Hlavní navigace

EU - bez mobilu se žít nedá

24. 11. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Informační a komunikační technologie dramaticky a hekticky ovlivňují náš každodenní život - způsob vykonávání práce, pracovní vztahy, organizaci podniků, přípravu na budoucí povolání, způsob naší vzájemné komunikace… Co nám provedou v Evropské unii?

Nové a dokonalejší technologie vedou k růstu produktivity práce průmyslu a ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Můžeme říci, že dnešní svět je světem informační společností, ve které jsou klíčovými faktory konkurenceschopnost jednotlivých firem či podnikatelů, kvalita a rychlost informování – internet jednoznačně změnil moderní svět.

V informační společnosti, ve které žijeme, se skoro žádná profese neobejde bez dobrých dovedností pracovat s moderními informačními technologiemi. Technologie ovlivňují ekonomiku jednotlivých států ve všech fázích – od vstupu do průmyslu až po službu poskytovanou konečným zákazníkům.

Evropská unie si je vědoma obrovského významu nových technologií, a proto přechod k ekonomice opírající se o nové technologie zařadila Evropská rada na první místo v lisabonské strategii v roce 2000. Tímto krokem si Evropská unie slibuje, že informační a komunikační technologie (ICT) se stanou mocným motorem růstu, konkurenceschop­nosti a pomohou při vytváření nových pracovních míst. Vedle toho mají ICT také zlepšit kvalitu života občanů a životní prostředí.

Program e-Europe

Program e-Europe (schválený na summitu ve Feiře v létě 2000) zajišťuje, že všichni v Evropské unii (občané, školy, podniky, veřejné správa…) mají přístup k novým informačním a telekomunikačním technologiím a mají možnost je také plně využívat. Program e-Europe umožňuje občanům zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci, čímž současně přispívá k vysoké konkurenceschop­nosti Evropské unie.

Každý občan má přímý a interaktivní přístup ke znalostem, vzdělání, zvyšování kvalifikace, ke službám veřejné správy, k zdravotnickým službám, ke službám finančních institucí, ke kultuře i zábavě a mnoha dalším. Přístup k Internetu se stal základním právem každého občana a vlády jednotlivých členských států měly za úkol toto právo zajistit.

Základní stanovené principy si můžeme shrnout:

  • Podniková sféra i občané musí mít přístup k cenově dostupné komunikační infrastruktuře světové úrovně a k široké škále služeb.
  • Umožnit všem občanům získat kvalifikaci nutnou k tomu, aby mohli žít a pracovat v nové informační společnosti.
  • Klade se velký důraz na celoživotní vzdělávání.

Akční plán e-Europe 2005

Summit Evropské rady v Seville (červen 2002) rozhodl o dalším kroku v podpoře používání informačních a komunikačních technologií přijetím akčního plánu e-Europe 2005. Tento program rozšiřuje předchozí program o nové cíle (vytvoření předpokladů pro e-Learning, pro e-Government, e-Health a e-Business).

Zajištění konkurenceschop­nosti evropských firem v Japonsku a USA předpokládá aktivitu také v mnoha dalších vzájemně propojených oblastech – podpora výzkumné a inovační činnosti, liberalizace síťových odvětví, podpora sektoru služeb, podpora při vytváření propojených finančních trhů, odstraňování překážek podnikání…

ICT pomáhají při růstu zaměstnanosti

Moderní technologie od základu mění vztah mezi státem a veřejností. Každý občan může mít individuální přístup k veřejným službám a tyto služby jsou uváděny do provozu tím, že jich někdo využívá. Přesun těchto služeb na trh znamená, že soukromý sektor může nabízet nové služby a má tím pádem spoustu příležitostí k vytváření nových pracovních míst. Tento krok musí být ovšem doprovázen snižováním částek, které bude uživatel za tyto služby platit, jinak nebude nikdo ochoten nových služeb využívat.

Zaměstnanost v „high-tech“ v roce 2002
Počet pracujících celkem (v tis.) Vysoká technologie (v %)
EU 162 974 7,4
Belgie 4 052 6,7
Dánsko 2 741 6,3
Německo 36 275 11,4
Řecko 3 949 2,2
Španělsko 16 241 5,3
Francie 23 885 6,8
Irsko 1 750 6,9
Itálie 21 757 7,4
Lucembursko 188 1,2
Nizozemí 8 176 4,1
Rakousko 3 734 6,6
Portugalsko 5 133 3,3
Finsko 2 406 7,4
Švédsko 4 348 7,3
Velká Británie 28 338 6,7
ČR 4 763 8,9
Estonsko 581 3,4
Kypr 315 1,1
Lotyšsko 988 1,9
Litva 1 421 2,6
Maďarsko 3 846 8,5
Slovinsko 922 9,2
Slovensko 2 111 8,2

Pramen: Eurostat, Wissenschaft und Technologie, Thema 9, 10/2003, Hightech und wissensintensive Sektoren schaffen Arbeitsplätze in Europa

Jenom pro ilustraci si uvedeme rozšířenost mobilních telefonů v Evropské unii. Jak vyplývá z přiložené tabulky, mobilní telefon nevlastní pouze malé děti, staří lidé a sociálně slabí, a ani ti ještě ne vždy. Překvapivě nejméně mobilní telefony využívají Francouzi, naopak Lucemburčané jsou naprostými jedničkami.

skoleni_13_10

Počet mobilů na 100 obyvatel v EU v roce 2002
Země Počet mobilů na 100 obyvatel
Belgie 75
Dánsko 74
Finsko 79
Francie 61
Irsko 73
Itálie 84
Lucembursko 97
Německo 69
Nizozemí 74
Portugalsko 78
Rakousko 81
Řecko 76
Španělsko 66
Švédsko 80
Velká Británie 79

Zdroj: www.unece.org

Závěr

Prioritní politika Evropské unie směřující k rozvoji informační a komunikační techniky pomůže zvýšit konkurenci a zlepšit konkurenceschopnost Evropské unie jako celku. Pomůže současně vytvořit nová pracovní místa. Je proto důležité, aby byla podpořena konkrétními kroky zaměřenými na usnadňování hospodářských a společenských změn a na zajišťování pracovních míst odpovídajících kvalifikaci jednotlivých pracovníků. V zájmu toho by se měla realizovat opatření na podporu vytváření nových pracovních míst, např. v nových sociálních službách.

Anketa

Kolik používáte mobilních telefonů?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).