Hlavní navigace

Divočárny na burze

21. 8. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Burza cenných papírů Praha začne již brzy organizovat obchody s deriváty. Začnou běžní občané hromadně spekulovat? Pojďme si lidsky říct, cože jsou ty deriváty vlastně zač.

(KCP) udělila Burze cenných papírů Praha (BCPP) licenci k organizování obchodů s deriváty. Na základě toho se BCPP rozšiřuje licence z prostého organizování veřejného trhu s cennými papíry také na obchody s některými opcemi a futuritami.

Deriváty finančních trhů slouží převážně k spekulativním obchodům a k zajišťování rizika. Nabízí tak nejen investorům, ale i běžným občanům a firmám možnost zajistit své budoucí výnosy.

Povězme si nyní, co to jsou vlastně futurity. V anglické terminologii se nazývají „futures“ a jde o jednu z forem termínových kontraktů. Jejich logika je přibližně následující:

Kupuji-li si od pekaře každý den housku za pětikorunu, jedná se o běžný tržní vztah. Co se ale budoucí ceny týče, panuje mezi námi nejistota. Já se bojím, aby cena nestoupla, a pekař se modlí, aby nebyl v budoucnu nucen prodávat levněji.

V tomto případě mohu sepsat společně s pekařem termínový kontrakt. V něm se dohodneme na tom, že mi za tři měsíce prodá housku za předem stanovenou cenu 5,10 Kč. Já již vím, že mě nečeká neplánované zvýšení výdajů, a pekaře naopak hřeje u srdce, že si bude hvízdat i v případě, když vedle stojící Delvita srazí cenu na polovinu.

Takovéto smlouvy bývají závazné a musejí se vypořádat, pokud se oba jejich aktéři nerozhodnou je zrušit. To se ale v tržních podmínkách prakticky nestává, neboť vždy má jeden z aktérů hmotný zájem na vypořádání. V případě, že cena po uplynuté době stoupne, vydělám já. Když poklesne, vydělá pekař.

Mluvíme-li o futuritách, jedná se již o krajně specializované instrumenty, u kterých se cena samozřejmě neváže na pečivo, ale na nejrůznější spotřební koše, akciové indexy apod. Logika ale zůstává stejná jako v případě s pekařem.

Opce, narozdíl od futurit, jsou závazné pouze pro jednu stranu. Pro kterou, to si strany obvykle zvolí samy, podle konkrétního typu opce. Princip lze demonstrovat na následujícím případě.

Jelikož jsem již zkušený obchodník a vím, že v případě dramatického poklesu ceny housek na trhu mohu při obchodování s pekařem za pomoci futurity prodělat, navrhnu svému pekaři další dohodu.

Nyní mu zaplatím dohodnutou částku, např. 50 haléřů, s tím, že za tři měsíce se budu moci rozhodnout, zda mám o jeho housku za 5,10 Kč stále ještě zájem.

Pekař na takovémto obchodu získá vyšší příjem, ten je ale kompenzován skutečností, že v okamžiku vyrovnání (po třech měsících) již určitě víc než těch 50 haléřů, nevydělá. Zde je zmíněných 50 haléřů jistý příjem, z kterého se již bude pouze odečítat případná ztráta. Zisk je tedy limitován, ztráta nikoliv.

Bude-li cena housek nižší, já nemám žádnou povinnost je za předem stanovenou cenu koupit. Naopak, bude-li jejich cena na trhu vyšší a já požádám pekaře o naplánovaný prodej za 5,10 Kč, ten je povinen mi vyhovět.

Hlavní výhodou opčního kontraktu je skutečnost, že je limitována maximální možná ztráta jedné ze stran (v našem případě 50 haléřů). Za toto pohodlí ale bylo v našem případě nutné stejnou částku zaplatit.

Stejně jako v případě futurit, i opční kontrakty bývají zpravidla vázány na akciové indexy, referenční úrokové sazby, kurzy měn apod. V případě BCPP budou hodnoty opcí vázány na kursový index a hodnoty futurit budou odvozené od kursového indexu, úrokových měr a koše státních dluhopisů.

Žádná pojišťovna na světě vás nepojistí proti ztrátě z nevýhodného obchodu. Za pomoci derivátů to ale zvládne i malé dítě.

Komise pro cenné papíry
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).