Hlavní navigace

Elektronické neschopenky nás čekají až za rok. Změny ale pocítíte už letos

4. 1. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Elektronická neschopenka byla na poslední chvíli odložena o rok. I tak ale zaměstnavatelé mají určité nové pravomoci už od ledna 2019 a další jim přibudou od července 2019. Podívejte se, co nového o vás mohou zjistit od ošetřujícího lékaře.

Systém elektronických neschopenek měl podle původního plánu platit od úterý 1. ledna 2019. Bohužel ale došlo k tomu, že v době, kdy už byl zákon schválen a čekalo se na nabytí účinnosti, došlo k výměně vedení na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ale zastavila veškeré projekty související s IT problematikou, a celý systém tak nebyl na spuštění připraven.

Proto Senát v pátek 21. prosince 2018 schválil roční odklad tohoto projektu, aby byl čas vše připravit. Změnu ještě téhož dne odpoledne podepsal prezident. I tak se ale některé změny v roce 2019 systému elektronických neschopenek dotknou. Podívejme se tak, co se změní už letos a co od ledna 2020.

Změny v roce 2019

Od ledna 2019 platí pro zaměstnavatele možnost dotazování na pracovní neschopnost. Od 1. července 2019 pak bude moci zaměstnavatel zjistit, jestli jste v pracovní neschopnosti.

Novinkou, kterou Senát schválil, je, že posudkoví lékaři nebudou podléhat služebnímu zákonu, tudíž nebudou muset odcházet po dosažení 70 let věku. Převod lékařů pod režim zákoníku práce byl nutný, protože lékařů je nedostatek. Pokud by limit 70 let věku platil, musela by v lednu 2019 skončit stovka lékařů, kteří mají zatím z tohoto pravidla výjimku danou služebním zákonem.

Ostrý provoz elektronických neschopenek pak začne platit od ledna 2020. Podívejte se, jak to bude vypadat.

Informační služba pro zaměstnavatele

Jednou z novinek je informační služba pro zaměstnavatele, kterou Česká správa sociálního zabezpečení spustila 1. ledna 2019. Zaměstnavatelé si nově mohou skrze ePortál České správy sociálního zabezpečení v online prostředí zjistit informaci, jestli už ČSSZ zaevidovala novou pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance. Kromě toho budou mít k dispozici i podrobnosti:

  • od jakého data se nacházíte v pracovní neschopnosti,
  • k jakému datu byla pracovní neschopnost ukončena.

Tato možnost je zaměstnavatelům přístupná právě po přihlášení do ePortálu ČSSZ, kde musí dojít k ověření identity formou, která splňuje podmínky Národní identifikační autority, nebo přístupovými údaji datové schránky.

Službu realizuje ČSSZ podle stávajícího znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Povinnost elektronicky evidovat neschopenky

Součástí systému elektronických neschopenek budou od 1. července 2019 také 2 nová zákonná opatření.

První udává povinnost elektronického hlášení o pracovní neschopnosti. Váš ošetřující lékař tak bude mít povinnost elektronicky nahlásit, kdy vám vznikla a kdy vám skončila dočasná pracovní neschopnost. Tato povinnost je daná zákonem, ale nejsou za ni žádné sankce. Cílem totiž není lékaře sankcionovat za porušení, ale donutit je, aby se se systémem naučili pracovat dříve, než dojde k ostrému provozu elektronických neschopenek.

Se zavedením povinnosti evidovat elektronicky vznik a ukončení pracovní neschopnosti pak souvisí i zkrácení lhůty, v jaké musí ošetřující lékař toto rozhodnutí odeslat. Podle návrhu změny zákona o nemocenském pojištění, která byla předložena k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, se lhůta pro odeslání hlášení o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti stanoví na nejpozději následující pracovní den po vydání rozhodnutí o vzniku či ukončení dočasné pracovní neschopnosti, uvedla pro Měšec.cz tisková mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Druhou novinkou bude rozšíření okruhu údajů, které se o vás zaměstnavatel bude moci od lékaře dozvědět. Nově se bude smět zeptat:

  • na místo vašeho pobytu během dočasné pracovní neschopnosti,
  • na to, jaké máte vycházky – tedy jak dlouhé, v jakých časech apod.

Nový systém by měl urychlit předávání informací od ošetřujících lékařů směrem k okresním správám sociálního zabezpečení. Elektronickým hlášením totiž odpadne nutnost doručování papírových neschopenek přes poštu.

Ke zdržení by tak mělo docházet jen v případě, kdy dojde k nepřesnému nebo nedostatečnému vyplnění neschopenky a Česká správa sociálního zabezpečení by musela údaje došetřovat. V tom případě najdou zaměstnavatelé údaje v aplikaci později.

Lékaři budou údaje předávat prostřednictvím současné služby provozované ČSSZ. Ta ale zatím technicky neumožňuje připojení na aktuální centrální registry zaměstnavatelů a zaměstnanců a podporu při vyplňování nezbytných údajů. Zbylé části stávajícího formuláře budou muset lékaři v druhé polovině roku 2019 tisknout.

Přístup zaměstnavatelů k údajům bude nadále probíhat prostřednictvím on-line služby ePortálu ČSSZ.

Elektronické neschopenky od roku 2020

Od 1. ledna 2020 pak nastane úplná elektronizace neschopenek, tedy ta, ke které mělo dojít už od ledna 2019. A bude vypadat následovně. Poté, co lékař do aplikace elektronické neschopenky zadá vaše číslo pojištěnce, načtou se mu všechny údaje z centrálního registru České správy sociálního zabezpečení. Spolu s tím se lékaři načte i seznam vašich aktuálních zaměstnavatelů.

Lékař u vás ověří správnost údajů a v systému potvrdí vznik nové pracovní neschopnosti. U všech dalších kontrol v průběhu neschopnosti bude mít k lékař dispozici tyto vyplněné údaje, přičemž bude pouze vybírat typ dalších hlášení o průběhu pracovní neschopnosti (potvrzení o trvání, změna pobytu, změna vycházek, ukončení neschopnosti).

Tímto krokem zaměstnavateli odpadne povinnost od vás přijímat žádost o nemocenské a následně ji odesílat na okresní správu sociálního zabezpečení. A vám tím odpadne nutnost pendlovat mezi lékařem a zaměstnavatelem, abyste si vyběhali nemocenskou.

Pouze při pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů musí stejně jako doposud zaměstnavatel zaslat okresní správě sociálního zabezpečení nezbytné údaje, a to:

  • výši vašeho příjmu,
  • způsob výplaty mzdy.

A to proto, aby vám mohla být správně vypočtena a vyplacena nemocenská dávka.

dan_z_prijmu

Co se nemění

V budoucnu by tak v papírové podobě měl zůstat pouze jediný formulář, a to Průkaz práce neschopného pojištěnce. Ten budete mít u sebe a budete se jím prokazovat při každé kontrole. Na žádost zaměstnavatele tímto průkazem můžete prokázat i překážku v práci a doložit datum ukončení neschopnosti pro výplatu náhrady mzdy.

Zároveň zůstává zachována vaše povinnost informovat vašeho zaměstnavatele o tom, že jste v pracovní neschopnosti a že nebudete v práci přítomni. Nebude to tedy fungovat tak, že lékař vše zaeviduje a vy už nic hlásit nemusíte. Pro případné doložení takové skutečnosti ale postačí právě předložení Průkazu práce neschopného pojištěnce zaměstnavateli.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).