Hlavní navigace

Daňové ráje. Mají pro české podnikatele smysl?

10. 2. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Mezinárodní dohody, boj proti praní špinavých peněz a proti daňovým únikům. Kruh se pomalu uzavírá a míst, kam utéci před vysokým zdaněním, výrazně ubývá.

O možnosti umístit svojí firmu do daňového ráje se evropští podnikatelé začali ve větším měřítku zajímat až po druhé světové válce. V té době se v Evropě prosadil solidárnější model státu a daně byly stále vyšší a vyšší. Firmy proto začaly vymýšlet, kam jinam umístit svou společnost, aby unikly povinnosti odevzdávat část svých zisků státu.

Již v té době existovaly země, které měly tržní prostředí poněkud liberálnější a dávaly důraz především na:

 • ochranu soukromí a anonymitu,
 • ochranu majetku společnosti a jednotlivců,
 • minimální zásah ze strany úřadů.

I čeští podnikatelé jsou vynalézaví, a tak často hledají možnosti a kličky, jak snížit své náklady na provoz, případně jak si zajistit anonymitu. Podle statistik společnosti Čekia je Čechy každoročně umístěno do daňových rájů několik tisíc společností. Nejčastěji kvůli vidině nízkých nebo nulových daní a dalších zvýhodnění. Tyto zahraniční společnosti jsou ale zakládány celosvětově.

Proč to firmy dělají?

Hlavní důvod, který vede podnikatele k tomu, že založí firmu v daňovém ráji, jsou samozřejmě daně. Finanční úspory, které z toho plynou, jsou tím vyšší, čím je větší rozdíl mezi daněmi ve vyspělých zemích oproti daním v daňových rájích. V případě České republiky jsou navíc finanční úspory ještě vyšší i z toho důvodu, že některé náklady, které firma má, nejsou v našich podmínkách považovány za daňové náklady:

 • ztráta z prodeje pohledávek,
 • ztráta z prodeje cenných papírů.

Kromě daní je nejčastějším důvodem legislativa, která je platná v daňovém ráji. Daňový ráj má často jinou legislativu a zejména se liší obchodní právo, které v některých případech umožní firmám upravit vzájemné vztahy v dané společnosti tak, jak to náš zákon nedovoluje.

Další výhodou je velká absence administrativy. Tyto země příliš nebazírují na vedení účetnictví, podávání daňových přiznání a dalších dokumentů.

Některé firmy využívají této možnosti také proto, aby kryly svůj majetek. Pokud by se věřitelé domáhali splacení závazků, na majetek firmy nedosáhnou, jelikož firma založená v daňovém ráji má jiná pravidla podle tamních zákonů. A mezi ty velice často patří i ochrana majetku. A v neposlední řadě je pro firmy obrovskou výhodou anonymita, kterou jim tyto země poskytují.

Možností, jak skrýt svou firmu či ochránit majetek, je více.

Offshore společnosti

Offshore společnost je vlastně ekvivalent české akciové společnosti nebo české společnosti s ručením omezeným. Rozdíl je ten, že ačkoli tuto firmu vlastní či ovládají Češi, je firma registrována v některé ze zemí, která nabízí lepší daňové podmínky než Česká republika.

Zpravidla takovou společnost nezaložíte, abyste poskytovali řemeslné práce. Naopak v oblastech, jako je poskytování reklamních, elektronických či poradenských služeb, je offshore společnost poměrně využívaná.

Aby ale daná společnost mohla využívat výhody, které plynou z lokalit daňových rájů, musí splňovat následující podmínky:

 • Musí mít sídlo své společnosti v dané zemi (zpravidla označované jako daňový ráj).
 • V této zemi musí mít svého zástupce, který je místní.
 • Vládě tohoto státu musí platit paušální daň. Ta je ale ve většině případů velice nízká.

Jestliže jsou tyto podmínky splněny, může společnost plně využít všech výhod, které zpravidla z možnosti založit offshore společnost plynou. Stát od státu se tyto výhody mohou lišit, ale v zásadě firmy utíkají do daňových rájů kvůli těmto výhodám:

 • Společnost je naprosto anonymní (informace o majiteli společnosti totiž nejsou veřejně dostupné).
 • Daně z příjmu jsou velice nízké, nebo přímo nulové.
 • Odpadne jim povinnost vést účetnictví. Některé offshore lokality to totiž nevyžadují.
 • Odpadne jim následné podávání daňového přiznání, provádění auditu, vydávání výročních zpráv atd.
 • Některé daně zde neexistují vůbec – většinou se jedná o dědické a darovací daně.

Díky výše zmíněným výhodám se firmě značně sníží i provozní náklady.

Offshore společnosti bývají založeny třemi základními způsoby:

 • Na základě speciálního zákona – například na Bahamách či v Belize.
 • Na základě toho, že v místě založení nevyvíjejí žádnou činnost – například v Panamě, Irsku či Hongkongu.
 • Na základě toho, že poskytují daňové úlevy po podání žádosti.

Onshore společnosti

Kromě offshore společností, které jsou zakládány primárně kvůli snížení nákladů a minimálním daňovým odvodům, existují ještě takzvané onshore společnosti. I ty se zakládají v daňových rájích, ale daně firma odvádí standardně v té zemi, ve které svou činnost také vykonává.

Čeští podnikatelé založí firmu se sídlem v daňovém ráji a poskytují v České republice poradenské služby v oblasti pojišťovnictví. Daně ale odvádí klasicky v ČR.

Zpravidla jediným důvodem, proč bývá onshore společnost založena, je, že majitelé chtějí skrýt svoji identitu nebo ochránit svůj majetek.

Zakládání těchto společností není tak preferované jako již zmíněné offshore společnosti, protože nepřináší takovou finanční úsporu.

Daňové ráje

Jako daňové ráje slouží ve světě mnoho lokalit – Bahamy, Kypr, Panama a další. Níže se v tabulce můžete podívat, jak se vyvíjel počet českých firem, které mají vlastníka v daňových rájích, v letech 2008–2014.

Stát/Rok 2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008
Bahamské ostrovy 42 39 39 35 35 33 33
Belize 156 145 118 94 83 77 55
Bermudské ostrovy 5 7 7 5 5 6 6
Britské panenské ostrovy 447 453 455 438 422 424 441
Gibraltar 73 74 74 66 66 70 61
Hongkong 100 91 80 69 59 49 41
Jersey 44 47 57 59 59 58 57
Kajmanské ostrovy 30 33 37 38 32 33 33
Kypr 2084 2018 1904 1705 1550 1411 1150
Lichtenštejnsko 225 237 261 255 245 262 275
Lucembursko 1127 1144 1173 1192 1254 1241 935
Monako 61 60 51 54 64 48 40
Nizozemské Antily 15 15 016 15 14 13 14
Nizozemí 4222 4368 4443 4501 4519 4551 3474
Panama 229 216 199 190 170 162 108
Seychely 817 717 512 414 330 262 225
Spojené arabské emiráty 263 255 225 214 184 162 133

Zdroj: ČEKIA

Například na Kajmanských ostrovech obecně počet založených společností převyšuje počet obyvatel.

Daňové ráje po celém světě hojně využívají i banky. Obecně se udává, že pokud má firma zisk převyšující 1 000 000 Kč, vyplatí se jí přenést sídlo své společnosti právě do daňového ráje.

A jak je to u nás dnes?

V současné době se ale nedá říct, že by daňové ráje českým podnikatelům nějak zvlášť ulehčovaly finanční výdaje. Jak jsme vás informovali v lednové aktualitě, Finanční správa není k daňovým rájům slepá a hluchá a naopak tyto vazby cíleně řeší. S několika státy, které jsou všeobecně vnímány, má Česká republika uzavřené mezinárodní smlouvy, které jí umožňují ověřit si informace. Mezi státy, se kterými má Česká republika uzavřenu Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech, patří:

 • Britské panenské ostrovy,
 • Bahamské ostrovy,
 • ostrov Man,
 • ostrov Jersey,
 • ostrov Guernsey.

Kromě toho má ale ČR uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem, Kyprem a Panamou. I tato smlouva umožňuje, aby se stát v případě potřeby mohl domáhat informací.

skoleni_13_10

Další informace může získat na základě Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, kterou uzavřelo 90 států světa a mimo jiné i daňové ráje jako Mauricius a Seychely.

Na základě těchto smluv byla loni doměřena daň ve výši 50 000 000 Kč. Zdá se tedy, že v České republice daňovým rájům pomalu odzvonilo.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).