Hlavní navigace

Jak a na co se správně pojistit

3. 11. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa/MAFRA/Dan Materna
Mám pojistku, jsem zajištěný. Opravdu? Mít uzavřené pojištění je jedna věc, tou druhou jsou správně nastavené limity a oblasti krytí. Víte, jak na to?

Mezi nejzávažnější oblasti patří invalidita. Má dlouhodobé, případně trvalé dopady na lidský život. Invalidními se můžeme stát následkem úrazu nebo nemoci. V ideálním případě bychom měli mít zajištěny obě příčiny, mnohem pravděpodobnější je to nemocenská, viz graf 1. Invalidita bývá přiznána nejčastěji po roce léčení, ale než se tak stane, předchází jí dlouhodobá pracovní neschopnost.

Existují tři stupně invalidního důchodu. U prvního a druhého stupně se předpokládá, že se člověk bude moci, po případné rekvalifikaci, ještě zapojit do pracovního procesu. Třetí stupeň již většinou znamená tak vážné postižení, že zapojení do práce je velmi nepravděpodobné.


Autor: Partners

Invalidita nás ohrožuje nejvíce

Invalidita (jakéhokoli stupně) tedy znamená dlouhodobý výpadek, v lepším případě omezený zdroj finančních prostředků v řádech statisíců až milionů korun. Pojištění invalidity by mělo krýt primárně dlouhodobý výpadek příjmů. Případně má zajistit jednorázové prostředky na financovaní změn, které nastanou (například úprava bydlení pro bezbariérový přístup, přestavba automobilu, koupě prostředků na usnadnění dalšího života atd.). Toto riziko bychom měli řešit, pokud nejsme finančně zajištěni a dlouhodobý výpadek příjmů může ohrozit nás, či naše blízké, kteří jsou na našich příjmech závislí.

Přeceňované trvalé následky úrazu

Pojištění trvalých následků slouží jako doplněk invalidity způsobené úrazem či nemocí, případně jako pojištění úrazů, jejichž důsledkem není invalidita. Pokud úraz zanechá trvalý následek (ztráta končetiny, omezení hybnosti, poškození orgánu…), plní pojišťovna určité procento ze sjednané pojistné částky. Zde musím ale důrazně upozornit na to, že úrazy tvoří celkově cca 4 procenta všech invalidit, viz graf 1. Největší podíl mají úrazy ve věkové kategorii 20 až 29 letech věku, ale i tak činí pouze 9 procent případů.

Smrt – z hlediska státu „lukrativnější“

V případě tohoto pojištění je cílem zabezpečit pozůstalé v případě smrti pojištěné osoby. Pojišťovny rozlišují smrt z obecných příčin (úrazem i nemocí), smrt způsobenou úrazem, smrt způsobenou úrazem při dopravní nehodě, apod. Smrt úrazem ve věkové kategorii od narození do 64 let věku včetně byla zhruba 3400 případů, viz graf 2.


Autor: Partners

V podstatě jsou jen tři důvody, proč bychom toto pojištění měli mít: pokud jsou na nás finančně závislé další osoby (například manželka/manžel, partner/partnerka, nezletilé děti), pokud máme nějaké současné finanční závazky (úvěry na bydlení, podnikání, leasing atd.), případně víme, že v budoucnosti plánujeme větší úvěr (například za pět let koupi domu, bytu atd.). Mladší lidé by měli o tomto pojištění uvažovat zejména z důvodu, že se může zhoršit jejich zdravotní stav a pojišťovna je již v budoucnu nepřijme, případně dostanou přirážku za horší zdravotní stav a budou mít riziko v budoucnu dražší o desítky až stovky procent. 

Zde bych rád ještě poznamenal, že z hlediska zajištění státem, dochází k paradoxu: Stát rodině nejvíce „zaplatí“ při sociální události úmrtí. Invalidita je přitom statisticky častější a nese s sebou riziko větší finanční ztráty!

Pracovní neschopnost má smysl jen dlouhodobě

Toto připojištění řeší výpadek příjmů, pokud je člověk v pracovní neschopnosti (z důvodu úrazu nebo nemoci). Na krátkou pracovní neschopnost, tedy drobné zdravotní problémy, bychom měli mít dostatečnou finanční rezervu, tento výpadek by nás neměl ohrozit. 

V případě pojištění pracovní neschopnosti pojišťovny vyplácejí sjednanou denní dávku za každý další den pracovní neschopnosti, nejčastěji plnění od 15. dne, jednoho, či dvou měsíců. Nejvíce pracovních neschopností, 65 procent, trvá do 30 dnů, viz graf 3.


Autor: Partners

Závažné nemoci – pozor na definici podmínek

Tento typ pojištění slouží k zajištění finančních prostředků na průběh léčby, případně na doplnění příjmů v průběhu léčení nemoci. U dětí, kde jsou omezené možnosti pojištění invalidity, dává připojištění závažných nemocí větší smysl.

Pokud dostaneme závažnou nemoc, která je definována v pojistných podmínkách, pojišťovna plní pojistnou částku, případně její část. Pojišťovny se liší počtem definovaných nemocí, ale i rozsahem definic u jednotlivých nemocí, většinou k nim přistupují velice přísně. 

Pojišťovny nabízejí specifická pojištění, která se zaměřují na některé typy závažných nemocí a připojišťují vybrané orgány (rakovina prostaty, rakoviny prsu atd.). Je potřeba si uvědomit, že se jedná o podmnožinu možných diagnóz a pravděpodobnost, že pojištěný dostane právě tento typ nemoci, nemusí být vysoké, viz grafy 4 a 5.


Autor: Partners

Autor: Partners

Denní odškodné úrazu

Slouží na pokrytí výpadku příjmů v průběhu léčení následků úrazu, které mohou, ale nemusí zanechat trvalé následky. Jedná se o podmnožinu pracovní neschopnosti, pojišťovna plní pouze, pokud je problém způsoben úrazem. Pojišťovna vyplácí buď denní dávku dohodnutou ve smlouvě, případně procento ze sjednané pojistné částky. Plní většinou od prvního dne, pokud si však léčení úrazu vyžádá určitou minimální dobu léčení. Nejčastější je podmínka alespoň osmi dní léčby. 

Častým problémem je pak rozdílné chápání úrazu z pohledu pojišťovny a z pohledu pojištěného. Pojišťovny definují úraz jako následek působení náhlé a neočekávané síly, nezávisle na vůli pojištěného. Z úrazových připojištění tedy nejsou plněny nemocenské příčiny. Jako příklad mohu uvést typickou situaci na fotbale, kdy dojde k natržení svalu. Pojišťovna by plnila v případě, že k němu dojde neočekávaně, například v důsledku srážky s jiným hráčem. Pojišťovna by neplnila, pokud by došlo k natržení svalu například při standardním rozběhu za míčem (protože toto hráč dělá vědomě a pravidelně).

Hospitalizace spíše u dětí než dospělých

Pokud člověk skončí v nemocnici následkem úrazu nebo nemoci, plní pojišťovna sjednanou denní dávku za každý den pobytu v nemocnici. Některé pojišťovny plní až v případě, že člověk leží v nemocnici určitý minimální počet dní (například od tří dnů v nemocnici).

Hospitalizace v nemocnici nás příliš finančně neohrožuje. Větší smysl dává zejména u malých dětí, kdy tato dávka může být využita k tomu, aby jeden z rodičů nemusel být v práci a mohl trávit čas s dítětem v nemocnici.

Jaký typ pojištění tedy zvolit je velmi individuální, nicméně všeobecně platí, že obecnější rizika mají přednost, tedy volíme zejména úrazové, i nemocenské příčiny dohromady. Druhým pravidlem je nastavit krytí primárně na invaliditu, dlouhodobou pracovní neschopnost a smrt, ostatní rizika volit pouze jako doplněk. Specializovaná připojištění na úzce vymezené diagnózy jsou až tím posledním, co bychom měli řešit. V příštím díle podrobněji probereme, jaké limity na pojištění nastavit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).