Hlavní navigace

Dítka v náruči jistoty

14. 10. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Snad každý rodič se snaží své dítě dostatečně zabezpečit jak v průběhu dětství, tak po jeho uplynutí. Jednou z možností tohoto zajištění by mohla být dětská pojistka. Ta na jedné straně chrání dítě proti rozmanitým pojistným událostem, na druhé se může stát specifickou formou spoření.

Na českém trhu pojištění působí hned několik pojišťoven se specializovanými pojistnými programy pro děti. Nabízejí životní pojištění dětí nebo rodičů, případně kombinaci životního pojištění se spořením či úrazovým pojištěním.

První na seznamu je Česká pojišťovna, která nabízí svým nejmladším klientům produkt nazvaný Sluníčko. Jedná se o životní pojištění určené nejen pro dítě, ale umožňující pojistit s ním i rodiče nebo jiné dospělé osoby.

Prostřednictvím Sluníčka nezůstane dítě nezajištěné ani v případě tragické události nejbližší dospělé osoby; zároveň umožňuje připojistit dítě i dospělé proti úrazu. Vašemu dítěti pojištění usnadní vstup do dospělosti, protože na konci pojištění dostane všechny nastřádané peníze zhodnocené o úrok a podíly na výnosech.

Pojištění ve prospěch dítěte může uzavřít kdokoli, pojistit lze dítě ve věku od 6 týdnů do 15 let. Dítě je pojištěno do 18 let, u patnáctiletých až do 20 let. Minimální pojistná částka je 30 000 Kč. Dále je dítě kryto pro případ smrti dospělého. V případě této pojistné události převezme pojišťovna placení pojistného. Také pokud se osoba stane trvale invalidní, odpadá povinnost platit pojistné.

Výhodou je možnost přispívat na pojištění formou vkladu mimořádného pojistného, které se v průběhu pojištění zhodnocuje o aktuální úrok. Vkládat na účet může kdokoli a minimální výše vkladu činí 1 000 Kč.

Dalším produktem České pojišťovny určeným pro nejmenší klientelu je kombinované vkladové pojištění pro děti a mládež (KOMBI), které kombinuje pojištění se spořením. Peníze se vkládají najednou na začátku pojištění. Minimální výše celkového návratného vkladu na jednu smlouvu činí 9 299 Kč. Pojistné je placeno z úrokových výnosů.

Celý vklad včetně úroku a podílu na výnosech dostane dítě na konci pojištění. Produkt tak zhodnocuje vložené peníze a ještě po celou dobu pojištěné dítě chrání „téměř zadarmo“. Lze pojistit dítě od narození do 15 let, délka pojištění je do 18 let věku dítěte. Produkt KOMBI pojistí dítě pouze na úraz nebo volitelně s pojištěním pro případ dožití.

ČSOB Pojišťovna nabízí svým nejmenším klientům pojištění Čtyřlístek, které poskytuje komplexní pojistnou ochranu nejen pro dítě, ale i pro ty, kdo o něj pečují. Pojištění lze sjednat bezprostředně po narození dítěte nebo do jeho 15 let. Konec pojištění lze zvolit mezi 18. a 25. rokem věku dítěte. Současně lze s dítětem pojistit jednoho nebo dva dospělé.

Mezi výhody toho produktu patří bezpečné zhodnocení vložených prostředků a v případě nenadále životní události bude plátce pojištění natrvalo zproštěn povinnosti platit pojistné. Dítěti bude na konci pojištění vyplacena sjednaná pojistná částka včetně jejího zhodnocení. Pojistnou ochranu dále rozšiřuje vedlejší úrazové pojištění jak pro děti, tak pro dospělé či možnost vkladu mimořádného pojistného za účelem jeho zhodnocení. Nejnižší cílová částka pojištění je 100 000 Kč.

Generali pojišťovna poskytuje pro děti a mládež hned několik produktů. První v řadě je studijní pojištění, kdy pojištěným je rodič ve prospěch dítěte. Uzavírá se na 5, 15 a 20 let nebo do určitého věku dítěte. Umožňuje jednorázovou formu výplaty pojistné částky zvýšené o výnosy, a to i v případě, že dítě nebude studovat, nebo výplatu pravidelného stipendia.

Pokud se rodič nedožije konce pojištění nebo se stane trvale invalidním, pak pojišťovna přebírá povinnost platit pojistné. Minimální pojistná měsíční splátka činí 200 Kč a finanční prostředky z pojištění mohou být použity na zabezpečení jakýchkoli finančních potřeb.

Dalším je pojištění Generali life se spořením, kde pojištěnými osobami jsou rodiče a děti. Toto pojištění lze uzavřít na jakoukoli dobu (min. 5 let). Zahrnuje pojištění rodiče na riziko smrti, invalidity, onemocnění, úrazu nebo ztráty výdělku a pojištění dítěte na rizika úrazu. Minimální měsíční splátka činí 300 Kč. U tohoto produktu lze pojistit dva dospělé a až čtyři děti, každý pojištěný může být do pojištění zahrnut nebo vyloučen v průběhu trvání smlouvy.

Nakonec investiční program Generali, kdy je pojištěným dítě. Minimální doba trvání smlouvy je 5 let. Program umožňuje jednorázovou formu výplaty v případě dožití nebo dočasné renty. Pojištění se vztahuje na riziko smrti a úrazu. Minimální měsíční splátka je 300 Kč. V průběhu pojistné doby lze měnit rozložení finančních prostředků do zhodnocení nebo pojištění či čerpání prostředků i v průběhu trvání smlouvy. Pojišťovna umožňuje také přerušení placení pojistného bez sankcí včetně zachování pojištěných rizik.

V pořadí následuje Kooperativa s úrazovým pojištěním dětí, u něhož výplata pojistného plnění přímo souvisí se vznikem úrazu u pojištěné osoby. Produkt kryje rizika týkající se tělesného poškození způsobené úrazem, trvalé následky úrazu a pobyt v nemocnici v důsledku úrazu. Pojištění umožňuje kombinaci výše uvedených druhů pojistné ochrany.

Výši pojistných částek si klient určí sám z předem daných intervalů (trvalé následky 20 000 Kč – 500 000 Kč, tělesné poškození 5 000 – 100 000 Kč). Úrazové pojištění lze sjednat pro dítě ve věku 0 až 14 let. Výše pojistného je odstupňována podle míry rizikovosti provozované zájmové činnosti dítěte.

skoleni_4_3

V nabídce pojišťovny UNIQA najdeme klasické životní pojištění, které má krýt rizika a současně poskytnout určitou finanční částku při startu do „dospěláckého“ života. Další modifikovaný produkt pro juniory vychází z konstrukce studijního pojištění, které má UNIQA v nabídce od jara 2004. Skýtá větší množství variant úrazového pojištění, a reaguje tak na moderní trendy života teenagerů (vyšší částky, možnost lepší progrese). Součástí je i krytí kosmetických operací u postiženého dítěte v důsledku úrazu.

U obou zmíněných produktů UNIQA automaticky dochází ke zproštění od placení pojistného rodičem v případě, je-li dítěti přiznán plný invalidní důchod. Pojistné běží i nadále v původní specifikaci.

Anketa

Máte uzavřenou některou "dětskou pojistku"?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).