Hlavní navigace

Go, pojišťovny, go!

Mirek Horáček

To je bomba. To je trhák. No to je neuvěřitelné. Pojišťovny expandují jako nikdy předtím. Sníží se tempo jejich růstu, nebo si současný trend udrží?

Pojišťovnictví v České republice v poslední době zažívá nebývalý rozmach. To je zřejmé již od počátku letošního roku. Příčinou je pravděpodobně skutečnost, že byly v letošním roce schváleny daňové výhody pro soukromé životní pojištění.

Podle předepsaného pojistného zaznamenalo pojišťovnictví za první tři čtvrtletí tohoto roku meziroční nárůst o 14,9 %. To je samo o sobě velmi slušné, zvláště pak v porovnání s tím, že za první pololetí činil tento nárůst (počítaný stejnou metodikou) „pouze“ 10,4 %.

Slovo pouze je zde myšleno obrazně, neboť i zmíněných deset procent představuje tempo, jakým expanduje jen máloco. Porovnáme-li zmíněné s růstem většiny ostatních oborů v ČR, výsledek je veselý.

Podíváme-li se na celou situaci podrobněji, zjistíme, že zatímco předepsané pojistné neživotního pojištění narostlo meziročně za poslední tři kvartály o 9 %, v případě životního pojištění šlo nahoru dokonce o 27,9 %! To dokumentuje následující tabulka.

Tabulka č. 180
Předepsané pojistné 1–9/2000 v mld. Kč 1–9/2001 v mld. Kč nárůst v %
Celkem 53,0 60,9 14,9
Životní pojištění 16,5 21,1 27,9
Neživotní pojištění 36,5 39,8 9,0

Tyto výsledky jsou velmi slušné. Zvláště pak v porovnání s obdobnými výsledky pro první pololetí letošního roku. Ty pro změnu dokumentuje následující tabulka.

Tabulka č. 181
Předepsané pojistné 1–6/2000 v mld. Kč 1–6/2001 v mld. Kč nárůst v %
Celkem 39,4 43,5 10,4
Životní pojištění 11,0 14,5 31,8
Neživotní pojištění 28,4 29,0 2,1

Zde se projevil překvapující vývoj v neživotním pojištění, kdy se zvýšil meziroční nárůst z 2,1 % za první pololetí na 9,0 % za první tři čtvrtletí. Mírně se přibrzdilo tempo růstu v životním pojištění, což bylo zřejmě dáno částečným odezněním nejmasivnějších kampaní na kapitálové životní pojištění některých našich pojišťoven.

Vzhledem k současnému stavu lze nadále předpokládat expanzi některých produktů životního pojištění, už kvůli k tomu, že současný podíl životního pojištění na celém pojistném trhu je vůči zemím EU nepoměrně menší(zhruba poloviční) a již nyní jsou zřejmé některé konvergenční trendy v rámci celého trhu.

Anketa

Myslíte si, že se růst pojišťovacího sektoru udrží?

Našli jste v článku chybu?