Hlavní navigace

Euro dražší než euro

2. 9. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Euro můžete pořídit ve směnárnách, bankách i jinde za stanovený kurs. Můžete ho pořídit ale i podstatně dráž, a přesto vás to nebude mrzet. Mezi dvanácti zeměmi Evropské měnové unie jsou eura dražší a eura levnější. Nevěříte?

Když jsme na Silvestra odpočítávali poslední sekundy zbývající roku 2001, zvonila hrana nejen tomuto právě končícímu roku, ale také ohromné armádě mincí a papírových platidel dvanácti zemí Evropské unie. Počínaje prvním lednem 2002 je na všech instancích úředně nahradila nová měna – euro. Tento významný krok na cestě ke sjednocené Evropě se obešel bez nějakých výrazných projevů emocí či nostalgie, převládlo spíše očekávaní a zvědavost, jak se nová měna „uchytí“… Ale to už je docela jiný příběh.

Kromě zteče světových trhů zahájilo euro také tažení na poli sběratelském, numismatickém, jež se obdobně jako běžné transakce vymaňuje z přísně vymezených hranic eurozóny. A tak se stalo, že dorazilo i k nám.

Rozepisovat se však právě o působení na domácím numismatickém trhu je stále ještě poněkud předčasné či možná spíše trochu spekulativní. Na „velkých“ aukcích se euro ve větším zastoupení prozatím totiž neobjevilo. Již nyní lze ovšem nastínit dvě základní kritéria, jež zřejmě budou provázet euro na jeho pouti po numismatických trzích. Ještě pro úplnost uvedu, že lícní strana euromincí je motivově jednotná pro všechny zúčastněné státy, rubová strana byla dána víceméně k dispozici jedné každé zemi, a tak se motivy této rubové strany stát od státu liší. Sběratelé tak pochopitelně mají o důvod k radosti navíc. A teď již zpět ke slíbeným dvěma „základním kritériím“:

1) Cena eur malých zemí (např. Lucemburska) bude vyšší než třeba obdobných mincí německých, neboť jich zkrátka bylo emitováno méně.
2) Cena eur zemí geograficky vzdálených, zdráhám se užít slova exotických (např. Finska), bude vyšší než např. cena eur německých, a to z prostého důvodu horší dostupnosti takovýchto mincí.

Výsledná cena by pak vzešla z kombinace výše uvedených kritérií plus vliv nabídky/poptávky na numismatickém trhu dané země, zachovalosti mince apod.

Ve větším množství se euro u nás poprvé objeví na zářijové aukci firmy Dukát, s.r.o. v Brně. Zde budou k mání dokonce celé sady mincí eurozóny. Sadu tvoří 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů, 1, 2 euro; celková nominální hodnota je 3,88 euro. Obdobně lze u nás zakoupit sady našich mincí, vydávaných každým rokem v úhledném zásobníčku Českou národní bankou.

Pro zajímavost předkládám čtenáři vyvolávací (!) ceny těchto sad, dovolil jsem si provést také jakousi „tabulkovou úvahu“ – kolik by nás stála sada těchto mincí na přepážce v bance dle (přibližně) aktuálního kursu za předpokladu, že by se nám nějakou neuvěřitelnou náhodou poštěstilo získat celou sadu např. finských eur… Eura jednotlivých zemí platí pochopitelně stejně ve všech zemích eurozóny, a tak mince mohou snadno cestovat přes hranice. Jen bych ještě rád dodal, že toto kursové srovnání je poněkud zavádějící – vezmeme-li např. v úvahu třeba jen opotřebovanost „přepážkových“ mincí, absenci zásobníčku apod.

tab. 1
Aukce firmy Dukát, s.r.o. Brno

Tabulka č. 471
Stát Vyvolávací cena (Kč)
Finsko 400
Irsko 350
Lucembursko 300
Portugalsko 300
Řecko 250
Španělsko 250
Belgie 200
Francie 180
Itálie 180
Nizozemí 180
Německo (A) 150
Německo (D) 150
Rakousko 130


Poznámky:
Kvalita: 0/0 = ražební lesk
(A) … mincovna Berlín
(D) … mincovna Mnichov
Při nákupu ve směnárně zaplatíte za celou sadu 117 – 125 Kč (v úvahu bráno rozpětí 30–32 Kč za euro, zaokrouhleno nahoru na celé koruny)

U konvolutu sad všech dvanácti zemí eurozóny (Německo mincovna A) je vyvolávací cena stanovena na lákavých 2700 Kč. Když si totiž sečtete vyvolávací ceny z tabulky (Německo mincovna A), dojdete k částce 2870 korun. Na druhou stranu o tento konvolut může být třeba větší zájem, a tak cena svižně poroste. Budeme zkrátka chytřejší, až výše zmiňovaná aukce proběhne.

skoleni_27_5

Pro alespoň hrubou (no, spíše černobílou) představu o podobě mincí jednotlivých států eurozóny jsou k článku připojeny dvě obrázkové přílohy. Jejich (jistě) hezký barevný (a také dozajista) křídový originál se autorovi sehnat nepodařilo. Možná bude někdo ze čtenářů mít větší štěstí a narazí na něj v některé z poboček (nejen) našich bank…

Obrázková příloha I. – eura Rakouska, Beglie, Německa, Finska a Francie (293 kB)
Obrázková příloha II. – eura Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Portugalska, Španělska a Řecka (280 kB)

Anketa

Držel/a jste již novou evropskou měnu v ruce?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).