Hlavní navigace

Dráhy vám zaplatí za zpoždění, musíte ale být ve vlaku. Těch "ale" je více

21. 9. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

České dráhy zkušebně zavádějí kompenzaci, budou cestujícím platit za zpoždění a nepohodu. Problém je v tom, že jde zatím o pilotní projekt s dosti zvláštními podmínkami.

České dráhy spustily včerejším pondělkem 20. září 2010 pilotní projekt kompenzací ve vnitrostátní přepravě. Ten má cestujícím zaručovat peněžní náhradu v případě zpoždění či nepohodlí u vlaků vyšší kvality, a také myslí na cestující, kterým vinou zpoždění ujede poslední spoj. Platnost těchto podmínek končí 11. prosince 2010. Nelze tedy následující kompenzace a jejich podmínky brát za definitivní, České dráhy je za necelé tři měsíce provozu zpětně vyhodnotí a rozhodnou, zdali, a případně za jakých podmínek, budou v jejich poskytování dále pokračovat.

I když se jedná bez debat o chvályhodnou snahu společnosti připravit se na evropská pravidla kompenzací ve vnitrostátní dopravě s předstihem, nelze se u některých opatřeních zbavit dojmu, že jsou jen dobře znějícím marketingovým heslem.

Řečeno s metaforou a znalostí podmínek projektu, tak lepší obraz projekt Českým drahám přinese jen při letmém pohledu z vlaku. Pokud stojíte na peróně a máte čas přečíst si podmínky, objevíte háčky (spíše háky). Čtěte také: ČSA znovu na scéně a pořád stejně. Od Tvrdíka k předlužení

Čekáte na vlak? Kompenzace není pro vás

Zpoždění budou České dráhy v rámci aktuálního pilotního projektu kompenzovat pouze u vlaků EuroCity (EC), InterCity (IC) a SuperCity (SC). Kompenzaci za zpoždění na běžnějších spojích tak nečekejte. Nárok na kompenzaci v hodnotě 50 korun vzniká při zpoždění o délce 61 až 120 minut, delší doba je kompenzována poukazem v hodnotě 100 korun.

Jestli si ale myslíte, že tuto kompenzaci dostanete v případě, že čekáte na zpožděný vlak ve stanici, pak se pletete. Zatímco tisková informace na webu ČD o tom nehovoří, podmínky pilotního projektu (podmínky kompenzací ČD ke stažení) specifikují v bodech 5.1. a 5.2. jasně, že nárok na tuto kompenzaci vzniká cestujícím „během jejichž jízdy v předmětném vlaku“ se zpoždění zvýší. Na peróně tak můžete čekat třeba tři hodiny a kompenzace se nedočkáte.

Výjimku tvoří pouze vlaky SC. Pokud na Pendolino budete čekat 30 a více minut, máte nárok na vrácení zaplacené ceny místenky do vlaku SC.

S kilometrickou bankou jen nad 300 km

Další podmínkou pro získání výše zmíněné kompenzace v hodnotě 50 či 100 korun je cena jízdenky přesahující alespoň 300 Kč. V případě použití kilometrické banky, musí být na cestu pro vznik nárok na kompenzaci odečteno nejméně 300 km. Nárok na kompenzaci mají dále majitelé síťových jízdenek In-gold a In-gold Business.

Zároveň musí pro vznik nároku na kompenzaci zpoždění být důvod vzniku zpoždění pouze na straně ČD. Tisková informace ČD specifikuje některé důvody zpoždění, které nebudou důvodem pro náhradu: Kompenzovat tak nebude možné například zdržení vlaku ze zahraničí, zpoždění způsobená zásahem tzv. vyšší moci, jako jsou nehody, usmrcení osob v kolejišti, vichřice a povodně, ale také v případě zpoždění způsobeného jiným subjektem, např. při poruše zabezpečovacího zařízení nebo při závadě na trati, které jsou v působnosti státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

V Evropské unii platí již od roku 2009 tvrdší kompenzační mechanismy. Ty ale Česká republika zatím nepřijala a rozhodla o jejich 5letém odkladu. Tomio Okamura mluví v té souvislosti o frašce a ukazuje, jaký je v EU běžný standard.

Za chybějící 1. třídu nízká kompenzace

Tisková informace ČD k aktuálnímu pilotnímu projektu hovoří také o tom, že u vozů IC a EC mají cestující nárok na kompenzaci ve výši 50 korun za nezařazený vůz 1. třídy. To však platí jen pro majitele síťových jízdenek In-gold a In-gold Business a „držitele aplikace časového doplatku do 1. vozové třídy nebo traťové jízdenky platné pro 1. vozovou třídu.“ Ten, kdo si koupí jednoduchou nebo zpáteční jízdenku pro první třídu, má nárok na kompenzaci při nepřistavení vozu 1. třídy již podle stávajících Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou osobní dopravu (čl. 310 s odkazem na čl. 317), tj. vrátí se mu rozdíl mezi zaplacenou cenou 1. třídy a cenou 2. třídy.

Nárok na kompenzaci v podobě vrácení ceny místenky do vlaků SC bude mít cestující také v případě, že nebude přistaveno Pendolino (jednotka řady 680). I to však má svou výjimku, tato ale může být příjemná. Na kompenzaci totiž nevzniká nárok, pokud místo Pendolina bude přistaven jiný typ rychlovlaku (podmínky uvádějí jako příklad propagaci vlaků RailJet).

Poslední typ peněžité kompenzace je za nefunkční klimatizaci v létě a topení v zimě. Vzhledem k tomu, že léto končí zítra a až do konce pilotního projektu bude podzim, tak si na tento typ kompenzace můžete zatím nechat zajít chuť. Nárok na poukaz ve výši 100 korun ve vlacích IC, EC a SC může totiž podle podmínek vzniknout pouze v letním či zimním období. Tento záměr tak pilotní projekt jisto jistě neprověří. To jsou rozumně nastavené parametry pilotního projektu? Bez specifikace podmínek to každopádně v již několikrát zmiňované tiskové informaci drah zní hezky.

Potvrzení od průvodčího a 30 dní na využití

Všechny zmíněné nároky na kompenzace uplatníte tak, že si přímo ve vlaku u průvodčího řeknete o potvrzení o tom, že se reklamovaná událost skutečně stala. Toto potvrzení pak musíte uplatnit do 30 dnů. Kompenzaci za zpoždění, nefunkční klimatizaci či kolapsu topení (v případě, že se pilotní projekt změní v běžnou praxi) či nepřistavení vozu 1. třídy lze získat pouze ve formě peněžního poukazu na další služby ČD. Pouze v případě vracení ceny místenky do vlaků SC máte nárok na skutečné peníze. Obojí získáte na nádražních pokladnách.

Ujel vám poslední spoj kvůli zpoždění? Zaplatíme taxi

Již nyní myslí přepravní podmínky ČD na situaci, kdy vinou zpoždění vlaku ujede cestujícímu poslední navazujíc spoj (čl. 301). Pilotní projekt jde však mnohem dále a může být cestujícímu dobrým pomocníkem. V nejkrajnější situaci se může stát, že vám ČD proplatí taxi.

Předcházet tomu ovšem musí domluva se zaměstnancem ČD v železniční stanici, na které jste uvízli bez možnosti dalšího spoje. Pokud jde o neobsazenou stanici, pak je třeba zatelefonovat na kontaktní centrum ČD – 840 112 113 (doufejme, že se tato informace ve všech stanicích na dostupném místě objeví). Právě kontaktovaní zaměstnanci drah budou rozhodovat o dalším řešení vzniklé situace.

Podmínkou pro získání nároku na alternativní přepravu je, že od ztraceného posledního přípoje v daném dni neodjíždí pravidelný vlak do 120 minut včetně nebo nelze v tomto intervalu zajistit zastavení projíždějícího vlaku. (čl. 1.1.2.)

Přednostně se budou dráhy situaci vyřešit přistavením autobusu, který zajistí dopravu cestujícím hromadně. V případě, že takový postup nebude možný, přidělí již zmíněný zaměstnanec ČD cestujícímu souhlas k použití veřejné dopravy provozované jiným dopravcem nebo k objednávce taxi. Samozřejmě, že nárok na taxi vzniká až po vyloučení všech dalších alternativ.

Cestu domů si přitom cestující platí sám a pro proplacení nákladů musí odeslat původní jízdenku (nebo číslo In-karty) spolu s novou jízdenkou, nebo účtenkou za taxi, a také s číslem souhlasu (uděluje zaměstnanec ČD při řešení celé situace) na OPT Olomouc. Zkratka OPT v sobě skrývá hezký český název speciálního pracoviště drah, jde o Odúčtovnu přepravních tržeb. (celá adresa: OPT Olomouc, osobní přeprava, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc)

Žádost spolu s výše zmíněnými dokumenty a daty doplněnou o telefonní číslo či e-mail a číslo bankovního účtu, musíte odeslat do 30 dnů ode dne využití alternativní přepravy. Stejný čas má také OPT na proplacení nákladů. Čtěte také: Po Evropě autem, busem, letadlem či vlakem? Porovnali jsme ceny

Co se bude dít po skončení platnosti pilotního projektu, jsme se zeptali mluvčího ČD Radka Joklíka

V jaké podobě bude model fungovat po skončení pilotního projektu závisí na jeho výsledku. My předpokládáme, že za ty cca 3 měsíce s námi pojedou vlaky EC, IC a SC necelé 2 miliony cestujících a jen 1,7 % z nich by mohlo žádat nějakou kompenzaci. Náš předpoklad je, že za tu dobu vyplatíme asi 2 miliony korun. 

V každém případě tím vycházíme zákazníkům vstříc a chystáme se na dobu, kdy budeme i ve vnitrostátní přepravě odškodňovat dle evropských norem. Zatím tak činíme v mezinárodní přepravě. 

Na vnitrostátní přepravu máme stejně jako další státy EU výjimku a po dobu jejího trvání bychom nemuseli v této oblasti dělat nic. Naše rozhodnutí je čistě dobrovolné a je projevem dobré vůle a snahy o prozákaznický přístup. 

Například Francie odškodňuje podstatně méně než my. Výjimky na regionální dopravu mají i v Rakousku a německé DB mají výjimku na příměstskou dopravu. Přitom právě DB jsou považovány za vzor. V rámci zemí bývalého východního bloku jsme tedy v této oblasti rozhodně nejdál.

Umí to i konkurence

Zatímco kompenzace ve vnitrostátní dopravě zažívají na železnici premiéru, někteří autobusový dopravci již podobný systém praktikují. Například Student Agency tak vrací část peněz při zpoždění zaviněném dopravcem delším jak půl hodiny. Výše kompenzace se odvíjí od poměru mezi délkou zpoždění a celkovou délkou jízdní doby příslušné linky. Například, když při délce jízdní doby podle jízdního řádu 1 hodina dosáhne zpoždění vinou Student Agency 30 minut, má zákazník nárok na kompenzaci ve výši 50 %, říká Aleš Ondrůj z marketingového oddělení společnosti.

Podobně společnost kompenzuje případné snížené pohodlí ve svých autobusech. Při nefunkční klimatizaci nebo při nefunkční toaletě vrací cestujícím 20 % z jízdného. Zákazníkovi se kompenzace načte zpět na jeho jízdenku – přes čárový kód a ten si následně může peníze vyzvednout buď v hotovosti nebo je využít pro zakoupení další cesty se Student Agency, dodává Ondrůj.

skoleni_28_3

Stejný standard je společnost připravena poskytovat i při plánovaném vstupu na železnici. V případě chystaných železničních spojů RegioJet pak bude systém kompenzací rovněž součástí péče o naše zákazníky, uzavírá Ondrůj.

Zcela odlišně se k věci staví další autobusový dopravce. Veolia Transport provozuje také vnitrostátní dálkové spoje, za zpoždění však zatím zodpovědnost nepřebírá. Nemáme a nic neplánujeme, reagoval na telefonický dotaz na případný kompenzační mechanismus společnosti její obchodní ředitel Jiří Šrajer.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).