), Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. a Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. V letošním roce je následovala k 1. 7. Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. a k 1. 9. naše největší stavební spořitelna Českomoravská stavební spořitelna, a.s. K určitým změnám se od 1. 11.opět chystá Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. a koncem tohoto roku nebo počátkem příštího změní své podmínky i poslední stavební spořitelna – Hypo stavební spořitelna, a.s. Co to ale znamená pro nás, klienty stavebních spořitelen v praxi?

Úrokové sazby dnes?
Kolik procent mi tedy spořitelny nabídnou, pokud bych chtěl uzavřít smlouvu o stavební spoření nyní?

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS)
Úroková sazba vkladů u ČMSS činí 3 % p. a.
Není poskytován bonus za nečerpání úvěru u smluv uzavřených po 31. 8. 2001.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS)
Úroková sazba vkladů u SSČS činí 3 % p. a.
Není poskytován bonus za nečerpání úvěru.

HYPO-stavební spořitelna (HYPO)
V případě tarifu Nadstandard nabízí HYPO úrokovou sazbu 2 % p. a. Pokud se klient po 5 letech spoření zřekne nároku na úvěr, může mu být při splnění dalších podmínek poskytnuto dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 3 % p. a. od počátku trvání smlouvy. To znamená, že vklady klienta a připsané zálohy státní podpory jsou zpětně přeúročeny s úrokovou sazbou ve výši 5 % p. a. Pokud to navíc byla smlouva s uzavíracím poplatkem 1,6 % z CČ, stavební spořitelna vrací 1 % z CČ účastníkovi stavebního spoření.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)
U smluv uzavřených do 31. 10. 2001 budou všechny vklady úročeny 3 % p. a. a v případě, že účastník vypoví smlouvu o stavebního spoření minimálně po 5 letech, nečerpá úvěr a naspoří alespoň 50 % cílové částky, budou mu jeho vklady včetně připsaných záloh státní podpory od počátku smluvního vztahu zúročeny sazbou o 1 % vyšší, než je stanovená sazba, tj. sazbou ve výši 4 % p. a.

U smluv, které budou uzavřeny od 1. 11. 2001, se předpokládá, že vklady účastníků budou úročeny v tarifech R-01 a S-01 3 % p. a.

Tarify D-01 a M-01, budou úročeny také 3 % p. a. Ale v případě těchto dvou tarifů bude po 5 letech úrok z vkladů a ze státní podpory zpětně zvýšen na 4 % p.a., za podmínky minimálně 60 měsíců spoření, je-li smlouva vypovězena dohodou a nebude-li čerpán úvěr.

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky (VSS KB)
Tato stavební spořitelna nabízí klientům stejné podmínky jako ČMSS, a.s., tedy 3 % p. a., ale s tím rozdílem, že zvýhodnění klientům, kteří nepožadují úvěr, bylo zrušeno u smluv uzavřených po 1. 7. 2001.

Wüstenrot stavební spořitelna (WUST)
Úroková sazba činí 2 %, resp. 3 % p. a. dle zvolené varianty. V případě, že se účastník vzdá nároku na úvěr a od uzavření smlouvy uplynulo minimálně 7 let, je mu připsán mimořádný úrok ve výši 40 % z částky úroků k okamžiku vyplacení celé uspořené částky.

Současné úrokové míry, úrokové bonusy a zvýhodnění

Tabulka č. 162
  ČMSS SSČS HYPO RSTS VSS KB WUST
Tarif S S Nadstandard S S ON
Úroková sazba 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % nebo 3 %
Způsob úročení 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360
Zvýhodnění při nečerpání úvěru
Zvýhodněná úroková sazba  –  – 5 %* 4 %**  – 3 %***
Bonus (v % z celkových úroků)  –  –  –  –  – 40 %****
Mimořádný úrok  –  – 1 % z CČ*  –  –  –


Poznámky:
* Pouze po dosažení nároku na přidělení a splnění dalších podmínek.
** Od 1.11.2001 se bude vztahovat pouze na tarify D-01 a M-01.
*** Byla-li uzavřena smlouva s úrokovou mírou 2 % p. a. po dosažení nároku na přidělení a splnění dalších podmínek.
**** Nejdříve po 7 letech a zřeknutí se nároku na úvěr.

Konec teorie. Kolik peněz mi vynese pětileté spoření?
Zanechejme teorie a pojďme se podívat, jak se změnil efektivní úrok u jednotlivých stavebních spoření. Nechť promluví čísla a peníze!

Nejednodušší by zřejmě bylo vycházet z informačních letáků jednotlivých stavebních spořitelen. Bohužel, tak jednoduché to není, každá stavební spořitelna používá odlišné podmínky výpočtu, např. datum zahájení spoření, den v měsíci, kdy jsou vklady poukazovány na účet, den připisování státní podpory, různou délku spoření, atd., takže výsledky výpočtu výnosů lze jen obtížně porovnávat.

Podmínky výpočtu:

  • počátek spoření: 1.leden
  • vklady jsou poukazovány na účet ke konci měsíce
  • státní podpora je připisována ke konci března
  • státní podpora za poslední rok spoření je fiktivně připsána k poslednímu dni spoření
  • ve výpočtu nejsou zahrnuty poplatky za uzavření smlouvy a za vedení účtu.

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce

Tabulka č. 164
  ČMSS SSČS HYPO RSTS VSS KB WUST
Měsíční vklad 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Vklady za 5 let 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000
Připsaná státní podpora 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500
Úroky z vkladů a připsané SP 8 623 8 623 5 679 8 623 8 623 8 623
Bonus  –  –  –  –  –  –
Mimořádný úrok  –  – 9 048 3 016  –  –
Celková naspořená částka 121 123 121 123 127 227 124 139 121 123 121 123
Výnos bez poplatků 31 123 31 123 37 227 34 139 31 123 31 123

Zde uvedené výsledky ale nejsou úplně pravdivé. Proč? Nejsou v nich totiž nijak započítány poplatky za vedení účtu a poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření, které by jistě měly být také zohledněny.

Náklady na pořízení smlouvy a vedení účtu za 5 let 

Tabulka č. 165
  ČMSS SSČS HYPO RSTS VSS KB WUST
Cílová částka v tis. Kč 241 241 300 241 300 241
Celková naspořená částka 121 123 121 123 127 227 124 139 124 139 121 123 121 123
Poplatek za uzavření smlouvy 2 410 2 410 1 800** 2 410 1 808*** 3 000 2 410
Poplatek za vedení účtu 5 let 800 800 750 600  – 900 750
Čistý zůstatek 117 913 117 913 124 677 121 129 122 331 117 223 117 963
Efektivní úroková míra* 12,43 12,43 14,89 13,62 14,06 12,17 12,45
Rozdíl v Kč 690 690 7 454 3 906 5 108 0 740


Poznámky:
* Úroková míra srovnatelná s termínovaným vkladem před zdaněním. Tedy, jak vysoký úrok by vám bankovní ústav musel nabídnout, abyste dosáhli stejného zhodnocení vložených prostředků.
** Stavební spořitelna vrací 1 % z CČ účastníkovi.
*** Tarif M.

Pozn.: Pro zjednodušení výpočtu předpokládáme, že všechny poplatky spojené s uzavřením smlouvy a s vedením účtu jsou placeny zvlášť. Dále nejsou v podmínkách výpočtu zohledňovány nebankovní výhody, jako jsou dárky, např. fotoaparát nebo CD za uzavření smlouvy. Nejsou ale započítány ani některé bankovní výhody, které přímo nesouvisejí se stavebním spoření, jako je např. úrazové nebo cestovní pojištění.

Tip do článku - účto fakturace duben

Využijte situace
V současné době je jednoznačně nejvýhodnější stavební spořitelnou, pokud máte jistotu, že budete pouze spořit, Hypo stavební spořitelna, a.s. Rozdíl ve výši prostředků, které vám budou vyplaceny, činí oproti VSS KB, a.s., která zhodnotí vaše prostředky nejméně, úctyhodných 7 454 Kč. To jistě není pro většinu z nás zanedbatelná částka. Ale i rozdíl mezi Hypo stavební spořitelnou, a.s. a největší stavební spořitelnou u nás, ČMSS, a.s., činí velmi zajímavých 6 764 Kč.

Ale i Hypo stavební spořitelna, a.s. jasně signalizuje, že bude měnit své úrokové míry směrem dolů. Kdy k tomu dojde, lze zatím pouze odhadovat. Předpokládá se, že současné podmínky vydrží do konce tohoto roku. Proto, chcete-li uzavřít smlouvu o stavebním spoření pouze za účelem spoření, měli byste tak učinit co nejdříve!

Anketa

U jaké spořitelny máte stavební spoření?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).